Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. téma Daňové systémy 2. část, nepřímé daně. Daňové systémy - Osnova 1. Nepřímé daně - charakteristika -výnosy a struktura 2. Teorie a praxe nepřímých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. téma Daňové systémy 2. část, nepřímé daně. Daňové systémy - Osnova 1. Nepřímé daně - charakteristika -výnosy a struktura 2. Teorie a praxe nepřímých."— Transkript prezentace:

1 3. téma Daňové systémy 2. část, nepřímé daně

2 Daňové systémy - Osnova 1. Nepřímé daně - charakteristika -výnosy a struktura 2. Teorie a praxe nepřímých daní 2a) DPH 2b) spotřební a ekologické daně

3 Daně ze spotřeby Jsou ukládány nepřímo výrobcům a obchodníkům s tím, že se přenesou do ceny výrobků a služeb pro spotřebitele. Fakticky je mají platit spotřebitelé v ceně. Mezi nepřímé daně patří i cla. V EU jsou harmonizovány

4 Z historie Vyvinuly se z tzv. akcízů, což byl výběr různých poplatků, daní, cel, mýtného apod. Platily se při dovozu, vývozu a převozu zboží, na trzích, apod. Později se rozdělily na dva směry: 1. Daň z určitého zboží (dobytek, sůl, tabák, koření apod.) 2. Daň z obratu

5 Daně ze spotřeby všeobecné - ukládané na všechny obraty jako % ceny (DPH) ze specifických zboží a služeb (spotřební). Předmětů takto zdaněných je malý počet, ale daně mají velké výnosy, tzv. akcízy

6 Všeobecné spotřební daně 1. Jednorázové - výrobková - z VO obratu - z MO obratu 2. Vícerázové - obratová (kaskádovitá) - DPH

7 Charakteristika nepřímých daní Jsou in rem (nezohledňují poplatníka) Jsou regresívní (chudší lidé mají větší sklon ke spotřebě) Neodrazují tolik od práce jako důchodová daň

8 Podíl 5000/HDP v r. 2003 Zeměpodíl na HDPpodíl na celkových daních USA4,618,2 Německo10,429,4 Česká republika11,236,2 Slovensko11,234,1 Velká Británie11,632,7 Švédsko13,326,3 Portugalsko13,636,7 Maďarsko15,238,4 Dánsko16,033,0 Turecko16,249,5 Island16,341,0 OECD průměr*11,532,1

9 Podíl daní všeobecných a ze specifických zboží a služeb na spotřebních daních (2003) 5110/510063% 5120/510037%

10 Zavádění DPH Poprvé zavedena ve Francii 1967 Poté ji postupně přijímají další země – podmínka členství v EHS (EU) Dnes více než 130 zemí světa Není v USA, Austrálii

11 Vlastnosti DPH Neutrální - % daně v ceně je stejné Vhodná pro mezin. obchod – dá se vrátit při vývozu Menší daňové úniky – řetěz plátců Může zdanit i služby Velké výnosy pro stát Složitá administrativa

12 Fungování DPH v EU Dodávky obchodní se zdaňují v zemi určení, ale vývozce má nárok na odpočet ve své zemi Nákup pro vlastní spotřebu se zdaňuje v zemi nákupu (občané EU mohou nakupovat výrobky s služby v kterékoliv zemi, přičemž v jejich zemi se už nezdaňují)

13 Vývoz z EU Osvobozen od DPH – daň se vrátí

14 Dodávky spotřebitelům – občanům EU – princip země původu 2 výjimky: Dodávky zboží ze zásilkových obchodů se zdaňují sazbou země určení a jsou příjmem jejího rozpočtu Koupě automobilů, motorových člunů a letadel, (nových do 6 měsíců), jsou zdaňovány v zemi kupujícího, tedy v zemi registrace, bez ohledu na zemi původu.

15 Minimální sazby DPH v EU Základní 15 % Snížená 5 % Mohou existovat nejvýše dvě snížené

16 Sazby DPH v roce 2006 Zeměsnížená sazbazákladní sazba Japonsko-5 Kanada-7 (15) Švýcarsko3,6/ 2,47,6 N. Zéland-12.5 Švédsko12/612/25 Lucembursko3/6/1215 Německo716 Španělsko7/416 V. Británie5/017,5 Portugalsko12/519 Řecko8/3/4/6/1319 Nizozemí6/019 ČR519 Slovensko-19 Francie5,519,6 Rakousko1020 Itálie4/1020 Belgie621 Irsko12,521 Finsko12/522 Polsko0/722 Norsko12/724 Dánsko025 Maďarsko025 OECD*X18

17 Vlastnosti SD Mají nápravný účel Jsou regresivní (chudí nejen relativně, ale u tabáku dokonce absolutně více konzumují) Neelastická poptávka – velký výnos

18  „“horizontální direktiva“: obecná ustanovení a pohyb a skladování výrobků podléhajících spotřebním daním,  „strukturální direktivy“: vymezuje základy spotřebních daní; v současné době podléhají akcízům minerální oleje a další energetické suroviny, alkoholické nápoje a tabákové výrobky,  d direktivy o sazbách“: upravují sbližování sazeb spotřebních daní. Legislativa EU – Spotřební daně

19 Daňové sklady Pokud se výrobky pohybují v EU mezi daňovými sklady, jsou v režimu odkladu daně. Daň se uloží až při vyskladnění ke spotřebě sazbou této země.

20 Spotřební daně v EU Minerální oleje a energetické suroviny Tabákové výrobky Alkoholické nápoje Pivo Víno

21 Fungování SD v EU Podobné jako u DPH Princip země spotřeby u obchodního zboží Princip země původu u nákupů občanů EU Vývoz z EU bez daně Dokud se zboží v EU neprodá konečnému spotřebiteli, je v režimu odkladu daně

22 Nepřímé daně - ČR: pět přechodných období a trvalých výjimek: DPH snížená 5 % sazba u tepla pro domácnosti DPH 5 % u stavebních prací za účelem bydlení (konec r. 2007) (pak  15 %)

23 Nepřímé daně - ČR: Daň z cigaret a tabákových výrobků postupně na úroveň EU (do konce roku 2007) DPH trvalé osvobození od registrace samostatní podnikatelé (výdělek ročně  35.000) pěstitelské pálení trvalá výjimka (daň ve výši 90 Kč z litru místo 235) (týká se 175 000 pěstitelů) Harmonizované sazby alkoholických nápojů, piva a energet. surovin porostou

24 Cigarety – osobní spotřeba Z Česka lze vyvézt do Belgie, Británie, Dánska, Finska, Irska, Německa, Rakouska a Švédska bez daně maximálně 200 kusů cigaret pro osobní spotřebu. Pro ostatní země EU platí čtyřikrát vyšší limity.


Stáhnout ppt "3. téma Daňové systémy 2. část, nepřímé daně. Daňové systémy - Osnova 1. Nepřímé daně - charakteristika -výnosy a struktura 2. Teorie a praxe nepřímých."

Podobné prezentace


Reklamy Google