Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malajsie Nové možnosti pro uplatnění českých exportérů:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malajsie Nové možnosti pro uplatnění českých exportérů:"— Transkript prezentace:

1 Malajsie Nové možnosti pro uplatnění českých exportérů:
těžební průmysl a energetika Ing. Milan Vágner – vedoucí OEÚ ZÚ Kuala Lumpur 22. ledna 2010, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha

2 Obsah prezentace I. Základní informace o Malajsii
Hospodářství Malajsie a postavení ve světě Vzájemná výměna zboží ČR/Malajsie Perspektivní obory spolupráce Výstavy a veletrhy Podnikatelské prostředí v Malajsii Chráněné obory, OVO, koridory, investiční pobídky Celní režim, netarifní překážky obchodu Veřejné zakázky, ochrana duševního vlastnictví

3 Obsah prezentace II. Jak najít vhodného partnera Těžební průmysl
Ověření bonity partnera Založení firmy Těžební průmysl Energetika Místní zvyklosti a praktické informace Plán činnosti OEÚ Informační zdroje

4 Základní informace Rozloha: 329 733 km2
Počet obyvatel: 28 mil., (12 mil. práceschopného) Mnohonárodnostní společnost: Malajci (Bumiputera) 58% malajsijští Číňané 24% malajsijští Indové/Tamilové 8% ostatní 10% (desítky národnost- ních skupin) Náboženství: muslimové 60,4% buddhisté 19,2% křesťané 9,1% konfuciáni, taoisté 2,6% ostatní 2,4% Úřední jazyk: malajština (Bahasa Malayu) Další nejpoužívanější : angličtina, čínština a tamilština Rozloha: km2 131 tis. poloostr./198 tis Borneo 13 států (Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sarawak, Sabah) 3 federální území (Kuala Lumpur, Putrajaya, ostrov Labuan)

5 Základní informace Státní zřízení Politické strany
federativní konstituční monarchie v čele s králem (Agong Mizan Zainal), dvoukomorový parlament federální vláda (premiér Najib Razak) Státní shromáždění na úrovni federálních států, v čele lokální vlády premiér (Chief Minister) Politické strany vládnoucí koalice NF - UMNO, MCA, MIC a 5 menších; opozice: PNK a další malé strany. Priority premiéra Najiba prevence kriminality boj s korupcí širší přístup ke kvalitnímu vzdělání zlepšení životní úrovně chudých zlepšení infrastruktury na venkově zlepšení veřejné dopravy

6 Nástroje k dosažení Vision 2020
Vision 2020 (rozvinutá země s vysokými příjmy) 3. průmyslový rozvojový plán IMP , priority: Elektronický a elektrotechnický průmysl Výroba lékařských přístrojů a zařízení Textilní a oděvní průmysl Strojírenství (stroje energetické, pro potravinářství, zemědělství, kovoobrábění…) Dopravní zařízení (automobily, lodě, letecký průmysl) Petrochemický průmysl Výroba a zpracování palmového oleje (vč. bionafty), Dřevozpracující průmysl 9. Malajsijský plán Zvláštní priorita: biotechnologie, zelené technologie (7/2009) 10. Malajsijský plán Růstové strategie k dosažení „High Income Advanced Economy“ (K-Economy, inovativní lidský kapitál, konkurenceschopný privátní sektor)

7 Hospodářství Malajsie
Dynamicky se rozvíjející ekonomika, middle-income country, transformace z vývozce surovin (ropa, plyn, cín, palmový olej a kaučuk) v 70.letech m.s. na multisektorální, proexportně orientovanou ekonomikou, vliv FDI: 45% exportu E&E výrobky, 7,5% palmový olej,6,6% nafta, 5,4% LNG, chemikálie a chem. výrobky 6,1%, rafinované ropné výrobky 4,9%, stroje a zařízení 3,3% Největší vývozce palmového oleje na světě, 3. přír. kaučuku 45% příjmu SR je z těžby ropy a plynu (GLC Petronas) 80% výroby na export Stabilní bankovní systém; financování z domácích zdrojů Struktura tvorby HDP (r. 2008): Služby 55 % Průmysl % Těžební průmysl 8 % Zemědělství 7 % Stavebnictví 3 %

8 Vývoj hospodářství Malajsie

9 Hospodářské výsledky Malajsie
Ukazatel Měrná jedn. 2007 2008 2009o 2010p HDP-stálé ceny 2000 mld. RM 505 528 512 539 HDP přírůstek % 6,3 4,6 -3,0 5,0 (2,0-3,0) HDP/obyv. tis.USD běž.ceny 6 724 7 738 6 812 Index spotř. cen v % 2,0 5,4 1,3 Nezaměst-nanost 3,3 3,7 3,9 Devizové rezervy v mld. USD 101,3 91,5 96,0 ZO celkem Saldo 326,8 +29,6 342,0 +41,0 275,7 +31,0 292,0

10 Hospodářské výsledky Malajsie
Rok 2010: HDP +5,0% (cíl vlády) Vývoz +5,3% Dovoz + 6,7% Saldo + 31 mld. USD Deficit SR -5,6% Rok 2009: HDP -3,0% Vývoz -20% Dovoz -18,6% Saldo + 31 mld. USD Deficit SR -7,4% Pokles FDI o 78% Zadluženost: 40% HDP 94% domácí 6% zahraniční dluh

11 Protikrizová a liberalizační opatření
Rok 2009: 2 stabilizační balíčky za 20 mld. USD Usnadnění života obyvatel Podpora firem (st. garance za úvěry, infrastrukt. investice, daňové úlevy) Nová pravidla FIC odklon od povinného 30% podílu Bumiputera souhlas FIC jen u eliminace Bumiputera nebo státního kapitálu Dílčí liberalizace služeb 27 subsektorů: turistika, IT, zdravotní a sociální oblast, doprava (eliminace 30% Bumiputera) finanční sektor: zahr. kapitál z 49 na 70% ( islámský sektor bank a pojišťoven + invest. banky, bez konvenčních komerčních bank) Rok 2010: Nový ekonomický model cíl: do kategorie zemí s vyšším příjmem znalostní ekonomika moderní sektor služeb s vyšší přidanou hodnotou

12 Postavení Malajsie ve světě
Ukazatel Malajsie pořadí na světě ČR pořadí na světě Global Competitivness Index 21. 33. Podle objemu exportu 2006 19. 32. Podle objemu importu 2006 23. 29. HDP PPP v r (WB): 384 mld. USD, ČR 258 mld. USD 28. 41. HDP na osobu (PPP) v r. 2008: USD, ČR USD Příjem na osobu v Malajsii USD 75. 50.

13 Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Malajsií
Vývoz Dovoz Obrat Saldo tis. USD poř. Index USD 1993 4 197 83. - 21 527 37. 25 724 56. 2001 34 341 49. 96,7 21. 191,4 25. 174,7 2005 59 160 55. 145,6 85,8 29. 89,8 2006 54 851 54. 92,7 22. 131,7 127,4 2007 63 779 59. 116,3 135,0 30. 133,5 2008 98 057 153,7 26. 104,4 31. 107,8 2009/I-XI 49 407 53,4 78,9 76,4

14 Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Malajsií za leden-listopad 2009
Kód SITC Název zboží Vývoz tis. USD Dovoz Potraviny a živá zvířata 321 1 764 1 Nápoje a tabák 44 117 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 1 822 28 551 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné mater. 294 29 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 696 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 15 486 3 772 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 12 541 27 312 7 Stroje a dopravní prostředky 14 638 8 Průmyslové spotřební zboží 4 261 53 154 CELKEM 49 407

15 Vzájemná výměna zboží mezi ČR a Malajsií – komoditní skladba
Vývoz z ČR: stroje a elektrická zařízení, upravený křemík pro elektroniku, pneumatiky, plasty, plastické hmoty a výrobky z nich, papír a lepenka, měřící a optické přístroje, kovové výrobky a ocelové konstrukce, syntetický kaučuk, chemikálie, antibiotika, elektrické přístroje a hračky. Dovoz do ČR: elektrická a elektronická zařízení a přístroje (procesory a řídící jednotky), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (zejména paměťové jednotky), telekomunikační zařízení, přírodní kaučuk, měřící přístroje, oděvy, nábytek, výrobky ze železa i neželezných kovů, chemikálie, výrobky z plastů a pryže.

16 Perspektivní obory exportu (I.)
Malajsie je hladová po nových technologiích i klasické strojní výrobě, zájem o dodávky i know-how a transfer technologií (JV...) Environmentální (zelené) technologie Národní strategie rozvoje zelených technologií z 7/2009 malá vodní energetika, solární jednotky technologie na úpravu a čištění vody ekologické poradenství a odstraňování ekol. škod spalovny odpadu a biomasy kogenerační jednotky na zpracování palmového odpadu a výrobu energie ČR se přihlásila k poskytnutí expertíz energetika, vodní hospodářství, ekologické konzultace

17 Perspektivní obory exportu (II.)
Zemědělská technika a potravinářské technologie záměr stát se střediskem potravinářské halal produkce Těžební technika a sklářské technologie zásoby sklářského písku, povrchová těžba uhlí, vápenec, ŽR Biotechnologie a nanotechnologie CTD, semináře - úspěšné příklady Stojírenské technologie přesné strojírenství, technologie pro jednotlivá odvětví –např. textilní průmysl Chemický a petrochemický průmysl chemikálie a chemické výrobky technologie pro těžbu a zpracování ropy a plynu (kompresory, krakovací jednotky, potrubí a ventily) Zdravotnická technika a farmaceutické výrobky

18 Perspektivní obory exportu (III.)
Energetika – linky VN, energetické stroje Obranná technika Zabezpečovací technika a systémy Dopravní systémy řešení dopravních systémů, kolejová doprava, produktovody Informační a komunikační technologie projektová řešení a software Letecká a vesmírná technika Potravinové doplňky, kosmetika, sklo

19 Výstavy a veletrhy www.matrade.gov.my, sitemap, Events–Malaysia
Hydropower and Dams, Sarawak (konference) AsiaWater, Kuala Lumpur Defence Service Asia, Kuala Lumpur GreenTechAsia, Kuala Lumpur MTA/MetalTech Malaysia, Kuala Lumpur IGEM, Kuala Lumpur říjen 2010

20 Výhody podnikání v Malajsii
Politická stabilita Tržní hospodářství Vhodné podnikatelské prostředí (invest. pobídky) Transparentní právní systém britského typu Rozvinutá infrastruktura (doprava, průmyslové parky, zóny volného obchodu, ekonom. koridory) Dostupnost kvalifikované pracovní síly Člen WTO, ADB, APEC, FTA (bilaterální:Japonsko, Pákistán, NZ; multilaterální: ASEAN - AFTA /2010-prům.zboží, 2015-služby/, Čína, Japonsko, Korea /90% s 0/, Indie, Austrálie a NZ; ostatní: OIC, D-8 PTA) ASEAN Economic Community 2015 – jednotný trh a integr. výrobní základna Velmi dobrá kvalita života (bezpečnost, zdravotnictví, ubytování, mezinárodní školy, rekreační možnosti)

21 Odvětví národního zájmu
Povinnost minimálního 30%-ního podílu Bumiputera kapitálu v odvětvích: Bankovnictví a pojišťovnictví Vybraná průmyslová odvětví (výroba látek, batiky, cementu) Zemědělství Obrana Energetika Telekomunikace Vodní hospodářství Právní služby, účetnictví a daně Stavebnictví Distribuční sítě V ostatních odvětvích možnost 100% zahraničního vlastnictví Zahraniční investoři mohou nakupovat komerční i rezidenční objekty od 500 tis. RM/2,6 mil. CZK výše

22 Oblasti volného obchodu
Ostrov Labuan – International Offshore Financial Centre Ostrovy Langkawi a Tioman (turistika) Johor Bahru (elektrotechnika) Přístav Klang (halal)

23 Hospodářské koridory Iskandar Development Region (Johor Bahru, plocha km2, 11/2006, v prvních 5ti letech investice za 15 mld. USD, cíl 50 mld. USD; healthcare, vzdělání, kreativní průmysl, finance, turistika, výroba a logistika) Northern Economic Corridor (vč. ostrova Penang a přilehlého pevninského okolí; elektrotechnika a elektronika) East Coast Corridor (zejm. stát Terangganu; chemický a petrochemický průmysl) Sabah Development Corridor (únor 2008; obnovitelné zdroje, palmový olej, zemědělství, potravinářský průmysl, sklářství) Sarawak Corridor of Renewable Energy (březen2008; energetika – obnovitelné zdroje i tepelná, dopravní systém, ekologie, těžba uhlí, komunální odpad, eko turistika, halal potraviny, protipovodňové technologie, rekultivace, sklárna) Multimedia Super Corridor a Cyberjaya (zaměřeno na IT a telekomunikace) Výhody: vynětí z pravidel Výboru pro zahraniční investice, větší volnost při získání zahr. kapitálu a PS, daňové prázdniny až 10 roků, daňová zvýhodnění pro zahr. specialisty

24 Investiční pobídky Bez masivních investičních pobídek by nedošlo k tak rapidnímu rozvoji ekonomiky. Základní druhy pobídek: pionýrský statut – firma po dobu 5ti let platí daň jen z 30% příjmu (East Corridor, Sabah a Sarawak: 100%-ní daňové prázdniny, až 10 roků). Z daňově osvobozených příjmů lze vyplácet nezdanitelné dividendy. Od roku 2004 navíc tyto společnosti mohou požádat před uplynutím pěti let o daňové úlevy na reinvestovaní příjmů; investiční daňové úlevy - investiční prostředky vložené do podnikání do pěti let od schválení záměru mohou být ze 60 % postupně odepisovány až do výše 70% ročních příjmů. Zbylých 30% příjmů se daní běžnou sazbou, která je od r snížena na 25%. Z daňově osvobozeného příjmu lze vyplácet nezdanitelné dividendy. Některé obory mohou být odepsány do výše 100% (např. ICT v rámci Multimedia Super Corridor).

25 Celní režim 30% celních sazeb neomezeno závazky WTO, zvláštní sazby FTA, AFTA-CEPT…, EU: GSP Rozdíl mezi závaznými tarifními stropy (bound tariffs) a reálně uplatňovanými (applied tarifs) – nejistota, dochází ke snižování, tarifní zatížení v průměru 7,3% Vývozní cla a licence (komodity jako ropa clo 10%, plyn, palmový olej, dřevo aj., cca 30% vývozů) Podpora exportu formou výjimek/úlev z dovozních cel pro subdodávky, materiály apod. Spotřební daň u dováženého zboží stejná jako u domácího (výjimka: automobily) U 27% skupin zboží dovozní povolení (licence)

26 Celní sazby www.madb.europa.eu http://www.customs.gov.my/index.php/en
celní sazby podle HS a země, info o dovozních formalitách, statistiky, sanitární a fytosanitární opatření, překážky obchodu, stížnosti podle čísla HS nebo názvu komodity

27 Celní statistiky http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Malajsijské statistiky neexistují on-line Nutno objednat za úplatu u Matrade (aplikovatelné jen pro malajsijské subjekty)

28 Netarifní překážky obchodu I.
Veřejné zakázky – tendry preferenční přístup pro Bumiputera firmy (zvýhodnění 2,5 %– 10%, chráněné obory) Investice obory národního zájmu s povinným podílem Bumiputera kapitálu 30% a více (textil, batika, cement; zemědělství, obrana, energetika, telekomunikace, vodní hospodářství) dílčí liberalizace služeb Distribuční sítě hypermarkety apod., omezení pro cizince (plocha, v prodeji 30% Bumiputera zboží atd.) IPR nová metodologie, šetření se soustředí na stížnosti majitelů IP neefektivní, chybí trénink a exemplární tresty

29 Netarifní překážky obchodu II.
Inspekční poplatky pro dovoz masa revidované od , neodpovídají nákladům, dodatečně halal požadavky, netransparentní Vepřové maso povolen dovoz jen částí (vnitřnosti, žebra…), MY uznává zdravotní certifikáty jen některých EU států Dovoz drůbeže přísnější podmínky dovozu (ptačí chřipka) než OIE Zákaz dovozu hovězího BSE, platí pro EU státy Restrikce na dovoz měkkých a polom. sýrů (nulová tolerance pro bakterii listeria)

30 Veřejné zakázky Malajsie není členem WTO Agreement on Government Procurement V r dosáhly 11,9% HDP (23 mld.USD) Tendry vypisovány nad 500 tis.RM/150 tis.USD Tender Board rozhoduje do 10 mil. USD, výše MF mezinár. tendry – zboží nevyráběné v Malajsii Povinná registrace zahraničních firem (ZK) u MF i velkých společností (Petronas, TNB) aj. Upřednostňování místních firem Některé tendry jen pro Bumiputera firmy Založení pobočky, nutnost místního partnera Netransparentnost v řízení Tenders (Bahasa)

31 Ochrana duševního vlastnictví
Člen World Intellectual Property Organis. signatář Pařížské i Bernské konvence a WTO-TRIPS Intellectual Property Corporation of Malaysia National Intellectual Property Policy (4/2007) Intellectual Property Court (7/2007) Počet zátahů se zdvojnásobil (copyright, padělky) Existující legislativa pro patenty, ochranné známky, průmyslový design, autorská práva, návrhy integr. obvodů a geografická označení Nová metodologie šetření se soustředí na stížnosti majitelů IP Neefektivní, chybí trénink a exemplární tresty

32 Jak najít vhodného partnera
Neexistuje seznam dovozců/obch. zástupců Hospodářské komory EU-Malaysia Chamber of Commerce and Industry, Malaysian International Chamber of Commerce and Industry, Bilaterální a národní komory Právní firmy (RSM, Raslan-Loong, DGKlegal) MIDA – v případě investic a JV Federation of Malaysian Manufacturers

33 Prověření bonity firmy
Registr firem Companies Commission of Malaysia e-info, name…, e-infoFREEsearch, registrace, 13 RM výpis Renomované firmy (PWC…) Bilaterální hospodářské komory (MGCC)

34 Založení firmy Založení nové firmy/pobočky zahr. firmy Shelf company
pokyny i formuláře: Office Secretary – právní firma (dodá jednatele) 1 měsíc (3 – 4 měsíce) Shelf company 2 – 3 týdny, cena cca RM/ Kč dodatečná možnost změny jména Cena nemovitostí nákup/pronájem

35 Těžební průmysl Energetické suroviny:
Těžba nerostných surovin tvoří 8% HDP Energetické suroviny: Ropa - r. 2008: 654 tis. barelů/den Zásoby: 5,46 mld. barelů, 22 roků Hloubková podmořská těžba Sabah Plyn - r. 2008: scf/den Zásoby: 38 roků Uhlí – r. 2007: 1,0 mil. tun Zásoby: 1,7 mld. tun 80% Sarawak 6 dolů, 19% Sabah, 1 % poloostrov Potřeba: 13 mil. tun (t.r.), elektrárny, cementárny Dovoz: Indonésie, Austrálie, Čína

36 Těžební průmysl Kovové rudy (těžba r. 2007)
Železná ruda – 802 tis. tun 12 dolů v Pahang, Johore, Perak, Terengganu Pro místní ocelárny; dovoz polotov. z Brazílie, Chile a Bahrainu Bauxit – 157 tis. tun 1 velký důl v Johor, export do Thajska, Japonska a Taiwanu Zásoby ve státech Sarawak a Sabah Ilmenit – 59 tis. tun (zbytkový cín) v bývalých cínových dolech v Peraku a Selangoru Cín – 2,3 tis. tun z někdejšího největšího výrobce v 80. letech m.s. jen okrajová produkce Zlato - 2,9 tis. tun 5 dolů ve státech Pahang, Kelantan, Johor 90% produkce z Penjom Gold Mine, Kuala Lipis, Pahang (JV) Přidružené rudy – 305 tis. tun

37 Těžební průmysl Nekovové minerály
Název Těžba 2007 tis. tun Komentář Kamenivo 77 634 300 lomů + řečiště, poloostrov i Borneo (PB) Jíly 28 292 Cihly, keramika, cement, skládky odpadů, PB Písek a štěrk 22 371 Řečiště a náplavy, těžba, PB Vápenec 20 948 12 mld. tun zásob v 9 státech PB; produkce cementu a mramor. kamene Sklářský písek 719 Zásoby 148 mil. tun; Johor, Perak, Terengganu, Kelantan, Sabah a Sarawak; sklo, keramika, odlitky,voda Kaolin 588 Zásoby 112 mil. tun, 5 států P a Sarawak;30 dolů, papír, keramika,CHP Živec 359 Slída 6 Barvy, kosmetika, plast. hmoty aj.

38 Těžební průmysl Těžba ropy a plynu
GLC Petronas (45% SR, fed. státy 10%) Production sharing contract - licence na 10 až 20 roků, poplatek cca 30% z těžby 10 – 15 zahraničních firem ExxonMobil, Royal Dutch Shell, ConocoPhillips, Amerada Hess, Baker Hughes, Newfield, Murphy

39 Těžební průmysl Malaysian Chamber of Mines Obchodní příležitosti:
150 členů Obchodní příležitosti:

40 Těžební průmysl Seznam těžebních firem: Seznam všech firem v oboru:
Seznam všech firem v oboru: Seznam ostatních institucí v oboru:

41 Energetika Současný energetický mix: Záměr vlády do 2030:
Zemní plyn 58% Ropa 0,2% Uhlí (dovoz) 33% Vodní zdroje % Záměr vlády do 2030: Plyn 30% Uhlí 30% Vodní energetika + RE 30% Jaderná energie 10%

42 Energetika Současná spotřeba cca 90 000 GWh Energetické suroviny:
Ve špičce MW Instalované kapacity MW (9% hydro) Roční růst kapacit o 2,3% do r. 2030 Energetické suroviny: Ropa na 22 roků těžby (od r čistý dovozce, vývoz 10mld.USD, dovoz 6 mld. USD; SA,UAE, Vietnam; Petronas v Súdánu, Iráku) Plyn na 38 roků těžby Vývozce LPG, 15% světového exportu Uhlí: zásoby 1,7 mld. tun Těžba 1 mil. tun, dovoz 12 mil. tun

43 Energetika Řešení do budoucna: Důsledné využívání vodního potenciálu
Potenciál 29 tis.MW, ale jen Sarawak uvádí 20 tis. Podvodní kabel Sarawak – poloostrov Využívání obnovitelných zdrojů Malé vodní elektrárny Biomasa a bioplyn (zejm. odpad při produkci palmového oleje, perspektivní jetropa) Solární zdroje (rozvoj fotovoltaiky prioritou) Vítr (5 m/s) Zavedení jaderné energetiky Do r. 2025, RK a Francie ?

44 Energetika Výrobci elektrické energie Tenaga Nasional Berhard (TNB)
Sabah Electricity Sdn. Bhd Sarawak Energy 6 Individual Power Producers 5 výrobců pro vlastní potřebu (ocel, petrochemie, cementárny) Všechno malajsijské subjekty

45 Realizované a plánované projekty I.
Vodní elektrárna Bakun, Sarawak, MW, Výstavba podvodního kabelu VN Sarawak – poloostrov 700 km, 800 MW, , 2 mld. USD, PFI Nové kapacity IPP v r – 350 MW (tepelné el.) Čína staví pro TNB uhelnou elektrárnu 233 MW ve státě Sabah (uhlí z Indonésie), výroba od r. 2011, 310 mil. USD Velké hydro elektrárny 2014 Terengganu Perak, Kelantan, Pahang (zvažují) Sarawak: Murum 990 MW, Balleh 950 MW, Pelagus 770 MW Jaderná elektrárna (300 MW) Tepelná elektrárna (plyn) 300 MW, Petronas + Yayasan Sabah JV (příprava) ASEAN Grid – 8 linek VN v Malajsii (z 14)

46 Realizované a plánované projekty II.
Ropovod západ-východ, 300 km, r.2011 ?, 7 mld. USD Nové povrchové doly černého uhlí v Sarawaku Hliníkárna, Sarawak, Rio Tinto Alcan+Cahya Mata Sarawak, ve výstavbě Vodní dílo Pahang-Selangor, 45 km, JBIC, 4 mld. RM „Monorail“ Penang, 1,4 mld. RM, malaj. subjekt 2. most na Penang, 4,3 mld. RM, úvěr Exim Bank China, Závod na polykrystalický křemík, Sarawak, 1,8 mld. RM, Tokuyama, 2012 Legoland Theme Park, Iskandar, 750 mil. RM, Rafinerie ropy, 17 mld. RM, Johor (plán)

47 Místní zvyklosti Oblečení - odpovídající tropickému podnebí, košile s dlouhým rukávem a kravata, tmavé šaty pro formálnější akce Formální zdvořilost, respekt ke staršímu a společenskému postavení Náboženská specifika (podání ruky u muslim. žen, pátek odpoledne modlitby, jídlo, alkohol) Nová generace podnikatelů, mnohdy vzdělání ze zahraničí (VB, Austrálie)

48 Praktické informace Letecké spojení Měna Ubytování
Přímý let do Evropy: KLM, MAS ostatní přes BKK, SING, UAE (Emirates od 12/2009) AirAsia do Londýna Stansted, easyJet do Prahy z KLIA rychlovlakem do stanice Sentral, 180,- CZK z LCCT bus 50,- CZK na stanici Sentral Měna 1 USD = 3,40 RM 1 RM = 5,20 CZK kreditní karty akceptovány v obchodech i v ATM Ubytování 100 USD 4* hotel, 50 USD 3* hotel Mobilní telefony fungují podle operátora plnohodnotně nebo jen SMS

49 Plán činnosti OEÚ 2009 Akce plánované v teritoriu na 1. pololetí 2009:
Únor akvizice pro spolupráci v IT (ZK CI) Březen podpora JV s místními firmami v přesném strojírenství, elektronice a letectví (ZK CI) návštěva ministra průmyslu a obchodu s podnikatelskou misí Duben česká účast na veletrhu AsiaWater 2010 (ZK CT) česká účast na veletrhu DSA (speciál) seminář/účast na veletrhu GreenTechAsia 2010 (projekt MZV, SPD, MŽP, MPO) Květen prezentace CZ obráběcích strojů na veletrhu MetalTech (ZK CI)

50 Informační zdroje - stránky Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur - Businessinfo, Malajsie - Ministerstvo zahraničního obchodu a průmyslu Malajsie - Malajsijská agentura na podporu zahraničního obchodu - Malajsijská agentura na podporu investic - Malaysia Technology Development Corporation - rozvojová agentura - Multimediální Superkoridor - technologický park ICT - Malajsijská centrální banka - adresář firem - adresář firem

51 Děkuji za pozornost Milan Vágner, VOEÚ Tel. 00603 2142 7185
Fax:


Stáhnout ppt "Malajsie Nové možnosti pro uplatnění českých exportérů:"

Podobné prezentace


Reklamy Google