Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání osobností oceněných v soutěži Manažer roku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání osobností oceněných v soutěži Manažer roku"— Transkript prezentace:

1 Setkání osobností oceněných v soutěži Manažer roku
Prezentace společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

2 Základní informace o TŽ (2008)
Tradice od roku 1839 Integrovaná huť Jediná česká huť s domácím kapitálem 38,2 % podíl na výrobě oceli v ČR Největší výrobce dlouhých válcovaných výrobků v ČR 2,4 mil.tun oceli – 37 mld. Kč tržeb/rok 24,7 mld. Kč aktiv – 19,2 mld. Kč vlast. kapitálu Dlouhodobý finanční majetek 4,7 mld. Kč – účast ve 28 společnostech 5539 zaměstnanců ovlivňování regionu s cca 100 tisíci obyvateli

3 Základní charakteristiky TŽ
Ukazatel Jedn. 2004 2005 2006 2007 2008 Výroba oceli kt 2427 2248 2516 2564 2448 Prodej zboží 2301 2205 2366 2392 2297 Tržby mil. Kč 29275 30827 31675 35552 37085 Zisk po zdanění 2575 2068 2684 3633 1204 Počet zaměstnanců lidí 5599 5519 5417 5428 5539 Ocel na zaměstnance t 433 407 465 472 442

4 Situace v ocelářském průmyslu ČR
Tempo meziročního poklesu výroby oceli v ČR leden až srpen – 39 % Využívání kapacit v prvním pololetí na 30 – 80 % ve druhém pololetí na 50 – 90 % Očekávané trendy ve výrobě oceli 2008/2009 −25 % 2009/ až +30 % Závislost ocelářství na spotřebitelských oborech Strojírenství, automobilový průmysl, stavebnictví, … Vysoká závislost na společném trhu EU Tempo poklesu výroby ČR v meziročním měsíčním srovnání měřeno válcovaným materiálem bylo v druhé polovině minulého roku dramatické – srpnová výroba klesla o 6,4%, v prosinci to bylo již 53,8% (roce 2008 došlo k cca 10% meziročnímu poklesu ve výrobě oceli v ČR – pokles z 7,06 mil. tun v roce 2007 na 6,390 mil. tun v roce 2008 – přes 600 tis. t). V roce 2009 lze očekávat pokles produkce minimálně o dalších 10% ve srovnání s rokem 2008, v některých sortimentech mimo sofistikované obory o více než 20%. Trvání „recese“ se odhaduje na 10 měsíců, tzn. do faktické realizace opatření, které přijímají jednotlivé země EU. Vysoká závislost ocelářství na spotřebitelských oborech (strojírenství, stavebnictví, automobilový průmysl), vysoká propojenost se zeměmi EU (vývozy, společný trh).

5 Opatření na úrovni podniků
Maximální hospodárnost – jen nezbytně nutné Výrazné snížení disponibilních prostředků (pokles provozního zisku na 30% roku 2008) Omezení investic (technologie, ekologie) – 2 roky zpoždění Udržení kmenových kvalifikovaných zaměstnanců Rekvalifikace a adaptabilita zaměstnanců Sociální dialog Úsilí k získání externích zdrojů na V&V, TR a inovace Udržení trhů a odběratelů Monitoring motivace poptávek Reakce na přání a potřeby odběratelů

6 Krizový management skupiny TŽ-MS

7 Motto: Kvalita prověřená časem
Strategické cíle na příštích 5 let • cíle jednotlivých let projekty realizace cílů v klíčových oblastech: Partnerství Řízení Lidé Technologie Vyspělá průmyslová společnost vycházející z tradic hutnictví Naše vize: kultura a um lidí•propojení firmy a regionu tradice - od roku 1839•značka Na čem stavíme: Orientace na zákazníka • Inovace • Podnikatelský duch • Pružnost Trvalé zlepšování • Týmová práce • Alianční myšlení Důslednost, plnění dohod • Sdílení znalostí a zkušeností Komunikace • Společná zodpovědnost • Trvalé rozvíjení důvěry Přístupy a principy: Naše mise Společně pro příští generace

8 Příklad zvládnutí krize – rok 1999
Konsolidační program TŽ v roce 1999 Lidé osobní náklady ostatní materiál služby prodej majetku tvorba a čerpání rezerv přínosnost dcer finanční operace mimořádný HV úspora surovin (vsázka), THN úspora energie tržby za válcované zboží tržby ostatní aktivace Řízení a ekonomika Technologie Partnerství

9 Strategie TŽ pro řešení krizí v roce 1999
Dlouhodobá Operativní Projektové řízení 18 projektů, z nichž přístup ke krizovým situacím řeší hlavně projekt: „Řízení podnikatel- ských rizik“ Konsolidační program Souhrn konkrétních krátkodobých a okamžitých opatření, jejichž účinnost je průběžné vyhodnocována

10 Vývoj kons. programu v r.1999 (mil. Kč)
1400 celkové úspory 1200 1257 1000 800 vliv úspor na PH 600 400 200 1. verze 2. verze 3. verze. 1999 …vyvolat panickou nutnost potřeby změn…

11 TŽ, NH, Vítkovice – srovnání
Zisk / ztráta (mil. Kč) 1997 1998 1999 2000 2001 226 210 115 221 278 NH* 398 148 -3413 -1344 -604 Vítkovice** 76 142 -8712 -9023 -257 * Arcelor Mittal Ostrava ** EVRAZ Vítkovice Steel … tak jsme zvládli krizi v roce 1999…

12 Krizový management skupiny TŽ-MS v roce 2008/2009

13 Projekt - Krizový management skupiny TŽ-MS
Definice projektu: systém a metody řešení a řízení mimořádných opatření ve skupině TŽ-MS v období globální finančně-ekonomické krize Poslání projektu: využít recesi pro udržení a posílení konkurenceschopnosti skupiny TŽ-MS Hlavní cíle projektu: minimalizovat dopady aktuální tržní situace zabezpečit platební schopnost zabránit odchodu klíčových zákazníků posílit aktiva snížit náklady posílit lidské zdroje – intelektuální kapitál, princip solidarity „zero defect“

14 Krize – příležitost a výzva
režim opatření a monitoring jejich dopadů na skupinu TŽ–MS s cílem udržení vyrovnaného cash-flow využití výrobních kapacit na cca 80 – 90 % udržení zaměstnanosti – menší odměny – udržování klíčových pracovních míst personální audit zkvalitnění struktury zaměstnanců, posílení znalostního potenciálu pokračování ve vzdělávání zaměstnanců zpětné převzetí Středního odborného učiliště k nové akvizice v ČR a zahraničí v souladu se strategickými záměry skupiny TŽ–MS (kovárna VIVA Zlín, tažírna a zinkovna Metalurgia Radomsko S.A.)

15 Personální aspekty krizového řízení
prodloužení platnosti Kolektivní smlouvy i pro rok 2009 – udržení sociálního smíru i při omezeném čerpání mzdových prostředků udržování zaměstnanosti: – říjen kmenových zaměstnanců – srpen kmenových zaměstnanců (pokles o 327 zaměstnanců, z toho 303 využilo nabídky předčasného odchodu do důchodu za zvýhodněných podmínek a zároveň bylo přijato 161 nových zaměstnanců, pokles agenturních zaměstnanců z 447 na 285)

16 Podíl TŽ na výrobě oceli v ČR (%)

17 Jak podpořit český průmysl?
Podpora financování ekologických investic jednoznačná proekologická aktivita mající přímý dopad na zlepšení životního prostředí v regionu i v celé ČR multiplikační efekt – zakázky s dopadem na celý průmysl ČR financování investic – obdoba sanace starých ekologických zátěží udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu V roce 2008 bylo zaměstnáno v hutnictví ČR 22 tisíc lidí. Každé pracovní místo v hutnictví váže další 3-4 pracovní místa v navazujících oborech (cca 100 tisíc pracovních míst).


Stáhnout ppt "Setkání osobností oceněných v soutěži Manažer roku"

Podobné prezentace


Reklamy Google