Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy typografie Zpracování textů na počítači

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy typografie Zpracování textů na počítači"— Transkript prezentace:

1 Základy typografie Zpracování textů na počítači
& Zpracování textů na počítači

2 Základy typografie motto:
Podobně jako je morálně nepřípustné veřejně publikovat texty s pravopisnými chybami, je stejně nepřípustné publikovat texty s vážnými typografickými chybami. Tiskovina má vypadat tak, aby byla dobře čitelná snadno se v ní orientovalo působila esteticky

3 Vývoj písma důsledek vývoje civilizace (potřeby zaznamenávat)
předchůdce písma – piktogramy (nezávislé na jazyce) ideogramy – obrazový znak splynul se slovním významem, znaky pro abstraktní pojmy a jména obrázkové písmo – stovky až tisíce znaků znaky zachycují zvuky – revoluce ve vývoji písma fonogramy – znaky pro hlásky (dlouho jen souhlásky) vůl král Zpracování textů na počítači 3, Helena Novotná, prosinec 2004

4 Historie písma v Evropě I.
fénický nápis Fénické písmo 22–24 geom. znaků pro souhlásky např. b bet (dům) zjednodušená kresba domu Řekové znaky pro samohlásky, psaní zleva doprava základ latinky i současného řeckého písma první slovanské abecedy Konstantinova hlaholice a cyrilice (vývojem azbuka) hlaholice Zpracování textů na počítači 4, Helena Novotná, prosinec 2004

5 Historie písma v Evropě II.
latinka velká z období Říma (stará přes 2000 let) malá z doby Karla Velikého (800) nabodeníčka (česká diakritika, Jan Hus) zlom ve vývoji vynález knihtisku (asi 1450) nabodeníčka Typografie jako řemeslo Poklidný vývoj od vynálezu knihtisku až do doby všeobecného rozšíření počítačů. Zpracování textů na počítači 5, Helena Novotná, prosinec 2004

6 Vývoj číslic římské číslice arabské číslice 1767 MDCCLXVII
vydržely do 15 století arabské číslice původ v Indii 1767 MDCCLXVII Zpracování textů na počítači 6, Helena Novotná, prosinec 2004

7 Vlastnosti písma — soubor znaků
a, b, c,  malá písmena — minusky (minuskule) A, B, C,  velká písmena — verzálky (majuskule) 1, 2,  číslice ˇ ´ ¨ diakritická znaménka — akcenty (ř, š, ů, ú,  akcentované znaky) . , ! ? ; : interpunkční znaménka ( ) [ ] { } závorky „ “ uvozovky +    = matematická znaménka % § & různé další znaky Zpracování textů na počítači 7, Helena Novotná, prosinec 2004

8 Vlastnosti písma — písmová osnova
Písmová osnova — soustava vodorovných přímek určující výškové proporce písma. dolní dotažnice účaří (základní dotažnice) střední dotažnice verzálková dotažnice horní dotažnice dotažnice minuskových akcentů akcentová dotažnice Zpracování textů na počítači 8, Helena Novotná, prosinec 2004

9 Vlastnosti písma — kresba písmového znaku
dřík — hlavní tah serif (patka) — příčné ukončení tahu stínování tahů duktus — síla tahu (poměr světlé a tmavé části) Zpracování textů na počítači 9, Helena Novotná, prosinec 2004

10 Vlastnosti písma — typy písma I.
Typy písma rozlišujeme podle kresby znaku. Každý typ písma má své jméno. A  A Charakteristické znaky pro rozlišení: způsob zakončení tahu (má/nemá patku) má-li patku, její přechod na hlavní tah (oblý/ostrý) A  A stínovaný/nestínovaný tah síla tahů (duktus) proporce písma A  A proporční neproporční A  A Zpracování textů na počítači 10, Helena Novotná, prosinec 2004

11 Vlastnosti písma — typy písma II.
Řez písma je varianta písma, která se svou kresbou liší od základního písma. Má s ním společnou písmovou osnovu, výškové proporce a základní kresebné znaky. Rodina písma — všechny řezy jednoho typu písma. Základní řezy: základní (roman, regular) Times New Roman • tučné (polotučné, velmi tučné) Times New Roman kurzíva Times New Roman • tučná kurzíva (polotučná) Times New Roman Zpracování textů na počítači 11, Helena Novotná, prosinec 2004

12 Klasifikace písem Psaná písma Antikva — patkové se stínovanými tahy
dynamická přechodová statická ABCDEF abcdef Lineární písmo serifové (patkové) bezserifové Psaná písma Zdobená písma Zpracování textů na počítači 12, Helena Novotná, prosinec 2004

13 Klasifikace písem Antikva – patkové se stínovanými tahy dynamická
přechodová statická Lineární bezpatkové písmo statické geometricky konstruované dynamické Lineární patkové písmo Psaná písma Milá maminko, píšu Ti Milá maminko, píšu Ti Milá maminko, píšu Ti Milá maminko, píšu Ti Milá maminko, píšu Ti Milá maminko, píšu Ti Milá maminko, píšu Ti Milá maminko, píšu Ti Zdobená písma Lomená písma Milá maminko, píšu Ti Zpracování textů na počítači 13, Helena Novotná, prosinec 2004

14 54 points  54 bodů Typografické míry
Evropský typografický měrný systém — Didotův 1 bod = 0,3759 mm (zkratka b) 12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm anglo–americký typografický měrný systém 1 point = 0,3528 mm (zkratka pt) 12 points = 1 pica = 4,23 mm 72 points = 6 picas = 1 inch = 2,54 cm 0,9385 1,0655 54 points  bodů Zpracování textů na počítači 14, Helena Novotná, prosinec 2004

15 Stupeň písma (velikost písma)
Stupeň písma = kuželka = rozměr horní plochy na kovové liteře Výška písmen závisí na typu písma 60 bodů 60 bodů Zpracování textů na počítači 15, Helena Novotná, prosinec 2004

16 Použití stupňů písma velikost v bodech účel 6–7 slovníky, jízdní řády, telef. seznamy, poznámky, vysvětlivky 8 noviny 9 časopisy, knihy 10 většina knih 11–12 učebnice, knihy pro větší děti, knihy většího formátu 14 dětské knihy, nadpisy 16  nadpisy vyšších úrovní V kovové sazbě měly stupně písma svá jména: 8 b — petit, 10 b — garmond, 12 b — cicero pointy jsou menší než body --- hodnoty v pointech budou větší. poznámka, noviny, časopisy, knihy, učebnice, dětské knihy, nadpisy16 b, nadpisy 18 b, nadpisy 24 b Zpracování textů na počítači 16, Helena Novotná, prosinec 2004

17 Relativní typografické míry
Vztažené ke stupni písma em = čtverčík = stupeň písma en = 1/2 em určují se jimi šířky písmen velikosti mezislovních mezer 18 jednotek 9 jednotek 6 jedn. Zpracování textů na počítači 17, Helena Novotná, prosinec 2004

18 Sazba motto: Když píšu, myslím!
Sazba je vytváření tiskové předlohy za použití knižního (proporcionálního) písma, jehož znaky mají různou šířku.

19 J.°A.°Komenský 37°Kč z°lesa 10°000
Sazba — mezery mezery mezi písmeny jsou dány šířkou znaku (litery) v počítačové sazbě je lze snadno upravit prostrkávání — úprava mezer (zvětšení), někdy se užívá k zvýraznění kerning — přizpůsobení mezery konkrétní dvojici znaků AV MN TRÁVA mezery mezi slovy vhodná je mezera velikosti 1/3 em bývá určena minimální (1/4 em) a maximální (1/2 em) mezera pevná mezera — mezera přesně dané šířky (1/4 em, 1/2 em) nezlomitelná mezera — nesmí v ní nastat zlom řádku. J.°A.°Komenský °Kč z°lesa °000 Zpracování textů na počítači 19, Helena Novotná, prosinec 2004

20 Sazba — odstavec základní významová a formátovací jednotka textu
první řádek bývá odsazený odstavcovou zarážkou (1–2 em) podle šířky textu odstavcová zarážka musí být v celém textu stejná v určitých typech textů lze zarážku nahradit odrážkou, číslováním nebo iniciálou první řádek může být i předsazený před ostatní není-li první řádek odsazený, je třeba dát mezeru mezi odstavce poslední (východový) řádek by měl být delší než odstavcová zarážka a kratší než úplný řádek alespoň o em Zpracování textů na počítači 20, Helena Novotná, prosinec 2004

21 Sazba — řádkování, zarovnání
mezera mezi řádky – řádkový proklad určuje se v závislosti na stupni a typu písma a šířce sazby ovlivňuje světlost / tmavost sazby velikost je obvykle 2 pt pro písmo 9–12 pt v textových editorech se nezadává proklad, ale řádkování doporučuje se 120% velikosti písma stránkový rejstřík – první a poslední řádek se kryje řádkový rejstřík – všechny řádky se kryjí zarovnání textu vzhledem ke krajům vlevo do bloku na střed vpravo Zpracování textů na počítači 21, Helena Novotná, prosinec 2004

22 Pravidla sazby I. . , těsně za slovo, bez mezery : ; ? ! mezera za ním
interpunkční znaménka . , těsně za slovo, bez mezery : ; ? ! mezera za ním … slon, který … výpustek  existuje jako symbol, před něj zúžená mezera (pevná) uvozovky, apostrofy „ “ ’ bez mezer ke slovu „hrom do police“ závorky ( ) [ ] bez mezer ke slovu, vně mezera “ Konec , zvonec ! “ řekl . Barvínek menší (Vinca minor) Zpracování textů na počítači 22, Helena Novotná, prosinec 2004

23 Pravidla sazby II. - spojovník (1/3 em)
rozdělení slov na konci řádku spojování slov (bude-li, Frýdek-Místek, Brno-město, česko-anglický, společensko-politický) bez mezer — pomlčka jako oddělovač větných celků (1/2 em, 1 em) píše se s mezerami Zapracoval — a výsledek se dostavil. – pomlčka ve významu až, od–do, versus (1/2 em) bez mezer, na konci řádku nutno nahradit slovem 12–14 hod, Sparta–Slávia  matematické znaménko minus (1/2 em) šířka musí odpovídat šířce číslic kvůli zarovnání náhražka — pomlčka ½ em  20  14 Zpracování textů na počítači 23, Helena Novotná, prosinec 2004

24 Pravidla sazby III. % procenta ° stupeň zkratky
čte-li se jako podst. jméno, zúžená mezera čte-li se jako přídavné jméno, bez mezer volební účast byla 21 % 60% kyselina octová ° stupeň alkohol a stupeň bez mezer teplota zúžená mezera a k jednotce 25 °C 12° pivo úhel 30°12´ zkratky zkratky jednoho slova: obr. str. tab. kpt. př. zkratky z více slov: tzv. tzn. tj atd. aj mj. t. r. v. r. a. s př. n. l. čj. i č. j. čp. i č. p. zkratky rámcové: fa (firma) fce (funkce) pí (paní) iniciálové zkratky (USA, OSN) bez tečky !!viz není zkratka (viz obr. 12) t.j. t.zv. viz. obr. 18. Zpracování textů na počítači 24, Helena Novotná, prosinec 2004

25 Pravidla sazby — čísla dvě, sto v souvislém textu slovy
158 v technickém textu číslice věta nesmí začínat číslicí Byly dvě hodiny v noci a kohout třikrát zakokrhal. Pila má 458 zubů. 12 451,10 12,451 10 1,45 desetinná čísla vpravo i vlevo od desetinné čárky po trojicích datum s mezerami, nezkracovat letopočet 12. ledna 1978 8 m2 měny a jednotky oddělujeme mezerou (pevnou) směrovací čísla 3 + 2 25krát, 50násobek 16bitový 13krát násobky bez mezer telefonní číslo podle normy sudý počet — dvojice, lichý počet — nnn nn nn devítimístná čísla podle schématu nnn nnn nnn (nesouhlasí s normou) kód země se uvozuje znaménkem + Zpracování textů na počítači 25, Helena Novotná, prosinec 2004

26 Pravidla sazby IV. Dělení slov, předložky Odstavce první řádek
Šel pštros s pštrosicí a pštrosíčaty na pštrosí výlet. Dělení slov, předložky dělení slov podle pravidel pravopisu jednoznakové předložky a spojky nesmí zůstat na konci řádku!! Odstavce první řádek velikost zarážky 1–2 em podle velikosti písma a šířky sazby nesmí zůstat na předchozí stránce (vdova) poslední řádek odstavce délka nesmí být menší než odstavcová zarážka nesmí se dostat osamoceně na další stranu (sirotek) Vyznačování nejlépe jiným řezem téže rodiny kurzíva, tučná kurzíva, tučné, kapitálky podtrhávání radši ne Kružnice je množina bodů, které mají stejnou vzdálenost..... Kružnice je množina bodů, které mají stejnou  Zpracování textů na počítači 26, Helena Novotná, prosinec 2004

27 Formát tiskovin formát má odpovídat účelu a estetickým požadavkům
poměr „zlatého řezu“ 1 : 1,618 A1 A2 A3 A4 A5 A0 podobné je 2 : 3 standardní formáty 1 : 1,618 2 : 3 1 : 1 Zpracování textů na počítači 27, Helena Novotná, prosinec 2004

28 Formáty papíru Řada A formát šířka výška letter 216 279
[mm] [mm] A A A A A A A A A A A formát šířka výška letter Folio Quarto Řada B Řada C formát šířka výška formát šířka výška B C B C B C B C B C B C B C Zpracování textů na počítači 28, Helena Novotná, prosinec 2004

29 Rozvržení stránky (sazební obrazec)
plochu pro sazbu určujeme přímo nebo velikostí okrajů optický střed stránky je výše než geometrický umístění zrcadla na papír optický střed stránky Zpracování textů na počítači 29, Helena Novotná, prosinec 2004

30 Okraje na stránce C A záhlaví pata (zápatí) záhlaví pata (zápatí) B D
F G G F E A C horní od hrany k záhlaví E vnější G u hřbetu B dolní D od hrany k zápatí F vnitřní Zpracování textů na počítači 30, Helena Novotná, prosinec 2004

31 Rozložení stran v knize
P – lichá L – sudá Seznam literatury Doslov Text knihy Věnování motto vydavatelský záznam copyright ISBN Seznam vyobrazení Rejstřík Přílohy Resumé (cizojazyčné) První kapitola Seznam zkratek, symbolů a vzorců Předmluva Patitul Titul Obsah Úvod Zpracování textů na počítači 31, Helena Novotná, prosinec 2004

32 Akcidenční tiskoviny příležitostné osobní nebo firemní tiskoviny
vizitky, dopisní papír a obálky, svatební, promoční oznámení, diplomy, pozvánky, novoročenky, programy, katalogy, propagační materiály formáty fonty zásady: informační schopnost čitelnost estetická úroveň Zpracování textů na počítači 32, Helena Novotná, prosinec 2004

33 Zpracování textů na počítači
motto: I se špatným systémem se v rukou odborníka zrodí kvalitní dokument (pouze se za tím účelem víc nadře) a totéž platí i naopak — i sebelepší systém může být pohřben diletantem.

34 Programy na zpracování textů

35 Programové a textové editory
Programové editory obyčejné textové soubory bez speciálních znaků přesun a kopírování textu vyhledávání textových řetězců nastavení určitého řádku Textové editory pro přípravu (psaní) dokumentů text dělen na odstavce různé typy písma (omezeně) národní podpora poloautomatické formátování vlastní formát ukládání export/import některých dalších formátů Zpracování textů na počítači 35, Helena Novotná, prosinec 2004

36 Textové procesory Textové procesory
vyvinuly se z textových editorů s důrazem na snadné ovládání automatické formátování (do textu vkládány příkazy ovlivňující jeho vzhled) styly, šablony práce s obrázky, tabulky zpracování i složitějších dokumentů hromadná korespondence MS Word, AmiPro, WordPerfect Zpracování textů na počítači 36, Helena Novotná, prosinec 2004

37 Desk Top Publishing — „publikování na stole“
DTP systémy Desk Top Publishing — „publikování na stole“ DTP systémy odvozeny z profesionálních sázecích systémů „montáž stránek“ z textu, grafiky a dalších prvků z jiných systémů do jednoho celku práce s rámy (sazeč připraví zrcadlo, do kterého se „nalévá“ text s obrázky) podpora barevných separací Zpracování textů na počítači 37, Helena Novotná, prosinec 2004

38 DTP systémy — rozdělení
podle způsobu práce WYSIWYG (What You See Is What You Get) Adobe InDesign Adobe PageMaker Ventura Publisher Quark X Press off-line dokument = text + příkazy pro sazbu TeX dokument se přeloží a samostatným programem prohlíží zdrojový text v TeXu $f(x)=x^2$ pro $x\leq 7$ výsledek Zpracování textů na počítači 38, Helena Novotná, prosinec 2004

39 Fonty font = soubor, který obsahuje přesný popis tvaru písmen.
instalují se s programovým vybavením nebo kupují !! ne všechny fonty „umí česky“ !! rastrové (bitmapové) fonty tvar písmen určen body v matici pro každou velikost i řez samostatný soubor dnes jen jako systémové písmo pro obrazovku (menu) vektorové fonty jednoduché čárové popisy, CAD systémy obrysové fonty tvar písmen popsán matematickým popisem křivek lze měnit velikost i jiné transformace další údaje v souboru: hinting (nápověda pro rastrování), kerningové dvojice nejrozšířenější: True Type fonty (Microsoft+Apple, součást OS) Adobe Postscript Type (Adobe System, kvalitní) Open Type (True Type i Postscript, Unicode)

40 Fonty — ukázky Zpracování textů na počítači 40, Helena Novotná, prosinec 2004

41 Tisk dokumentu formátování pro nastavenou tiskárnu
jazyk pro popis stránky  soubor příkazů pro zobrazení dat tiskárnou HP PCL (Hewlett Packard Printer Control Language) standard laserových tiskáren při běžném zobrazení nečitelný hardwarově závislý (pro určitý typ tiskárny) poslední je objektově orientovaná PostScript textový soubor nezávislé rozhraní mezi počítačem a tiskárnou tiskárny, které zvládnou postscript jsou dražší Zpracování textů na počítači 41, Helena Novotná, prosinec 2004

42 Přenositelnost formátovaných dokumentů
Kódování češtiny různé kódování  různé pozice českých znaků v kódové tabulce DOS MS Windows WindowsNT (2000) Unix CP 852 CP 1250 unicode ISO Kamenických (ISO Latin2) Fonty Použité fonty nemusí být po přenesení k dispozici. Dobrý software nabídne záměnu. Dokument lze ukládat s fonty. Přenositelnost mezi programy Závisí na schopnosti aplikace importovat a exportovat jiné formáty. Přenositelnost mezi verzemi téhož programu Dokument ze starší verze lze občas přenést do novější. Formáty určené pro přenos formátovaných dokumentů RTF (Rich Text Format) – Microsoft PDF (Portable Document Format) – Adobe Systems Zpracování textů na počítači 42, Helena Novotná, prosinec 2004

43 Citace a odkazy na literaturu
Proč citovat? Dokázat vlastní znalost tématu. Odkázat čtenáře na další literaturu. Dodržet autorskou etiku a zákon o autorských právech. Autorská etika Nezveřejňovat stejné výsledky opakovaně. Nepřivlastňovat si cizí myšlenky a nápady. Důsledně citovat jiné autory, pokud použijeme ve vlastní práci jejich myšlenky a texty. Necitovat vlastní publikace, které nesouvisejí s tématem. Necitovat nesouvisející práce oponenta ap. (uveřejňovat jen pravdivá sdělení, nezveřejňovat stejné výsledky opakovaně, nepřivlastňovat si cizí myšlenky a nápady, důsledně citovat jiné autory, pokud použijeme ve vlastní práci jejich myšlenky a texty.) Zpracování textů na počítači 43, Helena Novotná, prosinec 2004

44 Citace literatury Monografie Článek v časopisu Článek ve sborníku
Musí jednoznačně identifikovat publikaci (ČSN ISO 690, 690-2). Obsahují jednotlivé bloky v ustáleném pořadí. Liší se podle typu publikace. Monografie HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice : Kopp,  s. ISBN KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. 1. vyd., Brno : Computer Press.   s. ISBN Článek v časopisu NOVOTNÝ, J. The category of Pawlak machines. Czechoslovak Mathematical Journal, 32 (107) 1982, Praha, s. 640–647. VLACH, Josef. JE Temelín a zásobování teplem. Energetika, 2001, roč. 51, č. 3, s. 82–85. ISSN Článek ve sborníku KORCOVÁ, Z. Digitálne technológie vo výučbe, In Zborník z odborného seminára SIT. Nitra, 2003, s. 52–55. ISBN Zpracování textů na počítači 44, Helena Novotná, prosinec 2004

45 Citace elektronických zdrojů
VAVROUŠEK, Petr. Nápis Dareia v Bísutúnu [online]. Praha : Ústav starého Předního Východu FF UK, 1997 [cit ]. Scripta electronica. Starý Orient. II, Seria monographica. Dostupný z WWW: <http://enlil.ff.cuni.cz/WWW/cz/scripta/monog/bisutun/1250/titul.htm>. CHURÁ, Martina. Atlas roztahuje křídla. Chip [online]. Březen 2001 [cit. 19. března 2001]. Dostupné na WWW: <http://www.chip.cz/texty/2001_1/0319/alt.shtml>. PAPÍK, Richard. Zdroje šedé literatury a jejich strategický potenciál pro vědu a obchod. In Inforum 2000, Praha, 23. – 25. května Sborník [online] [cit. 19. března 2001]. Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2000/index.htm>. Zpracování textů na počítači 45, Helena Novotná, prosinec 2004

46 Seznam citací (literatury)
Uspořádaný seznam citací se umisťuje na konec textu (kapitol). Seznam se buď čísluje, nebo seřadí podle abecedy. Odkazy na literaturu v textu Číslem ze seznamu citací. Nejlépe jménem autora a rokem vydání. 1. KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. 1. vyd., Brno : Computer Press.  2000. ISBN 2. MARTÍNEK, Zdeněk. Počítačová typografie srozumitelně s Wordem. České Budějovice : KOPP ISBN 3. BERAN, V. Typografický manuál. Náchod : MANUÁL ISBN 4. HANÁČEK, P. a kol. Jak publikovat na počítači. Veletiny : Science ISBN Beranův Typografický manuál3 je nejmodernějším zdrojem informací o klasické typografii. „Největším kouzelníkem je ten, kdo s pomocí pravidel stvoří něco výjimečného,“ říkají autoři Praktické typografie (1). „I ve Wordu lze vytvořit dobré dokumenty.“ (Martínek, 1996, s. 24)  Zpracování textů na počítači 46, Helena Novotná, prosinec 2004

47 MS Word & typografické zásady

48 Vlastnosti písma (Formát/Písmo)
Typ písma = font Stupeň písma v pt Řez písma Zpracování textů na počítači 48, Helena Novotná, prosinec 2004

49 Mezery mezi znaky (Formát/Písmo)
Prostrkávání Nelze užít relativní jednotky! Kerning Zpracování textů na počítači 49, Helena Novotná, prosinec 2004

50 Sazba odstavce (Formát/Odstavec)
Zarovnání okrajů Řádkování (nelze nastavit proklad) Odstavcová zarážka Mezery mezi odstavci Zpracování textů na počítači 50, Helena Novotná, prosinec 2004

51 Tok textu (Formát/Odstavec)
Vdovy a sirotci Nadpisy Zpracování textů na počítači 51, Helena Novotná, prosinec 2004

52 Formát tiskovin (Soubor/Vzhled stránky)
Pozor na omezené možnosti tiskáren Velikost papíru Zpracování textů na počítači 52, Helena Novotná, prosinec 2004

53 Okraje stránky (Soubor/Vzhled stránky)
Okraje na stránce Okraje pro záhlaví a patu Oboustranný formát Zpracování textů na počítači 53, Helena Novotná, prosinec 2004

54 Rozložení stran v knize (Vložit/Konec)
Kapitoly na samostatných stránkách Významné oddíly začínají na lichých stránkách Zpracování textů na počítači 54, Helena Novotná, prosinec 2004

55 Speciální znaky — kódy Lze použít nabídky Vložit/Symbol
Pro většinu speciálních znaků existují klávesové zkratky, které ale nelze použít v jiných softwarech. pomlčky spojovník na klávesnici pomlčka nebo mínus na num. klávesnici mínus na num. klávesnici mínus (font Symbol) půlčtverčíková Alt čtverčíková Alt uvozovky české levé Alt „kočka“ české pravé Alt anglické levé Alt “cat” anglické pravé Alt mezery normální mezerník (může měnit velikost, zalomení řádků) nezlomitelná Alt zavináč @ Alt + 64 Zpracování textů na počítači 55, Helena Novotná, prosinec 2004


Stáhnout ppt "Základy typografie Zpracování textů na počítači"

Podobné prezentace


Reklamy Google