Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy typografie & Zpracování textů na počítači.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy typografie & Zpracování textů na počítači."— Transkript prezentace:

1 Základy typografie & Zpracování textů na počítači

2 Základy typografie motto: Podobně jako je morálně nepřípustné veřejně publikovat texty s pravopisnými chybami, je stejně nepřípustné publikovat texty s vážnými typografickými chybami.

3 Zpracování textů na počítači 3, Helena Novotná, prosinec 2004 Vývoj písma důsledek vývoje civilizace (potřeby zaznamenávat) předchůdce písma – piktogramy (nezávislé na jazyce) král vůl ideogramy – obrazový znak splynul se slovním významem, znaky pro abstraktní pojmy a jména obrázkové písmo – stovky až tisíce znaků znaky zachycují zvuky – revoluce ve vývoji písma fonogramy – znaky pro hlásky (dlouho jen souhlásky)

4 Zpracování textů na počítači 4, Helena Novotná, prosinec 2004 Historie písma v Evropě I. Fénické písmo 22–24 geom. znaků pro souhlásky např. b bet (dům) zjednodušená kresba domu hlaholice fénický nápis Řekové znaky pro samohlásky, psaní zleva doprava základ latinky i současného řeckého písma první slovanské abecedy Konstantinova hlaholice a cyrilice (vývojem azbuka)

5 Zpracování textů na počítači 5, Helena Novotná, prosinec 2004 Historie písma v Evropě II. latinka velká z období Říma (stará přes 2000 let) malá z doby Karla Velikého (800) nabodeníčka (česká diakritika, Jan Hus) nabodeníčka zlom ve vývoji vynález knihtisku ( asi 1450 ) Typografie jako řemeslo Poklidný vývoj od vynálezu knihtisku až do doby všeobecného rozšíření počítačů. Typografie jako řemeslo Poklidný vývoj od vynálezu knihtisku až do doby všeobecného rozšíření počítačů.

6 Zpracování textů na počítači 6, Helena Novotná, prosinec 2004 Vývoj číslic římské číslice vydržely do 15 století MDCCLXVIIMDCCLXVII 17671767 arabské číslice původ v Indii

7 Zpracování textů na počítači 7, Helena Novotná, prosinec 2004 Vlastnosti písma — soubor znaků a, b, c,  malá písmena — minusky (minuskule) A, B, C,  velká písmena — verzálky (majuskule) 1, 2,  číslice ˇ ´ ¨ diakritická znaménka — akcenty (ř, š, ů, ú,  akcentované znaky)., ! ? ; :interpunkční znaménka ( ) [ ] { }závorky „ “ uvozovky +    =matematická znaménka % § &různé další znaky

8 Zpracování textů na počítači 8, Helena Novotná, prosinec 2004 Vlastnosti písma — písmová osnova Písmová osnova — soustava vodorovných přímek určující výškové proporce písma. dolní dotažnice účaří (základní dotažnice) střední dotažnice verzálková dotažnice horní dotažnice dotažnice minuskových akcentů akcentová dotažnice

9 Zpracování textů na počítači 9, Helena Novotná, prosinec 2004 Vlastnosti písma — kresba písmového znaku dřík — hlavní tah serif (patka) — příčné ukončení tahu stínování tahů duktus — síla tahu (poměr světlé a tmavé části)

10 Zpracování textů na počítači 10, Helena Novotná, prosinec 2004 Vlastnosti písma — typy písma I. Charakteristické znaky pro rozlišení: způsob zakončení tahu (má/nemá patku) A  A A  AA  A A  AA  A           proporční neproporční proporční neproporční proporční má-li patku, její přechod na hlavní tah (oblý/ostrý) stínovaný/nestínovaný tah síla tahů (duktus) proporce písma Typy písma rozlišujeme podle kresby znaku. Každý typ písma má své jméno.

11 Zpracování textů na počítači 11, Helena Novotná, prosinec 2004 Vlastnosti písma — typy písma II. Řez písma Řez písma je varianta písma, která se svou kresbou liší od základního písma. Má s ním společnou písmovou osnovu, výškové proporce a základní kresebné znaky. Rodina písma Rodina písma — všechny řezy jednoho typu písma. Základní řezy: základní (roman, regular) Times New Roman tučné (polotučné, velmi tučné) Times New Roman kurzíva Times New Roman tučná kurzíva (polotučná) Times New Roman

12 Zpracování textů na počítači 12, Helena Novotná, prosinec 2004 Klasifikace písem Antikva — patkové se stínovanými tahy dynamická přechodová statická Zdobená písma ABCDEF abcdef 12345 Lineární písmo serifové (patkové) bezserifové Psaná písma

13 Zpracování textů na počítači 13, Helena Novotná, prosinec 2004 Klasifikace písem Antikva – patkové se stínovanými tahy dynamická přechodová statická Lineární bezpatkové písmo statické geometricky konstruované dynamické Lineární patkové písmo Psaná písma Zdobená písma Lomená písma Milá maminko, píšu Ti

14 Zpracování textů na počítači 14, Helena Novotná, prosinec 2004 Typografické míry Evropský typografický měrný systém — Didotův 1 bod = 0,3759 mm (zkratka b) 12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm anglo–americký typografický měrný systém 1 point = 0,3528 mm (zkratka pt) 12 points = 1 pica = 4,23 mm 72 points = 6 picas = 1 inch = 2,54 cm  0,9385  1,0655 54 points  54 bodů

15 Zpracování textů na počítači 15, Helena Novotná, prosinec 2004 Stupeň písma (velikost písma) Stupeň písma = kuželka = rozměr horní plochy na kovové liteře Výška písmen závisí na typu písma 60 bodů

16 Zpracování textů na počítači 16, Helena Novotná, prosinec 2004 Použití stupňů písma velikost v bodech účel poznámka, noviny, časopisy, knihy, učebnice, dětské knihy, nadpisy16 b, nadpisy 18 b, nadpisy 24 b poznámka, noviny, časopisy, knihy, učebnice, dětské knihy, nadpisy16 b, nadpisy 18 b, nadpisy 24 b 6–7slovníky, jízdní řády, telef. seznamy, poznámky, vysvětlivky 8noviny 9časopisy, knihy 10většina knih 11–12učebnice, knihy pro větší děti, knihy většího formátu 14dětské knihy, nadpisy 16  nadpisy vyšších úrovní V kovové sazbě měly stupně písma svá jména: 8 b — petit, 10 b — garmond, 12 b — cicero

17 Zpracování textů na počítači 17, Helena Novotná, prosinec 2004 Relativní typografické míry Vztažené ke stupni písma em = čtverčík = stupeň písma en = 1/2 em 18 jednotek9 jednotek6 jedn. určují se jimi šířky písmen velikosti mezislovních mezer

18 Sazba motto: Když píšu, myslím! Sazba je vytváření tiskové předlohy za použití knižního (proporcionálního) písma, jehož znaky mají různou šířku.

19 Zpracování textů na počítači 19, Helena Novotná, prosinec 2004 Sazba — mezery mezery mezi písmeny jsou dány šířkou znaku (litery) v počítačové sazbě je lze snadno upravit AV MN TRÁVA AV MN TRÁVA mezery mezi slovy vhodná je mezera velikosti 1 / 3 em bývá určena minimální ( 1 / 4 em) a maximální ( 1 / 2 em) mezera pevná mezera — mezera přesně dané šířky ( 1 / 4 em, 1 / 2 em) nezlomitelná mezera — nesmí v ní nastat zlom řádku. °°°°° J.°A.°Komenský 37°Kč z°lesa 10°000 kerning — přizpůsobení mezery konkrétní dvojici znaků prostrkávání — úprava mezer (zvětšení), někdy se užívá k zvýraznění

20 Zpracování textů na počítači 20, Helena Novotná, prosinec 2004 Sazba — odstavec první řádek může být i předsazený před ostatní základní významová a formátovací jednotka textu první řádek bývá odsazený odstavcovou zarážkou (1–2 em) podle šířky textu odstavcová zarážka musí být v celém textu stejná v určitých typech textů lze zarážku nahradit odrážkou, číslováním nebo iniciálou není-li první řádek odsazený, je třeba dát mezeru mezi odstavce poslední (východový) řádek by měl být delší než odstavcová zarážka a kratší než úplný řádek alespoň o em

21 Zpracování textů na počítači 21, Helena Novotná, prosinec 2004 vlevovpravodo blokuna střed Sazba — řádkování, zarovnání mezera mezi řádky – řádkový proklad určuje se v závislosti na stupni a typu písma a šířce sazby ovlivňuje světlost / tmavost sazby velikost je obvykle 2 pt pro písmo 9–12 pt v textových editorech se nezadává proklad, ale řádkování doporučuje se 120% velikosti písma stránkový rejstřík – první a poslední řádek se kryje řádkový rejstřík – všechny řádky se kryjí zarovnání textu vzhledem ke krajům

22 Zpracování textů na počítači 22, Helena Novotná, prosinec 2004 Pravidla sazby I. interpunkční znaménka.,., těsně za slovo, bez mezery : ; ? ! : ; ? ! mezera za ním „hrom do police“ … slon, který … “ Konec, zvonec ! “ řekl. Barvínek menší (Vinca minor) výpustek   existuje jako symbol, před něj zúžená mezera (pevná) uvozovky, apostrofy „ “ ’ „ “ ’ bez mezer ke slovu závorky ( ) [ ] ( ) [ ] bez mezer ke slovu, vně mezera

23 Zpracování textů na počítači 23, Helena Novotná, prosinec 2004 Pravidla sazby II. - - spojovník (1/3 em) rozdělení slov na konci řádku spojování slov (bude-li, Frýdek-Místek, Brno-město, česko-anglický, společensko-politický) bez mezer — — pomlčka jako oddělovač větných celků (1/2 em, 1 em) píše se s mezerami Zapracoval — a výsledek se dostavil. – – pomlčka ve významu až, od–do, versus (1/2 em) bez mezer, na konci řádku nutno nahradit slovem 12–14 hod, Sparta–Slávia   matematické znaménko minus (1/2 em) šířka musí odpovídat šířce číslic kvůli zarovnání píše se s mezerami náhražka — pomlčka ½ em 20 - 14  20  14

24 Zpracování textů na počítači 24, Helena Novotná, prosinec 2004 Pravidla sazby III. % % procenta čte-li se jako podst. jméno, zúžená mezera čte-li se jako přídavné jméno, bez mezer volební účast byla 21 % 60% kyselina octová volební účast byla 21 % 60% kyselina octová 25 °C12° pivo úhel 30°12´ 25 °C12° pivo úhel 30°12´ t.j. t.zv. viz. obr. 18. t.j. t.zv. viz. obr. 18. ° °stupeň alkohol a stupeň bez mezer teplota zúžená mezera a k jednotce zkratky zkratky jednoho slova:obr.str.tab.kpt. př. zkratky z více slov:tzv.tzn. tjatd. aj. mj. t. r. v. r. a. s. př. n. l. čj. i č. j. čp. i č. p. zkratky rámcové: fa (firma) fce (funkce) pí (paní) iniciálové zkratky (USA, OSN) bez tečky !!viz není zkratka (viz obr. 12)

25 Zpracování textů na počítači 25, Helena Novotná, prosinec 2004 Pravidla sazby — čísla dvě, sto dvě, stov souvislém textu slovy 158 158 v technickém textu číslice věta nesmí začínat číslicí 12 451,10 12,451 10 12 451,10 12,451 10 12. ledna 1978 12. 1. 1978 12. ledna 1978 12. 1. 1978 25krát, 50násobek 16bitový 25krát, 50násobek 16bitový Byly dvě hodiny v noci a kohout třikrát zakokrhal. Pila má 458 zubů. Byly dvě hodiny v noci a kohout třikrát zakokrhal. Pila má 458 zubů. 324 12 58 78 +420 545 278 951 324 12 58 78 +420 545 278 951 1,45 1,45desetinná čísla vpravo i vlevo od desetinné čárky po trojicích datum datum s mezerami, nezkracovat letopočet 13krát 13krátnásobky bez mezer telefonní číslo podle normy sudý počet — dvojice, lichý počet — nnn nn nn devítimístná čísla podle schématu nnn nnn nnn (nesouhlasí s normou) kód země se uvozuje znaménkem + 8 m 2 8 m 2 měny a jednotky oddělujeme mezerou (pevnou) 625 00 625 00směrovací čísla 3 + 2

26 Zpracování textů na počítači 26, Helena Novotná, prosinec 2004 Pravidla sazby IV. Dělení slov, předložky dělení slov podle pravidel pravopisu jednoznakové předložky a spojky nesmí zůstat na konci řádku!! Kružnice je množina bodů, které mají stejnou vzdálenost..... Kružnice je množina bodů, které mají stejnou  Odstavce první řádek velikost zarážky 1–2 em podle velikosti písma a šířky sazby nesmí zůstat na předchozí stránce (vdova) poslední řádek odstavce délka nesmí být menší než odstavcová zarážka nesmí se dostat osamoceně na další stranu (sirotek) Vyznačování nejlépe jiným řezem téže rodiny kurzíva, tučná kurzíva, tučné, kapitálky podtrhávání radši ne Šel pštros s pštrosicí a pštrosíčaty na pštrosí výlet.

27 Zpracování textů na počítači 27, Helena Novotná, prosinec 2004 Formát tiskovin formát má odpovídat účelu a estetickým požadavkům A1 A2 A3 A4A5 A0 1 : 1,618 2 : 3 1 : 1 poměr „zlatého řezu“ 1 : 1,618 podobné je 2 : 3 standardní formáty

28 Zpracování textů na počítači 28, Helena Novotná, prosinec 2004 Formáty papíru Řada A formátšířka výška [mm] A08411189 A1594841 A2420594 A3297420 A4210297 A5148210 A6 105148 A774105 A85274 A93752 A102637 Řada A formátšířka výška [mm] A08411189 A1594841 A2420594 A3297420 A4210297 A5148210 A6 105148 A774105 A85274 A93752 A102637 formát šířka výška letter216 279 Folio 216 330 Quarto 215 275 formát šířka výška letter216 279 Folio 216 330 Quarto 215 275 Řada BŘada C formát šířka výška B0 1000 1414 C0 917 1297 B1 707 1000 C1 648 917 B2 500 707 C2 458 648 B3 353 500 C3 324 458 B4 250 353 C4 229 324 B5 176 250 C5 162 229 B6 125 176 C6 114 162 Řada BŘada C formát šířka výška B0 1000 1414 C0 917 1297 B1 707 1000 C1 648 917 B2 500 707 C2 458 648 B3 353 500 C3 324 458 B4 250 353 C4 229 324 B5 176 250 C5 162 229 B6 125 176 C6 114 162

29 Zpracování textů na počítači 29, Helena Novotná, prosinec 2004 umístění zrcadla na papír Rozvržení stránky ( sazební obrazec ) plochu pro sazbu určujeme přímo nebo velikostí okrajů optický střed stránky optický střed stránky je výše než geometrický

30 Zpracování textů na počítači 30, Helena Novotná, prosinec 2004 Okraje na stránce záhlaví pata (zápatí) A FE D C B GFGE A B C D E F G horní dolní od hrany k záhlaví od hrany k zápatí vnější vnitřní u hřbetu záhlaví pata (zápatí)

31 Zpracování textů na počítači 31, Helena Novotná, prosinec 2004 Rozložení stran v knize P – licháL – sudá PatitulTitul Věnování motto vydavatelský záznam copyright ISBN ObsahPředmluvaÚvodSeznam zkratek, symbolů a vzorců První kapitola Text knihy Seznam literatury Doslov Seznam vyobrazení Rejstřík Přílohy Resumé (cizojazyčné)

32 Zpracování textů na počítači 32, Helena Novotná, prosinec 2004 Akcidenční tiskoviny  příležitostné osobní nebo firemní tiskoviny vizitky, dopisní papír a obálky, svatební, promoční oznámení, diplomy, pozvánky, novoročenky, programy, katalogy, propagační materiály formáty fonty zásady: informační schopnost čitelnost estetická úroveň

33 Zpracování textů na počítači motto: I se špatným systémem se v rukou odborníka zrodí kvalitní dokument (pouze se za tím účelem víc nadře) a totéž platí i naopak — i sebelepší systém může být pohřben diletantem.

34 Programy na zpracování textů

35 Zpracování textů na počítači 35, Helena Novotná, prosinec 2004 Programové editory obyčejné textové soubory bez speciálních znaků přesun a kopírování textu vyhledávání textových řetězců nastavení určitého řádku Programové editory obyčejné textové soubory bez speciálních znaků přesun a kopírování textu vyhledávání textových řetězců nastavení určitého řádku Programové a textové editory Textové editory pro přípravu (psaní) dokumentů text dělen na odstavce různé typy písma (omezeně) národní podpora poloautomatické formátování vlastní formát ukládání export/import některých dalších formátů Textové editory pro přípravu (psaní) dokumentů text dělen na odstavce různé typy písma (omezeně) národní podpora poloautomatické formátování vlastní formát ukládání export/import některých dalších formátů

36 Zpracování textů na počítači 36, Helena Novotná, prosinec 2004 Textové procesory vyvinuly se z textových editorů s důrazem na snadné ovládání automatické formátování (do textu vkládány příkazy ovlivňující jeho vzhled) styly, šablony práce s obrázky, tabulky zpracování i složitějších dokumentů hromadná korespondence MS Word, AmiPro, WordPerfect Textové procesory vyvinuly se z textových editorů s důrazem na snadné ovládání automatické formátování (do textu vkládány příkazy ovlivňující jeho vzhled) styly, šablony práce s obrázky, tabulky zpracování i složitějších dokumentů hromadná korespondence MS Word, AmiPro, WordPerfect

37 Zpracování textů na počítači 37, Helena Novotná, prosinec 2004 DTP systémy Desk Top Publishing — „publikování na stole“ DTP systémy odvozeny z profesionálních sázecích systémů „montáž stránek“ z textu, grafiky a dalších prvků z jiných systémů do jednoho celku práce s rámy (sazeč připraví zrcadlo, do kterého se „nalévá“ text s obrázky) podpora barevných separací DTP systémy odvozeny z profesionálních sázecích systémů „montáž stránek“ z textu, grafiky a dalších prvků z jiných systémů do jednoho celku práce s rámy (sazeč připraví zrcadlo, do kterého se „nalévá“ text s obrázky) podpora barevných separací

38 Zpracování textů na počítači 38, Helena Novotná, prosinec 2004 DTP systémy — rozdělení podle způsobu práce WYSIWYG (What You See Is What You Get) Adobe InDesign Adobe PageMaker Ventura Publisher Quark X Press WYSIWYG (What You See Is What You Get) Adobe InDesign Adobe PageMaker Ventura Publisher Quark X Press off-line dokument = text + příkazy pro sazbu Te X dokument se přeloží a samostatným programem prohlíží off-line dokument = text + příkazy pro sazbu Te X dokument se přeloží a samostatným programem prohlíží zdrojový text v TeXu $f(x)=x^2$ pro $x\leq 7$ výsledek

39 Fonty font = soubor, který obsahuje přesný popis tvaru písmen. instalují se s programovým vybavením nebo kupují !! ne všechny fonty „umí česky“ !! rastrové (bitmapové) fonty tvar písmen určen body v matici pro každou velikost i řez samostatný soubor dnes jen jako systémové písmo pro obrazovku (menu) vektorové fonty jednoduché čárové popisy, CAD systémy obrysové fonty tvar písmen popsán matematickým popisem křivek lze měnit velikost i jiné transformace další údaje v souboru: hinting (nápověda pro rastrování), kerningové dvojice nejrozšířenější: –True Type fonty (Microsoft+Apple, součást OS) –Adobe Postscript Type (Adobe System, kvalitní) –Open Type (True Type i Postscript, Unicode)

40 Zpracování textů na počítači 40, Helena Novotná, prosinec 2004 Fonty — ukázky

41 Zpracování textů na počítači 41, Helena Novotná, prosinec 2004 Tisk dokumentu formátování pro nastavenou tiskárnu jazyk pro popis stránky  soubor příkazů pro zobrazení dat tiskárnou HP PCL (Hewlett Packard Printer Control Language) standard laserových tiskáren při běžném zobrazení nečitelný hardwarově závislý (pro určitý typ tiskárny) poslední je objektově orientovaná PostScript textový soubor nezávislé rozhraní mezi počítačem a tiskárnou tiskárny, které zvládnou postscript jsou dražší

42 Zpracování textů na počítači 42, Helena Novotná, prosinec 2004 Přenositelnost formátovaných dokumentů Kódování češtiny různé kódování  různé pozice českých znaků v kódové tabulce Fonty Použité fonty nemusí být po přenesení k dispozici. Dobrý software nabídne záměnu. Dokument lze ukládat s fonty. Přenositelnost mezi programy Závisí na schopnosti aplikace importovat a exportovat jiné formáty. Přenositelnost mezi verzemi téhož programu Dokument ze starší verze lze občas přenést do novější. Formáty určené pro přenos formátovaných dokumentů RTF (Rich Text Format) – Microsoft PDF (Portable Document Format) – Adobe Systems DOSMS WindowsWindowsNT (2000)Unix CP 852 CP 1250unicodeISO 8859-2 Kamenických (ISO Latin2)

43 Zpracování textů na počítači 43, Helena Novotná, prosinec 2004 Citace a odkazy na literaturu Proč citovat? Dokázat vlastní znalost tématu. Odkázat čtenáře na další literaturu. Dodržet autorskou etiku a zákon o autorských právech. Autorská etika Nezveřejňovat stejné výsledky opakovaně. Nepřivlastňovat si cizí myšlenky a nápady. Důsledně citovat jiné autory, pokud použijeme ve vlastní práci jejich myšlenky a texty. Necitovat vlastní publikace, které nesouvisejí s tématem. Necitovat nesouvisející práce oponenta ap.

44 Zpracování textů na počítači 44, Helena Novotná, prosinec 2004 Citace literatury Monografie HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice : Kopp, 2001. 269 s. ISBN 80-85828-21-9. KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. 1. vyd., Brno : Computer Press. 2000. 294 s. ISBN 80-7226-385-4 Článek v časopisu NOVOTNÝ, J. The category of Pawlak machines. Czechoslovak Mathematical Journal, 32 (107) 1982, Praha, s. 640–647. VLACH, Josef. JE Temelín a zásobování teplem. Energetika, 2001, roč. 51, č. 3, s. 82–85. ISSN 0375-8842. Článek ve sborníku KORCOVÁ, Z. Digitálne technológie vo výučbe, In Zborník z odborného seminára SIT. Nitra, 2003, s. 52–55. ISBN 80-8069-148-7. Monografie HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice : Kopp, 2001. 269 s. ISBN 80-85828-21-9. KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. 1. vyd., Brno : Computer Press. 2000. 294 s. ISBN 80-7226-385-4 Článek v časopisu NOVOTNÝ, J. The category of Pawlak machines. Czechoslovak Mathematical Journal, 32 (107) 1982, Praha, s. 640–647. VLACH, Josef. JE Temelín a zásobování teplem. Energetika, 2001, roč. 51, č. 3, s. 82–85. ISSN 0375-8842. Článek ve sborníku KORCOVÁ, Z. Digitálne technológie vo výučbe, In Zborník z odborného seminára SIT. Nitra, 2003, s. 52–55. ISBN 80-8069-148-7. Musí jednoznačně identifikovat publikaci (ČSN ISO 690, 690-2). Obsahují jednotlivé bloky v ustáleném pořadí. Liší se podle typu publikace.

45 Zpracování textů na počítači 45, Helena Novotná, prosinec 2004 Citace elektronických zdrojů VAVROUŠEK, Petr. Nápis Dareia v Bísutúnu [online]. Praha : Ústav starého Předního Východu FF UK, 1997 [cit. 18. 3. 2001]. Scripta electronica. Starý Orient. II, Seria monographica. Dostupný z WWW:. CHURÁ, Martina. Atlas roztahuje křídla. Chip [online]. Březen 2001 [cit. 19. března 2001]. Dostupné na WWW:. PAPÍK, Richard. Zdroje šedé literatury a jejich strategický potenciál pro vědu a obchod. In Inforum 2000, Praha, 23. – 25. května 2000. Sborník [online]. 2000 [cit. 19. března 2001]. Dostupné z WWW:. VAVROUŠEK, Petr. Nápis Dareia v Bísutúnu [online]. Praha : Ústav starého Předního Východu FF UK, 1997 [cit. 18. 3. 2001]. Scripta electronica. Starý Orient. II, Seria monographica. Dostupný z WWW:. CHURÁ, Martina. Atlas roztahuje křídla. Chip [online]. Březen 2001 [cit. 19. března 2001]. Dostupné na WWW:. PAPÍK, Richard. Zdroje šedé literatury a jejich strategický potenciál pro vědu a obchod. In Inforum 2000, Praha, 23. – 25. května 2000. Sborník [online]. 2000 [cit. 19. března 2001]. Dostupné z WWW:.

46 Zpracování textů na počítači 46, Helena Novotná, prosinec 2004 Seznam citací (literatury) Uspořádaný seznam citací se umisťuje na konec textu (kapitol). Seznam se buď čísluje, nebo seřadí podle abecedy. 1.KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. 1. vyd., Brno : Computer Press. 2000. ISBN 80-7226-385-4 2.MARTÍNEK, Zdeněk. Počítačová typografie srozumitelně s Wordem. České Budějovice : KOPP. 1996. ISBN 80-85828-75-8 3.BERAN, V. Typografický manuál. Náchod : MANUÁL. 1994. ISBN 80-901824-0-2 4.HANÁČEK, P. a kol. Jak publikovat na počítači. Veletiny : Science. 1996. ISBN 80- 901475-77 1.KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. 1. vyd., Brno : Computer Press. 2000. ISBN 80-7226-385-4 2.MARTÍNEK, Zdeněk. Počítačová typografie srozumitelně s Wordem. České Budějovice : KOPP. 1996. ISBN 80-85828-75-8 3.BERAN, V. Typografický manuál. Náchod : MANUÁL. 1994. ISBN 80-901824-0-2 4.HANÁČEK, P. a kol. Jak publikovat na počítači. Veletiny : Science. 1996. ISBN 80- 901475-77 Odkazy na literaturu v textu Číslem ze seznamu citací. Nejlépe jménem autora a rokem vydání. Beranův Typografický manuál 3 je nejmodernějším zdrojem informací o klasické typografii. „Největším kouzelníkem je ten, kdo s pomocí pravidel stvoří něco výjimečného,“ říkají autoři Praktické typografie (1). „I ve Wordu lze vytvořit dobré dokumenty.“ (Martínek, 1996, s. 24) Beranův Typografický manuál 3 je nejmodernějším zdrojem informací o klasické typografii. „Největším kouzelníkem je ten, kdo s pomocí pravidel stvoří něco výjimečného,“ říkají autoři Praktické typografie (1). „I ve Wordu lze vytvořit dobré dokumenty.“ (Martínek, 1996, s. 24)

47 MS Word & typografické zásady

48 Zpracování textů na počítači 48, Helena Novotná, prosinec 2004 Vlastnosti písma (Formát/Písmo) Typ písma = font Řez písma Stupeň písma v pt

49 Zpracování textů na počítači 49, Helena Novotná, prosinec 2004 Mezery mezi znaky (Formát/Písmo) ProstrkáváníKerning Nelze užít relativní jednotky!

50 Zpracování textů na počítači 50, Helena Novotná, prosinec 2004 Sazba odstavce (Formát/Odstavec) Zarovnání okrajů Odstavcová zarážka Řádkování (nelze nastavit proklad) Mezery mezi odstavci

51 Zpracování textů na počítači 51, Helena Novotná, prosinec 2004 Tok textu (Formát/Odstavec) Vdovy a sirotci Nadpisy

52 Zpracování textů na počítači 52, Helena Novotná, prosinec 2004 Formát tiskovin (Soubor/Vzhled stránky) Velikost papíru Pozor na omezené možnosti tiskáren

53 Zpracování textů na počítači 53, Helena Novotná, prosinec 2004 Okraje stránky (Soubor/Vzhled stránky) Okraje na stránceOkraje pro záhlaví a patu Oboustranný formát

54 Zpracování textů na počítači 54, Helena Novotná, prosinec 2004 Rozložení stran v knize (Vložit/Konec) Kapitoly na samostatných stránkách Významné oddíly začínají na lichých stránkách

55 Zpracování textů na počítači 55, Helena Novotná, prosinec 2004 Speciální znaky — kódy Lze použít nabídky Vložit/Symbol Pro většinu speciálních znaků existují klávesové zkratky, které ale nelze použít v jiných softwarech. pomlčky spojovníkna klávesnici pomlčka nebo mínus na num. klávesnici mínus na num. klávesnici mínus (font Symbol) půlčtverčíková Alt + 0150 čtverčíková Alt + 0151 uvozovky české levé Alt + 0132 „kočka“ české pravé Alt + 0147 anglické levé Alt + 0147 “cat” anglické pravé Alt + 0148 mezery normální mezerník (může měnit velikost, zalomení řádků) nezlomitelná Alt + 0160 zavináč @ Alt + 64


Stáhnout ppt "Základy typografie & Zpracování textů na počítači."

Podobné prezentace


Reklamy Google