Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/2010 cv. 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/2010 cv. 4."— Transkript prezentace:

1 CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/2010 cv. 4.

2 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 A Další pokračování o „vyšších způsobech využití“ snímačů …………

3 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY INTELIGENTNÍ © VR - ZS 2009/2010 Princip těchto INTELIGENTNÍCH SNÍMAČŮ – víceméně kterékoliv z čidel je doplněno o obvody úpravy a vy- hodnocení signálu – vše v jednom pouzdře a díky dnešní miniaturizaci to ani na veli- kosti není moc poznat. Doplňkové obvody umožní například za provozu měnit některé jejich vlastnosti, měnit způsob zpracování signálu měřené veliči- ny, provést úplné zpracování (včetně filtrace a linearizace) a vy- hodnocení změřené veličiny podle předem zadaných kritérií.

4 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY INTELIGENTNÍ © VR - ZS 2009/2010 Tyto snímače obsahují (z principu i z nezbytnosti) mikropočítač či mikrokontrolér s příslušným trvale vloženým fixním programem nejrůznějších, nezbytných i zbytných činností – obsahem vše pod- řízeno zvýšení kvality poskytovaných informací i „pracovních a měřicích“ služeb – lze je také ¨pojmenovat „uživatelskými“. Organizace IFAC (International Federation for Automatic Con- trol) přijala obecné schema s výčtem bloků (a tedy funkcí), které musí obsahovat inteligentní snímač. Nejlépe tento výčet zachycuje následující tabulka.

5 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY INTELIGENTNÍ © VR - ZS 2009/2010 I. vstupn í č á stII. vnitřn í č á stIII. výstupn í č á st – ú čelIV. výstupn í č á st – princip převodn í ky, mosty, membr á ny, přep í nače, zesilovač, měniče, nap á ječe, stabiliz á tory, … převodn í ky AD a DA, paměti, logick é obvody, mikroprocesory, řadiče, kontrol é ry, gener á tory, … obvody elektrických sign á lů výkonov é obvody vstup fyzik á ln í ch nebo chemických veličin zpracov á n í normovan é ho elektrick é ho sign á lu signalizace stavu a funkce m í stn í ovl á d á n í nap á jen í (U, I) nastaven í ú rovně nulov é hodnoty vlastn í určen í stavu a funkce d á lkov é ovl á d á n í

6 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY INTELIGENTNÍ © VR - ZS 2009/2010 I. vstupn í č á stII. vnitřn í č á stIII. výstupn í č á st – ú čelIV. výstupn í č á st – princip přep í n á n í v í ce vstupn í ch veličin kompenzace vlivu okol í komunikaceregulace a automatizace adresov á n í měřených bodů linearizace v rozsahu vstupn í ch veličin indikace sp í n á n í zař í zen í z á kladn í převod na elektrickou veličinu autokalibrace signalizace měřen é veličiny spou š těn í akčn í ch z á sahů převod na elektrický sign á l diagnostika a autodiagnostika registrace normalizace elektrick é ho sign á lu uměl á inteligence ochrana proti působen í než á douc í ch jevů na výstupu ochrana proti než á douc í m vlivům a působen í okol í autonomnost funkce – ř í zen í rozhodov á n í ochrana proti zkratům či přet í žen í od n á sledných obvodů

7 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování

8 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování Dnes pomocí PC a příslušného SW – navrhování včetně simulace sestavení a následně i provozu + ově- ření parametrů dosažitelných v provozu – simulace seřizování a cejchování – simulace a testování dlouhodobého provozu – životnost a určení pravděpodobnosti poruch. SW je buď univerzální nebo specializovaný, vázaný na konkrétní prvky daného systému – je dodáván se systémem od konkrétního výrobce a pro jeho prvky a součásti.

9 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování

10 Aplikační software: LabVIEW LabWindows/CVI Measurement Studio Hardware a drivery T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY Virtuální přístroje pro měření a řízení testovaná jedn.

11 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy National Instruments LabVIEW dokáže komunikovat téměř s každým přístrojem. Ovladače pro 2 000 typů přístrojů zdarma! LabVIEW Ovladače přístrojů Přímý I/O SerialEthernetPXIGPIBVXI …

12 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – panel řízení

13 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému celý systém – grafické vývojové prostředí s funkční- mi bloky

14 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému celý systém – zvětšenina části systému (vpravo)

15 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému celý systém – zvětšenina části systému (vlevo nahoře)

16 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému reálná interpretace (grafická podoba – porovnání vzhledu) bloku

17 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému ukázka bloků pro funkci analyzátoru signálů

18 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému

19 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému

20 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému

21 Programovatelné stavy při zapnutí Nastavení úrovně, která zůstane na výstupu při restartování PC, havárii aplikace apod. Bezpečné uvedení do chodu nutné pro řízení akčních členů (např. čerpadel, ventilů, motorů relé) Informace je uložena v paměti a ihned po zapnutí počítače je poslána na výstup. Restart počítače zaručeně bez zákmitu. T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY

22 Detekce změny stavu vstupu - - není nutné periodicky číst vstupy (polling) - - HW oznámí změnu stavu SW, „probudí” aplikaci a tak pak provede čtení - - není zatěžován procesor T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY

23 Detekce změny stavu vstupu – LabVIEW T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY

24 Programovatelné filtry na vstupech Filtr odstraní šum, nespojitosti a špičky ve vstupním signálu, ignoruje zákmity kontaktů - - prevence před chybným čtením v zarušeném průmyslovém prostředí - - nastaví se T=100 ms až 200 ms. Pulzy { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/9/2588130/slides/slide_24.jpg", "name": "Programovatelné filtry na vstupech Filtr odstraní šum, nespojitosti a špičky ve vstupním signálu, ignoruje zákmity kontaktů - - prevence před chybným čtením v zarušeném průmyslovém prostředí - - nastaví se T=100 ms až 200 ms.", "description": "Pulzy

25 T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY Programovatelné filtry na vstupech

26 Watchdog pro digitální I/O Ochrana před: poruchou počítače – úplné selhání operačního systému poruchou aplikace – program neodpovídá poruchou ovladače – ovladač zařízení neodpovídá poruchou PCI sběrnice – selhání komunikace Watchdog při poruše nastaví na výstupu stav, který je bezpečný pro připojený akční člen. Porucha je detekována, pokud sledovaný objekt neodpoví v časovém limitu. T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY

27 DAQmx Control Watchdog Task.VI T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY Watchdog pro digitální I/O – LabView

28 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému

29 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Volitelné zásuvné moduly 19“ skříň – průmyslové provedení Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému

30 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Volitelné zásuvné moduly Skříň 180 x 88 mm – průmyslové provedení Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému

31 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému

32 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému

33 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému

34 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 USB měřicí zařízení – doplněk běžného PC Navrhování – ukázka LabView od firmy NI – bloky systému

35 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Navrhování – ukázka LabView od firmy NI

36 Problematika A/D převodníků T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY

37 Rozlišení u A/D převodníků T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY A/D převodníkůpočtem bitů analogový signál digitalizován Problematika A/D převodníků je spojena s počtem bitů – tj. na jaký počet „kroků“ bude analogový signál digitalizován. I z laického pohledu je zřejmé, že čím bude větší počet bitů, tím menší bude hodnota digitalizačního „kroku“ a tedy i tím lépe bude digitální výsledek (výsledná digitalizovaná schodovitá „křivka“) kopírovat tvar původní analogové křivky – viz tabulka. Pochopitelně, že počet bitů je omezen technickými možnostmi A/D převodníku – přesněji řečeno – čipu, který převod zabezpe- čuje a který je centrem obvodů karty A/D převodníku. U něj pak zase na technických možnostech výrobce a zvládnuté výrobní technologie (a mnohdy i na schopnostech jeho vývojového odd.).

38 Výpočet rozlišení Z katalogu pro vybranou desku převodníku: Relativní rozlišení z technických podmínek => 1,28 mV Tj. skoro = 14—bitů ! Rozsah ±10 V Teoretické rozlišení = 2 20 V 12 =4,8828 mV 12 bitová karta T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY 2 20 V 1414 = 1,2207 mV Výpočet

39 Rozlišení T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY Amplitude [V] 100 200 15050 0 čas [μs] 0 1.25 5.00 2.50 3.75 6.25 7.50 8.75 10.00 16-Bit Versus 3-Bit rozlišení (5kHz sinus) 16-bit (0,15259 mV) 3-bit (krok 1,25 V) 000 – vyjádření v bitech 001 010 011 100 101 110 111 | | || |

40 Rozlišení T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY Tabulka vyjadřující ve- likost „kroku“ pro růz- né napětí a různý počet bitů A/D převodu

41 Aliasing (zkreslení) je důsledkem nesprávně zvolené vzorkovací frekvence Správně vzorkováno Zkresleno vlivem nízké vzork. frekvence Vzorkovací frekvence – jak často proběhne A/D převod Zkreslení (alias) – nesprávná reprezentace signálu Aliasing T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY

42 Zkreslený signál – „zbyla přímka“ Vzorkování odpovídá teorému – zachová se informace o amplitudě a frekvenci Správná vzorkovací frekvence – zachová se frekvence, amplituda i tvar sinusová vlna f=100Hz vzorkovací f=100Hz vzorkovací f=200Hz vzorkovací f=1 kHz sinusová vlna f=100Hz Příklad na převod - Nyquistův teorém T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY

43 Vzorkovací frekvence Série S – vlastní A/D pro každý kanál NI 6115 má 4 kanály po 10MSa/s Série E – 1 A/D převodník: PCI-6013 má 200 kSa/s 1 kanál – 200 kHz, 10 kanálů á 20 kHz… f vz = 20 MHz / N 44 100 Hz  20 MHz / 453 = 44 150 Hz T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY LabView od firmy NI – bloky systému

44 T- MaR KYBERNETIKA – TEORIE A PRINCIPY LabView od firmy NI – USB bloky systému USB-6008, cena 4.000kč 8/4 AI, 12-bit, 10 kS/s 12 DIO, TTL/CMOS/LVTTL 2 AO, 1 Čítač USB-6009, cena 6.760kč Vše jako USB-6008 jen 14-bit, 48 kS/s DAQmx Base (Windows, MacOX, Linux) Napájení z USB V ceně Data Logger software K dispozici Student Kit včetně LabVIEW SE (student edition.)

45 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 … a to by bylo vše 4......

46 T- MaR © VR - ZS 2009/2010


Stáhnout ppt "CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/2010 cv. 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google