Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Šance pro Romy – podpora integrace Romů ohrožených sociální exkluzí, především z důvodu nezaměstnanosti a jejich začleněním na trh práce.“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Šance pro Romy – podpora integrace Romů ohrožených sociální exkluzí, především z důvodu nezaměstnanosti a jejich začleněním na trh práce.“"— Transkript prezentace:

1 „Šance pro Romy – podpora integrace Romů ohrožených sociální exkluzí, především z důvodu nezaměstnanosti a jejich začleněním na trh práce.“

2 Zajistit zaměstnání 10 Romům po dobu 1 roku. Upre Roma o.p.s. bude za pomoci SROP, Olomouckého kraje a státu přispívat na úhradu mzdových nákladů ve výši 75% celkových mzdových nákladů. SROP80% Olomoucký kraj10% Stát10%

3 Projekt si klade za cíl vytvoření pracovních návyků a sociální rehabilitaci osob, které jsou sociálně vyloučené vlivem dlouhodobé nezaměstnanosti či nedostatečným vzděláním. V tomto případě jsme se zaměřili na mikroregion Němčicko, se zvláštním zřetelem na příslušníky romských komunit. Jedná se o cílovou skupinu, která je na trhu práce v Olomouckém kraji nejhůře umístitelná. Za cíl jsme si dali zaměstnat 10 Romů po dobu jednoho roku.

4 opětovná orientace v pracovním světě a získání akreditované rekvalifikace v oboru snížení negativních postojů místních zaměstnavatelů vůči Romům zastavení prohlubování sociálního vyloučení příslušníků romských komunit, zvýšení jejich zaměstnanosti a tím zlepšení jejich socioekonomických podmínek nalézt řešení složité situace cílových skupin a hlavně předcházet těmto situacím, obnovení základních sociálních návyků a tím zabránit jejich dalšímu znevýhodňováni na trhu práce

5 Úřad práce v Prostějově – vybírali jsme z evidence uchazečů, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní a opakovaně vedeni v evidenci uchazečů. Tito uchazeči byli pozváni na úvodní seznámení s projektem. Celkem se dostavilo 79 uchazečů, kteří projevili zájem spolupracovat. Z těchto 79 potenciálních uchazečů jsme na základě vstupních pohovorů mohli vybrat max. 10 pracovníků plus 3 náhradníky, kterým bylo dál umožněno absolvovat motivační kurz.

6 Podmínka ke splnění daných kritérií našeho projektu byla, že potenciální zaměstnanci absolvují motivační kurz, na kterém se klienti mimo jiné seznámili s problematikou vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel nebo jak si vůbec hledat a hlavně udržet práci.

7 Dalším důležitým krokem ke splnění všech kritérií našeho projektu bylo najít partnerskou obec, která by byla ochotna naše klienty zaměstnat. Jednání probíhala se zástupci místních obecních úřadů, kterým byl jednotlivě vysvětlen plán celého projektu a vlastně v čem konkrétně by spočívala jejich spolupráce s naším projektem a zaměstnáváním Romů v dané lokalitě. Zde jsme bohužel tvrdě narazili na odpor a vlastní nezájem starostů zaměstnávat Romy. Nejčastějším argumentem bylo, že nemají finanční prostředky na to, aby v dělnické profesi mohli zaměstnávat kohokoliv. Samozřejmě je celkem nepochopitelné takto argumentovat v případě, že dělník odpracuje celý měsíc a zaměstnavatel zaplatil jen 25% mzdových nákladů…

8 Při neochotě místních obecních úřadů jsme byli nuceni oslovit soukromý sektor. Rozběhla se tedy jednání s místními podnikateli, kteří byli oproti starostům mnohem sdílnější. Nakonec se nám podařilo zajistit zaměstnání pro 10 Romů přes brněnskou firmu. Pracovní náplní zaměstnanců je třídění plastů. Pracoviště se nachází v Prostějově a pracovní doba je od pondělí do pátku od 6.00 do 14.30 hodin. Zaměstnanci chodí do práce pravidelně a své úkoly plní svědomitě. Spokojenost je oboustranná, jak na straně zaměstnanců tak na straně zaměstnavatele.

9 Život se našim zaměstnancům kladně změnil. Nemusí být vedeni v evidenci ÚP nebo žádat o sociální podpory a v obcích, kde žijí, se na ně pohlíží jako na zaměstnané. Nemusí už poslouchat od svých spoluobčanů narážky, že parazitují na většině, protože nepracují a jen berou sociální dávky. Jejich sousedé, Češi, s nimi jednají jako s lidmi, kteří se snaží pro svoji budoucnost něco udělat. Je to pro ně velký životní obrat k lepšímu…

10 Protože je smlouva pouze na dobu určitou, na dobu jednoho roku, zaměstnanci se obávají, zda-li jim smlouva bude v budoucnu prodloužena. Obávají se, že v případě neprodloužení jejich smlouvy, by se jejich život vrátil zpět do původních kolejí kdy byli bez zaměstnání.

11 Pilotní projekt, který jsme v Němčickém regionu uskutečnili, našel podporu jak u samotných Romů, tak i u některých zaměstnavatelů. Romové se stále více dovídají o našem projektu a zajímají se kdy se zase bude přijímat do zaměstnání, nebo jestli se chystá další obdobný projekt. Stále více občanů má zájem pracovat v našem projektu a nejedná se pouze o Romské zájemce, hlásí se nám i čeští občané. Není to jen o to být zaměstnaný, ale mezi lidmi se rozšířila informace jak o vynikající platební morálce našeho partnera projektu, tak i o asistenčních službách v rámci spolupráce našeho dalšího partnera organizace Člověk v tísni. Zejména se jedná o pomoc při jednání se sociálními úřady, soudy, rodinné pomoci v oblasti školství, exekutorské úřady, nebo kulturní akce pro děti…


Stáhnout ppt "„Šance pro Romy – podpora integrace Romů ohrožených sociální exkluzí, především z důvodu nezaměstnanosti a jejich začleněním na trh práce.“"

Podobné prezentace


Reklamy Google