Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN"— Transkript prezentace:

1 Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN
Mgr. Pavla Gajdošíková Ing. Jan Kaňka Krajská knihovna Františka Bartoše Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje Hvězdárna Valašské Meziříčí

2 ISBN International Standard Book Number
= Mezinárodní standardní číslo knihy Číselný kód pro jednoznačnou identifikaci knih (tzn. neperiodických publikací) ISBN je specifikováno mezinárodním standardem ISO 2108 (v ČR - ČNS ISO 2108) Vznik: koncem 60. let ve VB jako národní systém Dnes: přibližně v 170 zemích světa V ČR od roku 1989 (účastníky systému 3775 nakladatelů v roce 2005) ISSN, ISMN Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

3 Význam systému ISBN Jednoznačný mezinárodní identifikátor pro monografické publikace Výstupem systému je tvorba databáze NAK (adresář nakladatelů) a databáze ISN (ohlášené knihy) Číslo ISBN slouží knižnímu obchodu (objednávání knih i evidence skladu) knihovnám (pro jednoznačnou identifikaci titulu v bibliografických databázích, pro potřeby meziknihovních služeb) nakladatelům (pro kontrolu vlastní produkce i vedení skladu) Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

4 Vstup do systému ISBN Účast nakladatelů v systému ISBN je v ČR dobrovolná Vstup vydavatele do systému ISBN – získání bloku čísel ISBN, která vydavatel přiděluje jednotlivým publikacím kopie živnost. listu na naklad. a vydav. činnost, evidenční list (od Národní agentura ISBN v ČR), osobní návštěva agentury – přidělení bloku čísel ISBN Žádost o ISBN na jednotlivý titul sdělení základních bbg. údajů o knize – autor, název, podnázev, vydavatel (včetně adresy), pořadí a rok vydání, druh vazby, popř. cenu a požadavek na EAN Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

5 Povinnosti účastníka systému ISBN
Spravuje blok čísel ISBN Zodpovídá za předělení identifikátoru titulu publikacím, které vydává v souladu s pravidly provozu systému ISBN Zodpovídá za správnost uvedení čísla ISBN v publikacích Informuje Národní agenturu ISBN v ČR o přidělených číslech ISBN (tištěným lístkem či elektronicky) Vede evidenci přidělených čísel ISBN Zajišťuje zveřejňování čísel ISBN a titulů ve vydav. katalozích, bbg., propagačních materiálech… Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

6 Změna ISBN-13 Důvod: Platnost od 1. ledna 2007
rozšíření kapacity systému ISBN o další miliardu čísel Platnost od 1. ledna 2007 Dosud 10-místné číslo ISBN se mění na 13-místné přidáním prefixu 978 Nové 13-místné číslo ISBN má stejnou formu jako měl dosud převod 10-místného čísla ISBN do čárového kódu Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

7 Struktura čísla ISBN Příklad ISBN 978-80-86886-16-6
prefix – 978 (979) identifikátor skupiny identifikátor nakladatele identifikátor titulu kontrolní číslice Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

8 Zásady konverze ISBN-10 na ISBN-13
Odstraní se kontrolní číslice Připojení prefixu Znovu se vypočítá kontrolní číslice ISBN ISBN Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

9 ISBN a čárový kód EAN ISBN-10 ISBN-13 ISBN 80-86886-16-6
Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

10 Změny v systému ISBN Číslo ISBN lze přidělit i knihám na CD-ROM a dalším elektronickým off-line nosičům Nelze přidělit číslo ISBN aktualizacím na volných listech doplňovaných k základnímu vydání Vedle rubu titulního listu jsou povelena i další místa v publikaci jako rovnocenná pro uvedení čísla ISBN V publikacích vydaných v koedici lze uvést ISBN jednoho vydavatele, ne všech koeditorů Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

11 Informace Mezinárodní agentura ISBN v Londýně
Národní agentura ISBN v ČR adresa: Národní knihovna ČR Klementinum 190, Praha 1 Služby → Pro vydavatele → ISBN, ISMN, ISSN Příručka pro uživatele systému ISBN Pokyny pro zavedení 13-místného ISBN Knižní novinky (č. 11, 2006, s. 27); Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

12 ISSN International Standard Serial Number
= Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace osmimístný bezvýznamový jednoznačný identifikátor ISO 3297 (v ČR - ČSN ISO 3297) vznik v 70. letech ISSN International Centre – (Paříž) přes 80 zemí světa má nyní svou národní agenturu ISSN České národní středisko ISSN – spravuje Státní technická knihovna přes 7500 záznamů Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

13 Seriálové publikace (ISO 3297) „Publikace na jakémkoli médiu postupně vydávaná po jednotlivých částech, obvykle číselně či chronologicky označených, bez předem stanovené doby ukončení.“ časopisy, noviny, ročenky, výroční zprávy, seznamy (adresáře), sborníky, edice apod. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

14 Terminologicko-bibliografická odbočka: pokračující zdroje (continuing resources)
Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

15 ISSN - proč a jak? význam stejný jako ISBN a další IS?N = jednoznačná identifikace… struktura (příklad Lidové noviny): ISSN (poslední číslice kontrolní) používání nepovinné, získání zdarma (nesouvisí s copyrightem…) možno získat retrospektivně (již nevycházející periodika), aktuálně (vycházející) i do budoucna (připravovaná) Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

16 Záznam v bázi ISSN klíčový je „klíčový název“
při změně klíčového názvu nové ISSN pro vydání stejného seriálu na různých médiích (např. tištěné, online, CD-ROM) různá ISSN surrogáty používají ISSN původního seriálu Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

17 Umístění ISSN u tištěných seriálů se má uvádět v pravém horním rohu titulní stránky, příp. na dalších místech u elektronických zdrojů na úvodní obrazovce, domovské stránce apod. u dalších dokumentů na obalu, štítku apod. Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

18 ISSN a EAN 13 podrobně popsáno na:
číslo ISSN  (Lidové noviny) číslo ISSN bez kontrolní číslice předřazení prefixu (předčíslí) přiřazení varianty číslo EAN/UCC 13 včetně kontrolní číslice (modulo 10) podrobně popsáno na: Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

19 ISSN a SICI SICI = Serial Item and Contribution Identifier
Př.: BJORNER, Susanne. “Who Are These Independent Information Brokers?” Bulletin of the American Society for Information Science, Feb-Mar. 1995, Vol. 21, no. 3, page 12 SICI (199502/03)21:3<12:WATIIB>2.0.TX;2-J Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

20 Elektronické zdroje: nárůst významu ISSN
lze je přidělit téměř jakémukoli pokračujícímu zdroji s výjimkou komerčních webových stránek, osobních webových stránek či blogů, rozcestníků ISSN jako součást digitálních identifikátorů a odkazů (OpenURL, Digital Object Identifier, Uniform Resource Name…) Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

21 Chystaná novinka: ISSN-L
revize ISO 3297 (trvá již 5 let, nyní před finálním hlasováním) kromě jiného zavede (bude-li přijata) tzv. linking ISSN = ISSN-L účel: propojení různých vydání jednoho titulu na různých médiích (zejména v elektronických bázích vydavatelů, agregátorů, knihoven apod.) neměnné při změnách ISSN jednotlivých propojovaných verzí Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

22 ISSN-L pro ISSN-L nebude vytvářen nový záznam v bázi ISSN, jen se přidá tam, kde bude potřeba bude pro něj zřejmě zavedeno nové pole nebo podpole v bibliografických formátech MARC využití v „linkování“, např. OpenURL zdroj: Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje

23 gajdosikova@kfbz.cz kanka@kfbz.cz
Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN"

Podobné prezentace


Reklamy Google