Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval :ing.Cígler Václav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval :ing.Cígler Václav"— Transkript prezentace:

1 Zpracoval :ing.Cígler Václav
Sklizeň zrnin Zpracoval :ing.Cígler Václav

2 Hl.skupinu však tvoří obiloviny,které se pěstují asi na 50% orné půdy
Zrniny – považujeme všechny plodiny sklízené na semeno včetně luskovin,olejnin,zeleniny,jetelovin a trav na semeno Hl.skupinu však tvoří obiloviny,které se pěstují asi na 50% orné půdy V průběhu sklizně se získává především zrno,které je nutno odvážet ihned k dalšímu zpracování a sláma která se nemusí sice okamžitě zpracovávat ale s ohledem na další zásahy by se měla sklízet současně se zrnem

3 Vývoj mechanizace sklizně obilovin
Nejprve se obilí vytloukalo klacky nebo vyšlapávalo zvířaty Hlavním nástrojem byl dlouho srp a později kosa,na začátku našeho letopočtu se v Gálii používal vozík vpředu opatřený hřebem na trhání klasů Žací lištu v podstatě dnešní konstrukce vynalezl v roce 1800 Mayer První žací vazač pochází z roku 1858 a hrsťovka z roku 1868

4 Mlatkový mlátící mechanizmus vynalezl skot Meickle a první mlátičku sestrojil jeho syn v roce 1786
První žací mlátičky vznikaly před rokem 1900 a říkalo se jim sklízeče klasů protože měly záběr m a nechávaly vysoké strniště.Stroj táhlo koní. Do Evropy se dostaly sklízecí mlátičky roku a první evropský stroj vyrobila firma Claas Harsewinkel v roce 1937 V roce 1938 kanadská firma Massey-Haris vyrobila první samojízdnou sklízecí mlátičku

5 Do ČR byly dovezeny první sklízecí mlátičky po roce 1945
Do ČR byly dovezeny první sklízecí mlátičky po roce 1945.Většího rozšíření doznaly stroje typu S-6 dovezené ze SSSR(vybaveny motorem o výkonu 30kW o záběru lišty 4,9m a šířku mlátičky pouze 0,65m) V letech vyráběl Agrostroj Prostějov samojízdné sklízecí mlátičky ŽM-330 se záběrem 3,3m U nás pracovaly především stroje z NDR,SSSR a Maďarska

6 Výkon nejpoužívanějších mlátiček u nás (žací mlátičky E-512 a E-514,E-516) byly 250 až 1000Ha při ztrátách zrna 2% Tyto stroje měli průchodnost 10 kg/s pak současné moderní žací mlátičky mají průchodnost 20kg/s Sklízecí mlátička E-512 byla schopna za den sklidit 8 Ha,E Ha ,tak dnešní nejvýkonější stroje jsou schopny sklidit Ha denně

7 Nejčastěji e používají následující technologické postupy:
PŘÍMÁ SKLIZEŇ jednofázová bez předchozí úpravy porostu (rovnoměrně zrající porosty obilovin) S předchozí úpravou porostu (např.chem.desikací pro nestejnoměrně zrající semenné porosty řepka, jetel) Porost se seče v plné zralosti sklízecí mlátičkou,zrno se shromažďuje v zásobníku,sláma plevy vypadávají na řádek

8 Dělená sklizeň - dvoufázová (používá se ve velmi malém rozsahu) 1.fáze řádkování žacím řádkovačem 2.fáze sběr obilní hmoty ze řádku sklízecí mlátíčkou se sběracím ústrojím a následují následné operace

9 Agrotechnické požadavky:
Sklízet porost obilovin s výnosem do 10 t/ha,výška rostlin od 0,3 do 2,5m,vlhkost zrna do 30%,vlhkost slámy do 40%,poměr zrna ku slámě 1:0,8 až 1:2,5,porost stojatý i ležatý. Výška strniště rovnoměrná,plynule měnitelná od 70 do 600mm Ztráty zrna při přímé sklizni do 1,5% Ztráty zrna při dělené sklizni do 2% Hmotností průtok (průchodnost) u standardtních mlátiček kg/s U svahových mlátiček kg/s Měrný tlak na půdu do 0,15 MPa Svahová dostupnost standardní do 8 stupňů svahová do 20 stupňů

10 Konstrukční uspořádání
Hlavní funkční celky žací ústrojí-průběžný šnekový dopravník- šikmý dopravník s komorou-mlátící ústrojí- separační ústrojí-dopravník klásků- dopravník zrna-zásobník zrna-energetický zdroj a rozvody pohonu pracovních částí- pojezdové ústrojí-hydraulická soustava,elektrické příslušenství

11

12 Rozdělení sklízecích mlátiček
Rozdělení sklízecích mlátiček podle druhu mlátícího a separačního mechanismu 1. Tangenciální - s vytřasadlovým separačním mechanismem (konvenční) s rotačním separačním mechanismem (hybridní) U tangenciálního mlátícího mechanismu postupuje mlácená hmota okolo mlátícího bubnu ve směru kolmém na osu jeho otáčení.

13

14 2.Axiální (rotační) U axiálních mlátiček postupuje mlácený
materiál ve směru osy mlátícího bubnu, tedy axiálně.

15

16 Tangenciální mlátičky lze dále dělit podle druhu mláticího mechanizmu:
Se zubovým mlátícím mechanismem Mlatkovým mlátícím mechanismem

17 Další dělení sklízecích mlátiček:
V odborné literatuře se můžete setkat s rozdělením sklízecích mlátiček na konvenční a nekonvenční. KONVENČNÍ – rozumíme všechny sklízecí mlátičky klasické technologické konstrukce,které využívají tangenciálního způsobu výmlatu NEKONVENČNÍ- všechny ostatní stroje,které k separaci zrna nebo výmlatu zrna využívají axiálního způsobu rotačních prvků

18 Pracovní mechanizmy sklízecích mlátiček:
ŽACÍ A DOPRAVNÍ MECHANISMY OBILÍ 1) děliče –musí porost rozdělit bez zbytečných ztrát.Důležitou úlohu má zejména pravý dělič,který porost rozděluje,levý dělič zvedá klasy skloněných stébel a označuje šířku záběru.Krátké děliče se používají pro krátký porost dlouhé pro dlouhý porost.Dlouhé děliče jsou seřiditelné.Děliče s protiběžnou kosou se používají pro sklizeň řepky

19

20 Žací lišta: Je prstová řídká s přeběhovou kosou
Mají pečlivě vyrobené dvojprsty tvořící protiostří pro nůž v normální poloze i pro nůž uložený obráceně tj.broušený zespodu.Střídavým uložením nožů se lišta lépe čistí a tím se sníží odpor proti pohybu kosy. kosa má odlehčené nože,čímž klesla její hmotnost a to umožňuje zvýšení frekvence až na 20,3 kmitů za sekundu (1220 za minutu) většinou je kosa přeběhová a pohon je řešen prostorovým mechanizmem se šikmým čepem

21 Zvedače obilí: Připojují se na každý 3 až 8 prst žací lišty a slouží ke zvedání polehlého obilí

22

23 Přihaněč: Přiklání při řezu porost k žací liště a po posečení je pokládá na žací stůl Univerzálnost je dána konstrukční schopností měnit výstředníkovým mechanizmem polohu přiháněk vůči obilí Měnit přiháňky podle potřeby na ploché nebo prstové Měnit v průběhu práce výšku a vysunutí přihaněče Měnit otáčky plynule nezávisle na pojezdové ryclosti

24 Nejčastěji je používán výstředníkový přihaněč.
Skládá se z hřídele s pěti rameny,přiháňky mají na levém konci kliky spojené rameny s kruhem vedeným po kladkách Přestavováním kruhu jde měnit sklon přiháněk a to pomocí čtyřkloubového čtyřčlánku

25 Průběžný šnekový dopravník:

26 Šikmý dopravník: Skládá se z válečkových řetězů napnutých na řetězkách uložených na hnacím hřídeli navzájem spojenýchlištami. Spodní hřídel se nazývá plovoucí protože je uložen výkyvně aby se mohl přizpůsobyt tloušťce vrstvy obilí dopravované spodní větví Horní hřídel je hnací a tvoří osu,podle níž se žací vál zvedá.je jištěn pojistnou spojkou.

27 Ke komoře šikmého dopravníku bývá žací adaptér připojen:
PEVNĚ VÝKYVNĚ PODÉLNĚ VÝKYVNĚ PODÉLNĚ I PŘÍČNĚ Příčný i podélný výkyv žacího adaptéru tvz“příčné kopírování umožňují dvě vodorovné osy otáčení navzájem kolmě Žací adaptér dobře sleduje povrch pole.Pro transport se žací adaptér odpojuje od komory nebo se dělený žací adaptér sklápí,popřípadě se díly teleskopického žacího adaptéru zasunou do sebe Výška strníště je dána polohou plazů kterými se žací adaptér pohybuje po poli,případně polohou hmatačů při elektro-hydraulickém kopírovacím zařízení

28 Mlátící mechanizmus: Konvenční sklízecí mlátičky mají tangenciální mláticí mechanismus na který navazuje separační mechanismus z klávesových vytřasadel. Tangenciální mlátící mechanismus se skládá z mlátícího bubnu (1), mlátícího koše (2) a odmítacího bubnu (3). K uvolnění zrna dochází rozrušením a vytíráním obilní hmoty při průchodu mezi mlátícím bubnem a košem. Odmítací buben zamezuje dalšímu unášení vymlácené slámy (hrubého omlatu) mlátícím bubnem a usměrňuje její tok na vytřasadla. Mlátička tvoří druhou velkou samostatnou skupinu mechanizmů sklízecí mlátičky

29 Mlátící mechanizmus zabezpečuje:
Uvolnění zrna z klasů Jeho oddělení od slámy i plev Dopravu zrna do zásobníku Složení: 1)Mlátící mechanizmus 2)Separační mechanismus (vytřásadla) 3)Čistidlo 4)Dopravníky zrna a klasů 5)Domlaceč klasů 6)Zásobník zrna

30 Mlátící ústrojí uvolňuje semena sklízených plodin a jejich obalů.
K uvolňování semen dochází rázy a vytíráním při průchodu zužujícím se prostorem mezi mlátícím bubnem a mlátícím košem

31 Mlátící buben: Masivní hřídel na němž jsou naklínovány nosné kotouče
Po jeho obvodu jsou rozmístěny lišty-nosiče mlatek Polovina mlatek má pravé žebrování,další polovina levé žebrování Na nosičích jsou namontovány střídavě aby nenastávalo jednostranné posouvání hmoty Upevňovací šrouby mlatek mají vytvarované hlavy tak aby nenarušovaly profil zářezů mlatek Pro zmenšení ventilačních účinků mlátícího bubnu je jeho profil airodinamický

32 Buben mívá průměr 600 až 800 mm a délku 1200 až 1800 mm (podle šířky mlátičky
Otáčky bubnu musí být měnitelné,proto je buben poháněn přes řemenový variátor umístěný na boku mlátičky (ot ) s použitím přídavného reduktoru se snižuje na polovinu

33 Nejčastějším typem mlátícího bubnu je
mlatkový, má po obvodu mlátící lišty nazvané mlatky, které mají střídavě levé a pravé zářezy, aby se mlácená hmota neposouvala jednostranně.

34 Dalším typem je hřebový mlátící buben
používaný především na sklízecích mlátičkách určených pro sklizeň rýže.

35 Mlátící koš je uložen pod mlátícím bubnem,
je tvořen ocelovými lištami po stranách spojených bočnicemi, mezi lištami prochází ocelové pruty, vzniklými otvory propadá jemný omlat. Vedle univerzálního typu koše vhodného pro výmlat všech plodin, jsou některými výrobci nabízeny i různé speciální koše, např. pro drobnosemenné rostliny.

36 Vkládací buben: Přebírá hmotu od šikmého dopravníku a usměrňuje jí do mlátícího ústrojí Je zpravidla čtyřlopatkový,umístěný mezi šikmým dopravníkem a mlátícím bubnem U moderních mlátíček s velkýmprůměrem bubnu vkládací buben není(místo něj je zde vložen lapač kamenů)

37 Odmítací buben: Odebírá hrubý omlat a zamezuje jeho navíjení na mlátící buben Současně zpomaluje rychlost hrubého omlatu a usměrňuje jej na vytřásadla Je obvykle šestilopatkový a otáčí se menší obvodovou rychlostí ve stejném směru jako mlátící buben

38 Práce mlátícího ústrojí:
Obilní hmota je přiváděna šikmím dopravníkem,vkládací buben posunuje tuto hmotu do mlátící štěrbiny ( m/s) Na začátku štěrbiny je vrstva poměrně tlustá přesto se údery mlatek uvolní asi ¾ veškerého zrna V další části štěrbiny se průtok urychluje a vrstva se ztenčuje takže začíná vytírání zrna Na konci štěrbiny jsou klasy vystaveny přímému styku s mlatkami čímž se maximální měrou uvolňují i nejobtížněji mlátitelná zrna Střídavým směremrýhování na sousedních mlatkách nastává střídavé posouvání mlácené hmoty na jednu a druhou stranu tvz.“PULSAČNÍ POHYB“a vytírací účinek se zvyšuje Doba průchodu hmoty je několik desetin sekund přičemž dostává zhruba 8 až 10 rázů

39

40 Rovnoměrným přísunem obilní hmoty k mlátícímu ústrojí
Správné seřízení mlátícího ústrojí je základní podmínkou kvalitní práce a je podmíněno: Rovnoměrným přísunem obilní hmoty k mlátícímu ústrojí Stejnoměrností mlátící štěrbiny po celé šířce mlátícího ústrojí Dobrým stavem mlátícího ústrojí (neopotřebované mlatky a lišty mlátícího koše)

41 Seřízení mlátícího ústrojí
Účelem seřízení je minimalizovat ztráty a zabránit poškození zrna Je to kombinace nastavení mezer mlátícího ústrojí a otáček mlátícího bubnu Nejčastější příčinou nedomlatků je velká mezera mezi mlátícím košem a bubnem Nejčastější příčina poškození zrna jsou vysoké otáčky mlátícího bubnu

42 Na bubnu jsou umístěny mlátící lišty ve tvaru šroubovice,které mají zároveň dopravní účinek
Mlátící buben je dynamicky vyvážen.mlátící komora má na začátku kuželový tvar a šroubovitě uspořádané lišty,které pomáhají účinku lopatek,ostatní lišty po stranách koše regulují průchod mlácené hmoty Otáčky mlátícího bubnu a seřízení mlátícího koše se nastaví dle plodiny a podmínek výmlatu

43 Čistidla: Pod integrovaným mlátícím a separačním ústrojím se nachází soustava podélných šnekových dopravníků,které dopravují jemný omlat (zrno,plevy a úhrabky) rovnoměrně na celou plochu čistidla bez ohledu na polohu sklízecí mlátičky

44 Separační mechanizmus:
Úkolem je odseparovat ze slámy zbylé zrno,které nebylo odseparováno mlátícím bubnem Jedná se zhruba o 5-40% zrna vstupující do mlátičky Separační mechanismus bývá limitujícím prvkem z pohledu výkonnosti celého stroje Na separační mechanizmus přichází hrubý omlat (sláma,zrno a další příměsi)

45 1. Žaluziové uhrabečné síto 2. Ventilátor 3
1.Žaluziové uhrabečné síto 2.Ventilátor 3.stupňovitá vynášející deska 4.spodní síto 5.kláskový šnek 6.zrnový šnek 7.skluz zrna

46 Činnost čistidla: Horní síto(ůhrabečné)obvikle žaluziové se stavitelnými žaluziemi,na konci je umístěn kláskový nástavec. Spodní síto může být také žaluziové nebo probíjené stavitelné Na povrchu obou sít jsou dělící hřebeny(zabraňují sesouvání hmoty) Pod spodním sítem sesouvací plechy usměrňující zrno k šnekovému dopravníku Propad kláskového síta se soustřeďuje do kláskového dopravníku a je dopravována zpět do mlátícího zařízení k domlácení

47 Nejčastěji se používá lopatkový ventilátor s axiálním sáním v jehož pohonu je vsazen variátor umožňující změnu otáček

48 Dle konstrukce rozdělujeme separační mechanizmus:
1)Klávesová vytřásadla a)na dvou klikových hřídelích b)na jednom klikovém hřídeli 2)Stolové 3)Pásové 4)bubnové

49 Klávesové vytřásadla:
Klávesová vytřásadla na dvou hřídelích se používají nejčastěji Skládá se ze 4 – 6 kláves,u starších typů vyrobena jako žlab,u moderních ž.s.vypadává zrno na spádovou desku která je umístěna přímo pod vytřásadly

50 klávesy mají 3-6 stupňů nastavených lištami s hřebeny,které zajišťují posuv slámy, na povrchu vytřasadla je rošt. Natřásáním a posuvem hrubého omlatu dochází k separaci zbylého zrna od slámy, které propadá roštem vytřasadla do čistícího mechanismu.

51 Pro zvýšení výkonu a separačního účinku jsou nad vytřásadlem uloženy prstové kývavé čechrače.

52

53


Stáhnout ppt "Zpracoval :ing.Cígler Václav"

Podobné prezentace


Reklamy Google