Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milan Hanuš TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milan Hanuš TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních."— Transkript prezentace:

1 Milan Hanuš TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými poruchami učení pomocí informačních a komunikačních technologií PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY, OBSAHU, OBJEMU, HMOTNOSTI A ČASU Přehled učiva K učebnici Calda,E.: Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU 1. díl Prometheus, 2002, s. 29

2 Jednotky délkymikrometr, milimetr, centimetr, decimetr, METR, kilometr coul (angl. palec, inch = 2,54 cm) Jednotky obsahu milimetr čtvereční, centimetr čtvereční, decimetr čtvereční, METR čtvereční, kilometr čtvereční ar (100 m 2 ), hektar (10 000 m 2 ) Jednotky objemu milimetr krychlový, centimetr krychlový, decimetr krychlový, METR krychlový, kilometr krychlový litr (1 l = 1 dm 3 ) Jednotky hmotnosti miligram, centigram, dekagram, GRAM, kilogram, megagram metrický cent, tuna Jednotky časumilisekunda, SEKUNDA, minuta, hodina, den, týden, měsíc, rok Jednotky rychlostikilometr za hodinu a metr za sekundu

3 Předpony SI Zmenšující mikroµmilióntina1/1 000 0001 µm = 0,000 001 m milimtisícina1/1 000 1 mm = 0,001 m centicsetina1/1001 cm = 0,01 m deciddesetina1/101 dm = 0,1 m Zvětšující hektohstonásobek1001 hl = 100 l kiloktisícinásobek1 0001 km = 1 000 m megaMmiliónnásobek1 000 0001 Mg = 1 000 000 g

4 Jednotky délky Plastové školní pravítko měří 30 cm. Určete jeho délku ve všech známých délkových jednotkách! 30 cm = 30 : 100 = 0,3 m Centi je zmenšující předpo- na základní jednotky metr. Proto dělíme 30 cm = 30 10 = 30 mm Setina je 10 x větší než tisícina. Proto násobíme 10 Na metry: Na milimetry: 4,675 mm = 135 cm = 2.6 km = ¾“ = Převeďte na metry: 0.004 675 m 1,35 m 2 600 m ¾ 2,54 :100 = 0,019 m Na decimetry: 30 cm = 30 : 10 = 3 dm Setina je 10 x menší než desetina. Proto dělíme 10

5 Jednotky obsahu Vaše učebnice matematiky zabírá zavřená na vašem stole plochu 280 cm 2. Určete plochu titulní stránky v m 2. Metr čtvereční je čtverec o ploše 1m 1m = 1 m 2. 1m = 100cm. 1m 2 = 100cm 100cm = = 10 000 cm 2. 280 cm 2 = 280 : 10 000 = 0,028 m 2. Převeďte na metry čtvereční: 4,675 mm 2 = 135 cm 2 = 2.6 km 2 = 0, 000 004 675 m 2 0, 013 5 m 2 2 600 000 m 2 2,34 a =2,34 a = 2,34 100 = 234 m 2 12,6 ha =12,6 ha = 12,6 10 000 = 1 260 000 m 2 Plocha titulní strany učebnice je 0,028 m 2.

6 Jednotky objemu Kalkulátor má objem 156 cm 3. Určete jeho objem v dm 3. Jeden decimetr krychlový si lze představit jako krychli o hraně jeden decimetr. 1 dm 3 = 10cm 10cm 10cm = 1000 cm 3. 156 cm 3 = 156 : 1 000 = 0,156 dm 3. Objem kalkulátoru je 0, 156 dm 3. Převeďte na dm 3 : 467,3 mm 3 = 85,54023 m 3 = 2,5 km 3 = 0,000 467 3 dm 3 85540,23 dm 3 Převeďte na litry: 3,07 hl = 43,7 dl = 35,77 cl = 23,12 ml = 307 l 4,37 l 0,3577 l 0,02312 ml 0, 000 000 000 002 5 dm 3

7 Jednotky hmotnosti Pálená cihla má hmotnost 4 467 g. Kolik kg má hmotnost paleta s 285 cihlami? Uveze nákladní automobil o nosnosti 4,5 t čtyři plné palety těchto cihel? Hmotnost cihly: 4 467g = 4,5 kg Hmotnost patety: 4,5 285 = Kalkulátor 1 283 kg Hmotnost palety je kolem 1 283 kg. 1 283 4 = 5 132 kg = 5,2 t Automobil by byl čtyřmi paletami přetížen. Převeďte na kilogramy: 457,4 g = 0,36 q = 2 345 672 mg = 0,000 02 t = 0,4574 kg 36 kg 2, 345 672 kg 0,02 kg

8 Jednotky času K převodu na jiné jednotky využívají šedesátkovou soustavu! POZOR! 0,15 h není 15 min, ale 0,15 60 = 9 minut!!!! Kolik hodin uplynulo od 7:47 hodin do 12:02 hod? 13 min + 4 h + 2 min = 4 h 15 min = 4¼ hodiny = 4,25 h. Od 7:47 hodin do 12:02 hod. uplynuly 4,25 hodiny. Převeďte na minuty: 5,12 h = 5:12 h = 75 s = 3:15:20,6 = 5,12 60 = 307,2 min 5 60 + 12 = 312 min 75 : 60 = 1,25 min 3 60 + 15 + 20,6 :60 = 195,3433 min. Kalkulátor

9 Jednotky rychlosti Nejčastěji používanými jednotkami rychlosti jsou: 1 m/s a 1 km/h Protože 1 h = 3600 a 3 600 m = 3,6 km platí: 1 m/s = 3 600m/3 600s = 3,6 km/1 h 1 km/h = 1000 m/ 3 600 s = 0,28 m/s = 0,3m/s Motocyklista urazil za sekundu 20 m. Kolik ukazoval tachometr jeho motocyklu? 20 m/s = 20 3600 m/h = 20 3600 : 1000 km/h = 72 km/h Tachometr ukazoval 72 km/h. Převeďte přibližně na m/s: 81 km/h = 150 km/h = 23 m/s 42 m/s Kalkulátor

10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými poruchami učení pomocí informačních a komunikačních technologií Tato prezentace je na www.sos-souhtyn.cz/esfwww.sos-souhtyn.cz/esf

11 1. Doplňte správné jednotky ve výsledku 4,8 cm = 48 … = 0,048 … 520 m 2 = 5,2 … = 0,052 … 3,2 dm 3 = 3,2 … = 3 200 … 2. Určete rychlost cyklisty v km/h, který ujede ½ m/s. 1. Doplňte správné jednotky ve výsledku 4,8 cm = 0,48 … = 48 000 … 520 m 2 = 5 200 000 … = 5,2 … 3,2 dm 3 = 3,2 … = 3 200 … 2. Kolik minut potrvá, než se naplní nádrž na 30 000 litrů, přitéká-li 1 m 3 za minutu?

12 1. Doplňte správné jednotky ve výsledku 4,8 cm = 48 mm = 0,048 m 520 m 2 = 5,2 a = 0,052 cm 2 3,2 dm 3 = 3,2 l = 3 200 cm 3 (ml) 2. Určete rychlost cyklisty v km/h, který ujede ½ m/s. 1. Doplňte správné jednotky ve výsledku 4,8 cm = 0,48 dm = 48 000 µm 520 m 2 = 5 200 000 cm 2 = 5,2 a 3,2 dm 3 = 3,2 l = 3 200 cm 3 (ml) 2. Za jak dlouho se naplní nádrž na 30 000 litrů, přitéká-li 1 m 3 za minutu? ½ 3,6 = 1,8 km/h 1m3 = 1000 l 30 000 :1000 = 30 min Nádrž se naplní za ½ hodiny.Cyklista jede rychlostí 1,8 km/h


Stáhnout ppt "Milan Hanuš TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Výuka anglického, německého jazyka a matematiky na středních."

Podobné prezentace


Reklamy Google