Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Vrátník, Executive Director Erste Corporate Finance

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Vrátník, Executive Director Erste Corporate Finance"— Transkript prezentace:

1 Pohled financujících institucí a poskytovatelů externího kapitálu na regulační rámec
Jan Vrátník, Executive Director Erste Corporate Finance 169. mezinárodní Žofínské fórum, 30. září 2014

2 Česká spořitelna je součástí silné mezinárodní finanční skupiny Erste Group
Severní Amerika Evropa Hong Kong Asie Londýn Berlín Varšava New York Praha Štutgart Zagreb Bratislava AQ Research Best overall CEE research team No.1 No.1 Vídeň Budapešť Bukurešť Global Fin. (2013) Best bank in CZ and Slovakia Záhřeb Bělehrad No.1 Euromoney (2013) Best Private Bank in Austria Istanbul Hlavní trhy Erste Group (země s významným tržním podílem na bankovním trhu) Týmy poskytující poradenské služby Země, ve kterých Erste Group poskytuje vybrané finanční služby Pobočky a distribuční střediska Strana 2

3 Akviziční financování Aranžování emise dluhopisů
Vybrané referenční transakce Erste Corporate Banking v energetickém sektoru Akviziční financování Aranžování emise dluhopisů Pražská plynárenská CZK 4,100,000 Acquisition Finance 2014 Mandated Lead Arranger and Coordinator Czech Gas Holding Not disclosed Acquisition Finance 2014 Mandated Lead Arranger NET4GAS EUR 1,391,000,000 Acquisition Finance 2013 Mandated Lead Arranger NET4GAS EUR 300mn & 160mn 7 & 12-letý Fixní kupón 2014 Bookrunner NET4GAS CZK 7,000,000 6.5-letý Fixní kupón 2014 Active Bookrunner Eustream EUR 500,000,000 7-letý Fixní kupón 2013 Joint Bookrunner OKK Koksovny EUR 61,000,000 Acquisition Finance 2013 Coordinator, Mandated Lead Arranger, Agent SPP EUR 1,500,000,000 Acquisition Finance 2013 Mandated Lead Arranger, Bookrunner RWE Grid Holding Amount Undisclosed Acquisition Finance 2012 Arranger Eustream EUR 250,000,000 7-letý Fixní kupón 2013 Joint Bookrunner ČEZ EUR 500,000,000 15-letý Fixní kupón 2013 Joint Bookrunner EP Energy EUR 500,000,000 7-letý Fixní kupón 2012 Joint Bookrunner Strana 3

4 Syndikované / projektové financování
Vybrané referenční transakce Erste Corporate Banking v energetickém sektoru Syndikované / projektové financování Moravia Gas Storage EUR 100,000,000 Senior Secured Facilities 2014 Arranger, Issuing Bank NET4GAS EUR 400,000,000 Loan and Rev. Credit Fac. 2014 Lender, Agent ACTHERM CZK 550,000,000 Loan and Overdraft. Fac. 2014 Lender, Agent C–Energy Bohemia CZK 843,000,000 Senior Term Loan Facilities 2013 Mandated Lead Arranger OTE CZK 6,000,000,000 Senior Term Loan Facility 2013 Mandated Lead Arranger, Agent FVE CZECH NOVUM CZK 1,902,000,000 Senior Term Loan Facilities 2013 Lender Plzeňská Teplárenská EUR 61,000,000 Senior Term Loan Facility 2013 Arranger Kryštofovy Hamry CZK 1,028,100,000 Term Loan Facility 2012 Arranger Strana 4

5 Role regulačních pravidel a specifika regulovaného sektoru oproti jiným sektorům
Regulatorní rámec představuje pro finanční instituce a investory na dluhových kapitálových trzích klíčový aspekt při posuzování bonity a míry rizika regulovaných společností. Konkrétní regulační pravidla by měla být vymezena v rámci dlouhodobých zásad a principů, které umožní zainteresovaným subjektům s rozumnou mírou jistoty odhadnout vývoj regulovaných společností i po skončení regulačního období (financování bývá poskytováno na období delší než je regulační perioda). Oblast distribuce a přenosu elektřiny a plynu je obecně ze své povahy zařazována mezi sektory s nízkým rizikem, což se projevuje i v atraktivních podmínkách financování tohoto sektoru. Strana 5

6 Žádoucí atributy regulačního systému z pohledu financující instituce
Regulatorní rámec by měl mít následující vlastnosti: Transparentnost – Regulatorní prostředí musí být čitelné a snadno pochopitelné nejen pro regulované subjekty, ale i pro ostatní zainteresované subjekty. Předvídatelnost - Regulatorní rámec by měl umožňovat jednotlivým subjektům jednoduše a bez vysokých nákladů odhadnout současnou a budoucí finanční kapacitu regulovaných společností. Stabilita a konzistence - Regulatorní rámec by měl zajistit stabilitu finančních toků a minimalizovat riziko regulovaných subjektů. Strana 6

7 Pro banky je důležité pochopení budoucího vývoje hlavních finančních ukazatelů regulovaných společností Banky se při analýze regulovaných společností zaměřují primárně na následující veličiny: RAB a WACC Investice Odpisy Pracovní kapitál Strana 7

8 Význam správného nastavení WACC pro financující banky
Regulatorně stanovený WACC by měl reflektovat očekávané tržní podmínky v regulační periodě. Financující banky preferují fixní hodnotu WACC v rámci regulačního období → jednodušší predikce budoucích peněžních toků. Regulatorní WACC by měl být schopen reagovat na nepředvídatelné okolnosti (např. vysoká inflace). Dvě možnosti vyjádření WACC: nominální nebo reálný model. Strana 8

9 Role regulované báze aktiv pro investory a financující banky
Význam regulatorní báze aktiv RAB představuje z pohledu financujících bank a investorů klíčový determinant hodnoty regulované společnosti. RAB implikuje nejen hodnotu společnosti, ale i základní proporce týkající se nastavení dluhové kapacity společnosti. Předvídatelné změny RAB dávají financujícím bankám informaci o budoucí finanční kapacitě regulovaných subjektů. Nepředvídatelné změny RAB představují pro financující banky faktor, který zvyšuje rizikovost regulovaného sektoru, což může mít negativní dopad na ochotu tento sektor financovat. Strana 9

10 Tržní hodnota regulovaných společností v čase osciluje kolem hodnoty RAB
Low Q: 1.06x Median: 1,21x High Q: 1,24x Low Q: 6.0x Median: 7,2x High Q: 8,4x Zdroj: Bloomberg, Mergermarket, Erste research Strana 10

11 Financování investičních a provozních programů regulovaných společností
Při financování regulovaných společností je prvním krokem stanovení úvěrové kapacity na základě analýzy regulačního rámce. Pro financující banky je důležité pochopit faktory, které mají dopad na budoucí vývoj volných peněžních toků regulovaných společností. Při analýze regulovaných společností banky analyzují vývoj těchto ukazatelů po celou dobu trvání úvěrového vztahu: Celkový dluh k hodnotě RAB; Čistý dluh k hodnotě EBITDA (provozní zisk před odpisy); Krytí dluhové služby (DSCR). Strana 11

12 Kapitálová struktura vybraných energetických společností
X,Xx – průměrná hodnota Čistý dluh k hodnotě EBITDA Celkový dluh k celkovému kapitálu 4,9x 68% 4,3x 66% Zdroj: Bloomberg 2,3x 49% Strana 12

13 Závěr Důvěra financujících bank ve stabilitu regulačního rámce, předvídatelnost finančních toků regulovaných společností a stabilita celého sektoru vytváří pro regulované společnosti optimální prostředí zajišťující nízké náklady na cizí zdroje a dostatek prostředků pro financování plánovaných energetických investic. Díky stabilitě a předvídatelnosti budoucích finančních toků regulovaných společností je dluhová kapacita těchto společností značně vyšší než v ostatních sektorech, a to při zachování nízkého rizikového profilu těchto společností. Strana 13


Stáhnout ppt "Jan Vrátník, Executive Director Erste Corporate Finance"

Podobné prezentace


Reklamy Google