Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Wandel der Bestattungssitten in der Bronzezeit von der Körper- zur Brandbestattung _______________________________ am Beispiel Tschechien/ Slowakei Lehrveranstaltung:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Wandel der Bestattungssitten in der Bronzezeit von der Körper- zur Brandbestattung _______________________________ am Beispiel Tschechien/ Slowakei Lehrveranstaltung:"— Transkript prezentace:

1 Wandel der Bestattungssitten in der Bronzezeit von der Körper- zur Brandbestattung _______________________________ am Beispiel Tschechien/ Slowakei Lehrveranstaltung: Wandel der Bestattungssitten in der Bronzezeit von der Körper- zur Brandbestattung Dozenten: Dr. J. Kneisel, Dr. O. Nakoinz Studenten: V. Filippova, A. Hovekamp, B. Rührlehner 11.11.2013 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Institut für Ur- und Frühgeschichte

2 Karte

3

4

5 Kalibrierte Daten

6 Probleme Human Resources Sprache OxCal Fehler Nicht genug 14C-Daten Information Lückenhaft

7 1.Josef Bátora, Lunicová náušnica z pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Mytnej Novej Vsi. In: Pravĕk Nová Řada, 15(Brno 2005), 191-206. 2.Zoja Benkovsky-Pivovarová, Datovanie konca Nitrianskej kultúry vo svetle rádiokarbónových dát z Ješoviec. In: Pravĕk Nová Řada, 11, (Brno 2001), 221-231. 3.Miloš Čižmář, Sídlištní objekty s lidskými pohřby únĕtické kultury z Vážan nad Litavou. In: Pravĕk Nová Řada, 15 (Brno 2005),233-247. 4.Pavel Fojtík, Pohřebištĕ z přelomu střendní a mladší doby bronzové u Bílovic na Prostĕjovsku (Přispĕvek k problematice pohřebního ritu časnĕ lužického období na Moravé). In: Pravĕk Nová Řada, 12, (Brno 2002), 75-100. 5.Pavel Fojotík, Mojmír Malaček, Radim Maleček, Neznámý hrobový celek z pohřebištĕ lidu popelnicových polí v Domamyslicích, okr. Prostĕjov. In: Pravĕk Nová Řada, 15, (Brno 2005), 299-310. 6.Martin Geisler, Lokalita se třemi příkopy ze starší doby bronzové na katastru Uherského Brodu (okr. Uherské Hradištĕ). In: Pravĕk Nová Řada, 11, (Brno 2001), 233-253. Literatur

8 7.Jiří Juchelka Pohřebištĕ lužické kultury v Holasovicích (okr. Opava). In: Pravĕk Nová Řada, 14, (Brno 2004), 219-224. 8.Ernst Lauermann, Zwei neue protoaunjetitzer Gräber aus Mitterretzbach, NÖ. In: Pravĕk Nová Řada, 15 (Brno 2005), 119-126. 9.Andrea Matĕjíčková, Pohřebištĕ kultury zvoncovitých pohárů v Brno- Líšeň. In: Pravĕk Nová Řada, 11, (Brno 2001), 163-180. 10.Andrea Matĕjíčkova, Pohřebištĕ kultury zvoncovitých pohárů z Brankovic, okr. Vyškov. In: Pravĕk Nová Řada, 18, (Brno 2008), 153- 164. 11.Václav Moucha, Pohřebištĕ lidu s kulturou se zvoncovitými poháry ve Lhánicích (okr. Třebíč). In: Pravĕk Nová Řada, 15, (Brno 2005), 237- 285. 12.David Parma, Nĕkolik nových žárových pohřebišť mladši doby bronzové. In: Pravĕk Nová Řada, 14, (Brno 2004), 237-285. 13.Jaroslav Peška, Protoúnĕtické pohřebištĕ z Povlova. In: Pravĕk Nová Řada, 15, (Brno 2005), 83-118. Literatur

9 14.Marek Půlpán, Únĕtické hroby na lokalitĕ Kozly, okr. Louny. In: Pravĕk Nová Řada, 13, (Brno 2003), 119-134. 15.Milan Salaš, Starobronzový kostrový pohřeb v Nádobĕ z Vedrovic. In: Pravĕk Nová Řada, 17, (Brno 2007), 121-161. 16.Stanislav Stuchlík, Pohřebištĕ ze starší doby bronzové z Branišovic. In: Pravĕk Nová Řada, 18, (Brno 2008), 169-181. 17.Slovenská archeológia, XII, 1, (Nitra 1965). 18.Slovenská archeológia, LVI, 2, (Nitra 2008). 19.Slovenská archeológia, LVII, 1, (Nitra 2009). 20.Slovenská archeológia, LVII, 2, (Nitra 2009). 21.Slovenská archeológia, LVIII, 1, (Nitra 2010). 22.Slovenská archeológia,LVIII, 2, (Nitra 2010). 23.Slovenská archeológia, LIX, 2, (Nitra 2011). 24.Slovenská archeológia, LX,1, (Nitra 2012). 25.Slovenská archeológia, LX, 2, (Nitra 2012). 26.Antonìn Štrof, Žárové hroby ze závĕru pozdní doby bronzové u Kuřimi. In: Pravĕk Nová Řada, 13, (Brno 2003), 203-220. Literatur

10 1.Martin Barthelheim, Studien zur böhmischen Aunjetitzer Kultur – Chronologische und chorologische Untersuchungen Teil 1. Universitätsforschungen zur prähistorischen Atchäologie Band 46 (Bonn 1998). 2.Martin Barthelheim, Studien zur böhmischen Aunjetitzer Kultur – Chronologische und chorologische Untersuchungen Teil 2. Universitätsforschungen zur prähistorischen Atchäologie Band 46 (Bonn 1998). 3.Josef Bátora, Das Gräberfeld von Jelšovce/Slowakei. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken Teil 1 (Kiel 2000). 4.Josef Bátora, Das Gräberfeld von Jelšovce/Slowakei. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken Teil 2 (Kiel 2000). 5.Václav Furmánek, Ladislav Veliačik, Josef Vladár, Slovensko v dobe bronzovej/Slovakia in the Bronze Age/Die Slowakei in der Bronzezeit (Bratislava 1991). 6.Václav Furmánek,, Radzovce Osada l‘udu popolnicových polí (Bratislava 1990).

11 7.Václav Furmánek/Ladislav Veliačik/ Jozef Vladár (Hsg.Bernhard Hänsel), Die Bronzezeit im slowakischen Raum. Prächistorische Archäologie in Südosteuropa, Band 15 (Rahden/Westf. 1999). 8.Luboš Jiráň/Eva Čujanová-Jílková/Jiří Hrala u.a., Archeologie pravĕkých čech/ 5 Doba bronzová (Praha 2008). 9.Olga Kytlicová/ Anita Siegfried-Weiss, Die Bronzegefäße in Böhmen. Prähistorische Bronzefunde Abteilung II Band 12 (Stuttgart 1991). 10.Evžen Plesl, Lužcká kultura v severozápadních Čechách (Praha, 1961). 11.Dušek, M., Bronzezeotliche Gräberfelder in der Südsloeakei, 1969 Literatur


Stáhnout ppt "Wandel der Bestattungssitten in der Bronzezeit von der Körper- zur Brandbestattung _______________________________ am Beispiel Tschechien/ Slowakei Lehrveranstaltung:"

Podobné prezentace


Reklamy Google