Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Práci začni klávesou F5. Vnitřní přírodní činitelé 3. díl 

2 Vnitřní přírodní činitelé 1. díl: Zemětřesení 2. díl: Sopečná činnost 3. díl: Vznik pohoří

3 Obsah 13 úkolů na téma zlom, vrása, vznik pohoří + test Budete potřebovat: - pro některé úkoly připojení na internet - Školní atlas světa

4 Vrásnění Příčina  1. Doplň názvy částí vrásy: Vrása  2. Co je příčinou vzniku vrásy? i

5 Zlomy Příčina, projevy i  3. Zemská kůra je rozlámána na kry. Co zlomy v zemské kůře způsobuje? Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 pokles  5. Přiřaď číslo obrázku:  4. Proč někdy dojde ke zlomu a někdy k zvrásnění? [12] násunhorizontální posun

6 Zlomy Zlom San Andreas i 6. Klikni na tlačítko „i“ a prohlédni si obrázky tektonického zlomu San Andreas v Kalifornii v USA. Která z uvedených animací, popř. obrázků (předchozí stránka) jí odpovídá?  Animace 2Animace 1Animace 3 Animace z www.earthquake.usgs.gov: Zlom San Andreas: 7. Které dvě desky se v tomto zlomu o sebe třou? Zjisti ze Školního atlasu světa.  Kokosová a Severoamerická deska Tichomořská a Severoamerická deska Tichomořská deska a Nazca Severoamerická deska a Nazca Obr. 1Obr. 2Obr. 3

7 Zlomy Zlomová pásma  8. Ve školním atlasu světa (geologická mapa) zjisti, kde jsou zlomová pásma. Z nabídnutých možností označ ty, ve kterých se vyskytují: Mezi Severoamerickou deskou a Euroasijskou deskou: Mezi deskou Nasza a Jihoamerickou deskou: Mezi Jihoamerickou a Africkou deskou: Zlomová pásma 9. V jedné z uvedených možností se na hranici desek zlomové pásmo nevyskytuje. Co se tomto případě na hranici desek děje?  i

8 Zlomy Příčina, projevy i zlom 10. Přiřaď patřičné číslo z obrázku: hrásť příkopová propadlina [12] Animace 1 2 3  12. Co značí červené šipky? Nápověda: spusť animaci a podle potřeby využij překladač. Překladač Google  11. Soustava hrástí a příkopových propadlin tvoří pohoří: a) vrásovéb) kerné 

9 Vznik pohoří i A. Do žlutých políček doplň název pohoří (zapsáním čísla, pod kterým je uveden ve žluté tabulce). B. V podobě písmene přiřaď odpovídající text (tlačítko „i“). C. V textu jsou indicie, podle kterých doplníš do zelených políček, zda se jedná o vrásové, kerné, příkrovové nebo sopečné pohoří (možné jsou i dvě varianty). Využij Školní atlas světa. [2] 1. Kaskádové pohoří 2. Alpy 3. Himaláj 4. Krušné hory 5. Jura K - kerné pohoří V - vrásové pohoří P - příkrovové pohoří S - pohoří sopečného původu Foto Příklad:  13.

10 Test Konec práce: Esc Úvodní strana K Vrásy mohou dosahovat velikosti: Kontrolu správnosti: tlačítko K. Ve zlomu San Andreas dochází mezi deskami k: 2 a)vrásové b)kerné c)příkrovové a)od jednoho km po více km b)od několika mm po desítky km c)od několika mm po několik km 1 3 4 5 Soustava hrástí a příkopových propadlin tvoří pohoří: Alpy a Himaláj jsou pohoří: Místo vyklenutí vrásy se jmenuje a)synklinála b)antiklinála c)vertiklinála a)násunu b)bočnímu posunu c)poklesu a)sopečného původu b)kerné c)příkrovové

11 Správné odpovědi: 1b, 2b, 3c, 4b, 5b

12 Vznik vrásy Vrásnění - děj, při kterém vznikají vrásy Vrása V důsledku pohybů litosférických desek může dojít k stlačování hornin a jejich zprohýbání do vln. Vznikají vrásy. Každá vrása je složena ze dvou základních částí - antiklinály (místa vyklenutí) a synklinály (místa poklesnutí). Spojeny jsou rameny vrásy. Vrásy mohou dosahovat velikostí od několika milimetrů až po desítky kilometrů. Vrásová pohoří Vrásněním vznikají vrásová pohoří. Jedná se o proces, který je dlouhodobý a který trvá miliony let. [4] Vrásnění i pohyb ker podél zlomů doprovází velmi často zemětřesení a někdy i sopečná činnost.

13 San Andreas [17][14] Tektonický zlom San Andreas v Kalifornii v USA

14 Vznik zlomu Pohyby ker se často kombinují, vznikají kerná pohoří (soustava hrástí a příkopových propadlin). V důsledku pohybů litosférických desek dochází k tlaku na horniny. Může dojít k jejich ohýbání nebo zlomům. O tom, jestli se hornina zvrásní nebo poruší zlomy, rozhoduje teplota, tlak a rychlost horninových deformací. Zlomy Zlomy jsou praskliny nebo pukliny, podél kterých se sousední bloky hornin pohybují nebo se pohybovaly v minulosti. Rychlost pohybu je běžně kolem desítek milimetrů za rok. Zlom může dosahovat délky od několika milimetrů až po tisíce kilometrů. Podle směru a způsobu pohybu horninových bloků rozeznáváme různé typy zlomů: pokles, násun, horizontální posun (posouvání do stran), hrásť, příkopová propadlina.

15 Pohoří Andy Geologický vývoj pohoří Horský pás And se začal formovat v období křídy před 138 miliony až 65 miliony lety. Příčinou zdvihu a vrásnění usazených hornin bylo pomalé nasouvání tichomořské kry pod jihoamerickou pevninskou kru. Téměř po celé délce pohoří jsou patrné tektonické poruchy, které jsou dodnes příčinou zemětřesení a vulkanické činnosti. [11]

16 O které pohoří jde? Ve třetihorách se vlivem natlačování Africké desky na Eurasijskou začaly vrásnit vrstvy usazenin. Výrazné vyzdvihování probíhalo na přelomu třetihor a čtvrtohor. Modelování pohoří ovlivnilo čtvrtohorní zalednění, po němž zbyly ledovce, četné kary a jezera (např. Bodamské). Podsouvání indické desky pod euroasijskou desku vyvrásnilo a zvedlo horniny původem z mořského dna do velkých nadmořských výšek. Utvořil se obrovský horský masiv (začátek vrásnění na konci druhohor a začátku třetihor během alpsko-himálajského vrásnění). Tento proces probíhá milióny let a stále ještě trvá. Ostré skalní štíty se teprve časem zaoblí působením vnějších činitelů. Pohoří se začalo formovat na konci třetihor. Jeho vznik, jakož i přetrvávající vulkanická aktivita, je zapříčiněna podsouváním desky Juan de Fuca pod severoamerickou desku. Nejvyšším vrcholem je stratovulkán (navrstvená sopka) Mt. Rainier. Pohoří v Evropě. Třetihorní zlomová tektonika způsobila rozlámání na kry. Nejvyšším vrcholem je Klínovec (1244 m). Pohoří ve východní Francii a severozápadním Švýcarsku zvrásněné alpinským vrásněním. Po vnější straně paralelně s pásmy Alp je zvrásněná část pohoří. Dvě oblasti na severu a na severovýchodě jsou tvořené nezvrásněnými rozlámanými vápencovými krami. E C A B D  Někdy dojde k posunutí zvrásněných vrstev na velké vzdálenosti od místa vzniku. Takto vzniklá pohoří se označují jako příkrovová.  

17 Pohoří [6][6]

18 [7][7][8][8]

19 Stratovulkán Mount Shasta Stratovulkán Mount Rainier [5][5] [9][9]

20 Pohoří [3][3]

21 [10]

22 [1] Hike395. Commons.wikimedia.org: Sanandreas.jpg [online]. 2006-11-07 [cit. 2009-10-27]. Dostupný z WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Sanandreas.jpg [2] Obrázek dostupný z www:.http://english.freemap.jp/world_e/7.html [3] SehLax. Commons.wikimedia.org: Pano keilberg fichtelberg.jpg [online]. 2005-07-08 [cit. 2009-10-23]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pano_keilberg_fichtelberg.jpg [4] Überraschungsbilder. Commons.wikimedia.org: Agiospavlos DM 2004 IMG002 Felsenformation.JPG [online]. 2006-02-23 [cit. 2009-10-23]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agiospavlos_DM_2004_IMG002_Felsenformation.JPG [5] Ewen Denney. Commons.wikimedia.org: MtShasta aerial.JPG [online]. 2006-06-22 [cit. 2009-10-26]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MtShasta_aerial.JPG [6] Trialsanderrors. Commons.wikimedia.org: Mount Everest as seen from Drukair-1-.jpg [online]. 2008-08-05 [cit. 2009-10- 26]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mount_Everest_as_seen_from_Drukair-1-.jpg [7] Nik jerinic. Commons.wikimedia.org: Lech.Alpy.JPG [online]. 2008-11-20 [cit. 2009-10-26]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lech.Alpy.JPG [8] Supervht. Commons.wikimedia.org: Mont Blanc - 4808 m.n.m.jpg [online]. 2007-11-26 [cit. 2009-10-26]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mont_Blanc_-_4808_m.n.m..jpg [9] Saperaud. Commons.wikimedia.org: Rainiersourdoughridge.jpg [online]. 2005-09-16 [cit. 2009-10-26]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rainiersourdoughridge.jpg [10] Rsuessrb. Commons.wikimedia.org: France Grand Columbier.jpg [online]. 2007-08-08 [cit. 2009-10-26]. Dostupný na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:France_Grand_Columbier.jpg [11] Cs.wikipedia.org: Andy[online]. 2009-10-07. [cit. 2009-10-20]. Dostupné z WWW:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Andy [12] Vlastní. Zdroje:


Stáhnout ppt "Zeměpis Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google