Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO FINANCÍ A POVOLOVÁNÍ HAZARDNÍCH PŘÍSTROJŮ ROZSAH PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA O LOTERIÍCH Krno, 6. 10. 2011, o. s. Brnění www.osbrneni.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO FINANCÍ A POVOLOVÁNÍ HAZARDNÍCH PŘÍSTROJŮ ROZSAH PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA O LOTERIÍCH Krno, 6. 10. 2011, o. s. Brnění www.osbrneni.cz."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO FINANCÍ A POVOLOVÁNÍ HAZARDNÍCH PŘÍSTROJŮ ROZSAH PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA O LOTERIÍCH Krno, 6. 10. 2011, o. s. Brnění www.osbrneni.cz

2 Ministerstvo dlouhodobě ignoruje povinnost povolovat videoloterní terminály (VLT) a další podobné přístroje (THZ) „přiměřeně“ podmínkám pro povolení VHP Dle zákona o loteriích (č. 202/1990 Sb.) musí Ministerstvo financí povolovat hazardní přístroje, které nejsou přesně definovány, „přimeřeně“ částem zákona, kde jsou podmínky pro povolení VHP. § 50 Zmocňovací ustanovení (3) Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny, s tím, že v povolení budou všechny podmínky provozování podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté zákona. Ministerstvo pojem „přiměřeně“ vykládá jako „vůbec nijak, nebrat v úvahu, ignorovat“.

3 1. Ignorování „sousedství“ V zákoně o loteriích je v § 17, odst. 11 uvedeno, že „ Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov.“ „Sousedství“ je definováno jako okruh zhruba 100 metrů. Ustanovení zavazuje Ministerstvo, aby vždy, v úplně všech případech, kdy někam povoluje hazardní přístroj, vyhodnotilo, zda se budova, kam se má přístroj povolit, nenachází v sousedství. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sousedstvím nemusí být případ, kdy je sice herna od školy méně než sto metrů, ale mezitím je řeka bez mostu. Ve všech jiných případech to sousedství je. Ministerstvo financí ale dělá, že pojem „přiměřeně“ se u posuzování sousedství používá ve smyslu „vůbec nijak“. Ministerstvo po celé republice povoluje tisíce hazardních přístrojů v rozporu se sousedstvím. Toto porušování zákona mapu projekt MapyHazardu.cz.MapyHazardu.cz

4 MapyHazardu.cz umožňují mapovat porušování zákona při umisťování hazardních přístrojů v celé republice – zapojit se může každý a vytvořit mapu pro svou obec

5 2. Ministerstvo ignoruje všechny vyhlášky obcí Obce mají ústavní právo regulovat na svém území hazard. Toto ústavní právo měly vždy. V červnu a v září to potvrdil Ústavní soud. Ministerstvo ale všechny obecně závazné vyhlášky obcí vždy naprosto ignorovalo. V praxi byla situace taková, že obec zakázala „svoje“ hazardní přístroje (VHP) a Ministerstvo financí tam – v rozporu s nimi – povolilo VLT. Tím ministerstvo několik let porušovalo Ústavu ČR. Všechna povolení, co kdy Ministerstvo financí vydalo v rozporu s vyhláškami obcí, jsou protizákonné. V Brně jde (k červnu 2011) o 343 provozoven a několik tisíc kusů hazardních přístrojů.

6 Mapa ukazující detailně porušování brněnské vyhlášky Ministerstvem financí. Stav k 13. 6. 2011, mapa vytvořena v srpnu 2011 www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/mapy-hazarduwww.osbrneni.cz/regulace-hazardu/mapy-hazardu, přímý link http://www.osbrneni.cz/mapa-hazardu/mapa-srpen-2011

7 3. Ministerstvo povoluje v rozporu se zákonem terminály na 10 let Podle zákona lze hazardní přístroj povolit nejdéle na rok. Ministerstvo aplikovalo pojem „přiměřeně“ tak, že nejprve povolovalo do nekonečna (v Brně je 6 povolení do roku 2500 a 6 do roku 2099), po té na deset let. Ač Ministerstvo tvrdí, že nyní už povoluje „jenom“ na 3, ve skutečnosti stále povoluje často až do roku 2019. Ministerstvo bez opory v zákoně vydává jakási generální desetiletá povolení pro celou republiku a pak už jenom automaticky povoluje držiteli tohoto povolení všechno všude. Ministerstvo tvrdí, že desetiletá, resp. tříletá povolení jsou nutná, protože dřív by se nevrátily investice. To je lež. VHP nové generace jsou výrobně a zejména pro uživatele naprosto totožné s VLT. Liší se jenom tím, že do VLT je zaveden „drát“, kterým je přístroj připojen do centrálního počítače. (Tedy podobný rozdíl jako mezi počítačem off line a on line). Když před dvěma lety zakázalo Brno prostřednictvím vyhlášky o sousedství VHP na velké části území, tak do již objednaných a vyrobených VHP byl jen zapojen onen „drát“ a přístroj byl prohlášen za něco úplně jiného...

8 „Rozdíl“ mezi VHP a VLT společnosti Kajot, s popiskami Zdroj: kajot.cz

9 „Rozdíl“ mezi VHP a VLT společnosti Kajot, po oddělání vnějších popisků Na deset let Na jeden rok

10 4. Hazardní přístroje ministerstva nemají přiměřené parametry nejvyšší vsazené částky na jednu hru či nejvyšší hodinové prohry Pro VHP jsou pevně stanoveny kolik lze prohrát za jednu hodinu, kolik lze maximálně vyhrát. § 17 (4) Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč, 5 Kč u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách a 50 Kč (...). Nejvyšší výhra z jedné hry činí 300 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách 750 Kč.... (6) Nejvyšší hodinová prohra je 1000 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v herně 2000 Kč... U VLT není stanoveno nic (v případě maximální hodinové prohry), případně je naprosto nepřiměřená maximální vsazená částka, 1000 Kč. Což mimo jiné znamená, že se tyto přístroje splatí dříve než VHP.

11 Rekapitulace porušování zákona Ministerstvem financí: - Ministerstvo financí v rozporu se zákonem a Ústavou ČR ignoruje vyhlášky obcí, - Ministerstvo ignoruje paragraf o sousedství, - Ministerstvo povoluje v rozporu se zákonem VLT na 10 let, - VLT nemají limitovánu max. hodinovou prohru. Ministerstvo je povinno se těmito aspekty zabývat, na základě § 43 zákona o loteriích: § 43 (1) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit, nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo povolení vydáno, jsou klamné.

12 Nejdůležitější nakonec: Patologické hráčtví je velmi rozšířená a těžko léčitelná choroba. Gambler nedokáže svoji závislost překonat, není to už o jeho vůli. V České republice jí má podle odhadů několik set tisíc osob (Česká republika žádné oficiální údaje nemá, čísla se odvozují z jiných zemí). Na gamblerství je navázána kriminalita (krádeže, loupeže vraždy), rozpady rodin, krachy firem, zanedbání péče o dítě ad. O problému pojednává aktuální srpnová publikace Patologické hráčtsví, kterou vytvořilo o. s. Občané proti závislostem v srpnu tohoto roku, viz http://www.obcaneprotizavislostem.cz/news/patologicke-hracstvi-dg-f63-0-mkn-10/ http://www.obcaneprotizavislostem.cz/news/patologicke-hracstvi-dg-f63-0-mkn-10/

13 Tím, že hazardní přístroje v takto bezepečné formě (bez maximální hodinové prohry ap.) jsou doslova na každém rohu, stát s tím nic nedělá, naopak prostřednictvím Ministerstva „sází“ nové a nové automaty bez jakéhokoliv omezení, je porušována Listina základních práv a svobod a Ústava ČR. Konkrétně tyto články: čl. 6 odst. 1 (právo na život): Myšlen jak život hráčů samotných ohrožených patologickým hráčství, tak jejich okolí, které je zasaženo zvýšenou násilnou kriminalitou − čl. 10 odst. 1 a 2 (právo na lidskou důstojnost a ochranu rodinného života): Lidskou důstojnost hráči ztrácejí v důsledku své choroby používáním THZ. − čl. 11 odst. 1 (právo vlastnit majetek): Ten patologičtí hráči ztrácejí v důsledku své choroby (týká se ale i i členů jejich rodin, bank a jiných věřitelů atp.) − čl. 31 (ochrana zdraví): MF svou aplikační politikou umožnilo naprosto nepřiměřené šíření THZ, které jsou jednou z hlavních příčin vzniku patologického hráčství − čl. 32 odst. 1 (ochrana rodiny, zvláštní ochrana mladistvých)

14 Z důvodů tohoto mohutného porušování zákona o loteriích a zejména pro porušování Listiny základních práv a svobod jsme přesvědčeni, že neexistuje přijatelná právní argumentace, proč okamžitě nezrušit všechna povolení pro hazardní přístroje Ministerstva financí, které jsou povoleny v rozporu s OZV. Což se v Brně (k červnu 2011) týká 343 heren a několika tisíc hazardních přístrojů. Pokud ministerstvo povolení nezruší, porušuje ústavní právo obcí na samosprávu a porušuje základní ústavní práva zaručená Listinou základních práv a svobod. Je přitom úplně jedno, zda v konkrétním místě platila brněnská vyhláška vždy, nebo platí až nově, v průběhu mnohaletého povolení na VLT. Jak bylo výše uvedeno, regulace hazardu spadá do ústavní pravomoce obcí a pro mnohaletá povolení není v zákoně žádná opora. Obec nemůže být „terorizována“ ministerskými automaty jen pro to, že to někdy někdo povolil na „sto let“.


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO FINANCÍ A POVOLOVÁNÍ HAZARDNÍCH PŘÍSTROJŮ ROZSAH PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA O LOTERIÍCH Krno, 6. 10. 2011, o. s. Brnění www.osbrneni.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google