Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Eurostars. Vyhlášení programu (1) Společný program EUREKY a EU Podpora MSP s V a V podle čl.169 Evropské smlouvy s cílem tržního uplatnění výstupů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Eurostars. Vyhlášení programu (1) Společný program EUREKY a EU Podpora MSP s V a V podle čl.169 Evropské smlouvy s cílem tržního uplatnění výstupů."— Transkript prezentace:

1 Program Eurostars

2 Vyhlášení programu (1) Společný program EUREKY a EU Podpora MSP s V a V podle čl.169 Evropské smlouvy s cílem tržního uplatnění výstupů Uzavřené závazky členských zemí Principy EUREKY a 7. RP

3 Vyhlášení programu (2) Myšlenka od předsednictví E! FR v 2004 Předsednictví E! ČR 2005/06 - podíl na vzniku – jeden z výstupů MC v Praze Komunitární program při Sekretariátu EUREKA – méně administrace

4 Vyhlášení programu (3) Diskusí mezi E! sekreteariát (ESE) a EU – Programový dokument – schválení v EP 12.září 2007 Účast J. Potočnika - Komisaře EU pro V a V Obsah – definice - parametry programu, nové návrhy, hodnocení a sledování řešení

5 Co Eurostars nabízí? (4) Závazek České republiky - 1 milion Eur/rok Potvrzení závazku ministrem MŠMT v XI/2007 Administrace programu - MŠMT Celkem 450 milionů € pro 6-leté období Předpoklad 560 projektů (2007 – 2013)

6 33 členských zemí Eurostars (5) Austria Belgium Bulgaria Croatia ; FYROM Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Israel Italy Latvia Lithuania Luxembourg The Netherlands Norway Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom Status 2010

7 Zaměření a podmínky projektů (6) Tematicky odpovídat prioritám RP a programu EUREKA - 9 oblastí ENV, ENE, INF, MAT, BIO, TRA, ROB, COM, LAS Evropská spolupráce MSP

8 Co je to projekt Eurostars(7) Projekt Evropského výzkumu a vývoje Pro civilní účely – nový výrobek, proces (technologický) nebo služba Nejméně 2 členské země, možno i třetí země (nečlenské) Hlavní řešitel MSP se musí zabývat V a V

9 Co je to projekt Eurostars (8) Mít nejméně 50% rozpočtu projektu z vlastních zdrojů Nejméně 2 spoluřešitelé ze zemí EU Vyvážený projekt (max. 75% rozpočtu projektu od 1 účastníka) Obor projektu omezen obory EUREKA Maximální doba řešení 3 roky

10 Způsob financování projektů (9) Obdoba financování projektu EUREKY Spolufinancování 50% a možnost získání dalších 50% dotací Pro MSP s V a V možnost 10% bonusu Příspěvek ze 7. RP - 25% finanční podpory Podpora do výše 130 000 € /rok/projekt

11 Řízení programu (10) Mezinárodní koordinace Sekretariátem EUREKY (ESE) V ČR - Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, které spolufinancuje projekty V a V Předfinancování - 25% příspěvku ze 7.RP

12 Předkládání návrhů (11) Návrhy projektů zasílat pouze elektronicky Nejprve registrace řešitele v databázi Získání přístupu pro postupné kroky www.eurostars-eureka.eu Možno využívat Helpdesk

13 Předkládání návrhů (11.1) Eurostars Guidelines - pro žadatele - základní popis programu - způsob financování - způsob podání - Application Form - návod na jeho vyplnění - Přehled příloh (Rozvaha, Cooperation Agreement)

14 Předkládání návrhů (11.2) Způsob hodnocení projektů Na národní úrovni je zodpovědnost „Eligibility Check“ a „Cover Note“ Český návrh projektu – www.msmt.cz (EUREKA) Snahou programu je co nejdříve vyřešený projekt realizovat

15 Kdo může být řešitelem(12) MSP, který provádí vlastní výzkum a vývoj - mezinárodní koordinátor Dvě základní podmínky: - definice MSP podle EU (velikost) - nejméně 10% ročního finančního obratu V a V, nebo 10% pracovníků ve V a V Další partneři: MSP s činností V a V, výrobní podnik, univerzita, výzkumná organizace

16 Eligibility check (13)

17 Příklady vhodných konsorcií (14) MainE* member E! member Non E! member Eligible R&D SME Yes R&D SME Other Yes R&D SMEOtherYes R&D SMEOtherYes R&D SME Other Yes Green = Eurostars contribution Other type of organisation – SME, LC, RO, UNI 50%

18 Examples of (non)eligible consortiums MainE* member E! member Non E! member Eligible ? R&D SME Other No OtherR&D SMENo R&D SME Other R&D SMEYes R&D SME Other No R&D SME Other No R&D SME No 50% Other type of organisation – SME, Large Companies, Research Organisation, UNIversities 49% 50% 51% 50% 30% 24% 50% 76% 20%

19 Hodnocení projektů (16) Vychází z kriterií hodnocení EUREKA Project assessment methodology (PAM) Dva stupně hodnocení, nejprve 2 experti-obsah a kvalita řešení, složení konsorcia, předpoklad výsledků, rozpočet projektu, předpoklad komerčního využití

20 Celkové hodnocení návrhů projektů (17) KritérumMaximu m váženýc h bodů Maximu m bodů ke kritériu N (Počet kritéríí) Vážení ( 100 ) ( N x10 ) Aktuální vážené body Konečné hodnocení Základní kritéria (C)1001025WWWW / 100 Základní hodnocení (B)1001081.25XXXX / 100 Technologie a Inovace (T)1001042.5YYYY / 100 Trh a Konkurenceschopnost (M) 1001052ZZZZ / 100 Celkové předběžné hodnocení ∑ WW až ZZ ∑ / 400

21 Přehled hodnotících úrovní pro každé kriterium (17.1) Základní kriteria Finanční způsobilost všech partnerůmax.10 Formální souhlas mezi partnerymax.10 Celkem kriteria - Základní kriteria max.205max.20 x 5 = max.100 Základní hodnocení Dobře vyvážené partnerstvímax.10 Přidaná hodnota spolupráce partnerůmax.10 Technologická kapacita všech partnerůmax.10 Manažerská způsobilost všech partnerůmax.10 Metodický a plánovací přístupmax.10 Rozhodující etapy řešení a jejich náplň max.10 Nákladová a finanční strukturamax.10 Finanční závazky jednotlivých partnerůmax.10 Celkem kriteria - Základní hodnocení max.801,25max.80x1,25 = max.100 TECHNOLOGIE a INOVACE Stupeň technologické vyspělosti a rizikamax.10 Technologické předpokladymax.10 Řád inovacemax.10 Geografický / oborový dopadmax.10 Celkem kriteria TECHNOLOGIE a INOVACEmax.402,5max.40x2,5 = max.100 TRH a KONKURENCESCHOPNOST Velikost trhumax.10 Přístup na trh a rizikomax.10 Návratnost investicmax.10 Strategický význam projektumax.10 Zvyšující se úroveň a perspektivamax.10 Celkem kriteria TRH a KONKURENCESCHOPNOSTmax.502max.50 x 2 = max.100 Celkový výsledek hodnoceníTotal / 400

22 Hodnocení projektů (18) Dále Independent Expert Panel (IEP) následně celkově přidělí bodové hodnocení a stanoví pořadí Předseda a 6 panelistů, vždy nové složení, nezávislost hodnocení Schválení skupinou vysokých představitelů

23 Evaluation by the IEP (19)

24 Ranking of applications by the IEP (20)

25 Smluvní zabezpečení (21) Smluvní vztah - poskytovatel MŠMT a příjemce institucionální podpory U více partnerů - smluvní vztah příjemce a spolupříjemce (obdoba EUREKY)

26 Monitoring – platební procedury (22)

27 Vyhlášené výzvy (23) První výzva: 08. 02. 2008 Druhá výzva : 21. 11. 2008 Třetí výzva: 24. 09. 2009 Čtvrtá výzva : 25. 02. 2010 Pátá výzva: 30. 09. 2010 Šestá výzva: 24. 03. 2011 Sedmá výzva: 22. 09. 2011 !!!

28 Výsledky výzev (24) Výzva: Počet přihlášek / nad 400 bodů První 22 /10 Druhá18 / 8 Třetí18 / 3 Čtvrtá10 / 1 Pátá16 / 5

29 Awarded results of EUREKA projects (25) Oceněné výsledky vyřešených projektů EUREKA: E! 3161 E-RAILMAP JERID s.r.o. Olomouc E! 3109 EXPLOSIVE ANALYSER RS Dynamics s.r.o. Praha E! 3120 SPECIFURN FORM s.r.o. Kozmice

30 Awarded results of EUREKA projects (26) Oceněné výsledky realizovaných projektů EUREKA na jiných výstavách: E! 3109 EXPLOSIVE ANALYSER RS Dynamics s.r.o. Praha

31 Oceněné výsledky EUREKA projektů (27) Oceněné výsledky na jiných výstavách než EUREKA: E! 3109 EXPLOSIVE ANALYSER RS Dynamics s.r.o. Praha

32 Nejvyšší ocenění EUREKA (28) E! 3109 EXPLOSIVE ANALYSER

33 Nejbližší výzva (29) Sedmá výzva má uzávěrku 22.9.2011 !

34 Databáze programu EUREKA (30) Na stránkách AIP ČR – www.aipcr.cz – Projekty – Podpora programu EUREKA- databáze (*xls) www.aipcr.cz databáze (mdb)

35 Kontaktní osoba (31) Děkuji za pozornost Ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing. Projektový manažer dlouhy@aipcr Asociace inovačního podnikání ČR www.aipcr.cz

36 Kontaktní osoba (32) Ing. Josef Martinec Národní koordinátor EUREKA/Eurostars josef.martinec@msmt.cz www.eurostars-eureka.eu www.eurekanetwork.org www.msmt-vyzkum.cz www.msmt.cz


Stáhnout ppt "Program Eurostars. Vyhlášení programu (1) Společný program EUREKY a EU Podpora MSP s V a V podle čl.169 Evropské smlouvy s cílem tržního uplatnění výstupů."

Podobné prezentace


Reklamy Google