Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rezidua léčiv v životním prostředí II (hodnocení nebezpečnosti pro ŽP) Miloslav Pouzar Ekologie zdravotnických pracovišť P899.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rezidua léčiv v životním prostředí II (hodnocení nebezpečnosti pro ŽP) Miloslav Pouzar Ekologie zdravotnických pracovišť P899."— Transkript prezentace:

1 Rezidua léčiv v životním prostředí II (hodnocení nebezpečnosti pro ŽP) Miloslav Pouzar Ekologie zdravotnických pracovišť P899

2 aktivní substance (léky/metabolity) nalezeny ve všech složkách prostředí na všech místech planety (1ng/kg - 1mg/kg) výskyt v daném místě přímo úměrný spotřebě Povrchové vody nejvíce kontaminovaná složka ŽP dolní toky a delty - velké aglomerace, velké množství ČOV, velký průtok vody Podzemní vody původ nalezených látek - lokální zdroje znečištění (skládky, ČOV, kanalizace apod.) Pitné vody před 15 lety v Německu - kyselina klofibrová (fibráty - kontrola lipoproteinů v krvi, prevence kardiovaskulárních onemocnění) v Želivce v roce 2006 - syntetické estrogeny 2 ng/L Rozšíření v ŽP

3 Půdy a sedimenty aplikace stabilizovaných čistírenských kalů sorpce na částice půdy - degradace průsaky do spodních vod Braunsweig (Dolní Sasko) - 45 let zavlažování znečištěnou vodou (1  g/L léčiv) a hnojení čistírenským kalem - z 52 sledovaných látek nalezeny 4 (karbamazepin, sulfametoxazol a dvě kontrastní látky pro RTG vyšetření), u těchto látek zjištěna více než 80% degradace a sorpce na částicích půdy, žádné informace o metabolitech Situace v ČR minimum informací horní toky řek nejvyšší naměřená koncentrace estrogenů (2006) - ČOV Uhříněves - 345 ng/L Rozšíření v ŽP

4 Santos L.H.M.L.M et al., Journal of Hazardous Materials 175, 45-95 (2010) Zastoupení lékových skupin v ekotoxikologických studiích (183 článků z let 1996-2009)

5 Santos L.H.M.L.M et al., Journal of Hazardous Materials 175, 45-95 (2010) Relativní zastoupení látek detegovaných v ŽP (183 článků z let 1996-2009)

6 směrnice EPMA (European Medicines Agency) z roku 2006 fáze I - odhad PEC (predicted environmental concentration) v povrchové vodě Hodnocení nebezpečnosti léčiv I Dose max - maximální denní dávka na jednotlivce [mg.osoba -1.den -1 ] F p - podíl exponované populace [%] - výchozí hodnota 1 % WW inhab - objem odpadní vody na obyvatele [mg.osoba-1.den-1] - vých. h. 200 L Dill - faktor ředění ČOV - povrchová voda - vých. h. 10

7 LÉČIVO Odhad expozice Výpočet PEC_A Srovnání s prahovou hodnotou 10 ng.L -1 Zhodnocení zvláště nebezpečných vlastností léčiva Fáze 1- prescreening KONEC PEC_A < 10 ng.L -1 Neplatí pro vysoce lipofilní látky s K OW > 4,5 zvláštní mechanismy toxicity - ED, mutagenita, karcinogenita apod. Fáze 2A- screening PEC_A > 10 ng.L -1 (nebo zvláštní okolnosti) Odhad rizika Výpočet PEC_B Výpočet PNEC z chronických testů na řasách, dafniích, rybách Hodnocení osudu látky- adsorpce, biodegradace apod. PEC_B / PNEC < 1 PEC_B / PNEC > 1

8 směrnice EPMA (European Medicines Agency) z roku 2006 fáze II A - zpřesnění odhadu PEC v povrchové vodě Hodnocení nebezpečnosti léčiv I Dose max - maximální denní dávka na jednotlivce [mg.osoba -1.den -1 ] F p - podíl exponované populace [%] - výchozí hodnota 1 % WW inhab - objem odpadní vody na obyvatele [mg.osoba-1.den-1] - vých. h. 200 L Dill - faktor ředění ČOV - povrchová voda - vých. h. 10 F ex - podíl vyloučené nezmetabolizované účinné látky F pvp - podíl látky která přejde do povrchových vod (účinnost ČOV) F ads - adsorbovanný podíl na suspendovaném materiálu

9 směrnice EPMA (European Medicines Agency) z roku 2006 fáze II A - zpřesněný odhad PEC v povrchové vodě - zpřesnění F p Hodnocení nebezpečnosti léčiv I AC - roční spotřeba účinné látky DDD - průměrná denní dávka na obyvatele hab - počet obyvatel fáze II A - odhad PNEC –využití dostupných výsledků dlouhodobých testů chronické ekotoxicity na dafniích, řasách a rybách –nejnižší hodnota NOEC těchto testů je podělena faktorem 10

10 Zpřesněná data Další zpřesnění PEC pro povrchové vody Další zpřesnění ekotoxikologických dat testy na vybraných mikroorganismech interakce se sedimentem (adsorpce) studium pohybu a osudu látky v půdě (K OC > 1000) studium bioakumulace jednoduché modelování účinnosti ČOV- "Simple threat model" Fáze 2B - rozšířený screening PEC_B / PNEC > 1 (nebo zvláštní okolnosti)

11 Strategie volby priorit (Francie 2008) fáze I - určení PEC 1 (spotřeba) a PEC 2 (metabolizace) Hodnocení nebezpečnosti léčiv II AC - roční spotřeba účinné látky WW inhab - objem odpadní vody na obyvatele [mg.osoba-1.den-1] - vých. h. 200 L Dill - faktor ředění ČOV - povrchová voda - vých. h. 10 hab - počet obyvatel F ex - podíl vyloučené nezmetabolizované účinné látky

12 Strategie volby priorit (Francie 2008) Hodnocení nebezpečnosti léčiv II Třída priority PopisKomentář I Anejvíce rizikové látky PEC 1 a PEC 2 > 100 ng.L -1 (vysoká spotřeba, nízká úroveň metabolizace) I B potenciálně rizikové látky, nedostatek dat PEC 1 > 100 ng.L -1 (vysoká spotřeba, metabolizace - nedostatek dat) II A potenciálně rizikové látky PEC 1 > 100 ng.L -1 ; PEC 2 > 10 ng.L -1 (vysoká spotřeba, středně účinná metabolizace) II Bneklasifikované látky 100 ng.L -1 > PEC 1 > 10 ng.L -1 ; PEC 2 nestanoveno nutnost dalšího výzkumu III nízké riziko pro ŽP (efektivní metabolizace) PEC 1 > 100 ng.L -1 ; PEC 2 < 10 ng.L -1 (vysoká spotřeba, efektivní metabolizace) IV nízké riziko pro ŽP (nízká spotřeba) PEC 1 < 10 ng.L -1 (nízká spotřeba)

13 Zvolená molekula Ekotoxikologická data Potencionálně riziková látka ANO Významné vedlejší účinky Specifická orgánová toxicita Vliv na CYT-P450 Vliv na glykoprotein P NOEC < 10  g.L -1 NE Farmakologická data Nejsou data Významný mechanismus účinku ANO Potencionálně riziková látka NENejsou data ANO Potencionálně riziková látka Expertní posouzení (PEC, chronická data z testů ekotoxicity, denní dávka) NENejsou data

14 Fyzikálně- chemická data Potencionálně riziková látka ANO Log K OW > 4,5 NE Nejsou data Nutnost opatřit příslušná ekotoxilogická a fyzikálně- chemická data Látka bez potencionálního rizika PEC > 10 ng.L -1 ANO NE

15 Odhad vysoce rizikových látek (účinnost pod 10 ng.L -1 ) na základě MOA (mode of action) konceptu krok I - určení mechanismu účinku –z dokumentace o registraci léčiva - povinné toxikologické testy –látky s málo specifickým mechanismem obvykle málo nebezpečné –nutná znalost konkrétního receptoru Hodnocení nebezpečnosti léčiv III krok II - určení stupně podobnosti mezi lidským receptorem a příslušným receptorem v cílovém organismu –látky s vysokým stupněm homologie´(> 50 %) a vysokou účinností nebezpečné –důležitá je zejména homologie vazebného místa krok III - určení významu receptorem regulovaného biochemického procesu –dělení a proliferace buňky –řízení vývoje organismu, hormonální činnosti, rozmnožování,ovlivnění imunity a nervové činnosti, u rostlin vliv na fotosyntézu

16 Zvolená molekula Vysoká homologie mezi lidským (savčím) receptorem a receptorem cílového organismu PEC < 10 ng.L -1 Specifický mechanismus účinku NE Potencionálně málo riziková látka ANO NE ANO Specifická interakce s receptorem v lidském těle (enzym, signální protein ap.) Zhodnocení výsledků testů toxicity na savcích Potencionálně málo riziková látka Nedostatek dat

17 Receptor ovlivňuje reprodukci, vývoj plodu, děleni buněk přenos nervového vzruchu hormonální činnost imunitní systém fotosyntézu Potencionálně vysoce riziková látka ANO NE Receptor ovlivňuje metabolismus NE Potencionálně málo riziková látka ANO Riziko nutné posuzovat v kontextu dalších údajů


Stáhnout ppt "Rezidua léčiv v životním prostředí II (hodnocení nebezpečnosti pro ŽP) Miloslav Pouzar Ekologie zdravotnických pracovišť P899."

Podobné prezentace


Reklamy Google