Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PPEL (počítačová podpora v elektrotechnice) Ing. Jan MAYER

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PPEL (počítačová podpora v elektrotechnice) Ing. Jan MAYER"— Transkript prezentace:

1 PPEL (počítačová podpora v elektrotechnice) Ing. Jan MAYER
ICQ:

2 Odkaz na intranet

3 Místnosti pro cvičení Chodíme celý semestr do stejného kroužku, během semestru to nelze měnit. Změny lze provést během prvních 2 týdnů s odsouhla-sením oběma vyučujícími a předáním žádosti na studijní oddělení (burza zápisů) Vyučování se po týdnech střídá v učebnách EU505-lichý a EU506-sudý podle sudých a lichých kalendářních týdnů.

4 BEZPEČNOST elektřina poplach

5 Pravidla chování v počítač. učebně
Pozor na bezpečnostní propojení počítačů Zákaz jídla na učebnách , pozor na kláv. Ve veřejných učebnách má výuka přednost (ostatní jí musí opustit !) Počítače používat k vyhrazeným úkonům (internet tu není pro ztahování filmů, mp3 apod.) Veškerá činnost na Internetu je logována

6 PRAVIDLA - zápočet Zápočet :
Samostatné úkoly na cvičeních ev. doma b 1. test: element. základy aplikací (5. cv.) b 2. test: základy tvorby aplikací (8. cv.) b 3. test: zápočtový test (12.cv.) b (má teoretickou a praktickou část) (musí být splněn na více než 12 bodů) Celkem lze získat na cvičeních max. 50 b Na zápočet je nutno získat celkem min. 25,5 b

7 PRAVIDLA - zkouška Zkouška : přednášející
písemná [ zaškrtávací test typu a) b) c) d) ] + ústní část nutno min. 25,5 bodů z písemné části (jinak bez ohledu na body z cvičení je zkouška neúspěšná a je nutno ji zopakovat v jiném termínu) Výsledná známka = = body za cvičení + body za úspěšnou zkouškovou písemku podle následující tabulky Nerozhodné případy vyřeší ústní část

8 Hodnocení u zkoušky 85 b. - 100 b. …. Výborně
69 b b. …. Velmi dobře 52 b b. …. Dobře < 52 bodů …. Nevyhověl K ústní zkoušce půjdou pouze ti , kdo dosáhnou z písemného testu alespoň 25,5 bodu !

9 Jak se přihlásit z PC do Webnet
Jméno uživatele (správný tvar,jak vytvořit) Heslo (tvorba,občasná obměna) Doména ( ZCU.CZ ) ! – zvolit z rozbalovací roletky Alternativní způsob přihlášení do domény –napsat ve jménu uživatele: (ZCU.CZ ) ! velkými písmeny ! – zvolit z rozbalovací roletky Odhlašovat se , vypínání počítačů - způsoby

10 Dočasná konta Dočasná konta, platná následujících 14 dní jsou tato:
loginy: kurz8 ( pro EU505 ) nebo kurz10 ( pro EU506 ) Heslo stejné pro oba: kte2013

11 Prostředí počítačové sítě Webnet
CIV, JIS, login, heslo – jinak nelze pracovat odhlašovat se login aktivit (web) Všechny informace jsou zde : „PRVNÍ KRŮČKY“ viz na intranetu

12 Plán cvičení Úvodní seznámení s WebNetem. Základy práce s výpočetními systémy. Příklady práce s příkazovým řádkem systému SageNotebook. Proměnné, použití operátorů. Základní výpočetní operace, proměnné, jejich použití, práce s příkazovým řádkem. Aplikace v elektrotechnických výpočtech: Ohmův zákon, různá zapojení rezistorů. Základy výpočtů, jednoduché aplikace, tvorba funkcí. Použití dalších matematických funkcí. Aplikace v elektrotechnických výpočtech: program počítající proud protékající paralelní kombinací dvou rezistorů (první funkce) při daném napětí (druhá funkce volající první funkci). Výpočet střední a efektivní hodnoty (integrál). Řešení soustav lineárních rovnic. Tvorba základních grafů. Aplikace v elektrotechnických výpočtech: řešení elektrických obvodů pomocí Kirchhoffových zákonů. Graf ? voltampérová charakteristika lineárního rezistoru. Výpočty s polynomy. Polynomiální regrese. Aplikace v elektrotechnických výpočtech: graf ? voltampérová charakteristika nelineární součástky (s využitím regresní křivky). 1. zápočtový test (základy tvorby výpočetních aplikací) - neomluvená neúčast na testu = 0 bodů. Úpravy grafů. Tisk výsledků, formátovaný výstup. Různé typy grafů, jejich užití pro zobrazení fyzikálních veličin (quiver, compass atp.) Další typy grafů, 3D grafy. Soustavy rovnic s komplexními čísly. Aplikace v elektrotechnických výpočtech: symbolicko-komplexní zobrazení. Řešení diferenciálních rovnic. Aplikace v elektrotechnických výpočtech: přechodné jevy v elektrických obvodech. LTspice-základy použití, vytvoření obvodu, možnosti aplikace. LTspice-simulace a analýza obvodů. zápočtový test (pokročilá tvorba výpočetních aplikací - teoretický a praktický test ? výpočetní systémy, LTspice)-neomluvená neúčast na testu = 0 bodů. Opakování, zápočty.

13 Přednášky Seznámení s obsahem předmětu, podmínkami zápočtu a zkoušky. Použití výpočetních prostředků v technické praxi. Úvod do práce s výpočetními systémy typu Octave, MATLAB, SageMath, SciLab apod. Seznámení s produkty, a jejich rozšířeními - toolboxy. Užití rozhraní SageNotebook a Octave. Úvod do algoritmizace. Základní výpočetní operace a postupy, operátory, použití nápovědy, základní skupiny knihovních funkcí. Tvorba vlastních funkcí (m-file). Práce s maticemi a vektory, maticové operátory (matematický základ těchto funkcí), předdefinované konstanty a proměnné. Funkce pro práci s maticemi. Základy ukládání proměnných do souboru (Octave, MATLAB). Základy tvorby grafů. Složitější operace nad maticemi a poli, včetně rozdílů mezi nimi. Řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Další matematické funkce (log, odmocniny atp.) Práce s komplexními čísly. Základy práce s polynomy. Polynomiální regrese. Řízení běhu výpočtu, řídící konstrukce (cykly, podmínky atp.) Tvorba složitějších funkcí a skriptů. Základní funkce pro textový vstup (pouze Octave a MATLAB) a výstup (input, disp). Základy algoritmizace ? pokračování. Grafy, úprava, popisky. Vizualizace výsledků výpočtů. Další funkce pro vstup a výstup a jejich aplikace (fprintf, fscanf). Formátovací řetězce. Vstup a výstup do / ze souboru. Binární soubory (jen zmínka), textové soubory a jejich užití. Formátovaný tisk do řetězce a jeho aplikace (např. popisky grafu atp.) Pokročilejší formátování grafů, subplot, popisky a jejich formátování, kombinace s dříve uvedenými příkazy. 3D grafy, křivkové a plochy. Barevné palety. Hierarchický model objektů v grafu, funkce get a set. Výpočet diferenciálních rovnic a jejich soustav. Diferenciální rovnice vyšších řádů. Příklady aplikace. Diferenciální rovnice?dokončení. Základy programu LTspice. LTspice ? simulace obvodů, parametry obvodů, výsledky simulací. Porovnání s výsledky z výpočetních programů. Tvorba komplexních výpočetních programů. Postupy, doporučení Opakování.

14 Prostředí počítačové sítě Webnet
CIV, JIS, login, heslo – jinak nelze pracovat odhlašovat se login aktivit (web) Všechny informace jsou zde : „PRVNÍ KRŮČKY“ viz na intranetu


Stáhnout ppt "PPEL (počítačová podpora v elektrotechnice) Ing. Jan MAYER"

Podobné prezentace


Reklamy Google