Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Emoční regulace. 1.Emoce=komplexní děj  komplex cest jak regulovat 2.Emoční regulace jako duální proces 3.Emoční regulace jako rozvíjející se proces.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Emoční regulace. 1.Emoce=komplexní děj  komplex cest jak regulovat 2.Emoční regulace jako duální proces 3.Emoční regulace jako rozvíjející se proces."— Transkript prezentace:

1 Emoční regulace

2 1.Emoce=komplexní děj  komplex cest jak regulovat 2.Emoční regulace jako duální proces 3.Emoční regulace jako rozvíjející se proces

3 1.Emoce=komplexní děj  komplex cest jak regulovat

4 Emoce nadřazené programy koordinující dílčí kognitivní a fyziologické aktivity (např. vnímání, pozornost, rozhodování, interpretaci sociálních klíčů apod.) (Cosmides, Tooby, 1994) Složky emocí – subjektivní prožitek, obsahující jak afektivní (libé-nelibé) tak kognitivní hodnocení (významu situace a vlastních možností ji zvládat), – tělesné změny (spojené se změnami v autonomní a neurální aktivaci), – emocionální výraz, – připravenost k jednání (jako stav aktivace i tendence ke specifickému jednání).

5 Emoce jako komplexní děj Kognitivní složka Neurofxyziologická složka Behaviorální složka Regulace jedné složky znamená ovlivnění celého „trojúhelníku“ emoce

6 Zajímavé (a užitečné důsledky) (příklady z výzkumu) – Léčba bolesti z odmítnutí běžnými léky na tišení bolesti – Pozitivní zkreslení v prospektivní představivosti – Emoce rozpoznáváme čichem (i když si toho nejsme vědomi) – Emoce a zdraví – emoce vysvětlují 46% variance subjektivního posouzení vlastního zdraví, víc než hlad, to že není kde bydlet, ohrožení bezpečí (142 zemí, včetně těch méně rozvinutých, kde tyto potřeby nejsou plošně uspokojovány) – Deprese je spojena s menší diferenciací (nejen negativních) emocí; rozdíl přetrvává i pokud se odečte efekt intenzity a variability emocí – Vášnivá láska – aktivace reward mechanismu podobná při závislosti na droze  nevyhnutelnost cravingu, obsese a zoufalství při „nedostatku objektu“ – je kulturně nespecifické

7 2. Emoční regulace jako duální proces

8 Emoční regulace – duální model Emoce mohou být regulovány překvapivě mnoha způsoby (výzkum dosud hlavně explicitní regulace) Implicitní (automatické) procesy regulace Pro subjektivní pohodu jsou nezbytné obě úrovně regulace

9 Explicitní regulace E – vědomé úsilí, alespoň určitá úroveň monitorování, předpokládá vhled a uvědomění si emočních procesů Implicitní regulace E – automatická, bez monitorování, může nastat bez vhledu a uvědomění si emočních procesů Explicitní – v situacích, které jsou výzvou, není něčím, co bychom mohli dělat stále  pro naši každodenní pohodu jsou důležitější automatické procesy regulace implicitní a explicitní regulace nejsou ostře odlišené procesy - „porézní“ hranice ((Gyurak, Gross, Etkin, 2011) – prostupnost oběma směry (v čase, v různých situacích)

10 Implicitní procesy - příklad Přečtěte si tato čísla: 4263, 9362,1730, 6513, 2395, 3074, 3517, 9342, 4513,7342, 8739 Které z čísel jste viděli? a) 4265 b)6513 c) 8769 d)4512 http://coglab.wadsworth.com/experiments/ImplicitLearning.shtml

11 Učení v emocích Implicitní (amygdala), explicitní (prefrontální kortex – informace tady uložené samy o sobě emoční obsah nemají) – propojení v pracovní paměti (Le Doux, 1998) Pokud jsme nevybavovali ze sémantické paměti věcnou informaci s událostí spojenou (nebo stopa byla slabá, či nebyla zpevněna), může přetrvávat emoční aktivace (z implicitní paměti) a my ji můžeme zažívat jako iracionální, nepochopitelnou, obtěžující

12 Explicitní a implicitní regulace Gyurak, Gross, Etkin, 2011

13 3. Emoční regulace jako rozvíjející se proces

14 Emoční inteligence (kompetence) Emoční regulace vnímání, vyhodnocování a vyjadřování emocí chápání a analyzování emocí, využívání emočních znalostí emoční podpora myšlení reflektivní regulace emocí k podpoře emočního a intelektuálního růstu složky

15 Procesuální model regulace emocí výběr situace modifikace situacesituace odklon pozornostipozornost kognitivní změnazhodnocení modulace odpovědiemoční reakce čas

16 Adaptivní regulace emocí 1.pauza 2.zaznamenání toho, co cítím 3.rozhodnutí o tom, zda je emoce a situace kontrolovatelná 4.jednání ve shodě s vlastními dlouhodobými cíli ---- ad 3) když ne, tak všímavě zaznamenat, E vznikne a odezní, nebude apojena se sekundárními emocemi ad 4) možnost potlačit nevhodné nebo impulsivní jednání uolňuje prostor pro jednání ve shodě s dlouhodobými cíli

17 Adaptivní versus maladaptivní regulace výběr situace lidé predikují, jak se budou cítit, ale ne moc přesně (nadhodnocování negativ) - učit se to dělat adekvátněji - expoziční terapie – fyziologická habituace, trénink zvládání a zpochybnění dysfunkčních či katastrofických přesvědčení

18 Adaptivní versus maladaptivní regulace modifikace situace změna situace – změna emočního dopadu převzetí aktivní role, humor, péče o druhé… může být maladaptivní - když spotřebuji všechny zdroje, když zvýším negat. pozornost vůči sobě, přehnané sebepozorování atd.

19 Adaptivní versus maladaptivní regulace manipulace s pozorností zaměření se na (méně iritující) detail nebo naopak na kontext odklon pozornosti – když je častý a chronický - maladaptivní (ruminace – „přemílání“, worry- kognitivní obavy, katastrofické scénáře) terapie – mindfulness – vnímavá pozornost, focusing

20 Adaptivní versus maladaptivní regulace modulace odpovědi 1.potlačení projevů – sníží prožitek pozitivních emocí, ale neovlivní prožívání negativních – zvýšení aktivace sympatilku – časté potlačování vede k zvýšení negativního prožívání (obsese, deprese, úzkost) 2.potlačení pocitů – narušení sebeakceptace – spojeno s řadou poruch nálady

21 Nevědomé potlačení pocitu: Klady a zápory represe, aneb co za to na první pohled se to zdá velmi výhodná strategie možný resilienční faktor? – (zotavování se z IM, Ginzburg at al., 2002) x ale Shaw et al. 1985 - represoři se naučili méně o IM během hospitalizace) represoři – afektivně autonomní oddělení („bojí se, ale neví o tom“), – přesvědčení o vlastní emocionální stabilitě, – zvýšená autonomní aktivace – zkreslení poznávacích procesů, podceňování pravděpodobnosti negativních událostí,méně afektivních vzpomínek a delší latence ve vybavování si jich – nižší hodnoty sobě připisovaných negativních emocí – v soukromí odklánění pozornosti od zpětné vazby – nevědomě klamou sebe i když vysoké skóre sociální žádoucnosti (Derakshan, Eysenck)

22 Emoce - reflexe Proč není znalost sebe přesná? (Carlson, 2012) – Informační bariéra nepřístupnost implicitních procesů, např. motivace; chybí nám vizuální perspektiva, např. neverbální komunikace vnitřní stavy vždy nedokážeme monitorovat (viz Davidson) Rozptýlená pozornost (např. v sociální interakci) Nejednoznačnost informací o sobě – Motivační bariéra Ego-protektivní mechanismy – Self potvrzení a self posílení (upřednostňovány oproti self ohrožujícím informacím) – pozitivní zkreslení


Stáhnout ppt "Emoční regulace. 1.Emoce=komplexní děj  komplex cest jak regulovat 2.Emoční regulace jako duální proces 3.Emoční regulace jako rozvíjející se proces."

Podobné prezentace


Reklamy Google