Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní politická ekonomie Mgr. MARTIN TOMÁNEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní politická ekonomie Mgr. MARTIN TOMÁNEK."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní politická ekonomie Mgr. MARTIN TOMÁNEK

2 B LOK V: ROZVÍJEJÍCÍ SE EKONOMIKY

3 Témata bloku Problematika ekonomického rozvoje Import Substitution vs. Export promotion Instituce jako hlavní zdroj bohatství národa? Velké rozvíjející se ekonomiky (BRICs)

4 Ekonomiky v rozvoji Liberální světová ekonomika vytvořená po roce 1945 a vzestup mezinárodního obchodu a financí vedly k bezprecedentnímu globálnímu růstu Na druhé straně existují obrovské rozdíly  Některé země si užívají nejvyššího životního standardu v lidské historii, jiné se potýkají s chudobou  Poměr mezi příjmem 20 % nejbohatších obyvatel a 20 % nejchudších činil v roce 1960 30:1, vzrostl na 45:1 v roce 1980 a 82:1 v roce 1995  V roce 2007 připadlo na nejbohatších 20 % obyvatel téměř 77 % světové soukromé spotřeby

5 Jak dosáhnout růstu? Počáteční fáze rozvoje  Izolace země od vyspělejších ekonomik, stimulace klíčového průmyslu prostřednictvím obchodního protekcionismu a vládních subvencí  Alexander Hamilton – Report on Manufactures (1791) 1930s – kolaps světové ekonomiky (Velká deprese)  Mnoho rozvíjejících se zemí uplatňovalo strategii ISI (Import-Substituting Industrialization)  Cílem nahradit dovoz domácí výrobou, vysoké celní tarify a podpora vlád průmyslu 1960s – rostoucí kritika ISI

6 Kritika ISI Podpora průmyslu na úkor zemědělského sektoru ISI vedla k pokřivení trhu a neefektivitě Protekcionismus je riskantní politika, která funguje jen za určitých podmínek  Zásadní podmínkou omezená doba trvání ochrany začínajících průmyslových odvětví  Ochrana se totiž postupem času stane pro podniky návykovou drogou, která zpomaluje nebo zcela zastavuje proces modernizace a rozvoje  Michael Porter: „Slovní spojení ‚dočasná ochrana‘ je ovšem v mnoha zemích oxymóron.“ Od 1960s přešla východní Asie od ISI k růstu taženému exportem  Asijští tygři

7 Kritika ISI „Od 60. let 20. století přešla východní Asie z původní IS strategie, která byla inspirována latinskoamerickým ekonomickým úspěchem během meziválečného období a 50. let, k růstu taženému exportem. Latinská Amerika naproti tomu setrvávala u své klasické uzavřené IS strategie, která fungovala dobře v době, kdy byly mezinárodní trhy uzavřené a v době otřesů, ale která se stávala stále více dysfunkční v poválečné éře rychle rostoucích, liberalizujících se a globalizujících se finančních trhů.“ --- Robert Devlin, regionální poradce ECLAC ---

8 Od ISI k tržním reformám 1980s – obecné opuštění ISI, tržně orientované reformy, důraz na podporu exportu Rychlé technologické změny  „soběstačnost“ méně atraktivní Politické tlaky k opuštění ISI – Světová banka, MMF, Washington Úspěch NIC („newly industrializing countries“) ve východní Asii  Jižní Korea, Tchaj-wan, Hong Kong, Singapur  Rychlý hospodářský růst, industrializace („export promotion“)  V počáteční fázi svého rozvoje aplikovaly ISI  Důraz na vzdělání, země charakteristické nedostatkem nerostného bohatství  Nejprve využití komparativní výhody v lehkém průmyslu, postupná diverzifikace do technologicky náročnějších oborů Tržní reformy ve velkých rozvíjejících se ekonomikách – Čína, Indie (od 1980s)

9 Fiskální disciplínaPřesměrování veřejných výdajů  vzdělání, zdravotnictví, infrastrukturaDaňová reforma (rozšíření daňového základu a snížení mezních sazeb)Finanční liberalizace – tržně určované úrokové sazbyKonkurenceschopný měnový kurzLiberalizace obchodu (snižování kvantitativních překážek obchodu)Zrušení bariér pro vstup FDIPrivatizace státních podnikůDeregulaceOchrana vlastnických práv Washingtonský konsensus

10 Instituce jako hlavní zdroj bohatství národa?

11 Instituce a ekonomická výkonnost Ekonomové si byli velmi dlouho dobře vědomi důležitosti institucí  Adam Smith: instituce hrají důležitou roli v zabezpečení svobodné interakce mezi jednotlivci na trhu  Hlavní úloha vlády podle Smithe: ochrana soukromého vlastnictví, zajištění bezpečnosti (armáda a policie), udržování nezávislých soudů, budování infrastruktury a zajištění, aby monopoly nezadusily soutěž Časem nicméně zájem o instituce mezi ekonomy poklesl  Mnoho teorií rozvinutých během šedesáti let 20. století předpokládalo, že instituce jsou efektivní a optimálně zformované. Přelom 1960s a 70s – Douglas C. North zdůrazňuje fundamentální roli institucionálního nastavení

12 Douglas C. North Instituce: „pravidla hry ve společnosti, nebo více formálně, člověkem navržená omezení, která ovlivňují a tvarují interakci mezi lidmi“  Podle této definice instituce stanovují strukturu podnětů, které určují lidské chování a ekonomické vztahy v určité společnosti.  Jestliže tato pravidla a regulace podporují inovaci, akumulaci kapitálu, a zlepšování dovedností, potom jak produktivita, tak ekonomický růst budou mít tendenci být vysoké.  Na druhou stranu, jestliže podporují status quo a rent-seeking, potom bude podnikatelská aktivita omezená, produktivita bude stagnovat a růst bude nízký.

13 Transakční náklady (Douglas C. North) V centru jeho přístupu jsou tzv. transakční náklady (transaction costs)  neboli náklady které musí nést jednotlivci a firmy, když se angažují v ekonomické směně  Transakční náklady zahrnují náklady k nalezení čestného obchodního partnera, ověření pravdomluvnosti dodavatele, kontrolování pracovníků, ochrany soukromého majetku, vynucení kontraktů, jednání s vládními představiteli (kteří mohou být zkorumpovaní)  Země, které mají instituce, jež snižují tyto transakční náklady, jsou úspěšnější než země, které tyto instituce postrádají. Důvod je jednoduchý: s nižšími transakčními náklady může být věnováno více času a úsilí inovaci a zvyšování produktivity.

14 BRIC

15 Zdroj: MMF

16

17 Přehled státních dluhů (% HDP, 2010) Zdroj: Brookings Institution

18 HDP na obyvatele v paritě kupní síly Údaje se uvádějí ve standardu kupní síly – společné měně, která stírá rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi a umožňuje tak srovnání HDP spíše mezi jednotlivými zeměmi než v čase

19 Devizové a zlaté rezervy (2011) Zdroj: CIA, World Factbook


Stáhnout ppt "Mezinárodní politická ekonomie Mgr. MARTIN TOMÁNEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google