Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace diplomové práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace diplomové práce"— Transkript prezentace:

1 Prezentace diplomové práce
Prezentace Microsoft PowerPoint Prezentace diplomové práce Využití projektové výuky pro práci s Internetem na 1. stupni ZŠ Lenka Machartová Listování prezentací  

2 Cíle diplomové práce Objasnit současný stav využívání výpočetní techniky na školách Poukázat na problémy využívání Internetu a projektové výuky ve škole Přiblížit dokument SIPVZ

3 Popis Diplomová práce je členěna na deset hlavních kapitol. Tyto kapitoly se týkají jednotlivých problémů. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým poznatkům o Internetu, projektové výuce a dokumentu SIPVZ.

4 Popis Další kapitoly jsou praktické. Představují průběh jednodenního projektu a průzkumu uskutečněného na školách o využívání výpočetní techniky. Na závěr je uveden soupis použitých citací a seznam literatury.

5 Dokument SIPVZ Domnívám se, že pro používání výpočetní techniky na školách je dokument SIPVZ důležitý. Při podrobnějším prostudování tohoto dokumentu jsem zjistila, že projekt I má zajišťovat informační gramotnost učitelů a veřejnosti. Projekt je členěn na několik úrovní: Základní uživatel Poučený uživatel Příprava ICT koordinátorů Školení specifických znalostí Informační gramotnost veřejnosti

6 Pro školní výuku je nejdůležitější první úroveň, a to základní uživatel.
Tuto úroveň musejí splnit učitelé všech základních škol. Zaručuje přitom základní ovládání počítače jako je: seznámení s hardwerem a softwerem, uspořádání a struktura systémů (soubor, složka, program…), základní textové a tabulkové operátory, vyhledávání a orientace v internetovém prohlížeči, vyhledávání informací na Internetu a další. Je pravda, že takto koncipovaný program dává učitelům základní přehled o fungování počítače, ale přiznejme si, že pokud se počítač nepoužívá častěji, tyto dovednosti se nemohou rozvíjet. Jak vyplynulo z dotazníků, učitelé většinou na počítači pracovat umějí, ale svoje dovednosti nijak neprohlubují.

7 Bohužel má tato úroveň i svá negativa
Bohužel má tato úroveň i svá negativa. Učitelé se základní dovednosti velmi rychle naučí, neboť je většinou umějí. Pak přichází závěrečná zkouška v podobě testu a tím výuka a používání počítačů pro většinu učitelů končí. Je to dáno i druhou úrovní projektu tzv. poučený uživatel. Tato úroveň , je podle mého názoru moc nadsazena. Předpokládá povinný modul a dva volitelné. Časově je navržena na půl roku. Povinný modul se má zabývat rozšířením základních dovedností a volitelné moduly se zaměřují na různé operace.

8 Volitelné moduly Příprava textů Příprava www stránek
Tabulkové kalkulátory Práce s obrázkem Práce s databázemi (včetně návrhu databází) Práce s prezentací Modul specifických potřeb

9 V tomto vidím největší problém, protože učitel, který zvládl základní obsluhu počítače si těžko troufne na tvorbu databází, či tvorbu www stránek v jednoduché podobě. Z vlastní zkušenosti vím, že to není nic lehkého a časově nenáročného. Pro tuto úroveň předpokládá dokument jen 25% učitelů, kteří ji absolvují. Myslím si, že další úrovně nejsou pro používání počítačů ve škole tolik důležité.

10 Internet Internet je v dnešní době fenomén. Bohužel jen několik málo lidí ví, proč vlastně vznikl. Myslím si, že pokud se Internet ve škole používá, měli by žáci vědět, jak a proč vznikl. Mnohem lépe by potom pochopili, co se vlastně při surfování děje. „Internet“ byl původně vojenský projekt, který měl zajistit komunikaci po případné jaderné válce. Měl zajistit kontakt mezi spojenci. Protože do té doby existovala pouze síť založená ne jednom uzlu, na který se mohli připojit i nepřátelé, vznikl požadavek na vývoj jiné komunikace.

11 První síť podobná té dnešní se nazývala Arpanet
První síť podobná té dnešní se nazývala Arpanet. Podle firmy, která sponzorovala původní projekt. V první fázi používali Arpanet pouze vědci a později se k nim připojili i studenti a menší část veřejnosti, většinou té zainteresované. Požadavky na Arpanet rostly a síť se začala rozšiřovat. Nejprve po celých Spojených státech a později i za jejich hranice. S tímto šířením se poprvé objevuje název Internet ( Inter –celosvětová, Net – síť) Největší rozmach zaznamenal Internet se zveřejněním prvních www stránek, které rozjely éru Internetu.

12 Projektová výuka Projektová výuka v dnešním světe známá významný krok ve vyučování, bohužel v naší republice se uplatňuje poněkud zřídka. Projektová výuka je založená na jasně navrhnutém úkolu, který musejí řešit žáci jak prakticky, tak intelektuálně. Tím, že se sami uplatňují, získávají poznatky z různých oborů, protože projekt by se měl vždy týkat více oblastí poznání.

13 Druhy projektů Projekty lze dělit na:krátkodobé dlouhodobé
Dále na: projekty pro 1. stupeň projekty pro 2. stupeň Krátkodobé lze dělit podle délky jejich trvání : jednodenní až týdenní. Dlouhodobé obdobně s větším časovým podkladem.

14 Na našich školách se vyskytuje projektová výuka jen zřídka
Na našich školách se vyskytuje projektová výuka jen zřídka. Je to škoda, protože jak jsem se sama přesvědčila, tato výuka žáky velmi baví. Je pravda že projektová výuka předpokládá velkou kreativitu učitele, ale pokud je jednou projekt hotový, může se opakovat a pokaždé bude jiný. Z provedeného průzkumu jsem se dozvěděla několik názvů projektů, které na školách proběhly. Byly to: „Policista, Hasič, Dalton, Člověk, Příroda“ a několik dalších, které byly uvedeny jen jednou.

15 Projekt: Pohádkový den
Tento projekt se uskutečnil na 1. Základní škole T.G.Masaryka v Milevsku. Jednodenní projekt, který byl koncipován jako pohádkový opakovací den. Celý tento projekt spojovala pohádka K.J.Erbena-O třech přadlenách. Byla použita v těchto předmětech: český jazyk, matematika, český jazyk-čtení, výtvarný výchova a počítače. Třída byla uspořádána do písmene“V“ a žáci pracovali ve čtyřčlenných skupinách celý den

16 Čtení: Žáci doplňovali vynechanou pohádku, která neměla název
Čtení: Žáci doplňovali vynechanou pohádku, která neměla název. Po vyplnění žáci dostali původní pohádku a autora. V další fázi jsme si četli výtvory žáků, které byly u některých velmi zdařilé. Matematika: Žáci dostali pracovní list, kde se měli pokusit vyřešit zadané úkoly co nejlépe. Pomáhali jsem Lidušce měřit klubíčka, rýsovat nová klubíčka, převádět délky nití a řešit slovní úlohu.

17 Český jazyk: Při této hodině si žáci vyzkoušeli kouzelný diktát
Český jazyk: Při této hodině si žáci vyzkoušeli kouzelný diktát. Psala ho vlastně celá skupina dohromady. Žáci si po napsání diktátu své práce mohli navzájem kontrolovat a radit si při gramatických jevech. Dále měli na tento napsaný diktát další tři úkoly, které plnili opět ve skupině. Výtvarná výchova: Při této hodině jsme tvořili záhadná klubíčka a obrázky. Každý žák dostal dvě čtvrtky formátu A5, na jednu si vymáčkl z tuby tři temperové barvy a přiklopil to druhou. Poté krouživými pohyby točil horní čtvrtku po spodní. Po odtržení vznikla dvě klubíčka. Postup jsme opakovali a druhá klubíčka přetvořili v obrázky.

18 Práce žáků jsem umístila na Internetové stránky na adresu:
Počítače: Na tuto hodinu se třída přesunula do počítačové učebny. Úkol byl pro všechny stejný a velmi jednoduchý. Žáci, kteří seděli po dvojicích měli napsat, co jsme celý den dělali a co se jim na pohádkovém dnu líbilo nejvíce. Práce žáků jsem umístila na Internetové stránky na adresu:

19 Průzkum na školách Pro výzkum bylo zvoleno 13 škol z krajů České republiky. Formou průzkumu jsem zvolila dotazník. Celkem bylo rozesláno 225 dotazníků pro žáky ( čtvrtý nebo pátý ročník) a 135 dotazníků pro učitele prvního stupně. Z celkového počtu odeslaných dotazníků (306 kusů) se mi vrátilo 168 vyplněných. Tato hodnota mě mile překvapila, protože je to polovina rozeslaných, což hodnotím velmi kladně a ukazuje to i spolupráci škol na podobných průzkumech. Výsledky byly hodnoceny formou grafů, které ukazují poměr kladných a záporných odpovědí.

20

21

22

23

24

25

26 Hodnocení dotazníků Z dotazníků vyplynuly všeobecně známé skutečnosti.
Na školách počítače sice jsou, ale učitelé na ně s žáky nechodí. Žáci na tyto počítače nemají přístup, potvrzují, že pedagogové s nimi na počítače nechodí. Pro výuku se počítače používají jen minimálně a pro práci při projektové výuce vůbec. Projekty na několika školách proběhli, ale nejsou prezentovány na Internetu.

27 Internet se na školách pro výuku nepoužívá, a pokud ano, jen výjimečně.
Je pravda, že učitelé uváděli, že s žáky chodí do speciální učebny alespoň jednou týdně, žáci tuto skutečnost nepotvrdili. Je pravdy, že dotazníky vyvrátili moji hypotézu, ve které jsem předpokládala, že školy nemají dostatek počítačů pro výuku žáků, ale zároveň potvrdili veškeré má ostatní předpoklady, ohledně používání počítačů na škole.

28 Hodnocení práce Tato práce se snaží přiblížit problémy na našich školách. Tyto problémy jsou sice všeobecně známé a práce je dokazuje. Je pravda, že průzkum se uskutečnil jen na zlomku škol, ale i tato „ hrstka“ potvrdila, že se počítače používají na našich školách jen zřídka. Teprve doba budoucí ukáže, zda se tento stav zlepší a počítače se začnou uplatňovat více. Z dotazníků lze usuzovat, že tato doba přijde, neboť již situace není tak kritická, jako bývala dříve.

29 Věřím, že práce přispěla k bližšímu seznámení s problematikou výpočetní techniky na naších školách a že přinese poučení každému, kdo si ji přečte. Konec


Stáhnout ppt "Prezentace diplomové práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google