Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Milan Slavík, CSc. Ing. Jana Zounková ICOLLE 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Milan Slavík, CSc. Ing. Jana Zounková ICOLLE 2013."— Transkript prezentace:

1 prof. Ing. Milan Slavík, CSc. Ing. Jana Zounková ICOLLE 2013

2 Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Vzdělávání ředitelů Vzdělávání ředitelů Vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků Vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků Kariérní řád Kariérní řád Slučování škol Slučování škol ICOLLE 2013

3 nedílná komponenta života vyspělé společnosti nedílná komponenta života vyspělé společnosti požadavek na roli vzdělavatele – profesní a osobnostní růst požadavek na roli vzdělavatele – profesní a osobnostní růst celoživotní učení nezbytná životní aktivita celoživotní učení nezbytná životní aktivita ČR poněkud zaostává v zapojení dospělých do celoživotního vzdělávání ČR poněkud zaostává v zapojení dospělých do celoživotního vzdělávání ICOLLE 20133

4 Podíl dospělých na formálním nebo neformálním vzdělávání v % Účast ve vzděláváníOECDČR Mladí lidé ve věku 25 – 34 let5038 Dospělí lidé ve věku 55 – 64 let2722 ICOLLE 2013 4 Zdroj: České školství v mezinárodním srovnání; publikace OECD EAG 2012

5 učitelé učitelé součást populace, ale i jisté vybočení ze vzorku součást populace, ale i jisté vybočení ze vzorku musí cítit nezbytnost musí cítit nezbytnost extrémy: extrémy: velká vnitřní motivace se vzdělávat velká vnitřní motivace se vzdělávat laxní přístup ke svému vzdělávání laxní přístup ke svému vzdělávání ICOLLE 2013 5 rezignace na pedagogický optimismus nezájem žáků frustrace učitelů

6 „ Vzdělávání a odborná příprava v průběhu celého života jsou pro každého nejlepší cestou, jak se vypořádat se změnami.“ (Memorandum o celoživotním učení) neustálá připravenost učit se neustálá připravenost učit se vzdělávání nebo učení? vzdělávání nebo učení? vzdělávání - organizovaný řád vzdělávání - organizovaný řád učení – samostatnost jedince učení – samostatnost jedince ICOLLE 2013 6

7 zahrnuje všechny možnosti vzdělávání zahrnuje všechny možnosti vzdělávání formální, neformální a informální formální, neformální a informální přechod od celoživotního učení (lifelong learning) přechod od celoživotního učení (lifelong learning) k všeživotnímu (lifewide) nezahrnuje pouze faktor času nezahrnuje pouze faktor času přihlíží také k prostředí přihlíží také k prostředí ICOLLE 2013 7

8 účast více než 30 cvičných SOŠ/SOU účast více než 30 cvičných SOŠ/SOU s téměř polovinou z nich spolupracuje IVP více než 20 let s téměř polovinou z nich spolupracuje IVP více než 20 let 87 % oslovených cvičných škol nabízí určitou formu celoživotního vzdělávání 87 % oslovených cvičných škol nabízí určitou formu celoživotního vzdělávání elektronická forma – brainstormingové dotazníkové šetření elektronická forma – brainstormingové dotazníkové šetření zaměření: zaměření: vzdělávání ředitelů vzdělávání ředitelů vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků kariérní řád kariérní řád slučování škol slučování škol ICOLLE 2013 8

9 potřeba dalšího vzdělávání potřeba dalšího vzdělávání 90 % - ano 90 % - ano hlavní oblasti: hlavní oblasti: rozvoj manažerských kompetencí (31,6 %) rozvoj manažerských kompetencí (31,6 %) rozvoj ekonomických kompetencí (26,3 %) rozvoj ekonomických kompetencí (26,3 %) rozvoj pedagogických dovedností (15,8 %) rozvoj pedagogických dovedností (15,8 %) evaluace výsledků vzdělávání (15, 8 %) evaluace výsledků vzdělávání (15, 8 %)× jazyková oblast (3,5 %) jazyková oblast (3,5 %) informační technologie, oblast veřejných zakázek, oblast práva,trendy v oborech, které se vyučují (1,8 %) informační technologie, oblast veřejných zakázek, oblast práva,trendy v oborech, které se vyučují (1,8 %) ICOLLE 2013 9

10 10 Zdroj: Výzkumné šetření IVP ČZU (2013)

11 cílová skupina – zkušení vs. začínající pedagogové cílová skupina – zkušení vs. začínající pedagogové všichni pedagogové bez ohledu na ped. praxi (87 %) všichni pedagogové bez ohledu na ped. praxi (87 %) pedagogové s dlouholetou ped. praxí (7 %) pedagogové s dlouholetou ped. praxí (7 %) začínající pedagogové (3 %) začínající pedagogové (3 %) individuálně dle potřeby, ne celoplošně (3 %) individuálně dle potřeby, ne celoplošně (3 %) vybrané potřeby vzdělávání v oblasti: vybrané potřeby vzdělávání v oblasti: specializovaných činností specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů (31,3 %) prevence sociálně patologických jevů (31,3 %) výchovné poradenství (25 %) výchovné poradenství (25 %) výchovy a vzdělávání výchovy a vzdělávání zvýšení motivace žáků (41 %) zvýšení motivace žáků (41 %) ICOLLE 2013 11

12 učitelé studující doplňující pedagogické studium 2,6 % učitelé bez pedagogické kvalifikace 8 % ICOLLE 2013 12 Zdroj: Výzkumné šetření IVP ČZU (2013)

13 ÚzemíCelkem Z toho: bez kvalifikacebez kvalifikace (%) Česká republika 41 788,85 093,712,2% Hlavní město Praha 5 775,9770,313,3% Středočeský kraj 3 890,3573,414,7% Jihočeský kraj 2 729,1285,010,4% Plzeňský kraj 2 047,5266,713,0% Karlovarský kraj 1 099,7263,223,9% Ústecký kraj 3 306,4649,119,6% Liberecký kraj 1 560,6247,615,9% Královéhradecký kraj 2 407,2314,813,1% Pardubický kraj 2 108,5241,311,4% Kraj Vysočina 2 148,6244,111,4% Jihomoravský kraj 4 657,3458,29,8% Olomoucký kraj 2 744,7274,410,0% Zlínský kraj 2 415,5189,37,8% Moravskoslezský kraj 4 897,5316,36,5% ICOLLE 2013 13 Zdroj: Český statistický úřad

14 zásadní bariéry : zásadní bariéry : organizační potíže ve škole při nepřítomnosti z důvodu studia (26,2 %) organizační potíže ve škole při nepřítomnosti z důvodu studia (26,2 %) malá finanční motivace po absolvování programu dalšího vzdělávání (22,6 %) malá finanční motivace po absolvování programu dalšího vzdělávání (22,6 %) nedostatek času zapříčiněný vytížeností výukovou povinností (17,9 %) nedostatek času zapříčiněný vytížeností výukovou povinností (17,9 %) finanční náročnost studia učitelů nehraje významnou roli finanční náročnost studia učitelů nehraje významnou roli (2,4 %) větší překážky: riziko vzniku konfliktu na pracovišti (6 %) a dojezdová vzdálenost mezi pracovištěm a vzdělávací institucí (10,7 %) větší překážky: riziko vzniku konfliktu na pracovišti (6 %) a dojezdová vzdálenost mezi pracovištěm a vzdělávací institucí (10,7 %) ICOLLE 2013 14

15 soustředění výuky do méně dnů v týdnu (61,5 %) soustředění výuky do méně dnů v týdnu (61,5 %) časté časté přechodné zvýšení úvazků ostatních pedagogů (12,8 %) přechodné zvýšení úvazků ostatních pedagogů (12,8 %) rizika rizika spolupráce s bývalými kolegy (7,7 %) spolupráce s bývalými kolegy (7,7 %) výhody výhody dočasné posílení sboru novými pedagogy (2,6 %) dočasné posílení sboru novými pedagogy (2,6 %) přechodné snížení úvazku vzdělávaného pedagoga (při zachování původního platu) (5,1 %) přechodné snížení úvazku vzdělávaného pedagoga (při zachování původního platu) (5,1 %) ICOLLE 2013 15

16 hlavní úlohy: hlavní úlohy: zvyšování kvality práce učitelů zvyšování kvality práce učitelů odměňování dle transparentních pravidel odměňování dle transparentních pravidel veřejná diskuse – Učitelský odborový klub veřejná diskuse – Učitelský odborový klub „Hlavní teze návrhu“ „Hlavní teze návrhu“ náhrada tarifního systému kariérním náhrada tarifního systému kariérním dobrovolnost získání atestace dobrovolnost získání atestace platnost pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ platnost pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ plat zahrnující tři složky: základní, nárokovou a nenárokovou plat zahrnující tři složky: základní, nárokovou a nenárokovou vznik tří kategorií učitelů: učitel, vychovatel, metodik vznik tří kategorií učitelů: učitel, vychovatel, metodik vícezdrojové financování vícezdrojové financování ICOLLE 2013 16

17 tři kategorie atestací: tři kategorie atestací: teoretická teoretická praktická praktická dlouhodobá dlouhodobá udělování atestací Atestační radou udělování atestací Atestační radou přechodná doba pro doplnění vzdělání některých učitelů přechodná doba pro doplnění vzdělání některých učitelů rozdělení pracovní doby na: rozdělení pracovní doby na: přímou výuku přímou výuku didaktickou přípravu didaktickou přípravu další vzdělávání další vzdělávání skokové navýšení rozpočtu školství skokové navýšení rozpočtu školství ICOLLE 2013 17

18 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválen: 27.2. 2012 schválen: 27.2. 2012 začátek realizace: 15.3. 2012 začátek realizace: 15.3. 2012 celková doba realizace: 27 měs. celková doba realizace: 27 měs. celkové náklady: 30 000 000 Kč celkové náklady: 30 000 000 Kč financován z prostředků: ESF, státního rozpočtu financován z prostředků: ESF, státního rozpočtu příjemce dotace: MŠMT příjemce dotace: MŠMT partner: Národní institut pro další vzdělávání partner: Národní institut pro další vzdělávání ICOLLE 2013 18

19 19 ICOLLE 2013 Zdroj: Výzkumné šetření IVP ČZU (2013)

20 ICOLLE 2013 20 Zdroj: Výzkumné šetření IVP ČZU (2013)

21 ICOLLE 201321 Zdroj: Výzkumné šetření IVP ČZU (2013)

22 v kompetenci krajů v kompetenci krajů nutné přihlédnout k velikosti spádových oblastí – častý střet zájmů aktérů (krajů, ředitelů a rodičů) nutné přihlédnout k velikosti spádových oblastí – častý střet zájmů aktérů (krajů, ředitelů a rodičů) očekávaný přínos: očekávaný přínos: snížení nákladů na provoz snížení nákladů na provoz příčina: demografický vývoj příčina: demografický vývoj ICOLLE 2013 22

23 Školní rok2003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/13 Počet škol2 0231 9832 0211 5001 4661 4561 4501 4411 4111 365 Počet žáků580 158583 010581 100580 119572 873567 861559 695536 478504 777474 409 z toho žáci denního studia546 308546 953545 361545 126537 351530 368522 706500 315473 658447 114 ICOLLE 2013 23 Zdroj: Český statistický úřad

24 úhly pohledu úhly pohledu ředitel školy, která svou autonomii ztratí ředitel školy, která svou autonomii ztratí ředitel nástupnické školy ředitel nástupnické školy jednoznačného konsensu nebylo dosaženo jednoznačného konsensu nebylo dosaženo 45 % - souhlas 45 % - souhlas 32,3 % - nesouhlas 32,3 % - nesouhlas ICOLLE 2013 24

25 ICOLLE 2013 25 Zdroj: Výzkumné šetření IVP ČZU (2013)

26 nejčastěji: účelná optimalizace školské sítě (35,3 %) nejčastěji: účelná optimalizace školské sítě (35,3 %) shodná preference úspor finančních prostředků a naplněnosti tříd u oborů s menším zájmem uchazečů (23,5 %) shodná preference úspor finančních prostředků a naplněnosti tříd u oborů s menším zájmem uchazečů (23,5 %) koncentrace špičkových odborníků a pedagogů v jedné instituci (13,7 %) koncentrace špičkových odborníků a pedagogů v jedné instituci (13,7 %) prostupnost vzdělání (2 %) - výjimečně prostupnost vzdělání (2 %) - výjimečně např. změna oboru, mobilita mezi učebními a maturitními obory apod. např. změna oboru, mobilita mezi učebními a maturitními obory apod. ICOLLE 2013 26

27 největší problém - ztráta tradice (21,3 %) největší problém - ztráta tradice (21,3 %) např. opuštění vlastní organizační kultury a budování nové např. opuštění vlastní organizační kultury a budování nové komplikovanější řízení školy spojené s nutností většího počtu zástupců (16,3 %) komplikovanější řízení školy spojené s nutností většího počtu zástupců (16,3 %) obtíže v individuálním přístupu k žákům z důvodu vyššího počtu žáků ve třídách (13,8 %) obtíže v individuálním přístupu k žákům z důvodu vyššího počtu žáků ve třídách (13,8 %) neosobní vztahy mezi kolegy (9,6 %) neosobní vztahy mezi kolegy (9,6 %) ztráta vybudovaných kontaktů s vnějším prostředím (10,6 %) ztráta vybudovaných kontaktů s vnějším prostředím (10,6 %) ICOLLE 2013 27

28 respondenti: kvalifikovaní zástupci odborné komunity – ředitelé SOŠ respondenti: kvalifikovaní zástupci odborné komunity – ředitelé SOŠ ochotný a zodpovědný přístup ochotný a zodpovědný přístup významná relevance získaných údajů významná relevance získaných údajů pilotní ověření obsahu a technologie sběru dat pilotní ověření obsahu a technologie sběru dat námět pro další výzkumné šetření námět pro další výzkumné šetření oslovení učitelů oslovení učitelů ambice na vytvoření základu pro širší výzkumné závěry ve spolupráci s: ambice na vytvoření základu pro širší výzkumné závěry ve spolupráci s: Institutem celoživotního vzdělávání (Mendelova univerzita v Brně) Institutem celoživotního vzdělávání (Mendelova univerzita v Brně) Univerzitou Konštantina filozofa v Nitře Univerzitou Konštantina filozofa v Nitře ICOLLE 2013 28

29 Děkuji za pozornost ICOLLE 2013 prof. Ing. Milan Slavík, CSc. slavikm@ivp.czu.cz Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze V Lázních 3 15900 PRAHA 5 – Malá Chuchle Ing. Jana Zounková zounkova@pef.czu.cz Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze Kamýcká 129 165 21 PRAHA 6 – Suchdol


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Milan Slavík, CSc. Ing. Jana Zounková ICOLLE 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google