Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A ŘEDITELŮ CVIČNÝCH ŠKOL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A ŘEDITELŮ CVIČNÝCH ŠKOL"— Transkript prezentace:

1 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A ŘEDITELŮ CVIČNÝCH ŠKOL
prof. Ing. Milan Slavík, CSc. Ing. Jana Zounková ICOLLE 2013

2 Celoživotní vzdělávání Vzdělávání ředitelů
Vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků Kariérní řád Slučování škol ICOLLE 2013

3 Celoživotní vzdělávání
nedílná komponenta života vyspělé společnosti požadavek na roli vzdělavatele – profesní a osobnostní růst celoživotní učení nezbytná životní aktivita ČR poněkud zaostává v zapojení dospělých do celoživotního vzdělávání ICOLLE 2013

4 Podíl dospělých na formálním nebo neformálním vzdělávání v %
Účast ve vzdělávání OECD ČR Mladí lidé ve věku 25 – 34 let 50 38 Dospělí lidé ve věku 55 – 64 let 27 22 Zdroj: České školství v mezinárodním srovnání; publikace OECD EAG 2012 ICOLLE 2013

5 rezignace na pedagogický optimismus
učitelé součást populace, ale i jisté vybočení ze vzorku musí cítit nezbytnost extrémy: velká vnitřní motivace se vzdělávat laxní přístup ke svému vzdělávání rezignace na pedagogický optimismus nezájem žáků frustrace učitelů ICOLLE 2013

6 neustálá připravenost učit se vzdělávání nebo učení?
„Vzdělávání a odborná příprava v průběhu celého života jsou pro každého nejlepší cestou, jak se vypořádat se změnami.“ (Memorandum o celoživotním učení) neustálá připravenost učit se vzdělávání nebo učení? vzdělávání - organizovaný řád učení – samostatnost jedince ICOLLE 2013

7 zahrnuje všechny možnosti vzdělávání formální, neformální a informální
přechod od celoživotního učení (lifelong learning) k všeživotnímu (lifewide) nezahrnuje pouze faktor času přihlíží také k prostředí ICOLLE 2013

8 Výzkumné šetření účast více než 30 cvičných SOŠ/SOU
s téměř polovinou z nich spolupracuje IVP více než 20 let 87 % oslovených cvičných škol nabízí určitou formu celoživotního vzdělávání elektronická forma – brainstormingové dotazníkové šetření zaměření: vzdělávání ředitelů vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků kariérní řád slučování škol ICOLLE 2013

9 Vzdělávání ředitelů × potřeba dalšího vzdělávání hlavní oblasti:
90 % - ano hlavní oblasti: rozvoj manažerských kompetencí (31,6 %) rozvoj ekonomických kompetencí (26,3 %) rozvoj pedagogických dovedností (15,8 %) evaluace výsledků vzdělávání (15, 8 %) × jazyková oblast (3,5 %) informační technologie, oblast veřejných zakázek, oblast práva,trendy v oborech, které se vyučují (1,8 %) ICOLLE 2013

10 Zdroj: Výzkumné šetření IVP ČZU (2013)
ICOLLE 2013

11 Vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků
cílová skupina – zkušení vs. začínající pedagogové všichni pedagogové bez ohledu na ped. praxi (87 %) pedagogové s dlouholetou ped. praxí (7 %) začínající pedagogové (3 %) individuálně dle potřeby, ne celoplošně (3 %) vybrané potřeby vzdělávání v oblasti: specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů (31,3 %) výchovné poradenství (25 %) výchovy a vzdělávání zvýšení motivace žáků (41 %) ICOLLE 2013

12 Srovnání aktuální situace a potřeby vzdělávání na cvičných školách
učitelé studující doplňující pedagogické studium 2,6 % učitelé bez pedagogické kvalifikace 8 % Zdroj: Výzkumné šetření IVP ČZU (2013) Zdroj: Výzkumné šetření IVP ČZU (2013) ICOLLE 2013

13 Učitelé SŠ na území ČR – dle krajů (stav k 30.9. 2012)
Celkem Z toho: bez kvalifikace bez kvalifikace (%) Česká republika 41 788,8 5 093,7 12,2% Hlavní město Praha 5 775,9 770,3 13,3% Středočeský kraj 3 890,3 573,4 14,7% Jihočeský kraj 2 729,1 285,0 10,4% Plzeňský kraj 2 047,5 266,7 13,0% Karlovarský kraj 1 099,7 263,2 23,9% Ústecký kraj 3 306,4 649,1 19,6% Liberecký kraj 1 560,6 247,6 15,9% Královéhradecký kraj 2 407,2 314,8 13,1% Pardubický kraj 2 108,5 241,3 11,4% Kraj Vysočina 2 148,6 244,1 Jihomoravský kraj 4 657,3 458,2 9,8% Olomoucký kraj 2 744,7 274,4 10,0% Zlínský kraj 2 415,5 189,3 7,8% Moravskoslezský kraj 4 897,5 316,3 6,5% Zdroj: Český statistický úřad ICOLLE 2013

14 Překážky vzdělávání učitelů
zásadní bariéry : organizační potíže ve škole při nepřítomnosti z důvodu studia (26,2 %) malá finanční motivace po absolvování programu dalšího vzdělávání (22,6 %) nedostatek času zapříčiněný vytížeností výukovou povinností (17,9 %) finanční náročnost studia učitelů nehraje významnou roli (2,4 %) větší překážky: riziko vzniku konfliktu na pracovišti (6 %) a dojezdová vzdálenost mezi pracovištěm a vzdělávací institucí (10,7 %) ICOLLE 2013

15 Řešení neúčasti pedagogů ve výuce při získávání kvalifikace
soustředění výuky do méně dnů v týdnu (61,5 %) časté přechodné zvýšení úvazků ostatních pedagogů (12,8 %) rizika spolupráce s bývalými kolegy (7,7 %) výhody dočasné posílení sboru novými pedagogy (2,6 %) přechodné snížení úvazku vzdělávaného pedagoga (při zachování původního platu) (5,1 %) ICOLLE 2013

16 Kariérní řád hlavní úlohy: veřejná diskuse – Učitelský odborový klub
zvyšování kvality práce učitelů odměňování dle transparentních pravidel veřejná diskuse – Učitelský odborový klub „Hlavní teze návrhu“ náhrada tarifního systému kariérním dobrovolnost získání atestace platnost pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ plat zahrnující tři složky: základní, nárokovou a nenárokovou vznik tří kategorií učitelů: učitel, vychovatel, metodik vícezdrojové financování ICOLLE 2013

17 tři kategorie atestací:
teoretická praktická dlouhodobá udělování atestací Atestační radou přechodná doba pro doplnění vzdělání některých učitelů rozdělení pracovní doby na: přímou výuku didaktickou přípravu další vzdělávání skokové navýšení rozpočtu školství ICOLLE 2013

18 Projekt „Kariérní systém“
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválen: začátek realizace: celková doba realizace: 27 měs. celkové náklady: Kč financován z prostředků: ESF, státního rozpočtu příjemce dotace: MŠMT partner: Národní institut pro další vzdělávání ICOLLE 2013

19 Zdroj: Výzkumné šetření IVP ČZU (2013)
ICOLLE 2013

20 Zdroj: Výzkumné šetření IVP ČZU (2013)
ICOLLE 2013

21 Zdroj: Výzkumné šetření IVP ČZU (2013)
ICOLLE 2013

22 Slučování škol příčina: demografický vývoj v kompetenci krajů
nutné přihlédnout k velikosti spádových oblastí – častý střet zájmů aktérů (krajů, ředitelů a rodičů) očekávaný přínos: snížení nákladů na provoz příčina: demografický vývoj ICOLLE 2013

23 Střední vzdělávání v ČR
 Školní rok 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Počet škol 2 023 1 983 2 021 1 500 1 466 1 456 1 450 1 441 1 411 1 365 Počet žáků z toho žáci denního studia Zdroj: Český statistický úřad ICOLLE 2013

24 ředitel školy, která svou autonomii ztratí ředitel nástupnické školy
úhly pohledu ředitel školy, která svou autonomii ztratí ředitel nástupnické školy jednoznačného konsensu nebylo dosaženo 45 % - souhlas 32,3 % - nesouhlas ICOLLE 2013

25 Zdroj: Výzkumné šetření IVP ČZU (2013)
ICOLLE 2013

26 Důvody souhlasu nejčastěji: účelná optimalizace školské sítě (35,3 %)
shodná preference úspor finančních prostředků a naplněnosti tříd u oborů s menším zájmem uchazečů (23,5 %) koncentrace špičkových odborníků a pedagogů v jedné instituci (13,7 %) prostupnost vzdělání (2 %) - výjimečně např. změna oboru, mobilita mezi učebními a maturitními obory apod. ICOLLE 2013

27 Problémy největší problém - ztráta tradice (21,3 %)
např. opuštění vlastní organizační kultury a budování nové komplikovanější řízení školy spojené s nutností většího počtu zástupců (16,3 %) obtíže v individuálním přístupu k žákům z důvodu vyššího počtu žáků ve třídách (13,8 %) neosobní vztahy mezi kolegy (9,6 %) ztráta vybudovaných kontaktů s vnějším prostředím (10,6 %) ICOLLE 2013

28 Závěr respondenti: kvalifikovaní zástupci odborné komunity – ředitelé SOŠ ochotný a zodpovědný přístup významná relevance získaných údajů pilotní ověření obsahu a technologie sběru dat námět pro další výzkumné šetření oslovení učitelů ambice na vytvoření základu pro širší výzkumné závěry ve spolupráci s: Institutem celoživotního vzdělávání (Mendelova univerzita v Brně) Univerzitou Konštantina filozofa v Nitře ICOLLE 2013

29 Děkuji za pozornost prof. Ing. Milan Slavík, CSc. slavikm@ivp.czu.cz
Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze V Lázních 3 00 PRAHA 5 – Malá Chuchle Ing. Jana Zounková Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze Kamýcká 129 PRAHA 6 – Suchdol ICOLLE 2013


Stáhnout ppt "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A ŘEDITELŮ CVIČNÝCH ŠKOL"

Podobné prezentace


Reklamy Google