Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Internet, fenomén dnešní doby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Internet, fenomén dnešní doby"— Transkript prezentace:

1 Internet, fenomén dnešní doby http://www.fee.vutbr.cz/~kunovsky/u3v http://www.fee.vutbr.cz

2

3

4

5

6

7 Pane docente, děkuji za odpověď. Soubor jsem našla, přehrála na disketu i do počítače, ale bohužel se mi ho nepodařilo ani z jednoho otevřít. Počítač mi hlásil, že mám přístup odepřen. Já se s tím v další volné chvíli budu ještě prát. Snad se mi podaří být úspěšná. Děkuji a přeji hezký den. D.Starečková -----Původní zpráva----- Od:Kunovsky Jiri [mailto:Kunovsky@dcse.fee.vutbr.cz] Odesláno:4. října 2000 22:58 Komu:stareckova@fch.vutbr.cz; kunovsky@dcse.fee.vutbr.cz Předmět:U3V Dagmar Stareckova ****************** Prednasku lze nalezt na www.fee.vutbr.cz/~kunovsky/u3v/u3v-1.ppt............................../u3v-2.ppt Bude mne tesit, ze mi potvrdite spravnost informace. Jiri Kunovsky

8 Pane docente, včera jsem Vás informovala, že se mi nepodařilo soubor otevřít. Dnes už to neplatí. Důvod byl zcela prostý. V počítači na pracovišti nemám ten správný software. V počítači doma jsem neměla žádný problém. Ještě jednou děkuji a přeji hezký víkend. D.Starečková -----Původní zpráva----- Od:Kunovsky Jiri [mailto:Kunovsky@dcse.fee.vutbr.cz] Odesláno:4. října 2000 22:58 Komu:stareckova@fch.vutbr.cz; kunovsky@dcse.fee.vutbr.cz Předmět:U3V Dagmar Stareckova ****************** Prednasku lze nalezt na www.fee.vutbr.cz/~kunovsky/u3v/u3v-1.ppt............................../u3v-2.ppt Bude mne tesit, ze mi potvrdite spravnost informace. Jiri Kunovsky

9 Za posledních deset let došlo k výraznému rozvoji počítačových technologií v oblasti hardware (větší paměti, rychlejší procesory, grafické karty) a k poklesu cen technického vybavení počítačů. To mělo za následek rozšíření počítačů do mnoha oblastí lidské činnosti.

10 Zájem veřejnosti o počítače a jejich využití při běžných činnostech jako je např. psaní dokumentů, posílání vzkazů, vedení agendy, vyhledávání informací a ukládání dat neustále roste.

11 Internet, který umožňuje propojení jednotlivých počítačů do celosvětové sítě, se stal jedním z nejvýznamnějších impulsů tohoto zájmu.

12 Dnes patří používání Internetu (zejména elektronické pošty a WWW) ke standardním – a v kvalifikované práci nezbytným – znalostem.

13 Internet je jeden z hlavních zdrojů vyhledávání a získávání informací, komunikace a spolupráce mezi osobami či subjekty.

14 Současný vývoj směřuje k mobilním komunikacím, on-line přístupu k datům (bankovní služby, informace o spojích, rezervace) a distribuovanému zpracování úloh (rozdělení úlohy na více počítačů propojených sítí).

15 Význam Internetu při vzdělávání a vědeckém výzkumu je v dnešní době nezastupitelný.

16 Vědní obory - zejména technické a přírodovědecké - vyžadují neustálé sledování nových vývojových trendů a technologií, získávání nejnovějších poznatků a informací.

17 Právě Internet (služba WWW) plní jeden z nejdůležitějších úkolů - informovanost.

18 Dnes je možné pomocí Internetu poslouchat rozhlasové i televizní kanály (pokud to dovolují technické možnosti připojeného počítače), číst noviny, získávat články z vědeckých konferencí, vyhledávat kulturní akce, informace o osobách, institucích a další.

19 Internet nabízí rozmanité spektrum možností - od vyhledávání informací, vzdělávání, zpravodajství až po zábavu.

20 Stručná historie a vývoj Internetu

21 Vznik Internetu je spojen s projektem DARPA amerického ministerstva obrany, jehož cílem bylo vyzkoušet možnosti propojení počítačů.

22 V roce 1969 byly experimentálně propojeny čtyři počítače do sítě ARPANET. Původním cílem ARPANETu bylo umožnit vládním úřadům sdílet drahá a vzácná počítačová zařízení.

23 Na počátku osmdesátých let byl vyvinut protokolový profil TCP/IP, který se stal standardním síťovým protokolem ARPANETu.

24 Síť rostla od několika propojených počítačů až k síti desítek tisíc počítačů. Původní síť ARPANET se stala základem spojení lokálních a regionálních sítí postavených nad TCP/IP nazvaných Internet.

25 V roce 1988 byl dokončen projekt DARPA a páteřní sít ARPANET byla nahrazena sítí NSFNET spravovanou organizací NSF (National Science Foundation).

26 V roce 1991 byl představen projekt WWW, navržený a vytvořený v CERNu (Ženeva, Švýcarsko), který znamenal další masivní nárůst propojených počítačů.

27 Dnes Internet spojuje miliony počítačů po celém světě (v lednu 2000 to bylo 72,398,092 počítačů).

28

29 Základní technologie Internetu

30 Adresování

31 Propojení počítačů v rámci Internetu je umožněno pomocí adresování – každému počítači v sítí je přiřazena jednoznačná adresa.

32 Internet používá dva základní typy adres:

33 IP adresa kratší, pevné délky, vhodná pro přenos a zpracování počítačem např. 147.229.8.12

34 Doménová adresa delší, nemá pevnou délku, složitá pro strojové zpracování srozumitelná pro člověka, snadná k zapamatování si např. kazi.dcse.fee.vutbr.cz

35 Mapování mezi IP adresou a doménovou adresou zajišťuje DNS (Domain Name System), který registruje adresy počítačů připojených do Internetu.

36 Doménové adresy

37 jsou hierarchicky uspořádané, jednotlivé úrovně mají odděleny tečkami jsou jednoduché na porozumění vytvářejí rozdělení do oblastí (geografických, organizačních) zvaných domény

38 Domény první úrovně: generické domény -.edu,.gov,.com,.net,.org,.mil domény zemí -.cz,.uk,.fr,.sk,.de,.at

39

40 Vícevrstvý model komunikace

41 Princip počítačové komunikace popisuje tzv. vícevrstevní model.

42

43 Uživatel přistupuje k síti prostřednictvím aplikačního programu.

44 Síťové aplikační programy zpravidla využívají knihoven (např. BSDsockets, TLI), které zajišťují komunikaci mezi počítači přes konkrétní fyzické rozhraní (síťové karty).

45 Uživatel je tedy odstíněn od konkrétních síťových technologií a pracuje pouze s aplikačním programem, který komunikuje s partnerským aplikačním programem na vzdáleném počítači.

46

47 Nejpoužívanější služby Internetu

48 V této části představíme nejběžnější služby, které jsou využívány na Internetu: komunikace (elektronická pošta) a vyhledávání informací, přenos souborů a další (systém WWW).

49 Elektronická pošta

50 Elektronická pošta (E-mail) je služba, která zajišťuje posílání kratších zpráv (100kB).

51 Adresa elektronické pošty formát: uživatel@počítač, kde uživatel je přihlašovací jméno adresáta a počítač je adresa počítače, na který se adresátovi doručuje elektronická pošta.

52 Např. uživateli matousp, který pracuje na ÚIVT FEI (doména dcse.fee.vutbr.cz) lze posílat poštu na adresu matousp@dcse.fee.vutbr.cz.

53 Jak posílat elektronickou poštu?

54 Pro odesílání a přijímání elektronické pošty uživatel potřebuje:

55 Přístup k Internetu (ve škole, v práci, doma, Internet kafé)

56 Program pro posílání pošty (Netscape Messenger, Outlook Express, Pine, Pegasus mail, Eudora).

57 Mít možnost využívat poštovních služeb (přístup k poštovnímu serveru pro odesílání a přijímání pošty).

58 Znát adresu elektronické pošty adresáta.

59

60 Po napsání dopisu v poštovním klientu (Netscape Messanger, Outlooku Express, Pine) předá tento program dopis poštovnímu serveru a ten zajistí jeho doručení až na cílovou adresu.

61 V případě, že dopis nelze doručit (chybná adresa, nedostupný cílový počítač, problémy na síti), je odesílateli zaslána zpráva o pozdržení doručení nebo o nemožnosti doručit dopis.

62 Další informace o Internetu

63 Historie http://www.isoc.org/zakon/Internet/History/HIT.html

64 Struktura Internetu a administrace http://www.isoc.org, http://www.iana.net

65 Internet v ČR, seznam nejvýznamnějších ISP, akademická síť http://www.nix.cz, http://www.ten.cz, http://www.cesnet.cz

66 Vyhledávání informací http://www.seznam.cz http://www.google.com

67 Lokální informace http://www.vutbr.cz/u3v (Universita třetího věku) http://www.vutbr.cz (VUT Brno) http://www.brno.cz (město Brno)

68 Komunikace typu klient - server

69 Základním principem komunikace na Internetu je komunikace typu klient-server.

70 Klient i server jsou aplikace (programy), které mohou běžet na libovolném počítači v síti.

71 Komunikují spolu dohodnutým způsobem, který je obecně popsán prostřednictvím přenosového protokolu - např. HTTP (u služby WWW), SMTP (přenos elektronické pošty) apod.

72 Klient je program, který přistupuje k serveru a žádá ho o vykonání určité služby. Server službu vykoná a pošle klientovi výsledek.

73 Příkladem může být například služba WWW.

74 WWW prohlížeč (např. Netscape, Internet Explorer) je klientský program, který přijímá požadavky od uživatele (např. nalezni stránku http://www.fee.vutbr.cz/Welcome.html) a posílá tyto požadavky v dohodnutém formátu (protokolem HTTP) WWW serveru (např. programu Apache, MS IS).

75 Server odpoví (pošle příslušnou stránku nebo chybovou odpověď) a klient zobrazí odpověď uživateli.

76

77 Klient zprostředkovává uživateli přístup ke službě na síti zasílá serveru žádost o vykonání služby (nalezení informace, provedení výpočtu apod.) interpretuje/zobrazuje uživateli informace od serveru

78 Server očekává příkazy klientů zpracovává příkazy a posílá výsledek úlohy může obsluhovat více klientů zároveň (multitasking)

79 World Wide Web

80 World Wide Web je globální hypertextový distribuovaný informační systém, který pracuje na principu klient-server.

81 Systém ukládá informace ve formě HTML stránek (WWW stránek), což jsou textové dokumenty obsahující navíc informace pro zobrazení v jazyce HTML.

82 WWW stránky mohou obsahovat odkazy na další stránky, dokumenty, soubory na lokální či vzdáleném počítači.

83 Systém WWW je tvořen nezávislými WWW servery, které obsahují WWW stránky.

84 Pro přístup k těmto stránkám se používají WWW klienti - programy, které přehledně zobrazují obsah WWW stránek (např. Netscape, Internet Explorer, Amaya, Hotjava).

85 Propojení WWW stránek na různých WWW serverech vzájemnými odkazy (tzv. URL) vytváří globální informační hypertextový systém.

86

87 Identifikace informace v systému WWW

88 Informace v systému WWW (konkrétní WWW stránky, adresáře se soubory, elektronické adresy) jsou jednoznačně popsány pomocí tzv. URL (Uniform Resource Locator).

89 URL má formát: http://počítač/WWW stránka, kde počítač je jméno WWW serveru, který obsahuje příslušnou WWW stránku, WWW stránka je jméno souboru obsahující WWW stránku s úplnou adresářovou cestou.

90 Např. adresa http://www.fee.vutbr.cz/~matousp/Welcome.html odkazuje na fakultní WWW server www.fee.vutbr.cz a na stránku Welcome.html, která je uložena v domovském adresáři uživatele matousp (cesta ~matousp/).

91 Systém WWW vyžaduje pro správné zobrazování informací grafické prostředí (MS Windows, Solaris, XWindows).

92 Prostřednictvím WWW klienta (Netscape, Internet Explorer) si můžeme prohlédnout příslušnou WWW stránku.

93 Dvojitým stisknutím myši na hypertextovém odkazu ve stránce (obvykle je zobrazen podtrženě) načte WWW klient novou stránku a zobrazí ji.

94 Stránka může být načtena buď z lokálního počítače či ze vzdáleného WWW serveru.

95 Takto můžeme prohlížet informace v aktuálním textu i v odkazovaných dokumentech.

96 WWW klient umožňuje

97 Zobrazit, popř. uložit do souboru či vytisknout aktuální stránku.

98 Procházet pomocí hypertextových odkazů další stránky.

99 Vracet se zpět k již prohlíženým stránkám (udržuje si historii).

100 Zobrazovat obrázky, interpretovat hudbu, video (dovolují-li to technické možnosti počítače).

101 Posílat elektronickou poštu přímo z WWW stránek.

102 Načíst soubor a uložit ho na lokální disk.

103 Vykonávat příkazy jazyků PHP, Java, Javascript, XML.

104 Přístup k Internetu

105 Komutované spojení

106 Přístup k Internetu se zřizuje dočasně (v okamžiku přístupu) a po skončení činnosti se zruší.

107 Uživatel dočasně získá IP adresu u poskytovatele služeb Internetu (ISP - Internet Service Provider).

108 Pro připojení se využívá veřejné telefonní sítě (rychlost omezena na max. 28.8 kbps, u ISDN 64 kbps).

109 Spojení vyžaduje modem na straně uživatele + komunikační software přístupový účet u ISP (jméno, heslo, telefonní číslo na přístupový bod)

110 Náklady na připojení počítače zahrnují použití telefonu (podle tarifu SPT) přístup k Internetu (časově neomezený paušální tarif nebo paušál + časový tarif)

111

112 Pevné spojení

113 Uživatelský počítač či síť jsou pevně připojeny k síti ISP - trvalý přístup k Internetu.

114 Pro připojení lze použít nejrůznějších technologií (optický kabel, kroucenou dvoulinku, radiové spojení).

115 Spojení vyžaduje síťové přípojení, tj. směrovač (router) na straně uživatele přidělení IP adres uživateli od ISP a nastavení záznamů v DNS o počítačích uživatele (obsahují registraci adres počítačů připojených do Internetu)

116 Náklady na připojení počítače zahrnují poplatky za pevnou linku poplatky za přístup k Internetu (objemové, paušální)

117


Stáhnout ppt "Internet, fenomén dnešní doby"

Podobné prezentace


Reklamy Google