Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Úvodem tohoto příspěvku je vhodné věnovat pozornost dvěma aspektům – lze stručně popsat – poslání – genezi tohoto semináře ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Úvodem tohoto příspěvku je vhodné věnovat pozornost dvěma aspektům – lze stručně popsat – poslání – genezi tohoto semináře ?"— Transkript prezentace:

1 1 Úvodem tohoto příspěvku je vhodné věnovat pozornost dvěma aspektům – lze stručně popsat – poslání – genezi tohoto semináře ?

2 2 - upozornit na nový lavinový jev v leteckém průmyslu - podpořit evropskou pobídku k synergické aktivitě - pomoci hledat v ČR zdroje financování rozvoje CUAV Je to první seminář na téma CUAV. Organizují jej VUT v Brně/FSI/LÚ jako jediný český subjekt v UAVNET VTÚLaPVO jako jediný výrobce a provozovatel UAV v ČR Cílem následujícího příspěvku je upozornit na dosud známé požadavky a na předpokládané možnosti jejich uskutečnění. V diskusi bude příspěvek doplněn dalšími několika podrobnějšími vystoupeními. Poslání tohoto semináře:

3 3 Od roku 2003 je Letecký ústav/FSI/VUT v Brně členem evropské komunity zabývající se problematikou CUAV. V lednu 2005 tato komunita vydala výzvu k rozvoji CUAV. V průběhu únor – duben 2005 Letecký ústav kontaktoval několik potenciálních provozovatelů, uživatelů a zákazníků CUAV v České republice (Policii ČR, IZS ČR, podnik geodetického průzkumu, VŠ zemědělskou aj.). Cílem bylo zjistit požadavky na použití CUAV v konkrétním prostředí a možnosti, jak dané potřeby pomocí CUAV uspokojit. Geneze tohoto semináře:

4 4 Požadavky potenciálních uživatelů potenciálních uživatelů a varianty jejich řešení pomocí civilních UAV (CUAV) Doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. Kbely 270405

5 5 a) Dosud zjištěné požadavky potenciálních uživatelů/zákazníků v ČR odpovídají předpokladům evropské komunity pro CUAV b) V ČR existuje značný zájem o tyto oblasti použití CUAV: - bezpečnost státu (monitorování, hlídkování, kontrola …) - integrovaný záchranný systém (hasiči, zdrav., policie …) - doprava (monitorování silniční, železniční, vodní; stav tras) - energetika (el. rozvodné sítě, plyn, voda, ropa) - životní prostředí (porosty, ovzduší, radiace …) - zemědělství a lesní hospodářství - informace (telekomunikace, měření dosahů spojů …) Co je výsledkem dosavadních diskusí?

6 6 Co musí CUAV umět ? a) Sběr informací: - zjišťování, pozorování a záznam nebo přenos informací : - v optickém spektru - v infračerveném spektru - v rádiových komunikačních pásmech - detekce radiace s přenosem dat - detekce/analýza chemických látek s přenosem dat b) Dlouhodobá retranslace v rádiových sítích (ŘLP) c) Simulace provozu umělé družice (navigace, ŘLP) d) Autonomní i neautonomní vlastní navigaci e) Otevřené i utajené on-line přenosy informací paluba-zem

7 7 Požadavky zákazníků na úroveň činnosti CUAV a) kvalita a objem informací (= kvalita snímačů) (PB, PM) b) vhodný způsob pozorování (= kvalita záznamu) c) dostatečně dlouhá doba pozorování (= výdrž letadla) d) schopnost pozorování delších tras (rychlost, dolet, dostup, přesnost sledování trati) e) pohotovost k pozorování u cílů (= doba letu k cílům) f) připravenost (= použitelnost v dané situaci/METEO) g) schopnost koexistence s pilotovanými letadly v daném segmentu vzdušného prostoru (= letecká legislativa)

8 8 Jaké mohou být druhy služeb, poskytovaných střediskem CUAV? 1) Rutinní služby: často nebo trvale poskytované jedním provozovatelem ve prospěch různých uživatelů (doprava, policie, IZS, zemědělství, životní prostředí, stavebnictví …). Přednosti: – možnost včasného plánování provozu – rutinní režim činnosti – stálé přenosové spoje k uživatelům – dlouhodobé provozní zkušenosti apod.

9 9 2)Občasné a náhlé služby: a) Občasné služby: – lety na neobvyklé nebo dlouhé trati – činnosti vyžadující mobilní pracoviště CUAV – jednorázové komerční činnosti b) Náhlé služby: – kalamity – aktivity v IZS – náhlé policejní akce apod.

10 10 Jak tyto služby poskytovat? Profesionálním střediskem operujícím ze stacionárního stanoviště? (Daný okruh účinné působnosti, plní celé spektrum činností, může si volit příznivé podmínky, zná terén, zná spoje, má technické zázemí, může trvale spolupracovat s územními orgány atd.) Profesionálním střediskem operujícím z mobilního stanoviště? (Vhodné pro rutinní i specializované činnosti, může volit stanoviště, pohotovost lze volit podle potřeby) Zřizovat střediska CUAV přímo u zákazníka? Poskytovat služby univerzálně? a užití CUAV v tomto případě založit na principu „objednej – zaplať“? (požadavky mohou být libovolné, ale legální a splnitelné.)

11 11 Čím tyto služby poskytovat? (Jakými letadly?) Ve světě (USA, Evropa, Izrael, Japonsko, ale také v ČR) bylo vyvinuto a je provozováno několik druhů a mnoho typů UAV – tzn. bezpilotních prostředků pro vojenské použití. Existují čtyři možnosti, jak pro ČR obstarat vhodnou leteckou techniku (nosiče) pro realizaci CUAV: - vývoj/výroba CUAV, vhodného pro ČR (pro střední Evropu) - adaptace CUAV z vhodného pilotovaného letadla - nákup cizí (evropské) techniky a její následná adaptace - adaptace UAV, již vyráběných v ČR

12 12 Možné formy provozu střediska CUAV Stacionární varianta: - přednosti (stabilní podmínky, grafikon, náklady, prac. podmínky, znalost teritoria, pevné spoje, technické zázemí, …) - nedostatky (vzdálené oblasti, potřeba větších dosahů přenosů …) Mobilní varianta: - přednosti (činnost „z centra dění“; krátká doba letu k cíli, přenosy na kratší vzdálenosti…) - nedostatky (větší zatížení lidí i materiálu/dočasné působení, náklady, potřeba budování spojů do center, bez tech. zázemí) Možné řešení : Stacionární středisko disponuje také mobilní soupravou, vytváří pro ni tech. zázemí, školí personál, poskytuje administrativu aj. Výrobní závod je tech. zázemím většího rozsahu (revize, větší opravy atd.).

13 13 Poloměr cca 70 km (max. 30 minut letu do místa určení) Varianta pokrytí ČR službami CUAV

14 14 Letecká legislativa CUAV Bezpečnost v provozu CUAV - jsou zatím málo známé skutečnosti, které je možno/nutno řešit v rámci celé Evropy a v rámci ICAO - letecká legislativa zatím reflektuje pouze pilotovaná letadla - bezpilotní letadla vyžadují jistý stupeň umělé inteligence - dosavadní představy o koexistenci CUAV s pilotovanými letadly ve společném segmentu vzdušného prostoru jsou založeny na použití SSR, TCAS a sofistikovaných komunikačních a přenosových systémů - lze očekávat, že potřeba této koexistence si vyžádá změny leteckých předpisů ve značném rozsahu - tyto změny vyžadují těsnou mezinárodní spolupráci

15 15 Cílem semináře je předložit pracovníkům s rozhodovací pravomocí takové informace, které usnadňují vytvořit si názor na otázku Rozvíjet nebo nerozvíjet CUAV v ČR ? Přitom objektivně platí, že: - z logiky vývoje letectví ve světě je zřejmé, že rozvoj UAV ve prospěch civilních služeb je neodvratný - ve výzvě evropské komunity je procesu rozvoje CUAV již stanoveno pevné období – 2005 – 15 (a proces již začal !) - která země se k této výzvě UAVNET nezapojí ihned, zřejmě postupně a definitivně předá potenciál tohoto odvětví letecké výroby a provozu jiným (z hlediska ČR ovšem zahraničním) konkurentům. Smysl tohoto semináře

16 16 Odpověď na otázku „Kolik by to stálo?“ vyžaduje výklad mimo rámec tohoto semináře. Příklad odhadu nákladů na jednu z variant předpokládaných řešení uvede další příspěvek. Významnými otázkami jsou: 1) Je možno sdružovat investice, potřebné k rozvoji CUAV, z více resortů? (Odpověď je ANO - viz přehled potenciálních uživatelů CUAV). 2) Kde je záruka vysokého stupně zhodnocení těchto investic? – V ustavení stálého řídicího orgánu – Ve výběru řešitelů K nákladům:

17 17 Poznámka (námět) Tento seminář sám může pouze podněcovat k vytvoření volného zájmového uskupení zainteresovaných subjektů. Ke koncepčnímu řízení rozvoje CUAV v ČR je ale třeba ustavit vhodný stálý řídicí orgán. Možný klíč: předseda … představitel investorů ekonom … jmenovaný investory manažeři + specialisté hlavních uživatelů stálí zástupci řešitelských subjektů oponenti … dočasně jmenovaní pro jednotlivé úkoly

18 18 Na výzvu evropské komunity CUAV zatím v ČR reagovali: VUT v Brně / Fakulta strojního inženýrství / Letecký ústav (odborné pracoviště konstrukce a provozu letadel; výzkum a vývoj letadel; člen evropské odborné komunity CUAV) LOM PRAHA, s.p. / VTÚLaPVO Praha – Kbely (mnohaleté zkušenosti s vývojem, výrobou, použitím a logistikou vojenských bezpilotních prostředků) AERO Vodochody (významný výrobce letecké techniky v Evropě) VZLÚ PRAHA (dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou letecké techniky) Universita obrany v Brně / Fakulta vojenských technologií (nástupnická organizace Vojenské akademie v Brně – výzkum/vývoj letecké techniky)

19 19 a)Zda zapojit Českou republiku do Evropou navrhovaného R&D v oblasti využívání UAV pro civilní účely? b)Jak vytvořit struktury, které tento úkol uskuteční? c) Jak získat pro tento proces potřebné finanční zdroje? Dobrým výsledkem tohoto prvního semináře k CUAV by bylo dosažení určité názorové shody na tyto otázky:

20 20 Další informace k obsahu tohoto příspěvku budou předneseny v diskusi po přestávce, spojené s ukázkou současné techniky UAV.


Stáhnout ppt "1 Úvodem tohoto příspěvku je vhodné věnovat pozornost dvěma aspektům – lze stručně popsat – poslání – genezi tohoto semináře ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google