Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-learning, autorské nástroje Moodle

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-learning, autorské nástroje Moodle"— Transkript prezentace:

1 E-learning, autorské nástroje Moodle
Příjemný den přeje Jana Látalová

2 Obsah úvod, principy a nástroje elektronického vzdělávání
Moodle jako technologie úsporných a efektivních řešení SW aplikace určená k vývoji multimediálního obsahu elektronické materiály, didaktické pomůcky

3 Projekt I N O V A C E Inovace vyjadřuje změnu a novinky,
např. zavádění vědeckého a technického pokroku, nových druhů výrobků... V důsledku inovací dochází k úsporám práce a přírodních zdrojů.

4 Projekt inovací Marketing sociálních sítí Inovace procesu výuky
Metodologie práce interního lektora a mentora Inovativní přístup k řízení vztahů Koučování, vedení týmů Komunikační dovednosti - vyjednávání, manipulace, asertivita Písemná a ová komunikace dle norem EU Kreativní myšlení v komunikaci Myšlenkové mapy E-learning, autorské nástroje, Moodle

5 1. Marketing sociálních sítí
Cíle marketingu Politika marketingu – 7P

6 Co je to sociální marketing
Firma i nezisková organizace si rozšiřují okruh sympatizantů (zákazníků, klientů, dárců), a to formou společné marketingové kampaně a navíc aktivně zapojuje zákazníky do procesu spotřebitelského rozhodování. CRM využívá reklamy, PR a ostatních marketingových nástrojů. Firmám umožňuje odlišit se od konkurence a zvýšit prodej, pro neziskové organizace znamená nový finanční zdroj a zviditelnění. To je klasická win-win situace

7 2. Inovace procesu výuky učící se organizace
Kultura podporující učení Kultura bránící učení Vyrovnává zájmy všech zájmových skupin Rozlišuje mezi tzv. „hard“ a „soft“ záležitostmi Orientuje se spíš na lidi než na systémy Orientuje se spíš na systémy než na lidi Podporuje lidskou víru ve schopnost změnit prostředí Umožňuje lidem změnu, jen když je nutná Poskytuje čas k učení Je přísná a skoupá K problémům přistupuje celostně Řešení problémů po částech Podpora otevřené komunikace Regulované toky informací Podpora týmové práce Víra v individualizovanou soutěž Vrcholoví manažeři jsou přístupní Vrcholoví manažeři vládnou

8 3. Metodologie práce lektora a mentora
???? CHCE UMÍ ANO NE CHCE UMÍ 2 3 1 4 START

9 4. Inovativní přístup k řízení vztahů
vytvořit vztahy osobní důvěry pravidelné návštěvy společenské akce a aktivy pro využití volného času vysoký počet kontaktů podpora speciálních akcí pro zákazníka otevřená komunikace sdílení vzájemných problémů upozorňování na potenciální problémy zapojení vrcholového managementu vytvořit vstupní bariéry pro konkurenci udržení nízkých konkurenčních cen vynikající produkty a aplikace síť vztahů ceny založené na celkovém objemu obchodování společné dlouhodobé plánování společné inovační týmy

10 4. Inovativní přístup k řízení vztahů
posílit výstupní bariéry pro zákazníka dosáhnout toho, aby byl zákazník závislý na technické podpoře zapůjčení zařízení podepisování formálních dlouhodobých vztahů organizace zákaznických klubů snaha o unikátní design a zpracování komponent poskytování speciálních školení přestěhování do společných provozních / kancelářských prostor iniciovat projekty společného podnikání, které by přispěly k dosažení cílů daného zákazníka přidělení pracovníků pro daného zákazníka vytváření společných projektových skupin spolupráce ve společných obchodních podnicích spojení výzkumných a vývojových kapacit a pracovníků spolupráce se zákazníkem na průzkumu trhu společná zákaznická databáze

11 Stanovte si poslední cíl dnešního semináře:
5. Koučování S specifický M měřitelný A akceptovaný R realistický T termínovaný Stanovte si poslední cíl dnešního semináře: Co Vy jako manažer můžete zlepšit na vnitrofiremní komunikaci, při práci s lidmi?

12 6. Komunikační dovednosti

13 7. Profesionální písemná a mailová komunikace
jasná, stručná, stylisticky a gramaticky správná patří k základním atributům úspěšnosti, a tím i konkurenceschopnosti společnosti v „boji o klienta“. Turbulence dnešní doby počítačů a moderní techniky nás od klasického obchodního dopisu vede k používání rychlé komunikace - k ům.

14 8. Přehled základních kreativních technik:
- Branistorming - Brainwriting - Myšlenková mapa - Disociace - Myšlenkové židle - Myšlenkové klobouky - Laterální myšlení

15 8. Kreativita v komunikaci Vzorec představivosti
Chcete-li si něco zapamatovat, zapojte představivost: Přehánění Humor Smysly /zrak, hmat, chuť, sluch a čich/ Barva Rytmus Pozitivní myšlení Mentální mapa Zobrazení

16 9. Mentální mapy Mentální mapa je nejdokonalejším organizačním nástrojem našeho mozku… Mentální mapy mohou pomáhat v mnoha směrech: plánování rozvíjení komunikačních schopností tvořivosti zvládání problémů koncentraci zapamatování si efektivním učení vnímání Mentální mapy pomáhají naučit se, upořádat, uskladnit informace a přirozeným způsobem je utřídit tak , abychom ke kterýmkoliv z nich měli okamžitě přístup.

17

18 E-learning je vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.

19 E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu.
je v podstatě jakékoli využívání elektronických materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména/nejenom prostřednictvím počítačových sítí. je forma vzdělávání využívající multimediální prvky - prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikaci s lektorem a spolužáky, testy, elektronické modely procesů, atd. v systému pro řízení studia. Jde o takový typ učení, při němž získávání a používání znalostí je distribuováno a usnadňováno elektronickými zařízeními.

20 Zhodnoťte e-learning SWOT Silné stránky Slabé stránky
Příležitosti pro výuku Hrozby pro výuku

21 Moodle Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku.
V angličtině jej lze také považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost.

22 Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Je vyvíjen jako nástroj podporující sociálně konstruktivistický přístup ke vzdělávání. Moodle je poskytován zdarma…

23 V čem je Moodle výhodný Operativnost - aktualizace veškerých informací je pro pedagoga rychlá a jednoduchá. Čím rychleji a snáze může pedagog v prostředí pracovat, tím rychleji se informace dostávají k Vám studentům. Srozumitelnost - prostředí MOODLE je jednoduché a přehledné, umožňuje nastavení podle cílové skupiny. Díky tomu můžete jednoduše sledovat novinky, vyhledávat výukové materiály či posílat své komentáře k různým tématům. Kompaktnost prostředí - MOODLE umožňuje z jedné stránky přístup k různým informacím a dokumentům. Vy pak nemusíte vyhledávat materiály pod různými odkazy. Vše je při sobě a vzájemně provázané.

24 V poslední době se na technologie kolem e-Learningu soustředí velká pozornost…
Mnoho pedagogů se zabývá tím, jak by měly pro tento typ vzdělávání vypadat výukové materiály a výuka vůbec. Mnoho specialistů na informační technologie řeší problematiku přenositelnosti dat, jejich hromadné správy, údržby a prezentace koncovým uživatelům. Další se specializují na automatizované testování znalostí, sledování průchodu studiem, nové možnosti komunikace a řadu podobných problémů. Jednou z nejdůležitějších úloh při zavádění e-Learningu je nabídnout pedagogům kvalitní, ale přitom jednoduchý a dostupný autorský nástroj.

25 E-LEARNING Jaké funkční požadavky máte na autorský nástroj?

26 Funkční požadavky autorského nástroje…
1. Měl by vyhovět všem I v rámci jedné organizace se totiž jistě najdou uživatelé bez velkých technických schopností a znalostí, stejně jako uživatelé technicky zdatní. Pro ty první je důležité umožnit jednoduchou a přímočarou tvorbu výukových materiálů formou srozumitelných průvodců nebo pouhého vyplňování předchystaných šablon. Druhému typu uživatelů se naopak zavděčí program, který jim dá plnou kontrolu nad výsledkem,umožní realizaci všech jejich představ a dovolí jim s výsledkem si takzvaně „pohrát“ třeba i na nižší úrovni.

27 Funkční požadavky autorského nástroje…
2. Dalším požadavkem, který je zcela zásadní zejména v akademickém prostředí, je něco na způsob „zpětné kompatibility“. Skoro všichni učitelé totiž již nějaké materiály připravené mají. V dnešní době se navíc stále zvyšuje podíl těch, kteří své podklady mají již v digitální podobě. Proto by jistě vzbudilo značnou nevoli, kdyby byli všichni nuceni začít své pracně zpracované materiály přepisovat od začátku znova. Jedinou cestou je tedy umožnit v programu importovat data ze všech často používaných formátů. Prakticky nutností je dnes z tohoto pohledu podpora formátů HTML, MS Word a MS Powerpoint.

28 Funkční požadavky autorského nástroje…
3. Vedle podpory samotného získávání vědomostí se v e-Learningu stále výrazněji uplatňují technologie pro automatizované testování znalostí. A to jak ve fázi přípravy testů, tak i při jejich (zcela- či polo-automatickém) vyhodnocování. Kvalitní autorský nástroj by tedy měl pamatovat i na tuto oblast a umožnit uživateli formulovat testové otázky včetně odpovědí, vkládat je do výukových materiálů, sdružovat do samostatných testů, atd.

29 Funkční požadavky autorského nástroje…
V dnešní době již nikoho nepřekvapí, že počítače umí zobrazovat obrázky a animace, přehrávat zvuky i videa. Suché textové materiály již dnes působí poněkud nepatřičně. Využití těchto moderních technologií umožňuje nejen oživit výuku, ale také pomáhá udržet pozornost posluchačů. Názorné video navíc mnohdy objasní problematiku mnohem lépe, než dlouhý výklad.

30 Funkční požadavky autorského nástroje…
5. Možnost připravovat materiály pro postižené studenty…

31 Funkční požadavky autorského nástroje…
5. Komplexní e-Learningový autorský nástroj by v sobě měl zahrnovat i jednoduchou funkcionalitu /snadné ovládání – klik myši/.

32 Funkční požadavky autorského nástroje…
6. měl by vytvářet materiály, které jsou schopné přizpůsobovat se potřebám konkrétního uživatele /různé technické vybavení uživatelů/.

33 Jsem učitel a zakládám kurz

34 Učitel… Stránka kurzu je rozdělena do oddílů (podle témat nebo týdnů). Kurz vytváříte tím, že do něj vkládáte studijní materiály a činnosti. Pro vytváření textů přímo v Moodlu můžete použít několika různých formátů včetně HTML. Stejně tak máte k dispozici několik různých způsobů pro zápis studentů do kurzu a jejich rozdělení do skupin. Obrázek níže zachycuje nově založený kurz s tematickým uspořádáním a zapnutým režimem úprav. Vpravo a vlevo na stránce je vidět několik z mnoha postranních bloků Moodlu, jako například blok "Poslední novinky" nebo "Správa". Učitel nyní může začít vkládat do kurzu materiály a zakládat v něm činnosti.

35 Moduly činností

36 Studijní materiály

37 Blogy

38 Jak vypadá kurz v Moodle

39 Můj první kurz v Moodle

40 Moodle Typy uživatelů (role) – host, student, učitel, tvůrce kurzu, správce, administrátor. Přihlášení: uživatelské jméno a heslo Proč změny ve školství? Končí transfer stabilních znalostí od učitele a jejich absorpce studenty (učitel, kniha, křída a tabule, meotar) Začínají se využívat moderní informační a komunikační prostředky (počítače, počítačové sítě, dataprojektory, interaktivní tabule, e-learning, videokonferenční přenosy…) Jaké je využití této aplikace ☺ Třídní nástěnka Mimoškolní aktivity (výuka programování…) Publikování elektronických dokumentů Komunikační rozhraní Výukový kurz

41 Kurzy v prostředí Moodle
Přípravná část Studijní materiály (formáty – PDF) Promyslet si vedení kurzu (studijní materiály, činnosti, testy jako zpětnou vazbu) První kurz v Moodle Kategorie a nastavení vlastnosti kurzu (uspořádání, data…) Začátek kurzu – (název předmětu, cíle, průvodce celým studijním kurzem, adresář se studijními materiály…) Rozpracování jednotlivých témat výuky (název tématu, cíle, klíčová slova, průvodce tématem, teoretická část výuky – studijní materiál, praktická cvičení, úkoly, korespondenční úkoly, komunikační prostředky…) Pro zpětnou vazbu – test a hodnocení


Stáhnout ppt "E-learning, autorské nástroje Moodle"

Podobné prezentace


Reklamy Google