Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management rizika Milík Tichý 608 818 016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management rizika Milík Tichý 608 818 016."— Transkript prezentace:

1 Management rizika Milík Tichý milik.tichy@volny.cz www.sweb.cz/tirisk www.volny.cz/milik.tichy 608 818 016

2 12-01-19Management rizika realizace stavby2 Milík Tichý (1929) stavební inženýr betonové konstrukce zatížení stavebních konstrukcí spolehlivost rizikologie projektový manažer rizikový inženýr znalec rozhodce

3 12-01-19Management rizika realizace stavby3 Cíle managementu rizika  Minimalizovat škody –na zdraví / životech –na majetku  Usnadnit řízení projektu –projektování –realizaci –provoz –nákladový dozor  Minimalizovat finanční rizika: –vést k dodržení předpokládaných peněžních toků, rozpočtů a harmonogramů –dát podklady pro tvorbu a čerpání rozpočtových rezerv –dát podklad pro pojištění/zajištění, bankovní záruky  Zviditelnit rizika Rozhodovatelům

4 12-01-19Management rizika realizace stavby4

5 12-01-19Management rizika realizace stavby5

6 12-01-19Management rizika realizace stavby6 Objekt ––––––––––––––––––––- – dálnice Dxx – úsek 80.-160. km – vozovka – mýtné brány... Proces ––––––––––––––––––––– – doprava A => B v srpnu – doprava B => A v lednu – zimní údržba... Co vyšetřujeme? objekt ↔ proces

7 12-01-19Management rizika realizace stavby7 Projekt plánovaný, uspořádaný a řízený souhrn hmotných a nehmotných činností, vymezených lidskými a finančními zdroji, a vedoucích k dosažení specifikovaného cíle v určeném čase a prostoru Např.:  Projekt realizace: cílem je převod finančního kapitálu na hmotný kapitál  Projekt údržby : cílem je zajišťování vlastností objektu nebo procesu (nejen stavebního)  Projekt managementu rizika: cílem je minimalizovat ztráty na objektu nebo procesu (optimalizace využití lidských a finančních zdrojů)

8 12-01-19Management rizika realizace stavby8 Rizikologické pojmy Popisy: Nebezpečí – Hz (závažnost nebezpečí Sv) Scénář nebezpečí – Sc Veličiny: Pravděpodobnost – Pr Škoda – Dm Riziko: Rs(T, Ω ) = Pr(T, Ω ) x Dm(T, Ω ) (klasická definice)

9 12-01-19Management rizika realizace stavby9 Čas Dva parametry: ● referenční doba T ref – doba jízdy z A do B... – doba stavební výluky... – součet dob havarijních výluk... – záruční doba za mýtné brány... ● poloha referenční doby t ref – okamžik odjezdu z A... – datum zahájení díla...

10 12-01-19Management rizika realizace stavby10 Prostor Dva parametry Referenční prostor Referenční poloha 1 D –trasa A-B 2 D –území podél trasy A-B 3 D –prostředí trasy A-B síť –lineární, plošná prostorová

11 12-01-19Management rizika realizace stavby11 Objekt a proces jako zdroje a příjemci nebezpečí Objekt = proces, který se zastavil v čase Proces = objekt, jehož dalším rozměrem je čas

12 12-01-19Management rizika realizace stavby12

13 12-01-19Management rizika realizace stavby13 Dvě koncepce ovládání rizika ProaktivníReaktivní aktivní opatření proti realizaci scénáře nebezpečí pasívní opatření proti realizaci scénáře nebezpečí Europabrücke: ● clony na zábradlích...● upozornění: "Hleď si řízení a nesleduj krásy údolí!" Zásada předběžné opatrnosti

14 12-01-19Management rizika realizace stavby14 Hlavní skupiny nebezpečí  technologická  průmyslová  dopravní  komunikační  energetická  …  ekonomická  trhy  změny hodnot  změny kurzů CP  kolaps peněžních ústavů  …  politická  demokratický vývoj  násilné změny  terorizmus, nacionalismus  …  právní  advokáti  soudy  zákony, normy  …  klimatická  dlouhodobá kolísání povětrnostních podmínek  změny klimatu  vliv na systémy a jejich prvky  …  ekologická  fyziologická

15 12-01-19Management rizika realizace stavby15 Dvě základní nebezpečí u stavebních zakázek  Mizerné smlouvy  Mizerné (žádné) řízení

16 12-01-19Management rizika realizace stavby16 Nebezpečím a rizikem jsou zatíženy všechny prvky realizace stavby ! Tři pilíře stavební zakázky

17 12-01-19Management rizika realizace stavby17 Tři managementy

18 12-01-19Management rizika realizace stavby18 Objekty v managementu rizika Technické  silnice nebo jiná pozemní komunikace  elektrorozvodná síť v Jihočeském kraji  soubor budov Slovenského národného divadla v Bratislavě Organizační  podnik ABC ve Zlíně  Strojní fakulta VUT v Brně  rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Provozní  strojní vybavení výrobny nábytku v podniku ABC ve Zlíně Biologické  les na p. p. č. 285, k. ú. Paběnkov  vlastní tělo  vlastní nervová soustava...

19 12-01-19Management rizika realizace stavby19 Procesy v managementu rizika Technické  doprava na dálnici Brno-Bratislava v období kalendářního roku  výroba elektřiny v jaderné elektrárně Mochovce v nejbližších deseti letech  těžba kamene v lomu GHI u Mrákotína po restrukturalizaci podniku Organizační  řízení podniku ABC ve Zlíně průběžně v budoucích letech  pojišťovací služby pojišťovny DEF od dnešního dne do roku 2010 Provozní  rekonstrukce budovy Národního divadla v Praze od převzetí staveniště do konce záruční doby Biologické  vlastní život v období od 75 let do konce života

20 12-01-19Management rizika realizace stavby20 Okruhy nebezpečí / rizik organizace  interní okruh – rizika uvnitř organizace  externí okruh – rizika vyplývající z působení organizace v technicko-ekonomicko-sociálním prostředí, TESP –rizika pasívní (organizace je příjemcem rizik z TESP) –rizika aktivní (organizace je zdrojem rizik do TESP)  styčný okruh – rizika vznikající na styku organizace s vnějšími systémy

21 12-01-19Management rizika realizace stavby21 Opatření managementu rizika  Fyzická řešení –prevence –krizové plány  Strategická řešení –diverzifikace činností  Operační řešení –prevence –sanace  Finanční řešení –přenos rizika (prodej závazku, nákup závazku, záruky, pojištění)

22 12-01-19Management rizika realizace stavby22 Schéma managementu rizika StupeňFunkceČinnostOdpovědnost 1 Rozhodovatel (vrcholový management, CEO, COO, front office aj.) ♦ strategická a operativní rozhodnutí podle kritérií a podle rizika; ♦ hodnocení dopadu rozhodnutí; ♦ plynulá informace ÚMR rozhodovací 2CRO ♦ řízení VMR a ÚMR informační "nahoru" a "dolů", rozhodovací vůči SMR 3Výbor MR ♦ taktika, zásady informační "nahoru" a "dol ů "

23 12-01-19Management rizika realizace stavby23 4 Útvar MR (middle office, analytik, manažer rizika apod.) ♦ vyhodnocení, výpočet rizika, zpracování preventivních opatření; ♦ povinnost informace Rozhodovateli; ♦ doporučení Rozhodovateli; ♦ stanoviska k rozhodnutím Rozhodovatele; ♦ ÚMR není řídícím centrem informační "nahoru" a "dolů" 5 Správce rizik ("vlastník rizik", provozní útvar organizace) ♦ monitorování, povinnost reportingu směrem k ÚMR informační "nahoru"

24 12-01-19Management rizika realizace stavby24 Vstupní kroky MR  zřízení funkce CRO a kontrola jeho činnosti  zřízení Útvaru managementu rizika (ÚMR)  zřízení Výboru managementu rizika (VMR)  zřízení funkce pojistného inženýra (PI), popřípadě také pojistného matematika (PM) a kontrola jejich činnosti  zajištění komunikace mezi útvary organizace  zajištění plynulé informace o nebezpečích a rizicích podle požadavků RI a PI  financování SMR v záběhovém a běžném období (zpracování, údržba, přestavba)  hodnocení ekonomického dosahu SMR

25 12-01-19Management rizika realizace stavby25 Formát SMR Formát musí mít takovou hierarchii, aby se docílil spolehlivý tok informací mezi vlastníky rizik, ÚMR a Rozhodovatelem: –o segmentech, které jsou nebezpečím buď bezprostředně vystaveny anebo naopak nebezpečí vytvářejí –o zdrojích nebezpečí –o realizacích nebezpečí očekávaných neočekávaných

26 12-01-19Management rizika realizace stavby26 Nástroje SMR  Příručka MR –definici oblastí řízení rizik –postupy řízení rizik –popis interakcí procesů řízení rizik  Katalog nebezpečí / rizik –údaje o zdrojích nebezpečí a jejich vlastnostech –údaje o možných scénářích nebezpečí. –popis nebezpečí a scénářů –odhady pravděpodobností realizace –odhady možných škod, popřípadě povahy škod –stanovení strategie pro řízení příslušného rizika podle 4T  Karty rizik  Mapy nebezpečí / rizik  Formuláře

27 12-01-19Management rizika realizace stavby27 Možnosti pořízení SMR Samostatné zpracování Nákup hotového softwaru Zpracování na zakázku

28 12-01-19Management rizika realizace stavby28 Problémy v organizaci  "Vždyť už to dávno tak děláme"  netrpělivost při zpracování  problémy při zavádění (obvyklá nechuť k novým postupům)  "Management rizika vyžaduje náklady, ale nevydělává".  kultura MR se obtížně vytváří  negativní chápání nebezpečí a rizika, podceňování problému  šíře problematiky  obava z hmotné odpovědnosti  malomyslnost při řízení zejména vnějších rizik

29 12-01-19Management rizika realizace stavby29  utajování nebezpečí a rizik a jejich realizací středním managementem ——  není ustanoven CRO nebo jiný obdobný pracovník –nejasné kompetence –kumulace pravomocí –přetížení správců rizik  nechuť k novinkám přinášejícím "papírování"  nechuť ke spolupráci napříč organizací  izolované řízení: –nestejná metodika –různé ocenění –nemožnost vytvoření jednotné rozhodovací báze –nedostatečný reporting zdola nahoru –nezávislost reportingu –náhodnost –nedostatečná informace shora dolů

30 12-01-19Management rizika realizace stavby30 Přínosy managementu rizika primární:  zkvalitnění strategických rozhodnutí  schopnost efektivní reakce na katastrofy  zlepšení alokace kapitálu  získání konkurenčních výhod  zvýšení důvěry investorů, bank a pojistitelů  získání zakázek podmíněných funkčním SMR  získání úvěrů  získání bankovních záruk následný:  omezení ztrát  snížení nákladů na pojištění a hedging  zvýšení podílu na trhu  zlepšení image a ratingu  výhoda proti konkurenci, která rizika neřídí Ekonomický dosah zavedení a udržování SMR nelze numericky předem odhadnout. Souhrnně lze říci, že řízení rizik má vliv na hodnotu organizace

31 12-01-19Management rizika realizace stavby31 Náklady na SMR  Pořizovací: –odměny zpracovatelům –náklady na záběhové instruktáže –tiskopisy –software  Provozní: –mzdy a odměny CRO a ÚMR –motivační odměny –náklady na zajišťování SMR vně ÚMR –náklady na běžné instruktáže –běžná údržba SMR –přestavba SMR –audit SMR

32 Tunel Praha – Beroun

33 12-01-19Management rizika realizace stavby33  Železniční tunel 2 x 25 km  Návrhová rychlost až 300 km/h  SŽDC objednala Analýzu rizika v aspektu PROVOZ a v aspektu VÝSTAVBA  Dva týmy expertů – celkem 25 odborníků  Řešení proběhlo "elektronicky"  Koncepce: metoda SAFMEA a metoda UMRA

34 12-01-19Management rizika realizace stavby34 Prvek projektu Možný způsob poruchy Možné následky vzniku poruchy mRP N Prostředí geologickénepředvídané krasové jevysnížení rychlosti postupu ražby23.1 Financovánínavýšení investicodklad, zrušení výstavby21.7 Prostředí geologickétektonická porucha, anomáliezvýšené náklady výstavby20.8 Čelbavypadnutí porušených bloků horniny (zával) zavalení razicích mechanizmů na čelbě 20.6 Prostředí geologickétektonická porucha, anomáliezaplavení díla20.6

35 12-01-19Management rizika realizace stavby35 Ohrožené segmenty projektu Zdroje nebezpečí Nepovolané osoby Údržba Dohlédací služba Dodavatelé prací aslužeb, materiálů,zařízení Dodavatelé energie Provozovatel dráhy Projektanti Záchranné služby Předpisy Realizace Vlaková souprava v tunelu2.22.30.71.50.61.01.21.30.81.1 Systém dodávky energie2.61.70.61.53.00.70.61.00.40.5 Trakční vedení1.72.50.61.82.30.60.40.70.40.8 Železniční svršek3.02.60.92.00.10.60.90.70.10.8 Monitoring nebezpečných nákladů 2.50.52.00.3 0.80.4 1.30.5 Geometrie koleje2.6 0.82.00.10.70.40.70.10.9 Monitoring provozu1.81.50.70.40.8 0.60.50.90.4 Řídicí centrum2.10.60.50.6 0.80.40.60.4 Hlásiče požáru v tunelu1.11.20.9 0.60.71.10.6 Kabeláže různé1.00.80.90.80.40.21.61.00.51.1

36 12-01-19Management rizika realizace stavby36 Ohrožené segmenty projektu Zdroje nebezpečí Barrandien Dodavatelé prací,materiálů, zařízení Geotechnickýprůzkum Podzemní voda Místní úřady aaktivity Projektanti Investor Technické dozory Předpisy Právní vztahy Ražba TBM3.01.92.32.40.61.91.11.71.01.2 Harmonogram realizace2.01.9 1.5 1.21.51.11.51.6 Přípravná dokumentace2.20.52.52.02.82.01.71.11.30.9 Vedení trasy2.50.62.82.22.41.71.51.31.11.2 Rozpočet realizace2.11.71.51.41.21.71.80.71.21.6 Realizační dokumentace1.61.21.9 2.12.01.31.41.00.9 Únikové cesty2.01.51.6 1.41.31.2 1.3 Čelba TBM3.02.12.32.60.51.30.61.60.80.9 Portály2.11.61.91.12.11.91.11.50.9 Průzkum IG a HG2.21.21.72.01.41.21.71.60.91.3

37 12-01-19Management rizika realizace stavby37 Doporučení pro objednatele analýzy Management rizika  Pro projekt TPB zavést Systém managementu rizika (SMR) závazný pro všechny účastníky projektu – jako součást projektového řízení. Za tím účelem zřídit stálou skupinu odborníků, eventuálně pracoviště.  Projektový management založit podle PMBOK Guide [2004] nebo podle jiného renomovaného systému.  Zpracovat otevřený Manuál projektu s popisem procedur managementu.  Zajistit kontinuální analýzu a management rizika v průběhu celého projektu a dále také v počátečním období provozu.  Zajistit analýzu rizika pro další aspekty projektu, především pro aspekt GEOLOGIE.  Zpracovat plán dalších analýz rizika na aspektech VÝSTAVBA a PROVOZ a na dalších aspektech, popřípadě podaspektech.  Založit Registr rizik projektu.  Založit a udržovat topografické a tabelární, popř. grafické Mapy nebezpečí a rizik projektu.

38 12-01-19Management rizika realizace stavby38  Založit sledování nákladů na riziko.  V rozpočtu projektu založit kapitolu " Management rizika ".  Ustanovit odborníka, který se bude systematicky zabývat analýzou rizika ve vedoucí funkci a vyslat ho na stáž na některou obdobnou akci (např. tunel Gotthard, Brenner), pokud se najde příjemce takového stážisty.  Zajistit průběžné posouzení projektu (commissioning, aprobaci, oponenturu) zaměřené na management rizika. Pojištění  Vybrat pojišťovacího makléře pro projekt, který bude působit již v přípravných fázích.  Požadovat, aby makléř věnoval pozornost všem eventuálním výlukám z pojištění, popřípadě aby zajistil pojistné smlouvy náležitými doložkami.  Vyžadovat pojištění všech účastníků projektu podle pokynů a doporučení makléře a v souladu s ITIG Code [2006] a stanovit pro pojistníky pojistné částky.

39 12-01-19Management rizika realizace stavby39 Bankovní záruky  Vybrat konzultanta v oboru bankovních záruk.  Rozhodnout, od koho se bude předložení bankovní záruky vyžadovat.  Od zhotovitelů vyžadovat bankovní záruky na dokončení díla a bankovní záruky na platby podzhotovitelům ve výši 100% nabídkových cen.  Požadovat, aby výše poplatku za bankovní záruku byla specifikována jako součást nabídkové ceny. Prevence sporů  Ve smlouvách na dodávku stavebních prací a také v dalších smlouvách zajistit expertní řešení sporů s eventuálním následným rozhodčím řízením. Postupovat podle vzorových podmínek FIDIC.  V rozhodčích doložkách uvést Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a jeho Řád (pokud nebude požadován Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži a jeho Řád). Nepřipustit rozhodčí doložky znějící na rozhodčí řízení "ad hoc".

40 12-01-19Management rizika realizace stavby40 Zadávání  Rozhodnout o formě zakázek (tradiční, D/B aj.) a subdodávek na dodávky materiálů, výrobků, systémů stavebních prací atd.  Proces zadávání a zadávací podmínky připravit již v přípravném stadiu projektu.  Pro smlouvy o dílo na dodávku projektové dokumentace a na dodávku stavebních prací použít a učinit závaznými příslušné Vzorové podmínky FIDIC v původním (anglickém) znění.

41 12-01-19Management rizika realizace stavby41  Zpracovat vzorové smlouvy na subdodávky tak, aby odpovídaly smlouvám s hlavními zhotoviteli.  K podání nabídky vyzvat uchazeče, kteří uspěli v náležitě připraveném předkvalifikačním řízením.  Výběr dodavatele provést na základě definovaného kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s diskontováním budoucích nákladů ke dni podání nabídky podle klíče stanoveného zadavatelem.

42 12-01-19Management rizika realizace stavby42  Nabídkovou cenu požadovat v euro (ještě před jeho zavedením v Česku).  Požadovat závazně, aby při předložení nabídky uchazeč prokázal svůj systém managementu rizika a aby specifikoval náklady na management rizika.  Vyžadovat, aby uchazeč v případě úspěch v zadávacím řízení založil svůj Registr rizik a postupoval podle ITIG Code [2006].  Požadovat, aby uchazeč předložil současně s nabídkou informaci o haváriích nebo jiných událostech na dodávkách v posledních deseti letech před podáním nabídky.  Ve výběrovém řízení na dodávku zařízení (razicího stroje, měřicích a regulačních systémů apod.) požadovat údaje o poruchovosti a životnosti zařízení, trvání eventuálních poruch, trvání údržby apod.

43 12-01-19Management rizika realizace stavby43 Literatura  Tichý M.: Ovládání rizika. C.H. Beck, Praha, 2006  Tichý M.: Projekty a zakázky ve výstavbě. C.H. Beck, Praha, 2008  Rozsypal A.: Inženýrské stavby. Řízení rizik. Jaga, Bratislava, 2008  www.sweb.cz/tirisk, www.volny.cz/milik.tichy www.sweb.cz/tiriskwww.volny.cz/milik.tichy


Stáhnout ppt "Management rizika Milík Tichý 608 818 016."

Podobné prezentace


Reklamy Google