Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Přednášející: Václav URBÁNEK, KVF VŠE NB, 1. patro číslo 150, telefon 224095153, web: (na TUL: budova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Přednášející: Václav URBÁNEK, KVF VŠE NB, 1. patro číslo 150, telefon 224095153, web: (na TUL: budova."— Transkript prezentace:

1

2 1 Přednášející: Václav URBÁNEK, KVF VŠE NB, 1. patro číslo 150, telefon 224095153, e-mail urbanek@vse.cz web: http://nb.vse.cz/~urbanek (na TUL: budova H, 6. patro KPE, č. dveří 716 tel. 485352443)

3 2 Literatura: HAMERNÍKOVÁ, B., MAAYTOVÁ, A. a kol. Veřejné finance. Praha: ASPI, 2007 HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Veřejné finance. Praha: Eurolex Bohemia, 2004 Doporučená MUSGRAVE, R.A., MUSGRAVEOVÁ, P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994 STIGLITZ, J.E.: Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997 JACKSON, P.M., BROWN, C.V.: Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2003

4 3 1.téma: Veřejné finance -vymezení základních pojmů - základní pojmy veřejných financí - vazby na ekonomii veřejného sektoru - příčiny rozvoje veřejných financí - mikroekonomické a makroekonomické aspekty - vývoj fiskální teorie

5 4 Hlavní problémy určení předmětu fiskální teorie (teorie veřejných financí): - prolínají se dva okruhy teorií – teorie veřejných financí a ekonomie veřejného sektoru - vznikají potíže při pokusech dělit problematiku mezi fiskální teorii a teorii veřejného sektoru - existují rychlé změny v reálném vývoji veřejných financí - je mnoho teoretických přístupů k veřejným financím

6 5 VEŘEJNÉ FINANCE JSOU – specifické finanční vztahy vznikající ve smíšené ekonomice mezi subjekty veřejného sektoru a mezi subjekty soukromého sektoru;specifické finanční vztahy vznikající ve smíšené ekonomice mezi subjekty veřejného sektoru a mezi subjekty soukromého sektoru; také příslušné finanční operace mezi těmito subjektytaké příslušné finanční operace mezi těmito subjekty

7 6 TERMÍN FISKÁLNÍ – v češtině dva významy: týkající se všeho souvisejícího s veřejnými financemi spíše na straně státních příjmů, státního řízení – v římské době fiscus byla císařská pokladna – ALE – aerarium (ERÁR) byla veřejná pokladna, tedy zřejmě spíše výdajová strana financítýkající se všeho souvisejícího s veřejnými financemi spíše na straně státních příjmů, státního řízení – v římské době fiscus byla císařská pokladna – ALE – aerarium (ERÁR) byla veřejná pokladna, tedy zřejmě spíše výdajová strana financí odborný termín spojený s určitým typem hospodářské politiky vlády zaměřené na stabilizaci ekonomiky – FISKÁLNÍ POLITIKA – viz kapitola tohoto kursuodborný termín spojený s určitým typem hospodářské politiky vlády zaměřené na stabilizaci ekonomiky – FISKÁLNÍ POLITIKA – viz kapitola tohoto kursu

8 7 tržní –regulováno cenami, cenovými signály SMÍŠENÁ EKONOMIKA (mixed economy): koexistence soukromého a veřejného sektoru pluralita vlastnictví –soukromé –veřejné - státní, municipální, komunální apod. dvojí fungování ekonomiky: netržní –řízeno veřejnými (státními) zásahy, tj. různými zákony (regulací), daněmi, veřejnými výdaji

9 8 Government spending, % of GDP 18701913192019371960198019901996 Austria--14.715.235.748.148.651.7 Belgium---21.830.358.654.854.3 Canada--13.318.628.638.846.044.7 France12.617.027.629.034.646.149.854.5 Germany10.014.825.042.432.447.945.149.0 Italy11.911.122.524.530.141.953.252.9 Japan8.88.314.825.417.532.031.736.2 Netherlands9.19.013.519.033.755.254.049.9 Norway3.78.313.7-29.937.553.845.5 Spain-8.39.318.418.832.242.043.3 Sweden5.76.38.110.431.060.159.164.7 Switzerland-2.74.66.117.232.833.537.6 Britain9.412.726.230.032.243.039.941.9 United States3.91.87.08.627.031.833.3 AVERAGE8.39.115.418.3 * 28.543.346.147.1 Australia----21.231.634.736.6 Ireland----28.048.941.237.6 New Zealand----26.938.141.347.1 AVERAGE----25.439.539.140.4 TOTAL AVERAGE8.39.115.420.727.942.644.845.9 Source: IMF * Average without Germany, Japan and Spain undergoing war or war preparations at his time

10 9

11 10

12 11 Všemocný stát v představě kreslíře z The Economist...

13 12 Základní principy veřejných financí (tj. státních zásahů do ekonomiky): nedobrovolnost (vynucení) nenávratnost neekvivalence

14 13 Příčinami státních zásahů jsou tržní selhání: 1.mikroekonomická 2.makroekonomická 3.mimoekonomická Cílem těchto zásahů je dosažení: 1.efektivnosti (mikroekonomie) 2.stability (makroekonomie) 3.spravedlnosti (mimoekon. – etika…)

15 14 Tři fiskální funkce (funkce veřejných financí): 1.alokační – mikroekonomická 2.stabilizační – makroekonomická 3.redistribuční - mimoekonomická

16 15 MIKROEKONOMICKÁ TRŽNÍ SELHÁNÍ - ALOKAČNÍ FUNKCE nedokonalá konkurence - monopol, přirozený monopol externality veřejné statky a některé další (např. asymetrická informace)

17 16 Alokační funkce: souvisí s veřejným zabezpečením veřejných statků, s řešením externalit a dalších tržních selhání Co znamená efektivní alokace ve veřejném sektoru? Co znamená „veřejné zabezpečení“ veřejných statků?

18 17 EKONOMIE BLAHOBYTU (Welfare Economics) (Welfare Economics) Vilfredo Pareto (1848-1923) - Paretovské optimum: 1. základní věta: Ekonomika je paretovsky optimální, když nikdo si nemůže polepšit, aniž by si někdo jiný pohoršil - stav všeobecné rovnováhy. 2. základní věta: Každý bod na křivce užitkových možností může být dosažen přerozdělením zdrojů a následným působením tržních mechanismů.

19 18 Paretovské optimum v ekonomice bez tržních selhání Užitek skupiny A Užitek skupiny B E Bod E: Výsledek čistého laissez faire - bez tržních selhání – Paretovsky optimální bod Bod E 1 : Výsledek čistého laissez faire - bez tržních selhání a po přerozdělení zdrojů - Paretovsky optimální bod OTÁZKA – jak z bodu F do bodů E, E1? E1E1 F Paretovsky neoptimální bod

20 19 Trochu mikroekonomie: Dílčí rovnováha (pro jeden statek) S PPEPPE E P Q D QQEQQE

21 20 Spotřebitelovy preference pro dva statky: I 1 statek X statek Y RO - rozpočtové omezení X 1 Y 1 I 1 - křivka I 1 - indiferenční křivka Sklon indiferenční křivky … mezní míra substituce statku X za statek Y (MRS X,Y )

22 21 Všeobecná rovnováha Odvozuje se pro dva spotřebitele A, B a pro spotřebu a výrobu dvou statků X, Y Edgeworthův box:A IIAIIA B. IIBIIB. YBYBYBYB XAXAXAXA YAYAYAYA XBXBXBXB F E

23 22 Musí platit pro Paretovské optimum: MRS – mezní míra substituce (v tomto případě statku X za statek Y) subjektů A a B P X,Y – ceny statků X a Y

24 23 Výrobcovy preference: I 1 Faktor K Faktor L RO - rozpočtové omezení - isokosta K 1 L1L1L1L1 I 1 - I 1 - isokvanta Sklon isokvanty … mezní míra substituce faktoru K za faktor L (MRS KL )

25 24 Rovnováha výrobců - Rovnováha výrobců - Edgeworthův box: X IIXIIX Y. IIYIIY. LYLYLYLY KXKXKXKX LXLXLXLX KYKYKYKY F E

26 25 Také zde musí platit: MRS – mezní míra substituce (v tomto případě faktoru K za faktor L subjektů X a Y P K,L – ceny faktorů K a L

27 26 Rovnováha výrobců - diagram XY: Y Křivka produkčních možností Sklon křivky produkčních možností = mezní míra transformace (MRT X,Y ) X.

28 27 Závěr - pravidlo Paretova optima v ekonomice bez tržních selhání:

29 28 Y P X

30 29 V realitě je překážkou dosažení Paretova optima soubor mikroekonomických tržních selhání: nedokonalá konkurence (monopol a pod.) veřejné statky a externality asymetrie informací neúplné trhy atd.

31 30 Proč trh nepůsobí v uvedených případech: SELHÁVÁ CENOVÝ MECHANISMUS monopol – "diktuje" ceny veřejné statky – spotřebitelé nechtějí odhalit svoje preference, takže cena ve směně nemůže vzniknout externality – spotřebitelé nejsou identifikováni asymetrie informací – spotřebitelé nebo výrobci nemohou určit cenu správně

32 31 MAKROEKONOMICKÁ SELHÁNÍ – STABILIZAČNÍ FUNKCE Ekonomika periodicky trpí inflací, nezaměstnaností, malým růstem, problémy s vyrovnaností zahraničního obchodu apod.  veřejný sektor má pomoci …

33 32 Stabilizační fiskální funkce Nástroje: –měnové (jimi se zabývá měnová teorie), např: povinné rezervy diskontní sazba operace na volném trhu –fiskální veřejné výdaje veřejné příjmy způsob financování deficitu

34 33 MIMOEKONOMICKÉ TRŽNÍ SELHÁNÍ – REDISTRIBUČNÍ FUNKCE Trh distribuuje příjmy bez ohledu na spravedlnost - nevnímá ji Distributivní (též redistributivní) role státu Principy solidarity, sociálního cítění, charity

35 34 Redistribuční fiskální funkce Dva fiskální přerozdělovací nástroje: –příjmové (daňové) –výdajové transfery –záměrně redistribuční charakter dotace subvence NÁSTROJ

36 35 daňově transferový mechanismus kombinuje –progresivní zdanění vysokých příjmů s –dotacemi domácnostem s nízkými příjmy nebo –zdanění luxusního zboží s –dotacemi zboží pro obyvatelstvo s nízkými příjmy

37 36 Měření příjmové nerovnosti: důležité pro zjištění jejího stavu a pro nalezení nutných objemů redistribuce Nástroje: Lorenzova křivka Giniho koeficient (Robin Hood index, Atkinsonův index a další...)

38 37 Lorenzova křivka a Giniho koeficient 0 100% 80 60 40 20 A B 100% procenta obyvatelstva kumulativně, od nejchudších procenta důchodů kumulativně GINIHO KOEF. Є <0 ; 1) G.K. = 0 (rovné rozdělení) G.K. => 1 (silně nerovné rozdělení) G.K. je obvykle v rozmezí 0.3 - 0.6 G = B A + B 40 60 80


Stáhnout ppt "1 Přednášející: Václav URBÁNEK, KVF VŠE NB, 1. patro číslo 150, telefon 224095153, web: (na TUL: budova."

Podobné prezentace


Reklamy Google