Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz EKONOMIKA V KULTUŘE Výsledky prvého ověřovacího zpracování satelitního účtu kultury za rok 2009 Ing. PhDr. Jaroslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz EKONOMIKA V KULTUŘE Výsledky prvého ověřovacího zpracování satelitního účtu kultury za rok 2009 Ing. PhDr. Jaroslav."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD EKONOMIKA V KULTUŘE Výsledky prvého ověřovacího zpracování satelitního účtu kultury za rok 2009 Ing. PhDr. Jaroslav Novák, CSc. Oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Obsah prezentace Úvod Předpoklady sestavení účtu kultury Vymezení sektoru kultury Zdroje financování kultury Ekonomické výsledky kultury Podíl kultury na výkonu ekonomiky Naturální ukazatele v kultuře Závěry

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Úvod Společný projekt MK, NIPOS a ČSÚ Satelitní účet kultury (SÚK) vychází ze: Státní kulturní politiky na léta 2009 – 2014 Usnesení vlády ČR č. 1452/2008 Cíle: potřeba hodnoceni ekonomického vývoje v kultuře argumentace pro jednání o rozsahu veřejné podpory kultury mezinárodní komparace ekonomických dat o kultuře

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Předpoklady sestavení SÚK Jasné vymezení sektoru kultury široká definice kultury rozsah zahrnutých činností ovlivňuje váhu sektoru v ekonomice Zjištění potřebných vstupních dat administrativní data (MF, MK, MV, Unie film. distributorů) statistická data (ČSÚ – šetření v domácnostech i podnicích, NIPOS – šetření KULT) Řešení problémů se zahrnutím kulturních aktivit v klasifikacích (NACE, COFOG, COICOP) Postup v souladu s principy národního účetnictví (zajištění konzistence metod, výsledků a srovnatelnosti v čase i prostoru) – viz ESA 1995

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Vymezení sektoru kultury 3 možné přístupy Věcný 7 kulturních oblastí (odvětví) 4 kulturní sféry (to jsou příbuzné oblasti) 11 poskytovatelů kulturních služeb (tj. typů institucí o nichž jsou data ze šetření Kult) 3 odvětví (tradiční umění, kulturní a kreativní průmysly) Funkční tvoří jej etapy tzv. kulturního cyklu (tvorba, uchování hodnot, šíření kult. statků a služeb vč. obchodu s nimi, vzdělávání a spotřeba) Participační (souvisí s funkčním) jednorázová pasivní účast (koupě lístku do divadla či muzea) – orientace na publikum opakovaná pasivní účast (koupě knihy či televize apod.) – tržní orientace aktivní participace (činnost spisovatele, herce atd.)

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Příklad věcného členění sektoru kultury

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Zdroje financování kultury Sektor či subsektorObjem prostředků v mil. Kč Podíl na celku v % Ústřední vládní instituce8 1624,0 Místní vládní instituce ,9 Veřejný sektor celkem (konsolidované výdaje) ,9 Domácnosti ,7 Nefinanční a finanční podniky ,9 Nevládní neziskové instituce8 6534,3 Soukromý sektor celkem ,9 Evropské strukturální fondy2500,13 Jiné mezinárodní instituce340,02 Ostatní svět celkem2840,2 Zdroje celkem ,0

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Kam zdroje financování kultury směřují ? Hlavní směry toku zdrojů Veřejné zdroje a ostatní svět → Kulturní dědictví Domácnosti → Kulturní média (audio a video, knihy, tisk) Podniky → Živá uměl. tvorba (reklamní a architektonické činnosti) Neziskové instituce → Správní aktivity (ochrana autorských práv)

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Hospodaření kulturních institucí Zisková marže (zisk po zdanění/tržby) v % Stupeň soběstačnosti (tržby za vlast. výkony/celkové výdaje) v % Televizní vysílání19,6Pořiz. zvuk. nahrávek105 Návrhářské činnosti 8,4Architektonické činnosti101 Pořiz. zvuk.nahrávek 8,1Návrhářské činnosti97,7 Muzea a galerie 0,2Muzea a galerie19,8 Knihovny a festivalyX (ztráta)Knihovny1,2 PRŮMĚR4,1PRŮMĚR82,6

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Investiční náklady Investiční náklady v kultuře dosáhly 10,5 mld. Kč.(dle statistických zjišťování v podnicích), na 1 zaměstnance tak připadly investiční výdaje ve výši 128,9 tis. Kč (nejvíce ve sféře kult. dědictví – 200,5 tis. Kč) Nejvyšší a nejnižší investiční náklady na zaměstnance v tis. Kč Pořizování zvuk.nahrávek557Divadla27,3 Televizní vysílání421,8Knihovny28 Zpravodajské agentury307Kulturní domy45,8

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Zaměstnanost v kultuře Celková zjištěná zaměstnanost v kultuře (šetřeními v podnicích i v domácnostech) více než 81,5 tis. zaměstnanců a více než 2,1 tis. dobrovolných pracovníků

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Průměrné měsíční mzdy v kultuře Průměrná mzda v ČR v roce 2009

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Makroekonomické ukazatele Objem HPH v kultuře lze odhadovat ve výši 81,9 mld.Kč (cca 2,5 % HPH vytvořené v ekonomice) a objem HDP ve výši 64 mld. Kč (1,76% celkového HDP) Společenská prod.práce z HPH na zaměstnance

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Naturální ukazatele Význam Doplněk k ukazatelům hodnotovým Vhodnější k regionálním pohledům Postižení změn v činnosti kulturních institucí Členění kapacitní (na straně nabídky) výkonové (na straně poptávky) Vývoj v letech Památky – růst počtu objektů, avšak pokles návštěvnosti o 4% Muzea a galerie – růst počtu expozic, výstav i sbírkových předmětů, stagnace návštěvnosti Divadla – mírný nárůst počtu scén i návštěvnosti Kina – pokles počtu sedadel, zvýšení počtu představení i diváků (o 8 %) Knihovny – rychlý růst počtu PC s přístupem na internet, návštěvnosti, ale pokles počtu výpůjček (téměř o 3%)

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Regionální pohledy Návštěvnost: památkových objektů muzeí a galerií divadel knihoven

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Návštěvnost hradů, zámků a jiných památkových objektů Průměr za ČR

17 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Návštěvnost muzeí a galerií Průměr za ČR

18 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Návštěvnost divadel Průměr za ČR

19 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Návštěvnost knihoven Průměr za ČR

20 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Závěry Zkušenosti význam vymezení rozsahu kultury (více možných přístupů) problém se získáváním dat (mnoho zdrojů) nevyhnutelnost kvalifikovaných odhadů (problémy klasifikací) Poznatky specifická role různých zdrojů financování značná ekonomická diferenciace mezi kulturními oblastmi váha sektoru kultury v ekonomice v úrovni kolem 2% návštěvnost kulturních zařízení podle krajů nevykazuje neočekávané odlišnosti

21 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Poděkování za spolupráci Mgr. Lence Lázňovské a kol. statistiky pod vedením PhDr. Jany Radové


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz EKONOMIKA V KULTUŘE Výsledky prvého ověřovacího zpracování satelitního účtu kultury za rok 2009 Ing. PhDr. Jaroslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google