Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Organizace a řízení nákupu materiálu Vypracoval : Ing. Marcela Zlatníková Projekt Anglicky v odborných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Organizace a řízení nákupu materiálu Vypracoval : Ing. Marcela Zlatníková Projekt Anglicky v odborných."— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Organizace a řízení nákupu materiálu Vypracoval : Ing. Marcela Zlatníková Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 1 / Výběr vhodného dodavatele - záleží na ceně dodávaného materiálu a jeho kvalitě - důležitá je spolehlivost dodavatele - roli sehrávají servisní služby, zvýhodnění při nákupu většího množství nebo při opakovaném odběru - záleží i na termínu dodání, době splatnosti a dopravě materiálu

3 2/ Uskutečnění dodávky – právní podmínky nákupu - sepsání smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím - právní podmínky jsou řešeny obchodním zákoníkem Dva druhy smluv: 1. kupní smlouva – závazek, že koupenou věc dodá prodávající kupujícímu a že na něj převede vlastnické právo k této věci - kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu - mezi náležitosti smlouvy patří kupní strany, předmět smlouvy, kupní cena, dobu, míst a způsob předání,reklamační podmínky, splatnost faktury atd. 2. smlouva o dílo – zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla pro objednatele, ten je povinen zaplatit

4 - odpovědnosti za plnění smlouvy a/ odpovědnost za vady – nekvalitní materiál b/ odpovědnost za škodu – např. odběrateli v důsledku nedodání dodávky c/ odpovědnost za prodlení – např. pokud dodavatel nedodá dodávku včas, je povinen zaplatit úrok z prodlení - vady jsou často předmětem sporů, člení se na: a/ vady právní – vznikají, jestliže je zboží zatíženo právem třetí osoby b/ vady zboží či díla – mohou být kvantitativní, kvalitativní, zjevné, skryté, odstranitelné, neodstranitelné

5 3/ Převzetí a zaplacení dodávky - zboží musí být při přejímce zkontrolováno, zda odpovídá uzavřené smlouvě - kontrola se provádí srovnáním skutečnosti s dodacím listem - s dodávkou je zasílána odběrateli faktura, která musí být ve lhůtě splatnosti uhrazena

6  Je to obor, který se zabývá fyzickými toky materiálu od dodavatele k odběrateli ( doprava, přejímka, uskladnění) a informačními toky zejména v podobě dokladů ( dodací list, příjemka, skladní karta, výdejka, faktura)  Má rozhodnout, jak dopravit materiál levně, rychle, účelně  Logistické náklady se podílí na ceně výroby 10 -40%  Řetěz začíná nákupem materiálu a končí marketingem prodeje výrobku  V rámci logistiky je nutné zvolit vhodnou dodávkovou cestu, logisticky zabezpečit dodávky a vhodně vyřešit dodávkový režim

7  Převzatý materiál se ukládá do skladu  Ve skladě jsou uloženy zásoby pro zajištění plynulé výroby  Materiál je zde chráněn před povětrnostními vlivy a krádeží  Sklad může mít podobu budovy, haly, přístřešku, oploceného prostranství, nádrže  Sklady by měly být vybaveny vysokozdvižnými vozíky, žebříky, počítači  Hlavní činností skladů je přijímání materiálu, uložení a péče o materiál a jeho výdej  Sklady mohou být uspořádány takto: 1. centralizovaně – jeden velký sklad s odpovědným vedoucím, výhodou je přehlednost a jednodušší evidence a organizace 2. decentralizovaně – více skladů, v každém odpovědný vedoucí, výhodou je, že sklady jsou umístěny blízko místa zpracování materiálu 3. kombinovaně – jeden velký sklad a několik menších, nejčastější způsob skladování

8  Pro řízení zásob se používá metoda ABC  Zásoby jsou rozděleny do 3 skupin podle druhu materiálu a podle procenta roční spotřeby  Není totiž možné věnovat všem druhům materiálu stejnou pozornost  Evidence zásob je v současnosti nepředstavitelná bez využití počítačů Skupina A – patří sem základní materiál, jsou to druhy s velkou roční spotřebou ( cca 70 % podíl na celkové roční spotřebě Skupina B- zahrnuje různorodé druhy materiálu, jde o materiál s cca 20% podílem na roční spotřebě Skupina C – patří sem kancelářské potřeby, čistící prostředky atd, jejich nákup se plánuje souhrnnou částkou, mají cca 10% podíl na roční spotřebě

9 1/ Jaký je rozdíl mezi převzetím materiálu a přejímkou? 2/Uveďte, jak bude vhodné skladovat:  Plechy  Písek  Cement  Ředidlo  Bramborové hranolky  Počítače 3/ Uveďte, jaké zásoby potřebujeme: A/ v domácí kuchyni b/ při výrobě knih c/ v opravně bot d/ v dopravním podniku

10  Biňovec, K. Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Fortuna, 2004. ISBN 80- 7168-747-2.  Švarcová Jena, ing a kolektiv, Ekonomie, stručný přehled. Ing. Jena Švarcová, Ph.D., CEED nakladatelství a vydavatelství, 2006. ISBN 80-903433-3-3.  Klínský Petr, Munch Otto, Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1- 4. Fortuna, 2003, ISBN 80-7168-862-2.


Stáhnout ppt "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Organizace a řízení nákupu materiálu Vypracoval : Ing. Marcela Zlatníková Projekt Anglicky v odborných."

Podobné prezentace


Reklamy Google