Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografická a rešeršní činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografická a rešeršní činnost"— Transkript prezentace:

1 Bibliografická a rešeršní činnost
lekce Bibliografie

2 Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: tel URL:

3 Osnova Terminologie bibliografie Bibliografická činnost
Obory bibliografie Typy a druhy bibliografií Bibliograficko-informační služby Bibliografie x katalogizace

4 Terminologie bibliografie
vývoj významu termínu bibliografie definice viz též předmět Informační systémy

5 Terminologie bibliografie
význam termínu bibliografie: řeckého původu vznikl složením dvou samostatných slov: biblos - kniha a grafein – psáti řeckého původu, vznikl složením dvou samostatných slov: biblos - kniha a grafein - psáti od 5. století - knihopísařské práce, psaní, opisování a přepisování rukopisných textů a knih od 16. století - sestavování, sepisování knih koncem 18. a začátkem 19. století – dvě tendence: jako věda všech věd; knihověda v průběhu 19. a počátkem 20. století se v kontinentální Evropě - sestavování seznamů literatury v anglosaských zemích - věda o knize termínem bibliografie se označuje: bibliografická činnost, soubory bibliografických informací, nauka, která se bibliografickou činností a jejími projevy zabývá

6 Terminologie bibliografie
vývoj významu termínu bibliografie: od 5. století odpovídal význam slova bibliografie knihopísařské práci – tj. psaní, opisování a přepisování rukopisných textů a knih ti, kteří tuto práci vykonávali, byli označováni jako bibliografové od 16. století - sestavování, sepisování knih příkl. Bibliographia Politica – Gabriel Naudé – 1633 – kniha o politice

7 Terminologie bibliografie
koncem 18. a začátkem 19. století – dvě tendence: 1. záměna formy za obsah – bibliografie chápána jako věda všech věd 2. termín bibliografie (bibliologie) měl význam vědního oboru zabývajícího se veškerým oborem vztahujícím se ke knihám a knižní kultuře – knihověda

8 Terminologie bibliografie
v průběhu 19. a počátkem 20. století se v kontinentální Evropě jeho obsah zúžil na význam sestavování seznamů literatury v anglosaských zemích si nadále podržel význam vědy o knize slovo bibliografie je mezinárodně užívaný výraz

9 Terminologie bibliografie
historické ekvivalenty: knihopis - v češtině je rovnocenným, avšak málo využívaným označením – příklad: Knihopis českých a slovenských tisků… - Zdeněk Tobolka bibliotheca – příklad Bibliotheca Universalis – Conrad Gesner

10 Terminologie bibliografie
termínem bibliografie se označuje: bibliografická činnost soubory bibliografických informací (výsledky bibliografické činnosti) – množina bibliografických záznamů podřízená jednotnému záměru a uspořádaná podle odpovídajících pravidel nauka, která se bibliografickou činností a jejími projevy zabývá

11 Terminologie bibliografie
výklad termínu podle KTD (Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy - TDKIV): seznam dokumentů zpracovaný podle určitých zásad, pravidel a hledisek nauka o seznamech dokumentů, o jejich účelu, způsobech využívání, druzích, historickém vývoji a o metodice a technice jejich zpracování.

12 Terminologie bibliografie
výklad termínu podle ČSN ISO : teorie, činnosti a techniky identifikující a popisující dokumenty 2. bibliografický vyhledávací systém umožňující přístup k údajům, které popisují a jednoznačně identifikují dokumenty. Pozn.: Bibliografie občas obsahují také popis obsahu dokumentů

13 Terminologie bibliografie
termínem bibliografie se označuje: bibliografická činnost soubory bibliografických informací nauka, která se bibliografickou činností a jejími projevy zabývá

14 Terminologie bibliografie
vynálezem knihtisku vznikl rozdíl mezi bibliografií a katalogizací úkol katalogizace charakterizovat určitý v knihovně umístěný exemplář úkol bibliografie na základě jednoho z exemplářů vytknout společné vlastnosti všech současně vzniklých exemplářů – tj. celého nákladu

15 Terminologie bibliografie
odlišné prvky popisu: katalogizační záznam bibliografický záznam signatura tiskárna individuální vazba počet výtisků věnování autora aj. exlibris chybějící část knihy způsob nabytí apod.

16 Bibliografie x katalogizace
katalogizační záznam Hlavní záhlaví: Hrabal, Bohumil, Název: Obsluhoval jsem anglického krále / Bohumil Hrabal Vydání: Vyd. 6., V Mladé frontě 1. Nakl. Údaje: Praha : Mladá fronta, 2000 Popis (rozsah): s. ; 18 cm EXEMPLÁŘE ISBN: (váz.) Forma a žánr: * české romány Skupina Konspektu: Česká próza MDT: bibliografický záznam Autor: Hrabal, Bohumil, Název: Obsluhoval jsem anglického krále Místo vydání: Praha Nakladatel: Mladá fronta Datum vydání: 2000 ISBN:  ; EAN Formální označení: české romány Anglické ekvivalenty PH: Czech fiction MDT:  Skupina Konspektu:  Česká próza Chronologické vymezení:   Jazyk dokumentu: cze

17 Bibliografie x katalogizace
účel: katalog přivést čtenáře co nejrychleji ke hledané knize, která je v jedné či více knihovnách bibliografie dát čtenáři co nejúplnější představu o knize po všech stránkách bez ohledu na to, ve které knihovně se nachází – čím obsažnější – tím lepší představa často doplněn obsahovou charakteristikou

18 Bibliografie x katalogizace
popis: katalogizační pravidla jsou východiskem bibliografického popisu, ale bibliografický popis má své specifické zvláštnosti, kterými se od katalogizace odlišuje

19 Terminologie bibliografie
základní pojmy: bibliografická jednotka bibliografická informace bibliografický znak bibliografický údaj bibliografický záznam soubor bibliografických záznamů bibliografický systém

20 Terminologie bibliografie
bibliografická jednotka: každá jednotka z celkového množství bibliografických jednotek, která se alespoň jedním znakem odlišuje od ostatních jednotek (např. rokem vydání, místem apod.) příklad: tradiční bibliografické jednotky více exemplářů bibliografické jednotky – celý náklad publikované knihy jeden exemplář bibliografické jednotky - rukopis každé vydání knihy je samostatnou bibliografickou jednotkou tyto znaky se nacházejí ve všech dalších exemplářích dotyčné bibliografické jednotky od popisné jednotky se liší tím, že je veličinou, která zahrnuje celý náklad popisná jednotka je jednotkou jediného exempláře nebo několika málo, které jsou v konkrétním knihovním fondu

21 Terminologie bibliografie
elektronické bibliografické jednotky více exemplářů bibliografické jednotky – počítačový soubor publikovaný na CD-ROM (ve více exemplářích) jeden exemplář bibliografické jednotky – např. domovská stránka Univerzitní knihovny ZČU „bibliografické jednotky“ (abstraktních) tvůrčích děl – audiovizuální či hudební dílo registrované v systémech organizací pro správu autorských práv Tvůrčí dílo – abstraktní jev, publikování nahrazuje registrace u organizace pro správu autorských práv

22 Terminologie bibliografie
bibliografická informace: obsah bibliografického sdělení – to, co se o bibliografické jednotce vypovídá pomocí bibliografických prostředků (bibliografický znak, bibliografický údaj, bibliografický záznam) příklad bibliografická informace nemůže existovat bez odpovídajícího vnějšího projevu (bibliografického znaku, bibliografického údaje, bibliografického záznamu) – je to její materiální podoba – bez ní je nesdělitelná obsah a vnější projev tvoří jednotu obsahu a formy

23 Terminologie bibliografie
bibliografický znak: charakteristický znak bibliografické jednotky (autor, název, apod.), představuje vlastnost bibliografické jednotky vyjadřuje se bibliografickým údajem identifikační znaky autorský názvový jazykový věcné znaky tematický aj. administrativní znaky příklad

24 Terminologie bibliografie
bibliografický údaj: elementární složka bibliografického sdělení (záznamu, systému) druhy bibliografických údajů: identifikační věcné administrativní (systémové údaje, služební údaje) pomocí bibliografických údajů se vyjadřují bibliografické znaky bibliografických jednotek, které nesou bibliografickou informaci příklad

25 Terminologie bibliografie
bibliografické údaje: identifikační autor název jazyk nakladatel datum publikování identifikátor

26 Terminologie bibliografie
bibliografické údaje: věcné předmětové heslo třídník deskriptor tezauru klíčové slovo Deskriptor tezauru: KTD: Lexikální jednotka tezauru užívaná při indexaci k označení určitého pojmu v dokumentu nebo rešeršním požadavku. Normativní výklad: Lexikální jednotka tezauru používaná ke zpracování a vyhledávání informací. Tezaurus: KTD - Řízený a měnitelný slovník deskriptorového selekčního jazyka uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní (paradigmatické) vztahy mezi lexikálními jednotkami. Podle jazykového zaměření se rozlišuje jednojazyčný a vícejazyčný tezaurus, podle šíře tematického zaměření speciální, polytematický a univerzální tezaurus, podle struktury fasetový a tematický tezaurus, podle funkce tradiční, indexační a vyhledávací tezaurus. Normativní výklad: Soubor výrazů vyjadřujících synonymické, hierarchické a další vztahy a závislosti, jehož funkcí poskytnutí předem vytvořeného kontrolovaného slovníku pro ukládání a vyhledávání informací. Klíčové slovo: KTD: Významové slovo nebo slovní spojení, obvykle ve formalizované podobě, vybrané z názvu nebo textu dokumentu a sloužící jako věcný selekční údaj. KS vybraná zpracovatelem záznamu KS vybraná autorem

27 Terminologie bibliografie
bibliografické údaje: administrativní signatura číslo záznamu v databázi apod.

28 Terminologie bibliografie
bibliografický záznam: uspořádaný soubor bibliografických údajů - slouží komunikaci bibliografických informací příklad bibliografický záznam: formalizovaný obraz bibliografické jednotky základem bibliografického záznamu je bibliografický popis, který podává základní charakteristiku bibliografické jednotky podle pravidel stanovených pro tuto oblast může ho doplňovat bibliografická poznámka, která popis zpřesňuje tím, že uvádí další identifikační údaje, například bližší údaje o autorovi apod.) záznam může obsahovat i další výsledky bibliografické práce, například selekční údaje, anotaci apod. (viz bibliografický popis – snímek 23)

29 Terminologie bibliografie
soubor bibliografických záznamů - bibliografikum: uspořádaný soubor bibliografických záznamů, který slouží bibliografickým potřebám typy: bibliografický seznam příklad: Západní Čechy : výběr článků z dobového regionálního tisku bibliografický soupis příklad: Česká národní bibliografie bibliografický/dokumentografický fond příklad: kartotéka regionálních osobností, příručky, encyklopedie apod., ze kterých lze čerpat bibliografické informace bibliografický seznam: seznam dokumentů zpracovaný podle určitých zásad, pravidel a hledisek, na rozdíl od bibliografického soupisu neusiluje o úplnost a podává výběr dostupných pramenů bibliografický soupis: soupis dokumentů, zpracovaný podle určitých zásad a pravidel a usilující v rámci stanovených kritérií o maximální úplnost dokumentografický (bibliografický) fond uspořádaný systém sekundárních, popř. primárních zdrojů, které poskytují informace o existenci a dostupnosti dokumentů (např. příručky, encyklopedie, bibliografie, katalogy, databáze)

30 Terminologie bibliografie
bibliografická činnost se odehrává v rámci bibliografického systému: systém strukturálně uspořádaných a společně působících prvků, mezi nimiž existují určité vztahy prvky = bibliografická činnost, její služby a produkty jeho funkcí je společenská komunikace bibliografických informací příklad: Česká národní bibliografie – celý systém vytváření ČNB včetně organizační, personální, technické a jiných složek tradiční x automatizovaný systém, ve kterém probíhá technologie bibliografických procesů úplně nebo převážně automatizovaně zahrnuje organizační, informační a programovou složku, které umožňují automatizaci bibliografických procesů na konkrétním pracovišti (nebo síti pracovišť) nebo v konkrétní bibliografické službě (například automatizované národní bibliografie, bibliografické databáze)

31

32 Bibliografická činnost
základní oblasti bibliografické činnosti: zjišťování bibliografických informací a jejich vyhodnocování bibliografický popis analyticko-syntetické zpracování bibliografických informací sestavování bibliografických prací a bází bibliografických údajů pořádání bibliografických informací šíření a propagace bibliografických informací včetně výchovy k bibliografické gramotnosti

33 Bibliografická činnost
základní oblasti bibliografické činnosti: zjišťování bibliografických informací a jejich vyhodnocování bibliografický popis analyticko-syntetické zpracování bibliografických informací sestavování bibliografických prací a bází bibliografických údajů pořádání bibliografických informací šíření a propagace bibliografických informací včetně výchovy k bibliografické gramotnosti

34 Bibliografická činnost
1. zjišťování bibliografických informací a vyhodnocování bibliografických informací bibliografický průzkum – zjišťování potřebných bibliografických informací způsoby zjišťování: - přímé zjišťování (de visu) - přímo v bibliografické jednotce – získáváme primární bibliografické údaje - v jiných zdrojích bibliografických informací – získané údaje nazýváme sekundárními vyhodnocování - zda vyhledané bibliografické informace odpovídají rozsahem a hodnotou danému záměru práce

35 Bibliografická činnost
základní oblasti bibliografické činnosti: zjišťování bibliografických informací a jejich vyhodnocování bibliografický popis analyticko-syntetické zpracování bibliografických informací sestavování bibliografických prací a bází bibliografických údajů pořádání bibliografických informací šíření a propagace bibliografických informací včetně výchovy k bibliografické gramotnosti

36 Bibliografická činnost
2. bibliografický popis identifikace bibliografické jednotky na základě jejích bibliografických znaků vyjádřených bibliografickými údaji - činnost (tvorba bibliografických záznamů) - výsledek této činnosti (bibliografické záznamy)

37 Bibliografická činnost
bibliografický popis se člení na osm oblastí údajů: údaje o názvu a odpovědnosti údaje o vydání specifické údaje (nebo druh publikace) nakladatelské údaje údaje fyzického popisu údaje o edici údaje poznámky údaje o ISBN a dostupnosti (podrobněji v předmětu Jmenný popis) Specifické údaje : oblast údajů bibliografického popisu, užívaná pouze u některých speciálních druhů dokumentů, např. u hudebnin, kartografických dokumentů a elektronických zdrojů – např. měřítko u map, typ elektronického zdroje – online databáze, CD ROM apod., forma hudebniny - partitura, partitura a hlasy apod.

38 Bibliografická činnost
z hlediska rozsahu údajů se v bibliografickém popisu rozlišují tři úrovně: zkrácený, základní a úplný popis specifická forma – bibliografický odkaz (bibliografická citace) v současné době je popis velmi formalizován a řídí se mezinárodně platnými standardy a pravidly např. pravidla AACR2 – Anglo-americká katalogizační pravidla ISBD - Mezinárodní standardní bibliografický popis ISO 690 – Bibliografické citace ISO Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části apod.

39 Bibliografická činnost
zkrácený popis obsahuje pouze první úroveň rozsahu popisných údajů, konkrétně hlavní název, první údaj o odpovědnosti, označení vydání (pokud je uvedeno), první nakladatel, datum vydání, rozsah, standardní číslo Např.: Plzeň, město krásné knihy : bibliofilie plzeňské provenience včera a dnes / Ila Šedo.  Pro libris,   19 s.. ISBN  - používá se v nejjednodušších bibliografických pomůckách – bibliografické letáky, záložky, plakáty, bibliografické relace apod.

40 Bibliografická činnost
základní popis obsahuje druhou úroveň rozsahu popisných údajů, která je určena pro běžnou bibliografickou a katalogizační praxi: hlavní název, označení druhu dokumentu, případný souběžný název a další názvové informace, údaje o odpovědnosti, označení vydání a jeho zvláštnosti, první místo vydání, první nakladatel, datum vydání, rozsah dokumentu a další fyzické údaje, údaje o edici a její ISSN, totéž o subedici, dále poznámky a standardní číslo dokumentu, pokud jsou tyto údaje k dispozici v pramenech popisu aplikuje se ve všech bibliografiích, které mají širší uživatelský význam - například bibliografické příručky

41 Bibliografická činnost
základní popis Např.: Plzeň město krásné knihy : bibliografie plzeňské provenience včera a dnes ; [ vydáno ke stejnojmenné výstavě pořádané ke 130. výročí Knihovny města Plzně 20. července srpna 2006 v Univerzitní galerii v Plzni] / Ila Šedo. -- Plzeň : Pro libris,   19 s. : il. ; 21 cm.. -- ISBN 

42 Bibliografická činnost
úplný popis bibliografický popis obsahující všechny dostupné popisné údaje v souladu s příslušnými katalogizačními standardy, (AACR2R, ISBD apod.) používá se pro speciální náročné dokumentační a vědecké účely, v poslední době se používá i v některých národních bibliografiích

43 Bibliografická činnost
Např.: Šedo, Ila, 1951- Plzeň, město krásné knihy : bibliofilie plzeňské provenience včera a dnes / Ila Šedo. -- Plzeň : Pro libris,   19 s. : il. ; 21 cm ISBN  (brož.)                           Ke stejnojmenné výstavě pořádané ke 130. výročí Knihovny města Plzně 20. července srpna 2006 v Univerzitní galerii v Plzni Knihovnou města Plzně a Západočeským muzeem v Plzni -- 100 výt.. -- Obsahuje bibliografii   Knihovna města Plzně  Západočeské muzeum (Plzeň, Česko)  Univerzitní galerie (Plzeň, Česko)    * bibliofilství -- dějiny   * knižní kultura -- dějiny   * bibliofilství -- Česko --  stol.   * bibliofilie -- Česko --  stol.   * Plzeň (Česko)   * katalogy výstav * speciální bibliografie

44 Bibliografická činnost
bibliografický odkaz (bibliografická citace) odkaz na literaturu vztahující se k části či celku autorova sdělení nebo výkladu příklad odkazů v literatuře a seznamu citací Např.: KOLLMANNOVÁ, Ludmila; BUBENIKOVÁ, Libuše; KOPECKÁ, Alena. Angličtina pro samouky. 5. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. Učebnice pro samouky. ISBN Více příkladů: Podrobněji viz další část přednášky - Bibliografické citace používá se v odborné literatuře při uvádění citátů a odkazů – budˇpod textem příslušné strany nebo na konci kapitoly či článku, případně na konci knihy podle normy ISO 690 – Bibliografické citace

45 Bibliografická činnost
základní oblasti bibliografické činnosti: zjišťování bibliografických informací a jejich vyhodnocování bibliografický popis analyticko-syntetické zpracování bibliografických informací sestavování bibliografických prací a bází bibliografických údajů pořádání bibliografických informací šíření a propagace bibliografických informací včetně výchovy k bibliografické gramotnosti

46 Bibliografická činnost
3. analyticko-syntetické zpracování bibliografických informací tvorba selekčních údajů a obsahové charakteristiky bibliografické jednotky podle pravidel pořádání bibliografických informací a metodiky tvorby anotace a bibliografického referátu příklad anotace analyticko-syntetické zpracování: anotace – indikativní charakter (popisný) – slouží k bližší identifikaci obsahu, doporučující charakter - stimuluje uživatele ke čtení, výpůjčce nebo nákupu publikace – propagační účely

47 Bibliografická činnost
základní oblasti bibliografické činnosti: zjišťování bibliografických informací a jejich vyhodnocování bibliografický popis analyticko-syntetické zpracování bibliografických informací sestavování bibliografických prací a bází bibliografických údajů pořádání bibliografických informací šíření a propagace bibliografických informací včetně výchovy k bibliografické gramotnosti

48 Bibliografická činnost
4. sestavování bibliografických prací a bází bibliografických údajů vytváření soupisů, přehledů, kartoték, databází a jiných zdrojů, které slouží bibliografickým potřebám – pomáhají při práci bibliografa sestavování bibliografických prací a bází bibliografických údajů tvorba tradičních pomůcek – přehledy, soupisy, kartotéky systém automatizovaného zpracování bibliografií – projektování a tvorba databází

49 Bibliografická činnost
metodika sestavování bibliografií ČSN Formální úprava jednorázových bibliografických soupisů (zrušena 2003 – metodická pomůcka) struktura bibliografického soupisu: obálka titulní list obsah předmluva (její součástí bývají informace o autorovi, včetně zdrojů, které jsme použili) seznam excerpovaných pramenů vysvětlivky vlastní bibliografická část rejstříky tiráž

50 Bibliografická činnost
obálka název podnázev titulní list název instituce název bibliografického soupisu (u vícesvazkových - pořadí označení svazku) místo vydání nakladatelství rok vydání obsah začátek a konec jednotlivých částí soupisu

51 Bibliografická činnost
předmluva účel uživatelské určení tematické vymezení druhy dokumentů jazykové, případně časové vymezení počet záznamů způsob uspořádání záznamů seznam excerpovaných pramenů jaké zdroje jsme použili pro zjišťování dokumentů vysvětlivky vysvětlení zkratek

52 Bibliografická činnost
vlastní bibliografická část bibliografické záznamy průběžné číslování záznamů uspořádání záznamů (abecední, tematické, chronologické apod.) možno doplnit signaturami možno doplnit obsahovou charakteristikou (např. anotace) rejstříky u rozsáhlejších bibliografických soupisů tiráž základní údaje o publikaci

53 Bibliografická činnost
stránkování průběžné číslují se potištěné stránky kromě titulního listu a stránky, kde je tiráž používají se arabské číslice přílohy v případě potřeby v obsahu nebo na zvláštním listu jejich seznam

54 Bibliografická činnost
základní oblasti bibliografické činnosti: zjišťování bibliografických informací a jejich vyhodnocování bibliografický popis analyticko-syntetické zpracování bibliografických informací sestavování bibliografických prací a bází bibliografických údajů pořádání bibliografických informací šíření a propagace bibliografických informací včetně výchovy k bibliografické gramotnosti

55 Bibliografická činnost
5. pořádání bibliografických informací uspořádání záznamů v bibliografických pracích tak, aby jejich sled měl srozumitelný řád pořádání - formální – odvozené od formálních znaků (např. abecední – podle autora, názvu apod., chronologické – podle roku vydání aj.) - věcné – odvozené z obsahových znaků (např. podle předmětových hesel, klíčových slov, podle systematického třídění apod.)

56 Bibliografická činnost
základní oblasti bibliografické činnosti: zjišťování bibliografických informací a jejich vyhodnocování bibliografický popis analyticko-syntetické zpracování bibliografických informací sestavování bibliografických prací a bází bibliografických údajů pořádání bibliografických informací šíření a propagace bibliografických informací včetně výchovy k bibliografické gramotnosti

57 Bibliografická činnost
6. šíření a propagace bibliografických informací včetně výchovy k bibliografické gramotnosti šíření a propagace vhodný výběr bibliografických informací z bibliografického informačního fondu a jejich šíření k uživateli prostřednictvím bibliograficko-informačních služeb výchova k bibliografické gramotnosti zakládání a rozvíjení vědomostí o bibliografických pomůckách a službách a způsobech jejich využívání šíření a propagace. šíření spontánním způsobem společensky usměrňovaný oběh bibliografických informací – opírá se o odborné metody práce výchova k bibliografické gramotnosti - součástí komplexu informatické výchovy ve školách, knihovnách a jiných kulturně-vzdělávacích institucích

58 Obory bibliografie obory bibliografické práce - mají charakteristické znaky, metody a prostředky, které odpovídají specifikům v jednotlivých typech a formách bibliografické práce a pomůcek, např: národní bibliografie regionální bibliografie oborová bibliografie tematická bibliografie speciální bibliografie personální bibliografie textová bibliografie bibliografie bibliografie obory bibliografické práce = činnosti, na rozdíl od typů a druhů bibliografie, které jsou výsledkem těchto činnosti třídění bibliografií do jisté míry kopíruje druhy oborů činnosti, ale jsou tam určité odchylky

59 Obory bibliografie národní bibliografie
cílem je podat vyčerpávající obraz literární produkce určitého národa nebo státu – používá se jednotně název „národní bibliografie“ druhy výsledků: bibliografie souběžná (o souběžné literární produkci, na základě povinného výtisku) bibliografie retrospektivní (o produkci uplynulé , historicky uzavřené epochy) bibliografie retrográdní (kumulace souběžné a retrospektivní) viz předmět Informační systémy

60 Obory bibliografie regionální bibliografie
zjišťování, evidování, zpracování a zpřístupňování bibliografických informací o publikační produkci určitého regionu, vztahující se k němu či vytvořené regionálními autory zvláštním případem je místopisná bibliografie (topobibliografie) vztahující se k určitému místu oborová bibliografie zjišťování, evidování, zpracování a zpřístupňování bibliografických informací o publikační produkci určitého vědního či praktického oboru, discipliny či odvětví regionální bibliografie: reprezentuje ji činnost knihoven s regionálními funkcemi je důležitá pro vlastivědnou a kulturně-historickou činnost regionu oborová bibliografie: - z progresivního vývoje vědy vyplývá, že se v této oblasti nejvíce uplatňují pokrokové metody a nové technologie (automatizované systémy zpracování a šíření), stejně jako věda má mezinárodní charakter

61 Obory bibliografie tematická bibliografie
zjišťování, evidování, zpracování a zpřístupňování bibliografických informací o publikační produkci vztahující se k určitému tématu speciální bibliografie zjišťování, evidování, zpracování a zpřístupňování bibliografických informací o publikační produkci speciálních druhů dokumentů, např. audiovizuálních dokumentů, dizertací, norem, prvotisků, map, slepeckých tisků apod. odlišné způsoby práce, které odpovídají specifikům bibliografických znaků těchto speciálních bibliografických jednotek – jiné prvky popisu než tradiční dokumenty

62 Obory bibliografie personální bibliografie
zjišťování, evidování, zpracování a zpřístupňování bibliografických informací o publikační tvorbě určité osoby, pojednávající o této tvorbě a jejím tvůrci druhy výsledků: vyčerpávající monografická bibliografická práce – úplné zachycení produkce autora a jejího ohlasu ve společnosti úplná bibliografie vlastního literárního díla dané osobnosti výběrová bibliografie nejvýznamnějších autorových děl, popř. i prací o něm

63 Obory bibliografie textová bibliografie
zjišťování, evidování, zpracování a zpřístupňování bibliografických informací vztahujících se k jedinému literárnímu textu odkrývá historii daného textu – obraz vývoje, vydávání, úprav, nákladů, překladů, ohlasů apod. bibliografie bibliografie zjišťování, evidování, zpracování a zpřístupňování bibliografických informací o bibliografických publikacích – soupisy bibliografií její význam se zvyšuje se stoupajícím množstvím produktů bibliografické činnosti

64 Typy a druhy bibliografií
(výsledků bibliografické práce - bibliografik) rozlišují se: 1. podle rozsahu i obsahu zpracovaného materiálu 2. podle druhů zpracovaných tiskovin 3. podle teritoriálního principu 4. podle časového nebo chronologického principu 5. podle způsobu vydávání 6. podle formy vydání 7. podle použitých pramenů 8. podle způsobu bibliografického zpracování malé formy bibliografií

65 Typy a druhy bibliografií
(výsledků bibliografické práce - bibliografik) 1. podle rozsahu i obsahu zpracovaného materiálu všeobecná bibliografie speciální bibliografie zachycuje dokumenty ze všech oblastí nebo z většího počtu vědních, technických nebo uměleckých oborů, někdy se termín používá také ve významu mezinárodní bibliografie příklad všeobecná - příklad: národní bibliografie - ČNB

66 Typy a druhy bibliografií
(výsledků bibliografické práce - bibliografik) speciální bibliografie zachycuje dokumenty z určitého vědního oboru nebo tematické oblasti příklad sem patří i personální bibliografie druhy: - vyčerpávající monografická bibliografická práce – úplné zachycení produkce autora a jejího ohlasu ve společnosti - úplná bibliografie vlastního literárního díla dané osobnosti - výběrová bibliografie nejvýznamnějších autorových děl, popř. i prací o něm zvláštní případy: autobibliografie autobiobibliografie speciální – příklad: Bibliographia medica Čechoslovaca – bibliografie české lékařské literatury (v Medviku) LISA: Library and Information Science Abstracts sem patří i personální bibliografie - speciálním druhem je autobibliografie, kterou si sestavuje autor sám biobibliografie – dvě rovnocenné složky – životopisnou a bibliografickou (zvl. případ – autobiobibliografie)

67 Typy a druhy bibliografií
(výsledků bibliografické práce - bibliografik) další druh speciální bibliografie - bibliografie textová zjišťování, evidování, zpracování a zpřístupňování bibliografických informací vztahujících se k jedinému literárnímu textu odkrývá historii daného textu – obraz vývoje, vydávání, úprav, nákladů, překladů, ohlasů apod. například: Soupis knižních vydání Babičky Boženy Němcové

68 Typy a druhy bibliografií
(výsledků bibliografické práce - bibliografik) 2. podle druhů zpracovaných tiskovin bibliografie knih příklad bibliografie periodik (celých nebo článků v nich obsažených) bibliografie map, not, hudebnin, filmů… bibliografie bibliografií (bibliografie druhého stupně), bibliografie bibliografií bibliografií (bibliografie třetího stupně) příklad1 příklad2 bibliografie periodik - Seznam regionálních periodik bibliografie map - Soupis zahraničních turistických průvodců a map v knihovnách ČSSR. 3. díl, Výběrová bibliografie / Zprac. Miloslava Waitová zvláštní příklad - bibliografie bibliografií: portál Elektronické informační zdroje na vysokých školách v ČR - nebo brána TECH - – Placené databáze, Volné databáze

69 Typy a druhy bibliografií
(výsledků bibliografické práce - bibliografik) 3. podle teritoriálního principu mezinárodní bibliografie národní nebo státní bibliografie registrující veškerou národní tiskovou produkci dané země (státu), může být vymezená jazykově, územně (jakého území se týká), provenienčně (podle původu) regionální bibliografie zaznamenává regionální dokumenty (z produkce regionu, vytvořené regionálními autory, týkající se regionu) - příklad topobibliografie bibliografie dokumentů, které pojednávají o určitém místě (obci, městě apod.) Příklad: Seznam regionálních periodik – – úvodní stránka – odkaz vpravo – Regionální osobnosti a články

70 Typy a druhy bibliografií
(výsledků bibliografické práce - bibliografik) 4. podle časového nebo chronologického principu současná (běžná, souběžná) bibliografie zachycuje současnou produkci dokumentů retrospektivní bibliografie zpětně zpracovává dokumenty publikované během historicky uzavřeného časového období – příklad retrográdní bibliografie kumulace souběžné a retrospektivní perspektivní bibliografie seznam dokumentů, který obsahuje předběžné údaje o publikacích, které jsou v tisku nebo se připravují k vydání - příklad – Ohlášené knihy a hudebniny Ohlášené knihy a hudebniny – zadat „všechny údaje“

71 Typy a druhy bibliografií
(výsledků bibliografické práce - bibliografik) 5. podle způsobu vydávání monografická bibliografie příklad bibliografie na pokračování (nepravidelné lhůty vydávání) periodická bibliografie (vycházejí v pravidelných časových lhůtách) bibliografie na pokračování – Národní bibliografie české republiky

72 Typy a druhy bibliografií
(výsledků bibliografické práce - bibliografik) 6. podle formy vydání knižní bibliografie sešitová bibliografie lístková bibliografie skrytá bibliografie (kryptobibliografie) obsažená v dokumentu a uvádějící seznam použité (resp. citované) literatury nebo informující o další literatuře k danému předmětu či tématu příklad elektronická bibliografie (např. ČNB na serveru NKP)

73 Typy a druhy bibliografií
(výsledků bibliografické práce - bibliografik) 7. podle použitých pramenů primární bibliografie obsahující údaje získané přímo ze zpracovávaného dokumentu, tj. metodou de visu; její záznamy mají proto vysokou míru spolehlivosti sekundární bibliografie (bibliografie druhého stupně) obsahující údaje převzaté z jiných zdrojů než zpracovávaného dokumentu

74 Typy a druhy bibliografií
(výsledků bibliografické práce - bibliografik) 8. podle způsobu bibliografického zpracování registrující bibliografie usiluje o maximální úplnost zachycení dokumentů v rámci stanovených kritérií, např. druhových, časových, územních, jazykových, obsahových apod. - základní formou je národní registrující bibliografie výběrové bibliografie zachycuje dokumenty vybrané sestavovatelem podle určitého obsahového kritéria (odborné nebo umělecké hodnoty, aktuálnosti apod.) příklad

75 Typy a druhy bibliografií
(výsledků bibliografické práce - bibliografik) doporučující bibliografie doporučuje určité kategorii uživatelů vybrané dokumenty např. seznam literatury k dalšímu studiu apod. příklad kritické bibliografie záznamy jsou doplněny hodnotící charakteristikou (recenzí) dokumentu kritická bibliografie je na pomezí mezi bibliografií a literární, resp. vědeckou kritikou

76 Typy a druhy bibliografií
(výsledků bibliografické práce - bibliografik) 9. malé formy bibliografií ústní forma mluvená bibliografie – ústní propagace a doporučování literatury názorné pomůcky (leták, plakát, nástěnka) bibliografická kartotéka – například kartotéka významných osobností apod. MLUVENÁ BIBLIOGRAFIE ústní forma propagace literatury - nejúčinnější forma propagace nové literatury jde realizovat i přes média (AV technika) můžeme zařadit ukázku, obrázek, úryvek, citáty max. délka je 5 – 6 knih typy:  Knižní novinky – periodikum  Tematická bibliografie –různí autoři zasahující do stejného tématu  Personální bibliografie tvorba:  zvolíme si okruh posluchačů a rozpětí tématu ? seženeme si podklady, vytvoříme bib. záznamy a anotace BIBLIOGRAFICKÝ LETÁK určen pro širší i užší okruh čtenářů je aktuální a na určité téma měl by být dobře graficky upraven musí obsahovat:  název, podnázev, charakteristiku (krátký úvod do problematiky), bibliografický záznam a anotaci umístění:  nástěnka, studovna, výpůjční pult, webové stránky, výlohy, vchod

77 Bibliograficko-informační služby
bibliograficko informační služby (BIS) – konzultační, poradenské, referenční služby poskytování informací podle potřeb a požadavků uživatelů zpravidla adresné služby na vyžádání z iniciativy uživatelů pracoviště BIS v knihovně velikost závisí na typu a velikosti instituce, na personálních, prostorových a jiných podmínkách

78 Bibliograficko-informační služby
formy BIS: podle obsahu odpovědi: orientační bibliografické další služby

79 Bibliograficko-informační služby
orientační obecně orientační – při první návštěvě knihovny, při exkuzích o způsobu využívání služeb knihovny či jiných knihoven (jak používat katalogy, jak vyhledávat v databázích aj.) o podmínkách poskytování služeb (jak se stát čtenářem, otvírací doba, ceny apod.) lokační – kde jsou umístěny určité dokumenty apod.

80 Bibliograficko-informační služby
zjišťování bibliografických údajů (o identifikačních znacích a obsahu dokumentů) informace o nejnovějších přírůstcích informace typu current contents další služby poskytování faktografických informací občanské informační služby apod.

81 Bibliograficko-informační služby
formy BIS: podle způsobu provádění: osobně telefonicky písemně

82 Bibliograficko-informační služby
aparát BIS: katalogy bibliografie bibliografické kartotéky referátové časopisy databáze encyklopedické aj. příručky (slovníky, adresáře aj.) zdroje z internetu apod.

83 Seznam literatury Javorčíková, Anna Trgiňa, Tibor Španiel, Blahoslav : Bibliografie : Učebnice pro 3. roč. stř. knihovnických škol stud. obor věd. inf. a knihovnictví /1. vyd.. Praha : 1986. ISBN (Brož.) :. Kábrt, Jiří Javorčíková, Anna : Bibliografie pro 2. ročník středních knihovnických škol : Stud. obor věd. inf. a knihovnictví /1. vyd.. Praha : 1985. ISBN (Brož.) :.  Slovník teorie a metodiky bibliografie / Jiří Kábrt. -- 2., přeprac. a dopln. vyd.. -- Praha : Národní knihovna,   127 s. ; 20 cm Bibliografia / Katarína Ruttkayová, Jiří Kábrt. -- 1. vyd.. -- Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991 ČSN Formální úprava jednorázových bibliografických soupisů. Praha : Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, , [1] s. Účinnost od Zrušená norma (bez náhrady). Platnost ukončena v únoru 2003.

84

85 Děkuji za pozornost

86 Bibliografická informace – obsahový smysl, který je předáván záznamem, znaky, údaji
Bibliografický znak – určuje, zda konkrétní údaj podává informaci o autorovi, o názvu apod. Bibliografický údaj – konkrétní autor, konkrétní název apod. Hrabal, Bohumil,  Automat svět : výbor z povídek / Bohumil Hrabal ; [doslov napsal Emanuel Frynta ; ilustroval Jiří Kolář]. -- 1. vyd.. -- Praha : Mladá fronta, 1966 (Mír 22). -- 330 s., [6] obr. příl. : barev. il. ; 21 cm. -- (Máj : knihovna československé mládeže ; sv. 72)                           Spoluvyd. Smena, Bratislava, Naše vojsko a Svět sovětů, Praha -- Pozn. o autorovi --  výt.   Resumé: Soubor sedmnácti povídek vybraných ze sbírek Pábitelé a Perlička na dně včetně novely Taneční hodiny pro starší a pokročilé, jež byla publikována samostatně. Je určen zejména mladým čtenářům a doplněn doslovem, rozebírajícím charakter a rysy Hrabalovy tvorby a dospívajícím k závěru, že její nesmírná působivost na čtenáře má základ v autorově umělecké spřízněnosti s J. Haškem. Bibliografický záznam zpět1 zpět2 zpět3 zpět4 Bibliografický údaj – Automat svět Bibliografický znak – jedná se o názvovou informaci Bibliografická informace – existuje publikace, jejíž název je Automat svět Zjistili jsme to z bibliografického záznamu

87 ČMEJRKOVÁ, S. , DANEŠ, F. , SVĚTLÁ J. Jak napsat odborný text. 1. vyd
ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ J. Jak napsat odborný text. 1. vyd.  Praha : Leda,  s. ISBN Praktická, čtivě napsaná a důkladná příručka poskytuje čtenářům z nejrůznějších oborů rady, jak jazykově správně a srozumitelně formulovat a stylizovat texty. Předkládá normy vědeckého vyjadřování používané jak u nás, tak v mezinárodním prostředí.  Seznamuje se strukturováním odborného textu z hlediska přehlednosti, jasné a výstižné formulace myšlenek, soudržnosti textu, členění dle obsahových částí a jim odpovídajících nadpisů i technické správnosti použitých částí (abstrakt, resumé, bibliografické údaje, citace, grafy, rejstříky etc.) to vše názorně předvádí na množství konkrétních příkladů a ukázek. Všichni kdo by rádi zlepšili své stylistické a jazykové znalosti a zdokonalili se v psaní odborných textů v ní najdou řadu podnětů. Obsahuje též bibliografii. zpět

88 zpět

89 zpět

90 zpět

91 zpět

92 zpět

93 zpět

94 zpět

95 zpět


Stáhnout ppt "Bibliografická a rešeršní činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google