Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vědecká rada 9.6.2009 Václav Votava proděkan pro VaV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vědecká rada 9.6.2009 Václav Votava proděkan pro VaV."— Transkript prezentace:

1 1 Vědecká rada 9.6.2009 Václav Votava proděkan pro VaV

2 2 ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ Ing. Milan EDL, Ph.D. ZČU/FST/KPV

3 3 Ing. Milan EDL, Ph.D. ZČU/FST/KPV Narozen: 29.10.1973 Bydliště : Za Beránkem 759, Klatovy Stav : Ženatý Vzdělání: Ing. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní - 1997 Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní - 2004

4 4 ODBORNÁ PRAXE Učitel SPŠS v Plzni, 1997-9 Výzkumný pracovník, ZČU, 2000-6 Odborný asistent ZČU/FST/KPV, 2001-dosud RKO pro Západní Čechy, 2000-dosud Zahraniční spolupráce: Uni of Genoa, Itálie; Savinia Uni., Finsko; Uni. of Gazinatep, Turecko; Uni of Southern Denmark; TU Košice; TU Žilina Zahraniční stáže: Uni of Birmingham, UK; Uni of Southern Denmark; Uni. of Gazinatep, Turecko Zvané přednášky: 6 v zahraničí, 3 v ČR

5 5 PROJEKTY Projekty VaV Výzkumný záměr Systémové integrované projektování a řízení výrobních průmyslových podniků, 1999-2004, ZČU Informační a komunikační systém pro vytváření a řízení virtuálních firem, GAČR 2005-6, ZČU MATEO – Matching Technologies and Opportunities, INTERREG III, 2006-7, ZČU Využití prediktivních algoritmů při optimalizaci klíčových parametrů virtuálních i reálných sítí podniků, 2008, ZČU Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniku, GAČR 2009-11, UTB Zlín

6 6 PROJEKTY Projekty mezinárodní (vzdělávací) -Development, Piloting & Dissemination of an Inovation Management Training package, Kypr, 1999-2001 -Development & Piloting of Basic On-line Training courses, 2000-3, ZČU -Transnational Delivery of Tele-learning Knowledge Management in Virtual Expert Circles, 2000-3, Německo -Erasmus Virtual Economics & Management Studies Exchange, 2006-8, UTB Zlín -Electronic In-Service Training, 2007-8, Turecko

7 7 BODOVÉ HODNOCENÍ AKTIVIT DRUH AKTIVITYBODY APedagogická činnost36 BVědecká a publikační aktivita94.25 CGrantová, profesní, technicko- inženýrská a akademická činnost 137 Celkový minimální požadavek150 Celkově dosaženo bodů267.25 Ověřila doc. Ing. Jana KLEINOVÁ, CSc.

8 8 OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

9 9 HABILITAČNÍ PRÁCE METODY A NÁSTROJE ANALÝZY VÝROBNÍCH PROCESŮ V PROSTŘEDÍ DIGITÁLNÍHO PODNIKU

10 10 NÁVRH HABILITAČNÍ KOMISE Předseda: prof. Ing. Karel Macík, CSc. – ČVUT, Fakulta strojní Členové: prof. Ing. Edvard Leeder, CSc. – ZČU, Fakulta strojní doc. Ing. Michal Girman, Ph.D. – TU v Košiciach, Fakulta elektrotechnická doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. – ZČU, Fakulta strojní doc. Dr. Ing. František Manlig – TU v Liberci, Fakulta strojní

11 11 TÉMA HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY 1. Využití evolučních algoritmů pro analýzu výrobních procesů 2. Virtuální engineering jako nástroj analýzy výrobních procesů 3. Moderní metody rozvrhování výroby

12 12 ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ Ing. Slawomir Klos, Ph.D. Vědeckotechnický park Zielona Gora, Polsko

13 13 Ing. Slawomir Klos, Ph.D. Narozen: 25.5.1966 Bydliště : Tulipanowa 5, Zielona Gora, Polsko Stav : Ženatý Vzdělání: Ing. – Technická univerzita, Zielona Gora, Polsko, 1991 Ph.D. – Politechnika Varšava,1999

14 ODBORNÁ PRAXE Odborný asistent, Institut organizace a managementu,TU Zielona Gora, 1991- 1998 Zástupce vedoucího, Institut výpočetní techniky a managementu,TU Zielona Gora, 1999-dosud Ředitel, Vědeckotechnický park, TU Zielona Gora, 2007-dosud 14

15 15 PEDAGOGICKÁ PRAXE Lektor předmětů z oblasti výrobní management, ERP systémy, logistika, 1991- 2008 Vedení 17 diplomových prací, 2005-8 Zvané přednášky v zahraničí – TU Cottbus, Uni. Würzburg, ZČU Vzdělávání v průmyslových podnicích

16 16 PROJEKTY Řešitel nebo spoluřešitel projektů 3 velké projekty z EU (2005-8) 11 projektů potvrzených průmyslem v Polsku K publikační aktivitě výsledků doloženo 13 citací.

17 17 BODOVÉ HODNOCENÍ AKTIVIT DRUH AKTIVITYBODY APedagogická činnost42.96 BVědecká a publikační aktivita167.01 CGrantová, profesní, technicko- inženýrská a akademická činnost 120 Celkový minimální požadavek150 Celkově dosaženo bodů329.97 Ověřil prof. Ing. Edvard LEEDER, CSc.

18 18 OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

19 19 HABILITAČNÍ PRÁCE EVALUATION METHODOLOGY OF ERP SYSTEM IMPLEMENTATION IN MANUFACTURING ENTERPRISES

20 20 NÁVRH HABILITAČNÍ KOMISE Předseda: prof.Ing.Josef Basl, CSc. (ZČU/FST) Členové : prof.Ing.Stanislav Hosnedl, CSc. (ZČU/FST) prof.Ing.Ivan Gros, CSc. (VŠCHT Praha) doc.Ing.Jan Pour, CSc. (VŠE Praha) doc.Ing.Jan Skrbek, CSc. (TU Liberec)

21 21 TÉMA HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY 1.Evaluation methodology of ERP systems implementation in ETO (engineer to order) 2.Critical succes factors of ERP systems implementation in manufacturing enterprises 3.Principles of implementation of ERP systems in design and technology departments in ETO manufacturing enterprises

22 22 INFORMACE O DOKTORSKÉM STUDIU

23 23 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KTO Ing. Jan HNÁTÍK Obor: Strojírenská technologie - technologie obrábění Téma:Vliv stroje a nástroje na přesnost digitalizace Školitel: prof. Ing. Karel Jandečka,CSc. Forma:prezenční Obhajoba dne: 15.5.2009 Stanovisko komise:obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů:9 Počet přítomných: 8 Hlasy kladné:8 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné:0

24 24 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KKS Ing. Jan VOJNA Obor: Stavba strojů a zařízení Téma:Pohyblivá a nepohyblivá spojení pro obráběcí stroje Školitel: doc. Ing. Zdeněk Hudec, CSc. Forma:prezenční Obhajoba dne: 29.5.2009 Stanovisko komise:obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů:8 Počet přítomných: 8 Hlasy kladné:8 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné:0

25 25 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KKS Ing. Jan ŽÍDEK Obor: Stavba strojů a zařízení Téma:Výzkum v oblasti aplikace progresivních měřících zařízení a metodiky reverzního inženýrství Školitel: doc. Ing. Zdeněk Hudec, CSc. Forma:prezenční Obhajoba dne: 29.5.2009 Stanovisko komise:obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů:10 Počet přítomných: 7 Hlasy kladné:7 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné:0

26 26 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KKS Ing. Miroslav KUDA Obor: Stavba strojů a zařízení Téma:Generátor pro přestup tlakové energie z tuhého nositele na sloupec nositele v tekutém stavu Školitel: doc. Ing. Zdeněk Hudec, CSc. Forma:prezenční Obhajoba dne: 29.5.2009 Stanovisko komise:obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů:9 Počet přítomných: 9 Hlasy kladné:6 Hlasy záporné: 2 Hlasy neplatné:1

27 27 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KKS Ing. Jan KLEPÁČEK Obor: Stavba strojů a zařízení Téma:Využití ortotropních materiálů ve stavbě strojů Školitel: doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D. Forma:prezenční Obhajoba dne: 29.5.2009 Stanovisko komise:obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů:8 Počet přítomných: 8 Hlasy kladné:8 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné:0

28 28 KOMISE PRO OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Předseda : doc. Ing. Václav Mentl, CSc. (KMM - FST) Místopředseda: prof. Ing. Petr Louda, CSc. ( TU Liberec) prof. Ing. František Pfrogner, CSc. (KMM – FST) prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. (KFY – FAV) prof. Ing. Jozef Zrník, CSc. (KMM – FST) prof.Ing.Josef Steidl, CSc. (ČVUT) prof. Dr.Ing. Bohuslav Mašek (KMM – FST) Dr. Ing. Zbyšek Nový (COMTES FHT a.s.) prof. Ing. František Plánička, CSc. (KME – FAV) prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. (NTC – ZČU) Ing. Václav Liška, CSc. (ŠKODA Výzkum, s.r.o.) doc.Ing. Olga Bláhová, Ph.D. (KMM – FST) doc.Ing. Petr Duchek, CSc. (KMM – FST) doc.Dr.Ing. Antonín Kříž (KMM – FST)

29 29 Změna tématu dizertační práce Katedra KMM Doktorand: Ing. Ondřej Chocholatý Původní téma: Strukturní vlivy nástrojových ocelí na trvanlivost nástrojů Původní školitel: doc.Dr.Ing. Antonín Kříž Nové téma: Vlastnosti, zkoušení a vývoj kompozitních Cr povlaků pro pístní kroužky Nový školitel: doc.Dr.Ing. Antonín Kříž

30 30 Změna tématu dizertační práce Katedra KMM Doktorand: Ing. E.M.Saeed Salih Původní téma: Hodnocení vlastností a chování tenkovrstvých systémů na skleněných substrátech Původní školitel: doc. Ing. Václav Mentl, CSc. Nové téma: Technologie materiálů na bázi křemíku s nanometrovými kvantovými body pro tandemové solární články Nový školitel: doc. RNDr.Pavol Šutta, Ph.D.

31 31 Změna tématu dizertační práce Katedra KTO Doktorand: Ing. Libor ŠANDA Původní téma: Návrh metodiky měření velkých průměrů v provozních podmínkách Původní školitel: doc. Ing. František Zvoneček, Ph.D. Nové téma: Řízení kvality v návaznosti na Customer Relationship Management Nový školitel: doc. Ing. František Zvoneček, Ph.D.

32 32 PŘIHLÁŠKY DO DOKTORSKÉHO STUDIA KatedraPrezenčníKombinovanéCelkem KPV4610 KMM325 KKE11011 KKS16420 KTO336 Celkem272552

33 33 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1 Vědecká rada 9.6.2009 Václav Votava proděkan pro VaV."

Podobné prezentace


Reklamy Google