Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trávicí trakt a psychosomatika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trávicí trakt a psychosomatika"— Transkript prezentace:

1 Trávicí trakt a psychosomatika
Funkční abdominální potíže Žaludeční vřed a vřed a vřed na dvanáctníku Kolitis ulceroza

2 Trávící soustava – anatomie, fyziologie

3 Trávící soustava Základem trávicí soustavy je dlouhá trubice, jejíž stěna je tvořena vazivem hladkým svalem a uvnitř je vystlána sliznicí → trávicí trubice. Procesy v trávicí soustavě: Trávení neboli digesce – rozštěpení makromolekulárních látek na menší celky pomocí enzymů. Vstřebávání neboli resorbce – vstřebávání malých molekul buňkami střevních sliznic do krve nebo mízy.

4 Trávící soustava

5 Trávící soustava

6 Trávící soustava (dutina ústní)
Dutina ústní (cavum oris) – je ohraničena otvorem ústním, rty, tvářemi a patrem. Spodinu tvoří jazyk, který je připojen svaly k dolní čelisti. Význam dutiny ústní: Příjem potravy Mechanické zpracování potravy Zvlhčení potravy

7 Trávící soustava (dutina ústní)
V dutině ústní se potrava rozmělňuje a zároveň se mísí se slinami. Sliny jsou vylučovány třemi páry slinných žláz (příušní, podčelistní a podjazykové). Sliny obsahují: 99 – 99,5 % vody 0,5 – 1% organické ionty a některé typy bílkovin → nejznámější glykoprotein mucin.

8 Trávící soustava (dutina ústní)
Slinné žlázy vylučují také enzym α amylázu (dříve označovanou jako ptyalin). Tento enzym katalyzuje štěpení škrobu a glykogenu z potravy na disacharid a maltózu. Sliny obsahují některé protilátky – molekuly imunoglobulínu A.

9 Trávící soustava (hltan, jícen)
Po spolknutí potrava přechází do hltanu. Aby nevnikla potrava do dýchací trubice, dochází reflexně k přechodnému uzavření hrtanu hrtanovou příklopkou.

10 Trávící soustava (hltan, jícen)
Jícen – trubicový orgán, dlouhý asi 25 – 28 cm, jehož stěna obsahuje podélně i okružně uspořádané vrstvy hladké svaloviny. Stahem obou vrstev se vytváří tlak na vnitřní obsah jícnu, uvolněním se tento tlak snižuje. Střídáním těchto dějů dochází k tzv. peristaltickým pohybům.

11 Trávící soustava (žaludek)
Žaludek (gaster) – je plochý vakovitý orgán, který leží v horní třetině břišní dutiny pod brániční klenbou. Žaludek dospělého člověka obvykle přijme 2 – 3 litry potravy, může vzrůst až na 5 litrů.

12 Trávící soustava (žaludek)
Zpracování potravy v žaludku pobíhá dvojím způsobem: Mechanicky – prostřednictvím stahů mohutné hladké svaloviny žaludku, která potravu dále rozmělňuje a promíchává se žaludeční šťávou. Chemicky – působením žaludeční šťávy. Je řízeno nejen nervově, ale také hormonálně. Uplatňuje se při něm hormon → gastrin.

13 Trávící soustava (žaludek)
Žaludeční šťáva - je bezbarvá řídká tekutina: 99% vody Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou HCl Některé enzymy a hlen mucin. Přítomnost HCL způsobuje poměrně velkou kyselost (nízké pH) žaludečního obsahu – pH 2 – 4.

14 Trávící soustava (žaludek)
Žaludeční enzymy se primárně vytváří v neaktivních formách (tzv. proenzymech nebo zymogenech) – nemohou poškodit buňky, které je produkují. K nejvýznamnějším produktům žaludečních žláznatých buněk patří pepsinogen, z něhož se vytváří aktivní enzym pepsin (skupina proteáz) štěpící bílkoviny.

15 Trávící soustava (tenké střevo)
Tenké střevo (intestinum tenue) je široké 3 – 3,5 cm. a dlouhé 3 – 5 m. Sliznice tenkého střeva je bohatě zřasena a opatřena velkým počtem jemných výběžků – tzv. klků, do nichž vstupují zakončení priferních nervů a také krevní, popř. mízní vlásečnice. Klky jsou pokryty resorpčním epitelem tvořeným buňkami → enterocyty.

16 Trávící soustava (tenké střevo)
V tenkém střevě dochází k definitivnímu strávení potravy i k následnému vstřebávání (resorpci) většiny živin. Trávenina je v tenkém střevě transportována pomocí peristaltických pohybů a také tzv. segmentačních pohybů → prstencovité stahy.

17 Trávící soustava (tenké střevo)
Počátečním oddílem tenkého střeva je dvanáctník (duodenum), do něhož ústí vývody ze slinivky břišní a ze žlučníku.

18 Trávící soustava (tenké střevo)
Další dva oddíly tenkého střeva jsou svinuty v četné kličky: Lačník (jejunum) – horní oddíl střeva dlouhý 1 – 1,5 metrů. Je místem nejintenzivnějšího trávení a vstřebávání. Kyčelník (ileum) – dolní oddíl tenkého střeva, dosahuje délky 2 -2,5 metrů.

19 Trávící soustava (tenké střevo)
Při trávení v tenkém střevě se významně uplatňují enzymy ze slinivky břišní. Kromě nich však samo tenké střevo vytváří střevní šťávu. Jejím základem je hlenovitý (mucinózní) sekret z tzv. Brunnerových žlázek ve dvanáctníku. Při dalším průchodu tenkým střevem se tato slabě zásaditá tekutina (pH=7,5 – 8) obohacuje enzymy.

20 Trávící soustava (tlusté střevo)
Tlusté střevo – měří zhruba 1, 5 metru a jeho šířka činí 5 – 7 cm. Začíná v pravé kyčelní jámě slepým střevem, které vybíhá v 10 – 15 cm červovitý přívěsek – apendix. Pokračuje tračníkem – vzestupný tračník – příčný tračník – sestupný tračník – esovitý tračník . Konečník - konečný úsek slepého střeva.

21 Funkční abdominální potíže (Somatoformní autonomní funkční potíže)

22 Funkční abdominální potíže
Klinický obraz: diagnostika je v některých případech sporná. K hlavním klinickým příznakům patří: Dysfagie; nekardiální hrudní bolesti; dyspepsie; meteorismus; bolesti v podbřišku; průjem; zácpa; inkontinence.

23 Funkční abdominální potíže
Symptomy dráždivého žaludku (F45,31): epigastrické bolesti, nechutenství, pocit plnosti, nevolnost, zvracení, nadýmání v nadbřišku, nadměrné říhání. Symptomy dráždivého střeva (F45,32): bolesti v podbřišku či nevolnost, nadýmání atd.

24 Funkční abdominální potíže
Vyvolávající situace: většinou se mluví o zatěžujících životních událostech, které obtížím bezprostředně předcházejí: ženy: obtíže v rodině, které se náhle objevily; muži: starosti s ohledem na výkonost a práci; rozchody/ztráty, např. úmrtí v rodině, odstěhování, poruchy sociální integrace;

25 Funkční abdominální potíže
profesní vzestup: ztráta dosavadních sociálních kontaktů, nové a vyšší nároky; nadcházející životní rozhodnutí (a s nimi související změny). Primární osobnost a psychodynamika: neexistuje jednotná osobnostní striktura pacientů s funkčními žaludečními obtížemi. Mnoho pacientů trpí zjevnou depresí či úzkostným onemocněním.

26 Funkční abdominální potíže
Zvláštnosti ve vztahu mezi lékařem a pacientem: pacient si zpravidla stěžuje na somatické symptomy a je afektivně uzavřený. Nejistota na straně pacienta – mám pocit, že trpí vážnou chorobou. Nejistota na straně lékaře – obavy z chybné diagnostiky.

27 Funkční abdominální potíže
Základní psychosomatická péče: vyloučení organické příčiny; postupně vyjasňovat obtíže; popsat – najít spouštěče obtíží; aplikace uvolňovacích metod (autogenní trénink, progresivní svalová relaxace atd.); přerámování – změna životního stylu.

28 Žaludeční vřed a vřed dvanáctníku

29 Žaludeční vřed a vřed dvanáctníku
Peptický vřed žaludku Etiologie – slizniční defekt v trávicím traktu, samonatrávení sliznice vlastní pepticky žaludeční šťávou. Klinický obraz – bolest – spíše s kratším odstupem po jídle. Léčba – úprava životosprávy, farmakoterapie, chirurgické řešení.

30 Žaludeční vřed a vřed dvanáctníku
Peptický vřed dvanáctníku (bulbu duodena) Etiologie – slizniční defekt v trávicím traktu. Klinický obraz – bolest na lačno (také v noci), kterou nemocní tiší požitím stravy nebo napitím mléka. Léčba – úprava životosprávy, farmakoterapie, chirurgické řešení.

31 Žaludeční vřed a vřed dvanáctníku
Etiologie: Multikauzální – bakteriální (helicobacter pyroli), genetická, zvýšená hladina pepsinogenu, psychosomatické faktory.

32 Žaludeční vřed a vřed dvanáctníku
Vyvolávající situace: ztráta pocitu bezpečí (přestěhování, rozchody atd.); nárůst odpovědnosti a požadavků souvisejících se zráním (např. začátek povolání, povýšení); ohrožení pasivně-orálních uspokojení.

33 Žaludeční vřed a vřed dvanáctníku
Osobnostní predispozice ke vzniku vředové choroby: podstatná část pacientů trpí konfliktem mezi nevědomými, infantilními přáními ohledně závislosti na straně jedné a usilováním o nezávislost a úspěch na straně druhé.

34 Žaludeční vřed a vřed dvanáctníku
Rozlišuje se pět typů osobnosti: „Psychicky zdravý“ typ pacienta s vředem: onemocnění jednorázově při přetížení způsobeném masivním specifickým duševním zatížením. Jinak spíše neuroticky depresivní, ale dobře kompenzovaný.

35 Žaludeční vřed a vřed dvanáctníku
„Pseudozávislý, charakterově neurotický“ typ pacienta s vředem: úspěšný, ctižádostivý, směřující vzhůru, snadno vznětlivý pacient, který nechce přijmout žádnou pomoc, přitom na sebe bere veškerou zodpovědnost.

36 Žaludeční vřed a vřed dvanáctníku
„Sociopatický“ pacient s vředem: pasivní přání jsou vědomá: pacient je extrémně závislý na lidech, kteří o něho pečují; zčásti „asociální pacient“ (neurotici v důchodu, alkoholici). Malá selhání vedou k onemocnění.

37 Žaludeční vřed a vřed dvanáctníku
„Psychosomatický pacient s vředem“: nevýrazné osobnosti s malou fantazií, se strnulým a mechanickým způsobem života; vztahová prázdnota. Na nespecifické konflikty reagují tělesnou symptomatikou.

38 Žaludeční vřed a vřed dvanáctníku
„Normopatický pacient s vředem“: příliš přizpůsobivý; pracovník nebo zaměstnanec v chronickém sebezničujícím stavu, např. v důsledku dvojího zaměstnání.

39 Žaludeční vřed a vřed dvanáctníku
Základní psychosomatická péče: pacienti s vředem často trvají na somatickém chápáním nemoci. Za základní psychosomatickou péči se považuje: nejprve se pacienta optat na provázanost obtíží s průběhem dne; při akutních projevech nemoci pacienta podporovat a doprovázet, v období bez symptomů se snažit zjistit konflikty;

40 Žaludeční vřed a vřed dvanáctníku
zjistit, zda se vyskytuje závislost na alkoholu a nikotinu, popř. deprese; problémy s komplikací chápat jako výraz maladaptivního vztahového kruhu pacienta.

41 Ulcerózní kolitida Postihuje výlučně tlusté střevo, zánět je souvislý, začíná vždy v konečníku a šíří se směrem vzhůru. Zánět neproniká do hloubi stěny, postižena je jen sliznice. Je to zánět krvácivý, teprve v pokročilých případech se vytvářejí slizničních defekty – vředy.

42 Ulcerózní kolitida Klinický obraz: krvácivý průjem;
u těžšího stavu teploty; trpí celkový stav, nemocní hlubnou; mimostřevní příznaky: kloubní bolesti, kožní změny, oční záněty; průběh je vleklý – období vzplanutí, období klidu.

43 Ulcerózní kolitida Etiologie: multi-kauzální, geneticky a psychosomaticky spolupodmíněná.

44 Ulcerózní kolitida Vyvolávající situace: skutečné, fantazijní či hrozící odloučení od klíčové osoby: odchod z rodičovského domu; přestěhování; úmrtí důležité osoby; rozchod s partnerem; kroky vedoucí k osamostatnění; nesouhlas na straně druhých lidí.

45 Ulcerózní kolitida Osobnostní predispozice k ulcerózní kolitidě: žádná specifická osobnost. Často výrazná problematika vlastní hodnoty pacienta. Labilní pocit vlastní hodnoty je často skrýván za fasádou ambicí a korektnosti. Může být zvnitřněn obraz lidí podporující druhé (milující matky).

46 Ulcerózní kolitida Rozlišuje se dva typy osobnosti:
Otevřený závislý typ pacienta s kolitidou: upíná se na druhé lidi a otevřeně projevuje svá přání ohledně závislosti. Pseudozávislý tpy pacienta s kolitidou: zdůrazňuje svůj nezávislý způsob života. Popírá závislost tím, že si zvolí určitého ústředního partnera, který se na pacienta upíná.

47 Ulcerózní kolitida Psychosomatický péče:
vybudování důvěrného vztahu mezi lékařem a pacientem; pacient by měl být aktivně podporován ve chvíli, kdy se vypořádává se zatíženími vyplývající z onemocnění; lékař by měl předjímat možná zklamání.

48 Ulcerózní kolitida Z diagnostické hlediska je v rámci psychosomatické péče nutné vyjasnit, zda: v rámci akutních projevů netrpí pacient depresemi/úzkostmi; pacient prožívá spíše pasivně-rezignující, a nikoliv aktivně-kooperující styly pro vypořádání se s obtížemi; se pacient na základě tělesné symptomatiky sociálně izoluje;

49 Ulcerózní kolitida na základě svých subjektivních představ o průběhu nemoci pacient rozvíjí ireálně úzkosti; pacient mluví o zatěžujících událostech, jejichž zdolávání představuje pro pacienta aktuálně velké obtíže a které bezprostředně předcházely propuknutí obtíží; se pacient sociálně izoluje a používá fobicko vyhýbavé strategie.

50 Crohnova choroba Jedná se o zánětlivé onemocnění, které postihuje trávicí trubici od žaludku až po konečník, nejčastěji tenké a tlusté střevo. Postižení není souvislé, je diskontinuální. Místem, které bývá nejčastěji postiženo, je konečná část tenkého střeva a přilehlé slepé střevo. Zánět proniká celou střevní stěnou.

51 Crohnova choroba Klinický obraz:
Na sliznici se vytvářejí vředy, někdy velmi hluboké, časté jsou píštěle. Měkké a řídké průjmy často bez příměsí hlenů a krve. Necharakteristické bolesti v oblasti břicha spojené s nevolností a nutkáním ke zvracení.

52 Crohnova choroba Osobnostní predispozice ke vzniku vředové choroby: žádná specifická osobnost. Často výrazná problematika vlastní hodnoty pacienta. Labilní pocit vlastní hodnoty je často skrýván za fasádou ambicí a korektnosti. Může být zvnitřněn obraz lidí podporující druhé (milující matky).

53 Crohnova choroba Etiologie: Nevyjasněna: pravděpodobně jsou genetické, imunologické, infekční, výživově podmíněné a psychosomatické faktory.

54 Crohnova choroba Osobnostní predispozice ke Crohnově chorobě:
výrazná podobnost s osobností pacientů trpící s ulcerózní kolitidou; pacienti mohou být častěji depresivnější, úzkostnější a rigidnější, ale také o něco nezávislejší a agresivnější než pacienti s kolitidou.

55 Crohnova choroba Vyvolávající situace: obdobné jako u pacientů s kolitidou. Psychosomatická péče: obdobná jako u pacientů s kolitidou.

56 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Trávicí trakt a psychosomatika"

Podobné prezentace


Reklamy Google