Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká moderna I SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ. Moderní směry v českém umění na sklonku 19. století Umělecké směry: - impresionismus - symbolismus - dekadence - secese.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká moderna I SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ. Moderní směry v českém umění na sklonku 19. století Umělecké směry: - impresionismus - symbolismus - dekadence - secese."— Transkript prezentace:

1 Česká moderna I SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

2 Moderní směry v českém umění na sklonku 19. století Umělecké směry: - impresionismus - symbolismus - dekadence - secese Projevily se různou měrou: v malířství v architektuře v sochařství v hudbě v literatuře !!

3 ČESKÝ IMPRESINISMUS ÚKOLY – zopakujte si ve dvojicích: 1.Co je charakteristické pro impresionistické malířství?(techniky, barvy, motivy) 2.Jaké motivy a prostředky se objevují v impresionistické poezii? 3. Jak se tento směr projevil v próze a v dramatu?

4 Impresionismus v malířství zobrazoval neopakovatelnost okamžiku technika: rychlé tahy štětcem, tečkování upřednostnění malby v plenéru motivy: krajina, příroda v různých denních dobách či ročních obdobích

5 Antonín Slavíček (1870 -1910) známý český malíř impresionista Motivy: -Kameničky na Vysočině (často tam pobýval) -pražské náměty

6 A. Slavíček – Červnový den

7 A. Slavíček – Ve Stromovce

8 A. Slavíček – Slunce v lese

9 A. Slavíček – Chalupy v Kameničkách

10 A. Slavíček - Procházka

11 Impresionismus v sochařství Ladislav Šaloun (1870 – 1946) -český sochař -dílo s prvky impresionismu

12 L. Šaloun – Miroslav Tyrš

13 L. Šaloun – Pomník Mistra Jana Husa v Praze

14 Impresionismus v poezii Antonín Sova (1864-1928) -významný český impresionistický básník -v básních se proměny krajiny prolínají se stavy lidské duše

15 Antonín Sova

16 Ukázka – sb. Květy intimních nálad ÚKOLY: 1.Které smyslové vjemy Sovova báseň evokuje? 2.Najděte příklad eufonie. 3.Jak se prolínají do přírodních obrazů pocity básníka?

17 sb. Květy intimních nálad (1891) Květ narcisu Oh nocí, nocí, když ty sníš, mně z vázy narcis voní blíž. Nad všechny květy mám jej rád, když vonět počne ze zahrad. Mně zdá se, jak by v jeho sníh byl vtělen úběl skrání tvých a s jeho vůní jak tvůj dech byl vál sem hebkých na křídlech…

18 Impresionismus v próze a dramatu V popředí: citové prožívání a emoce postav přírodní atmosféra prostředí Do pozadí ustupuje: vnější dějovost

19 Fráňa Šrámek (1877 – 1952) -významný český spisovatel a básník -napsal impresionistický román: Stříbrný vítr - autor impresionistických her: Léto Měsíc nad řekou

20 Fráňa Šrámek (1877 – 1952)

21 ČESKÝ SYMBOLISMUS Úkoly – zopakujte si ve dvojicích: 1.Co je to symbol – uveďte příklady? 2.Čemu dává prostor symbolistická poezie?

22 Symbolismus ve výtvarném umění Jan Preisler (1872 – 1918) - český malíř - tvořil své obrazy v duchu symbolismu - známé obrazy Modrý pták Černé jezero

23 J. Preisler – Kompozice s bílým koněm

24 J. Preisler – Žena a jezdec u Černého jezera

25 Symbolismus v sochařství František Bílek (1872 – 1941) -český symbolistický sochař -výlučné vizionářské dílo -známé sousoší v Jaroměřicích: Tvůrce a jeho sestra Bolest (věnováno O. Březinovi) - působivé

26 Jaroměřice – Březinův hrob Tvůrce a jeho sestra Bolest

27 František Bílek - Mistr Jan Hus – Husovy sady v Táboře

28 Symbolismus v poezii Otokar Březina (1868 – 1929) -přední básník českého symbolismu -vizionářské dílo -pět básnických sbírek -neradostný život

29 Ukázka – sb. Stavitelé chrámu Úkoly: 1.Všimněte si v ukázce symbolů zahrad, květů a hadů. 2.Co by mohly např. symbolizovat?

30 sb. Stavitelé chrámu Doupata hadů Skryté své zahrady viděl jsem v slavnostech července kvést, V blankytů éterná loubí se slétlo tisíce tajemných ptáků: Na květech zrosených nechaly půlnoci nejsladší úsměv hvězd, A jako koberec pro sny, v plamenech záhony máku.

31 b. Doupata hadů – pokr. Dalekou cestu jsem konal, neznámý navštívil svět, Nesčetné duše jsem objal, z nesčetných zraků tvá tajemství čet A unaven milostí vrátil se do svých ukrytých sadů: Klenbami hořící síry kouřil se blankyt, žíravě bled, a všechny mé záhony květů se změnily v doupata hadů… - zkráceno -

32 ČESKÁ DEKADENCE Úkoly – zopakujte si ve dvojicích: 1.Vysvětlete pojem dekadence. 2.Jak se projevila v životě a tvorbě autorů? 3.Uveďte hlavní představitele české dekadence. 4.Jak se jmenoval časopis, který vydávali?

33 Česká literární dekadence dekadentní umění vyrůstalo z pocitu hlubokého úpadku a marnosti tyto pocity prožívali autoři na konci století v českém prostředí byla dekadence pociťována zvlášť tíživě projevila se nejen v literatuře, ale i v grafice a výtvarném umění

34 Časopis Moderní revue časopis české dekadence vycházel v letech 1894 – 1925 vydavateli byli Jiří Karásek ze Lvovic a Arnošt Procházka - otiskovali texty pozoruhodných (i) světových autorů

35 Jiří Karásek ze Lvovic (1871 – 1951) představitel české dekadence kritik, básník, prozaik, redigoval časopis Moderní revue -šlechtický přídomek -sběratel uměleckých děl – obrazů, knih… -sbírky Sodoma (1895), Sexus necans (1897)

36 Karel Hlaváček (1874 -1898) básník české dekadence aktivně cvičil v Sokole – sb. Sokolské sonety (1895) výtvarník – portréty, grafiky, ilustrace zemřel předčasně na tuberkulózu sbírky Pozdě k ránu (1896) Mstivá kantiléna (1898)

37 Karel Hlaváček (1874 – 1898) jeho básně jsou založeny na zvukových kvalitách – eufonie, melodičnost, motivy hudebních nástrojů také jsou často prostoupeny melancholií a pocity marnosti

38 UKÁZKA – b. Hrál kdosi na hoboj Úkoly k ukázce: 1.Jakou funkci mají v básni hudební motivy? 2.S jakým časoprostorem se tu setkáváme? 3.Najděte ve stylizaci básně dekadentní postoje.

39 Hrál kdosi na hoboj Hrál kdosi na hoboj, a hrál již kolik dní, hrál vždycky navečer touž píseň mollovou a ani nerozžal si oheň pobřežní, neb všecky ohně prý tu zhasnou, uplovou. Hrál dlouze na hoboj, v tmách na pobřeží, v tmách, na plochém pobřeží, kde nikdo nepřistál: Hrál pro svou Lhostejnost, či hrál spíš pro svůj Strach? Byl tichý Pastevec, či vyděděný Král?

40 Hrál smutně na hoboj. Vzduch zhluboka se chvěl pod písní váhavou a jemnou, mollovou… A od vod teskně zpět mu hoboj vlhkem zněl: Jsou ohně marny, jsou, vždy zhasnou, uplovou.

41 ČESKÁ SECESE univerzální umělecký styl na přelomu století prosadila se hlavně v malířství, architektuře a užitém umění – byty, oblečení, doplňky charakteristický byl ornament, zdobnost a dekorativnost světově proslulým se stal malíř Alfons Mucha

42 Alfons Mucha (1860 – 1939) (autoportrét) osobnost evropského secesního umění autor plakátů pro divadlo pařížské herečky Sarah Bernhardtové na poč. 20. století namaloval cyklus obrazů Slovanská epopej

43 A.Mucha – divadelní plakáty Hamlet Médea

44 A. Mucha - Ovoce

45 ZÁVĚR Koncem 19. století se v umění prosadily nové směry, které významně ovlivnily další vývoj kultury a literatury ve 20. století. Impresionistické, symbolistické či secesní obrazy mají dnes nevyčíslitelnou hodnotu. Na tyto směry stále navazuje současné umění, např. vznikají stále nová díla v duchu dekadence.

46 Zdroje: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Antonin_Slavicek.j pghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Antonin_Slavicek.j pg (15.2.2011) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Antonin_Slavicek_ -_cervnovy_den_%281898%29.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Antonin_Slavicek_ -_cervnovy_den_%281898%29.jpg (15.2.2011 ) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Antonin_Slavicek_ -_Ve_Stromovce_%281907%29.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Antonin_Slavicek_ -_Ve_Stromovce_%281907%29.jpg (15.2.2011) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Antonin_Slavicek_ -_Slunce_v_lese_%281898%29.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Antonin_Slavicek_ -_Slunce_v_lese_%281898%29.jpg (15.2.2011) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Slavicek%2C_Ant onin_-_Chalupy_v_Kamenickach_%281904%29.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Slavicek%2C_Ant onin_-_Chalupy_v_Kamenickach_%281904%29.jpg (15.2.2011) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Slavicek_prochaz ka.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Slavicek_prochaz ka.jpg (15.2.2011 ) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Miroslav_Tyrs_%2 8Ladislav_Saloun%29.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Miroslav_Tyrs_%2 8Ladislav_Saloun%29.jpg (15.2.2011 ) Autor: Ludek

47 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Prague_hus_statu e.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Prague_hus_statu e.jpg (15.2.2011) Autor: Petr Vilgus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Sova_portr et01.jpg/220px-Sova_portret01.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Sova_portr et01.jpg/220px-Sova_portret01.jpg (15.2.2011) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Antonin_Sova_192 2.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Antonin_Sova_192 2.jpg (15.2.2011) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Frana_Sramek_19 26.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Frana_Sramek_19 26.jpg (15.2.2011) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Preisler%2C_Jan_ -_Kompozice_s_bilym_konem_%281905-06%29.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Preisler%2C_Jan_ -_Kompozice_s_bilym_konem_%281905-06%29.jpg (16.2.2011) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Jan_Preisler_Zen a_a_jezdec_u_Cern%C3%A9ho_jezera_1903.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Jan_Preisler_Zen a_a_jezdec_u_Cern%C3%A9ho_jezera_1903.jpg (16.2.2011)

48 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Jaromerice_nr_bre zinuv_hrob.jpg (16.2.2011)upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Jaromerice_nr_bre zinuv_hrob.jpg Autor: Nostrifikator http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Mistr_Jan_Hus- pomn%C3%ADk.jpg?uselang=cshttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Mistr_Jan_Hus- pomn%C3%ADk.jpg?uselang=cs (16.2.2011) Autor: R. Kukačka ml. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Brezina_otokar.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Brezina_otokar.jpg (16.2.2011) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Jiri_Karasek_ze_L vovic_1930.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Jiri_Karasek_ze_L vovic_1930.jpg (16.2.2011) http://http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Karel_Hlavac ek_1895.jpghttp://http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Karel_Hlavac ek_1895.jpg (16.2.2011) )

49 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Alfons_Mucha_Sel bstportr%C3%A4t.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Alfons_Mucha_Sel bstportr%C3%A4t.jpg (16.2.2011) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Alfons_Mucha ://_-_1899_-_Hamlet.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Alfons_Mucha ://_-_1899_-_Hamlet.jpg (16.2.2011) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Alfons_Mucha_- _Medea.jpg (16.2.2011)ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Alfons_Mucha_- _Medea.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Alfons_Mucha_- _Fruit.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Alfons_Mucha_- _Fruit.jpg (16.2.2011)


Stáhnout ppt "Česká moderna I SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ. Moderní směry v českém umění na sklonku 19. století Umělecké směry: - impresionismus - symbolismus - dekadence - secese."

Podobné prezentace


Reklamy Google