Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje sociální politiky Soc. pol. V.. Nástroje SP I. Nástroje – jejich prostřednictvím je realizována sociální politika Cíle bývají nejčastěji konkrétně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje sociální politiky Soc. pol. V.. Nástroje SP I. Nástroje – jejich prostřednictvím je realizována sociální politika Cíle bývají nejčastěji konkrétně."— Transkript prezentace:

1 Nástroje sociální politiky Soc. pol. V.

2 Nástroje SP I. Nástroje – jejich prostřednictvím je realizována sociální politika Cíle bývají nejčastěji konkrétně naplňovány – penězi, právní cestou, institucemi Z hlediska času lze nástroje rozdělit na: –Krátkodobé: kolektivní vyjednávání –Dlouhodobé: programy, vize – prostředky a způsoby jak dosahovat zvolených cílů

3 Nástroje SPII. 1.Kolektivní vyjednávání V ČR uplatňován až od roku 1989 Preventivní charakter – vyjednávání problémů dopředu (výše mezd, dalších mzdových benefitů atd.) Vyjednávání mezi sociálními partnery – tzv. tripartita = stát – zaměstnavatel - zaměstnanec Výsledkem jednání = generální dohoda (vláda vs. odborové svazy), kolektivní smlouvy vyššího typu, podnikové kolektivní smlouvy. Výsledek jednání = musí se dodržovat, pramen práva především v oblasti zaměstnanosti Zákon 2/1991 Sb.2/1991 Sb.

4 Nástroje SPIII. 2.Nástroje právní povahy Právní řád – sociálně-právní legislativa Základním rámcem jsou – právní normy 3.Veřejné slyšení Podstatou je, že volení zástupci skládají „účty“ občanům Lidé se účastní setkání se zastupiteli Odpovídají na dotazy občanů, reakce na podněty Viz. Senátorské dny a poslanecké dny v kancelářích apod.

5 Nástroje SPIII. 4.Úlevy a výhody pro různé skupiny obyvatelstva Např. důchodci – slevy na dopravu, na vstupné 5.Nátlakové akce Velice účinný nástroj sociální politiky Snaha něco změnit Stávky, petice atd.

6 Nástroje SPIV. 6.Hromadné sdělovací prostředky 7.Ekonomické nástroje – dotace, zvýhodnění, speciálně stanovené ceny, dekomodifikace

7 Nástroje SPIVI. Nástroje sociální politiky s aplikačním charakterem: 1.Peněžité dávky Jednorázové – pohřebné, porodné, nemocenská Opakované = periodické (důchod – starobní, invalidní, rodičovský příspěvek) Mohou být i ve formě půjčky: Nenávratné Bezúročné S nízkým úrokem (SFRB)

8 Nástroje SPIV. Podmínky pro přiznání dávky: –Věcné – skutečnost že se daná událost stala – jasné prokázání – musí být doklad Např. nemocenská tj. potvrzení od lékaře pro zaměstnavatele –Systémové – pojištění, trvalé bydliště, občanství atd. –Formální – správně vyplněné formuláře

9 Nástroje SPIV. 2.Věcné dávky Jednorázové Opakované Finančně náročnější Využívány v případě, že si není osoba schopna zajistit životní potřeby sama – patří sem i namáhavější pracovní úkony Poskytují se při zneužití peněžitých dávek

10 Nástroje SPIV. 3.Služby Konání, aktivita ve prospěch někoho Směřuje k pomoci někomu Obecné rozdělení na služby: –Státní –Nestátní Rozdělení dle místa realizace: –V domácím prostředí (pečovatelská služba) –Ambulantně (denní stacionář) –V institucích (DD atd.) –V terénu (streetwork)

11 Nástroje SPIV. Rozdělní dle toho, kdo je poskytuje: –Profesionálně – vzdělaní odborníci –Laicky – nevzdělaní, blízké okolí Dále lze rozdělit dle toho: jaký problém zabezpečují, druh problému, dle klientely atd. Speciální prostor v oblasti služeb zaujímají NNO – velká pestrost zaměření, přímá reakce na poptávku služeb ze strany společnosti, postupná profesionalizace tohoto sektoru

12 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace Vize Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru Rok 2013: Transparentní nestátní neziskový sektor je rovnocenným a vítaným partnerem veřejné správy na místní, regionální i národní úrovni. Nestátní neziskový sektor má pevnou oporu v zákonech a nové právní úpravy neomezují aktivity občanů a činnost neziskových organizací. Nestátní neziskové organizace mají dlouhodobě stabilní finanční zdroje různých typů a kvalitní personální a technické kapacity pro rozvoj činnosti a veřejné prospěšnosti.

13 Pozitivní trendy v sociálních službách –Odklon od ústavní péče –Snaha zachovat klienta v jeho přirozeném prostředí – pečovatelská služba, osobní asistenti –Snaha oddálit ústavní péči –příklon ke „zdravé občanské integraci“ nikoli k asimilaci či multikulturalitě –Postupné posilování významu NNO na krajských úrovních –Posilování kvality sociálních služeb – vzdělávání pracovníků atd.

14 Příklady sociálních služeb: –Podle typu problému, podle klientely: –Sociální poradenství: Před/manželské poradenství, rodinné poradny – Stanislav Kratochvíl, Manželská terapie, Portál Výchovné poradenství, poradenství v nezaměstnanosti (kariérové poradenství), post/penitenciární poradenství, poradenství zaměřené na imigranty Linky důvěry, bezpečí, zelené linky, internetové poradny (www.iporadna.cz) veškerá informační místa, kontaktní místa atd.

15 Provizorní (dočasné ubytování) –Určeno pro specifickou klientelu – ubytovny pro matky s dětmi –Azylové domy – nejstarší forma péče –Noclehárny – sanační charakter tj. služba pro společnost –Domy na půli cesty – pro osoby na konci výkonu trestu, děti z DDO –Chráněné bydlení – nejvyšší stupeň azylové péče, dospělým lidem s mentálním postižením či seniorům – bezbariérové byty

16 Denní pobyty –Pro osoby, které jsou zabezpečeny vlastní rodinou, ale rodina se o ně po určitou dobu nemůže postarat –Např. postižení občané, senioři, i bezdomovci –Určeny ke strávení denní doby –Kluby důchodců

17 Stravování –V některých azylových domech – jídelny, vývařovny pro potřebné občany, jídelny pro staré občany – dostupnost souvisí s nižší cenou Krizová centra –V rámci FOD, azylových domů, středisek sociální prevence

18 Zařízení pro občansky nezpůsobilé občany –Detenční (záchytné) ústavy – pro postižené občany, o které se nemá kdo starat –Ústavy sociální péče –Diagnostické ústavy –Komunitní centra –P-centra Komunity –Uplatňování moderních psychoterapeutických metod

19 Sociálně-právní ochrana –Zabezpečuje ji výhradně stát –Ochrana dětí, náhradní rodinná péče –Organizace pěstounské péče Ústavní péče –Pro děti – kojenecké ústavy, dětské domovy -pro dospělé -Pro staré občany – DD -Pro postižené – smyslově, tělesně, mentálně, s kombinovanými vadami


Stáhnout ppt "Nástroje sociální politiky Soc. pol. V.. Nástroje SP I. Nástroje – jejich prostřednictvím je realizována sociální politika Cíle bývají nejčastěji konkrétně."

Podobné prezentace


Reklamy Google