Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informatika A Microsoft Word 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informatika A Microsoft Word 2007."— Transkript prezentace:

1 Informatika A Microsoft Word 2007

2 Informatika A - Microsoft Word 2007
1. Co je to MS Word MS Word je produktem firmy Microsoft. Slouží hlavně pro zpracování (psaní, úpravy, uchovávání, ...) textů. Na rozdíl od psacího stroje je ovšem doplněn mnoha funkcemi navíc. Patří sem např.: formátování textu nebo nadpisů pomocí stylů, automatické generování obsahu dokumentů, práce s obrázky, práce s tabulkami, vytváření záhlaví a zápatí apod.

3 Informatika A - Microsoft Word 2007
Pracovní prostředí

4 Informatika A - Microsoft Word 2007
Titulková lišta - obsahuje jako každá aplikace pod Windows název zpracovávaného souboru (dokumentu) a název aplikace (tedy Microsoft Word). Nabídková lišta (menu) - podnabídkami hlavních nabídek je ve Wordu možné provést všechny dostupné akce.

5 Informatika A - Microsoft Word 2007
Pracovní plocha s okny dokumentů - může obsahovat jedno, ale i více oken jednoho dokumentu nebo více oken různých dokumentů. Stavový řádek - zobrazuje číslo stránky, oddílu, na které stránce z kolika se právě nacházíte, na kolika centimetrech od okraje stránky, na kterém řádku a sloupci na stránce a indikaci některých režimů. Posuvníky Pravítka (vodorovné nahoře a svislé vlevo) - slouží k nastavení okrajů stránky, tabulátorů, odsazení odstavců atd. (viz dále).

6 Informatika A - Microsoft Word 2007
Nápověda Každý uživatel se při své práci dostane do situace, kdy neví, co si dále počít. Pokud zrovna nemá po ruce nějakou příručku, má ještě k dispozici nápovědu Wordu. Takže jakými způsoby lze tuto nápovědu používat:

7 Informatika A - Microsoft Word 2007
Nápověda Zvolíte ikonu se symbolem „?“ umístěnou v pravém horním rohu nebo nápovědu aktivujte stiskem klávesy F1.

8 Informatika A - Microsoft Word 2007
Nápověda Jistým způsobem nápovědy je i kontextová nabídka, nabídne vám jen to, co lze s tím, na co jste klepli pravým tlačítkem myši, dělat. Většinou najdete a vyberete.

9 Informatika A - Microsoft Word 2007
Vytvoření dokumentu První možností, jak se dostat k novému dokumentu, je spustit aplikaci Word. Po spuštění bude automaticky vytvořen nový dokument. Dále můžeme využít „Tlačítko Office“ a zvolit Nový – Prázdný dokument. Nebo použít klávesou zkratku CTRL + N. Ve všech případech bude nový dokument založen na šabloně NORMAL.DOTX.

10 Informatika A - Microsoft Word 2007
Vytvoření dokumentu

11 Informatika A - Microsoft Word 2007
Vytvoření dokumentu V případě, že budeme chtít aktivně pracovat se šablonami, musíme použít „Tlačítko Office“ a Nový. Otevře se nám podokno úloh NOVÝ DOKUMENT. Zde je možné si vybrat z dostupných šablon včetně online přístupu.

12 Informatika A - Microsoft Word 2007
Vytvoření dokumentu

13 Informatika A - Microsoft Word 2007
2. Základní pojmy

14 Informatika A - Microsoft Word 2007
Základní pojmy Znak – prvek, který vzniká stiskem klávesy. Znakem jsou např.: A, a, 8, ?, -, apod. Je to nejmenší velikostní jednotka dokumentu, je to tedy nejmenší část dokumentu, která může být formátována a to pomocí znakového formátování, kdy je formátován označený znak nebo označený blok znaků, nikdy ne ale celý odstavec

15 Informatika A - Microsoft Word 2007
Základní pojmy Odstavec – je to část textu mezi dvěma znaky konce odstavce. Znak konce odstavce je netisknutelný znak, který vzniká po stisknutí klávesy ENTER. Netisknutelné znaky normálně v dokumentu nejsou viditelné, je nutné je zobrazit tlačítkem z panelu „Domů“ reprezentovaným znakem „pí“.

16 Informatika A - Microsoft Word 2007
Základní pojmy Stránka – část dokumentu, která bude vložena na jeden list při vytisknutí na tiskárně. Ukončení stránky lze vynutit pomocí tzv. zalomení stránky, které je možné provést pomocí nabídky „Vložení“ a tlačítkem Konec stránky nebo použitím klávesové zkratky CTRL + ENTER.

17 Úkol Vytvořte dokument dle instrukcí Vašeho cvičícího.
Informatika A - Microsoft Word 2007 Úkol Vytvořte dokument dle instrukcí Vašeho cvičícího.

18 Informatika A - Microsoft Word 2007
Základní pojmy Oddíl – je to část dokumentu mezi dvěma znaky konce oddílů. Vzniká vložením tzv. zalomení oddílů pomocí tlačítka Konce z panelu Rozložení stránky.

19 Informatika A - Microsoft Word 2007
Přímé formátování je to, co zná většina uživatelů a myslí si, že umí Word. Na označený blok se aplikují různé formátovací prvky. Obrovskou nevýhodou tohoto stylu formátování je velmi problematická přenositelnost definovaných formátů mezi různými částmi dokumentu, o přenositelnosti mezi různými dokumenty ani nemluvě.

20 Styly – pokročilé formátování
Informatika A - Microsoft Word 2007 Styly – pokročilé formátování Styl – místo, aby jste různé formátovací prvky aplikovali na označenou část textu, tyto formátovací prvky lze uložit do tzv. stylu, který má svůj název (např. styl pro obyčejný text s názvem Základní text, styly pro různé nadpisy s názvy Nadpis 1 až Nadpis 9), a pak až tento styl je aplikován na označenou část textu. Výhody jsou nasnadě:

21 Styly – pokročilé formátování
Informatika A - Microsoft Word 2007 Styly – pokročilé formátování i komplikované formátování lze provést pouze jedním klikem myši, styl lze používat opakovaně, snadná údržba dokumentu – změna stylu změní veškerý text tímto stylem formátování, z čehož vyplývá snadné zajištění jednotného formátování dokumentu, snadná přenositelnost mezi dokumenty, což umožňuje vytvářit několik stejně formátovaných dokumentů (jako jsou například tito struční pomocníci).

22 Informatika A - Microsoft Word 2007
Šablona dokumentu šablona je vlastně speciální dokument, jehož nastavení si zkopíruje nově vytvářený dokument. Nově vytvářený dokument je vždy vytvořen na nějaké šabloně, která v sobě obsahuje základní nastavení nového dokumentu, což může být již předepsaný text, ale hlavně lze do šablony uložit již zmíněné Styly a dále Automatický text, Panely nástrojů a Makra (o těchto třech položkách, i když jsou velmi krásné, se dále v textu nebudeme zmiňovat).

23 Informatika A - Microsoft Word 2007
Vzhled stránky Na začátku práce s novým dokumentem je mnohdy výhodně některé volby změnit, proto se o vzhledu stránky zmíníme již teď. Nastavení vzhledu stránky zahrnuje změny okrajů stránky, velikosti záhlaví a zápatí, orientace atd. Vzhled stránky je možné upravit pomocí voleb na panelu Rozložení stránky.

24 Informatika A - Microsoft Word 2007
Vzhled stránky

25 Informatika A - Microsoft Word 2007
Zobrazení dokumentu NORMÁLNĚ - pouhé zobrazení textu bez viditelných konců stránek, svislého pravítka a bez některých vzhledových úprav. Výhodné v tom, že je tolerantnější k výkonu počítače. ROZLOŽENÍ WEBOVÉ STRÁNKY – slouží pro ty masochisty, kteří používají Word k tvorbě webových stránek. Zobrazení dokumentu přebírá typické rysy známé z web prohlížečů: stránky se nezalamují, nejsou patrné okraje, apod. ROZLOŽENÍ PŘI TISKU - zobrazení textu vzhledově po jednotlivých stránkách tak, jak budou tisknuty. Je zde nejen vodorovné pravítko jako u normálního zobrazení, ale i svislé pravítko.

26 Informatika A - Microsoft Word 2007
Zobrazení dokumentu ROZLOŽENÍ PŘI ČTENÍ – mělo by zpříjemňovat čtení, ale podle mého jej spíše znepřehledňuje. OSNOVA – velmi užitečné zobrazení sloužící k nastavení úrovní jednotlivých kapitol, jejich přehazování atd. Umožňuje také práci s vnořenými dokumenty. Dále se jím nebudeme zabývat, přesto se s ním zkuste seznámit. Může těm pokročilejším ušetřit spoustu problémů.

27 Informatika A - Microsoft Word 2007
Zobrazení dokumentu

28 Pohyb v dokumentu kláves pro pohyb kurzoru – šipky
Informatika A - Microsoft Word 2007 Pohyb v dokumentu kláves pro pohyb kurzoru – šipky HOME – začátek řádku END – konec řádku CTRL+HOME – začátek dokumentu CTRL+END – konec dokumentu CTRL+šipky – po slovech PGUP – o obrazovku výše PGDN – o obrazovku níže myší

29 Informatika A - Microsoft Word 2007
Práce s blokem práce s blokem probíhá obdobným způsobem jako při práci s textem, ke klávesovým zkratkám se často přidává tlačítko Shift. Podrobnosti najdete v příručce nebo v nápovědě.

30 Informatika A - Microsoft Word 2007
Uložení dokumentu Pokud již byl soubor někdy uložen a vy si nepřejete nic měnit, stačí jen dokument při práci dále průběžně ukládat standardně pomocí nabídky „Tlačítko Office“ - ULOŽIT Při psaní je ale mnohem rychlejší stisk horké klávesy CTRL+S. Pokud ale soubor ještě nebyl uložen nebo si přejete změnit název, umístění nebo typ souboru, je nutné volit nabídku „Tlačítko Office“ – ULOŽIT JAKO

31 Informatika A - Microsoft Word 2007
Uložení dokumentu

32 Informatika A - Microsoft Word 2007
Úkol Otevřete aplikaci Word a v něm nový dokument založený na šabloně libovolného dopisu. Tento dopis jakkoliv upravte, vložte obrázek. Tento dokument uložte pod názvem „PrvniDopis” v různých formátech a po té jej zavřete. Následně jej zkuste zase otevřít.

33 3. Možnosti přímého formátování
Informatika A - Microsoft Word 2007 3. Možnosti přímého formátování Na tomto místě bych chtěl proto také zdůraznit, že představené možnosti přímého formátování byste měli aplikovat prakticky vždy pomocí stylů, tzn. tyto možnosti uložit do stylu a až pomocí stylu je do textu aplikovat, tedy ne přímo na text bez použití stylů!!! Přímé formátování můžete realizovat pomocí tlačítek na panelu Domů. Přímé formátování má vliv jen na označený text případně text za kurzorem po formátování.

34 Informatika A - Microsoft Word 2007
Písmo Dále můžete vzhled písma upravit pomocí nabídky aktivované klikem na „ouško“ sekce Písmo z panelu Domů.

35 Informatika A - Microsoft Word 2007
Písmo

36 Informatika A - Microsoft Word 2007
Odstavec Nabídka nastavuje vzhled odstavce. Využívá odstavcového formátu, což znamená, že změny se projeví vždy v celém odstavci, ve kterém se nachází kurzor, nebo v odstavcích, které jsou označeny v bloku.

37 Informatika A - Microsoft Word 2007
Odstavec

38 Odstavec – Odsazení a mezery
Informatika A - Microsoft Word 2007 Odstavec – Odsazení a mezery Zarovnání – nabízí 4 všeobecně známé způsoby zarovnávání odstavce a to vlevo, vpravo, na střed a do bloku (tedy od okraje k okraji). Odsazení zleva a zprava – nastavuje odsazení celého odstavce (i několikařádkového) od okrajů zleva a zprava. Odsazení speciální – týká se prvního řádku odstavce a nastavuje jeho odsazení nebo předsazení. Častou chybou je odsazování prvního řádku odstavce tabulátorem nebo ještě hůře mezerníkem.

39 Informatika A - Microsoft Word 2007
Odsazení odstavce Odsazování lze také provádět rychleji pomocí vodorovného pravítka, kde se nachází několik trojúhelníčků a jeden obdélníček. trojúhelníček vlevo nahoře odsazuje nebo předsazuje první řádek odstavce zleva, trojúhelníček vlevo dole odsazuje nebo předsazuje zbývající řádky odstavce zleva, obdélníček vlevo dole odsazuje celý odstavec zleva, trojúhelníček vpravo dole odsazuje celý odstavec zprava.

40 Odstavec – Odsazení a mezery
Informatika A - Microsoft Word 2007 Odstavec – Odsazení a mezery Mezery před nebo za – umísťují před první nebo za poslední řádek odstavce mezeru. Velmi častou chybou je mezeru za odstavcem dělat prázdným odstavcem. Důsledkem jsou pak např. problémy při svazování nadpisů s texty kapitol. Řádkování – nastavuje mezery mezi všemi řádky odstavce. Kontrola osamocených řádků – zajistí, aby z několika řádkového odstavce ocitnuvšího se na zalomení stránky nezbyl jeden řádek dole na stránce nebo jeden řádek na stránce další.

41 Odstavec – Odsazení a mezery
Informatika A - Microsoft Word 2007 Odstavec – Odsazení a mezery Svázat s následujícím – odstavec bude svázán s následujícím, což znamená, že pokud se následující odstavec ocitne na nové straně, pak za ním odskočí i s ním svázaný odstavec. Toto mají např. nastaveno styly nadpisů, protože nadpis kapitoly umístěný dole na straně vypadá hloupě. Svázaný nadpis samozřejmě automaticky odskočí na novou stranu. Svázat řádky – sváže řádky jednoho odstavce, takže odstavec bude na stránce vždy celý a žádné automatické zalomení stránky jej nerozdělí.

42 Informatika A - Microsoft Word 2007
Tabulátory Standardní zarážky – jsou automaticky umístěny v každém odstavci, dokud je nesmažete použitím vlastní zarážky tabulátoru. Tyto standardní zarážky se pravidelně opakují zpravidla po 1,25 cm, tuto vzdálenost ale lze změnit v dialogovém okně TABULÁTORY dostupného v nabídce FORMÁT v číselníku VÝCHOZÍ KROK.

43 Informatika A - Microsoft Word 2007
Tabulátory Vlastní zarážky – ty si do odstavce umísťujete sami. Vlastní zarážka pak zruší všechny standardní zarážky, které jsou od ní vlevo. Výhoda používaní vlastních zarážek spočívá v tom, že v jednom odstavci může být několik zarážek s různými vzdálenostmi od sebe a hlavně text lze k těmto zarážkám zarovnávat nejen vlevo, ale i vpravo, na střed a na desetinnou čárku a mezery vzniklé odskokem tabulátoru lze vyplnit tzv. vodícím znakem.

44 Informatika A - Microsoft Word 2007
Tabulátory pomocí dialogového okna Tabulátory – zde volíte v cm umístění zarážky v odstavci, jak bude zarážka zarovnávat text a jakým vodícím znakem bude vyplněna mezera po odskoku tabulátoru. pomocí vodorovného pravítka a myši – úplně vlevo ve vodorovném pravítku se nachází malý čtvereček a v něm malý černý úhelníček. Klikáním myší v tomto čtverečku je možno měnit, která zarážka se bude umísťovat do odstavce.

45 Úkol Vytvořte pomocí tabulátorů následující tabulku.
Informatika A - Microsoft Word 2007 Úkol Vytvořte pomocí tabulátorů následující tabulku.

46 Informatika A - Microsoft Word 2007
Odrážky a číslování Pro přehlednost dokumentu je nutné často vyčlenit text do částí, které jsou uvozeny odrážkami nebo čísly. Word poskytuje v zásadě tři možnosti úprav textu: odrážky, číslování, víceúrovňové odrážky a číslování.

47 Informatika A - Microsoft Word 2007
Odrážky Formát odrážek je možné si vybrat z následujících předdefinovaných variant nebo si vytvořit odrážky vlastního formátu pomocí „Definovat novou odrážku“. Definice nové odrážky

48 Informatika A - Microsoft Word 2007
Odrážky Formát odrážek je možné si vybrat z následujících předdefinovaných variant nebo si vytvořit odrážky vlastního formátu pomocí „Definovat novou odrážku“. Definice nové odrážky

49 Informatika A - Microsoft Word 2007
Odrážky

50 Informatika A - Microsoft Word 2007
Číslování Formát číslování je možné si vybrat z následujících předdefinovaných variant nebo si vytvořit vlastní formát pomocí „Definovat nový číselný seznam“. Definice nového seznamu

51 Číslování – definice vlastního seznamu
Informatika A - Microsoft Word 2007 Číslování – definice vlastního seznamu

52 Víceúrovňové číslování
Informatika A - Microsoft Word 2007 Víceúrovňové číslování Víceúrovňové číslování umožňuje odstavce nejen číslovat, ale i odrážkovat. Od obyčejného číslování nebo odrážek se liší právě schopností nastavovat různým odstavcům různou úroveň vnoření. Změnu úrovně lze provést buď tlačítky ZVĚTŠIT nebo ZMENŠIT ODSAZENÍ nebo případně klávesou TAB nebo SHIFT+TAB, pokud je kurzor před prvním znakem odstavce.

53 Víceúrovňové číslování
Informatika A - Microsoft Word 2007 Víceúrovňové číslování

54 Víceúrovňové číslování
Informatika A - Microsoft Word 2007 Víceúrovňové číslování

55 Víceúrovňové číslování
Informatika A - Microsoft Word 2007 Víceúrovňové číslování

56 Úkol Vytvořte přehled 10 odrážek s použitím vlastních odrážek.
Informatika A - Microsoft Word 2007 Úkol Vytvořte přehled 10 odrážek s použitím vlastních odrážek. Prvních pět odrážek bude nějaký speciální znak např. €, dalších pět odrážek bude obrázek. Vytvořte víceúrovňový číslovaný seznam: ročník studia, semestr, měsíc.

57 Ohraničení, stínování a další varianty grafické úpravy stránky
Informatika A - Microsoft Word 2007 Ohraničení, stínování a další varianty grafické úpravy stránky Slouží k vložení obrysů nebo stínů okolo odstavce nebo bloku označených odstavců anebo také k orámování vložených tabulek (viz kapitola o tabulkách). Pozor – ohraničovat a stínovat lze jak znaky, tak odstavce a hlavně také tabulky! Barva stránky a vodoznak umožňují vytvořit pozadí stránky.

58 Ohraničení a stínování
Informatika A - Microsoft Word 2007 Ohraničení a stínování

59 Informatika A - Microsoft Word 2007
Ohraničení

60 Informatika A - Microsoft Word 2007
Ohraničení stránky

61 Informatika A - Microsoft Word 2007
Stínování

62 Informatika A - Microsoft Word 2007
Barva stránky

63 Informatika A - Microsoft Word 2007
Vodoznak

64 Úkol Vytvořte dokument, který bude mít následující náležitosti:
Informatika A - Microsoft Word 2007 Úkol Vytvořte dokument, který bude mít následující náležitosti: stránka bude ohraničena plnou černou čárou o tloušťce 1,5 bodu, na stránce bude tabulka se 3 sloupci a 3 řádky, tabulka bude ohraničena červenou čárkovanou čárou 0,5 bodu, první řádek tabulky bude stínován šedě 25%

65 Informatika A - Microsoft Word 2007
5. Práce se styly

66 Informatika A - Microsoft Word 2007
Co je to styl Styl je pod určitým názvem uložená skupina vlastností, která specifikuje formátování textu. Ve Wordu jsou v šabloně, na které máte založen dokument, některé styly již předdefinovány a je možné je použít nebo upravit nebo si můžete ve svém dokumentu vytvořit styly úplně nové.

67 Styly Ve Wordu rozlišujeme čtyři typy stylů:
Informatika A - Microsoft Word 2007 Styly Ve Wordu rozlišujeme čtyři typy stylů: styly znaků – je možné je aplikovat pouze na vybrané znaky slova, věty, odstavce nebo několika odstavců. V seznamu stylů (viz dále) jej poznáte podle znaku „malého podtrženého a“ vpravo od názvu stylu. styly odstavců – jejich přiřazením získává dané vlastnosti celý odstavec, ve kterém je kurzor nebo které jsou v bloku. V seznamu stylů jej poznáte podle znaku „pí“ vpravo od názvu stylu.

68 Informatika A - Microsoft Word 2007
Styly styly tabulek – obsahuje formátování a vlastnosti pro úpravu tabulek. V seznamu stylů jej poznáte podle znaku tabulky vpravo od názvu stylu. styly seznamů – obsahuje vlastnosti pro vybraný typ odrážek nebo číslování v seznamech o více úrovních. V seznamu stylů jej poznáte podle znaku seznamu vpravo od názvu stylu. Tyto dva typy jsou ve Wordu dostupné až od verze XP.

69 Informatika A - Microsoft Word 2007
Přiřazení stylu Postup přiřazení stylu je jednoduchý: umístíme kurzor do odstavce (příp. jej vybereme do bloku, stejně tak lze vybrat znaky, tabulku, seznam podle toho, jaký styl chceme aplikovat) a po té vybereme potřebný styl ze seznamu stylů. Vybrat jej můžeme na těchto dvou místech:

70 Přiřazení stylu V rámci panelu Domů je dostupná nabídka stylů.
Informatika A - Microsoft Word 2007 Přiřazení stylu V rámci panelu Domů je dostupná nabídka stylů. Pro zobrazení podokno úloh styly a formátování – je možné jej otevřít pomocí malé šipky v dolní části nabídky stylů na panelu Domů.

71 Informatika A - Microsoft Word 2007
Přiřazení stylu

72 Informatika A - Microsoft Word 2007
Styly k dispozici styly, které vám Word nabízí k dispozici ze seznamu všech stylů. U nového dokumentu jsou to obvykle styly odstavcové styly Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3, Normální a znakový styl Standardní písmo odstavce (pokud některý nevidíte, čtěte dále).

73 Informatika A - Microsoft Word 2007
Použité styly styly, které jste již v dokumentu použili. U nového dokumentu jsou to odstavcový styl Normální jako základní odstavcový styl a Standardní písmo odstavce jako základní znakový styl. TIP: pokud někdy někde budete chtít vrátit text do výchozího formátu, stačí jej pouze označit a zvolit výchozí odstavcový a znakový styl.

74 Informatika A - Microsoft Word 2007
Všechny styly zobrazí skoro všechny styly, které dokument převzal z šablony, na které byl otevřen. A skoro všechny je to proto, že některé styly mají nastaveno, že se nemají v seznamu vůbec ukazovat. Do seznamu všech stylů určitě často hrábnete, protože je zbytečné vytvářet si pro každý formát svůj vlastní nový styl, když už jej dokument třeba obsahuje, protože jej převzal z šablony.

75 Informatika A - Microsoft Word 2007
Vlastní … zde je možné si zvolit, které styly se mají zobrazovat v seznamu stylů a které ne.

76 Vytváření a úprava stylu
Informatika A - Microsoft Word 2007 Vytváření a úprava stylu Nový styl vytváříme ve stejnojmenném dialogovém okně NOVÝ STYL, které vyvoláme tlačítkem NOVÝ STYL …

77 Vytváření a úprava stylu
Informatika A - Microsoft Word 2007 Vytváření a úprava stylu

78 Vytváření a úprava stylu
Informatika A - Microsoft Word 2007 Vytváření a úprava stylu Název – jméno nového stylu. Typ stylu – výběr z možností odstavec, znak, tabulka, seznam. Styl založený na – vybíráme rodičovský styl. Při tvorbě stylu platí princip dědičnosti, tj. náš styl nemusíme definovat kompletně nový, ale můžeme využít nejvíce podobný, již existující styl a na něm náš styl postavit. Pak stačí změnit odlišnosti nového stylu.

79 Vytváření a úprava stylu
Informatika A - Microsoft Word 2007 Vytváření a úprava stylu Styl následujícího odstavce - umožňuje nám definovat, v jakém stylu bude formátován nový odstavec, pokud jej v aktuálním odstavci vytvoříte (po stisku klávesy ENTER). Prostě píšete píšete a zmáčknete ENTER. Jakým stylem bude formátován nový odstavec? Stylem následujícího odstavce.

80 Informatika A - Microsoft Word 2007
Změna stylu Úprava již existujícího stylu se provádí v podstatě obdobně jako tvorba nového stylu. Do dialogového okna ÚPRAVA STYLU se dostaneme rozevíracím seznamem daného stylu položkou ZMĚNIT…

81 Informatika A - Microsoft Word 2007
Změna stylu

82 Informatika A - Microsoft Word 2007
Odstranění stylu Odstranění stylu může ovlivnit dokument nejen v tom, že bude odstraněn samotný styl z dokumentu, ale také formát veškerého textu, který byl odstraňovaným stylem formátován, se vrátí do výchozího stylu. Některé styly šablony nelze odstranit, lze je pouze vrátit do jejich původního stavu. Styl odstraníme tím způsobem, že v podokně STYLY vybereme požadovaný styl a v rozevíracím seznamu klepneme na ODSTRANIT …

83 Informatika A - Microsoft Word 2007
Odstranění stylu

84 Kopírování stylů mezi dokumenty a šablonami
Informatika A - Microsoft Word 2007 Kopírování stylů mezi dokumenty a šablonami Pokud byste chtěli i v jiných dokumentech využívat své krásné styly, které jste si pracně vytvořili nebo upravili, máte obecně dvě možnosti: jednorázově je z dokumentu nebo šablony, kde jsou již vytvořeny, zkopírovat do nového dokumentu, vytvořit si novou šablonu s vašimi styly nebo upravit některou stávající šablonu, abyste mohli vaše styly využívat ve všech dokumentech, které na dané šabloně otevřete.

85 Kopírování stylů mezi dokumenty a šablonami
Informatika A - Microsoft Word 2007 Kopírování stylů mezi dokumenty a šablonami Ke kopírování stylů mezi dokumenty a šablonami se využívá tzv. Organizátor. Otevřít jej podokna úloh STYLY, pomocí tlačítka Spravovat styly a poté v dialogovém okně stisknete tlačítko Import/export, které je umístěné v levém dolním rohu.

86 Kopírování stylů mezi dokumenty a šablonami
Informatika A - Microsoft Word 2007 Kopírování stylů mezi dokumenty a šablonami

87 Kopírování stylů mezi dokumenty a šablonami
Informatika A - Microsoft Word 2007 Kopírování stylů mezi dokumenty a šablonami

88 Kopírování stylů mezi dokumenty a šablonami
Informatika A - Microsoft Word 2007 Kopírování stylů mezi dokumenty a šablonami

89 Kopírování stylů mezi dokumenty a šablonami
Informatika A - Microsoft Word 2007 Kopírování stylů mezi dokumenty a šablonami Jak je vidět z obrázku, ORGANIZÁTOR funguje podobně jako průzkumník Windows. Stačí v jedné polovině okna otevřít dokument nebo šablonu, ze které budeme styly kopírovat, a v druhé polovině okna dokument nebo šablonu, do které budeme styly kopírovat. Označte styly, které se mají kopírovat, a klikněte na tlačítko KOPÍROVAT uprostřed okna. Označené styly lze také smazat tlačítkem ODSTRANIT nebo přejmenovat tlačítkem PŘEJMENOVAT…

90 Informatika A - Microsoft Word 2007
Úkol K většině úkolů následujících kapitol byste měli mít k dispozici text tohoto pomocníka v elektronické podobě, avšak bez formátování. Pokud jej nemáte, požádejte o něj svého vyučujícího. Váš následující úkol bude zase prostý, pokuste se se svými dosavadními znalostmi tento dokument naformátovat podle tohoto vzoru. Teď tedy formátujte pomocí stylů. Zaměřte se hlavně na odstavcové a znakové styly. Platí, že každý použitý formát by měl mít svůj vlastní styl.

91 Informatika A - Microsoft Word 2007
Úkol 2 Zkuste se podívat na zobrazení osnovy (nabídka ZOBRAZIT – OSNOVU), hlavně na možnosti změny úrovní kapitol a jejich vzájemné přesouvání. Vše se vlastně točí kolem stylů, hlavně stylů Nadpis 1 až Nadpis 9. Při kopírování částí dokumentu z jiného dokumentu si do svého dokumentu můžete zavléct nechtěné styly. Proto se zkuste podívat na možnost vkládání jinak pomocí nabídky ÚPRAVY – VLOŽIT JINAK…, hlavně možnost NEFORMÁTOVANÝ TEXT.

92 Informatika A - Microsoft Word 2007
6. Šablony dokumentu

93 Informatika A - Microsoft Word 2007
Dokumenty a šablony Nově vytvářený dokument je vždy vytvořen na nějaké šabloně, která v sobě obsahuje základní nastavení nového dokumentu, což může být již předepsaný text, ale hlavně lze do šablony uložit již zmíněné Styly a dále Automatický text. Pokud neurčíte jinak, je pro nový dokument použita šablona NORMAL.DOTX (známá bílá stránka s okraji 2,5 cm a výchozím stylem Normální s fontem Times New Roman a písmo s velikostí 12 b.).

94 Informatika A - Microsoft Word 2007
Dokumenty a šablony Pokud si ale přejete mít nový dokument založen na jiné šabloně, než je NORMAL.DOTX, je nutné při vytváření dokumentu zvolit „Tlačítko Office“ – NOVÝ – Nainstalované šablony.

95 Informatika A - Microsoft Word 2007
Dokumenty a šablony

96 Informatika A - Microsoft Word 2007
Úkol Vašim největším životním snem je vytvořit také pomocníky i k ostatním aplikacím kancelářského balíku MS Office. Pokuste se proto vytvořit šablonu, která bude obsahovat styly, které použijete pro formátování takového pomocníka.

97 Informatika A - Microsoft Word 2007
7. Záhlaví a zápatí Pokud se něco (text, obrázek atd.) má opakovat na všech stranách nebo alespoň na několika stranách, pak toto něco se vždy umísťuje do záhlaví nebo zápatí podle toho, zda-li to má být na stránce nahoře nebo dole. Obvykle to bývá hlavně číslování stránek, názvy kapitol atd.

98 Práce se záhlavím a zápatím
Informatika A - Microsoft Word 2007 Práce se záhlavím a zápatím Záhlaví a zápatí aktivujeme pomocí panelu Vložení – Záhlaví (Zápatí, Čísla stránek) – Upravit Záhlaví.

99 Informatika A - Microsoft Word 2007
Záhlaví a zápatí Kurzorem se přemístíme do oblasti záhlaví nebo zápatí a vepíšeme požadované texty. Využívat při tom můžeme stejné možnosti jako v jiných částech dokumentu. Do záhlaví nebo zápatí se také často vkládají prvky typu pole, např. číslo stránky, celkový počet stran, datum apod.

100 Informatika A - Microsoft Word 2007
Záhlaví a zápatí

101 Informatika A - Microsoft Word 2007
Číslování stran Číslování stran se vkládá v režimu zobrazeného záhlaví/zápatí pomocí Nástroje Záhlaví a Zápatí – Návrh – Číslo stránky.

102 Informatika A - Microsoft Word 2007
Číslování stran Pokud potřebujete vložit použít nastavení číslování je potřeba použít volbu Formát – číslování stránek

103 Informatika A - Microsoft Word 2007
Číslování stran Pokud potřebujete vložit použít nastavení číslování je potřeba použít volbu Formát – číslování stránek

104 Informatika A - Microsoft Word 2007
Číslování stran Toto dialogové okno lze využít nejen ke změně způsobu číslování, ale také k navázání číslování na předchozí oddíl, příp. naopak k jinému číslování v rámci jednotlivých oddílů.

105 Růžné záhlaví a zápatí v dokumentu
Informatika A - Microsoft Word 2007 Růžné záhlaví a zápatí v dokumentu V případě že do dokumentu vložíme záhlaví a zápatí bez dalších změn, bude toto umístěno na všechny stránky dokumentu. V případě, že potřebujeme mít na určitých stránkách odlišná záhlaví a zápatí, máme v zásadě tři možnosti, jak je odlišit. Záhlaví a zápatí se mohou lišit: na první stránce, na sudých a lichých stranách, v jednotlivých oddílech (pokud začínají na nové stránce).

106 Odlišné záhlaví a zápatí na první stránce
Informatika A - Microsoft Word 2007 Odlišné záhlaví a zápatí na první stránce Pokud v dokumentu nepoužíváme oddíly, je tuto potřebu nejlépe ukojit pomocí nabídky SOUBOR – VZHLED STRÁNKY, karta ROZLOŽENÍ a zaškrtávátko ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ JINÉ NA PRVNÍ STRÁNCE.

107 Odlišné záhlaví a zápatí na sudých a lichých stranách
Informatika A - Microsoft Word 2007 Odlišné záhlaví a zápatí na sudých a lichých stranách Tady nám pomůže pouze nabídka z panelu Rozložení stránky – malá šipka dole v sekci Vzhled stránky.

108 Odlišné záhlaví a zápatí na sudých a lichých stranách
Informatika A - Microsoft Word 2007 Odlišné záhlaví a zápatí na sudých a lichých stranách

109 Různá záhlaví a zápatí v oddílech
Informatika A - Microsoft Word 2007 Různá záhlaví a zápatí v oddílech Odlišné záhlaví nebo zápatí zajistíme pomocí panelu nástrojů ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ a jeho tlačítka ODKAZ NA PŘEDCHOZÍ. Pokud toto tlačítko vypneme (v popisu sekce zmizí vpravo nahoře nápis Stejné jako minulé), zajistíme, že záhlaví nebo zápatí nebude navazovat na záhlaví nebo zápatí z předchozího oddílu a můžeme jej změnit s tím, že se změny promítnou pouze do aktuálního oddílu a oddílů následujících.

110 Různá záhlaví a zápatí v oddílech
Informatika A - Microsoft Word 2007 Různá záhlaví a zápatí v oddílech

111 Informatika A - Microsoft Word 2007
8. Tabulky Novou tabulku můžeme vytvořit s prázdnými buňkami, které později vyplníme. Jinou možností je převod existujících odstavců do tabulky. Vytvořenou tabulku můžeme dále upravovat různými způsoby.

112 Informatika A - Microsoft Word 2007
Vložení Tabulka Vložení tabulky je možné nabídky z panelu Vložení – Tabulka.

113 Informatika A - Microsoft Word 2007
Úprava Tabulky K realizaci úprav tabulek slouží panely Návrh a Rozložení z panelu Nástroje tabulky. Tyto panel se objeví po kliknutí nebo označení.

114 Informatika A - Microsoft Word 2007
Nabídka Tabulka VLASTNOSTI TABULKY – slouží k modifikaci vlastností tabulky, řádků, sloupců nebo buněk tabulky. Na kartě TABULKA se mimo jiné nachází i zarovnávání tabulky na stránce. Pokud není vyznačen blok buněk, je zarovnávána celá tabulka, jinak jen řádky, ve kterých jsou buňky v bloku. Na kartě BUŇKA je zase svislé zarovnání textu v buňkách.

115 Informatika A - Microsoft Word 2007
Nabídka Tabulka

116 Informatika A - Microsoft Word 2007
Úkol Pokuste se napodobit následující tabulky. Využijte při tom možnosti formátování, vzorců (pro sumy) případně i formulářů, pokud si to nastudujete.

117 Informatika A - Microsoft Word 2007
9. Důležitá pole Wordu

118 Informatika A - Microsoft Word 2007
Obsah dokumentu Podstatou tvorby automaticky generovaného obsahu je důsledné rozlišení textů, které mají být do obsahu zahrnuty, a to pomocí stylů. Standardně je obsah generován z textů formátovaných styly Nadpis1 až Nadpis9. Obsah vkládáme pomocí tlačítka Obsah z panelu Odkazy, kde si můžeme vybrat jeden z přednastavených vzhledů obsahu.

119 Informatika A - Microsoft Word 2007
Obsah dokumentu

120 Informatika A - Microsoft Word 2007
Obsah dokumentu Pokud nám nevyhovuje jeden z přednastavených vzhledů můžeme upřesnit nastavení pomocí tlačítka Vložit obsah.

121 Informatika A - Microsoft Word 2007
Obsah dokumentu Pomocí tlačítka Možnosti můžeme upřesnit, které ze Stylů budou zahrnuty do obsahu a v jaké úrovni.

122 Informatika A - Microsoft Word 2007
Obsah dokumentu Na jedné úrovni obsahu kupodivu může být vložen i text formátovaný několika různými styly.

123 Informatika A - Microsoft Word 2007
Obsah dokumentu Pomocí tlačítka změnit můžeme upravit vzhled písma a nastavení odstavců jednotlivých úrovní obsahu.

124 Informatika A - Microsoft Word 2007
Obsah dokumentu Jednotlivé úrovně obsahu jsou v podstatě opět Styly, které můžeme upravit.

125 Informatika A - Microsoft Word 2007
Obsah dokumentu V případě, že dojde v dokumentu k jakýmkoliv změnám je potřeba aktualizovat obsah pomocí tlačítka Aktualizovat tabulku.

126 Seznam obrázků a tabulek
Informatika A - Microsoft Word 2007 Seznam obrázků a tabulek Seznamu obrázků a tabulek poskytují automaticky generovaný přehled o obrázcích umístěných v dokumentu. Tyto seznamy jsou povinné v různých typech prací nejenom v prostředí VŠ. Abychom byli schopni uvedené seznamy vygenerovat je potřeba každý objekt „otitulkovat“ pomocí tlačítka Vložit titulek.

127 Seznam obrázků a tabulek
Informatika A - Microsoft Word 2007 Seznam obrázků a tabulek Abychom byli schopni uvedené seznamy vygenerovat je potřeba každý objekt „otitulkovat“ pomocí tlačítka Vložit titulek z panelu Odkazy.

128 Seznam obrázků a tabulek
Informatika A - Microsoft Word 2007 Seznam obrázků a tabulek Je potřeba hlídat, aby byl v kategorii Titulek správně nastavený typ objektu který „titulkujete“.

129 Seznam obrázků a tabulek
Informatika A - Microsoft Word 2007 Seznam obrázků a tabulek Seznam obrázku nebo tabulek vložíte pomocí tlačítka Vložit seznam obrázků z panelu Odkazy.

130 Seznam obrázků a tabulek
Informatika A - Microsoft Word 2007 Seznam obrázků a tabulek V tomto okně je potřeba správně zvolit typ objektů, jehož seznam chcete generovat. Jak můžete vidět, je možné vygenerovat seznam obrázků, tabulek a rovnic.

131 Informatika A - Microsoft Word 2007
Poznámky pod čarou Poznámka pod čarou je text, který náleží určitému objektu a je umístěna na spodku stránky, kde se nachází objekt, k němuž poznámka náleží.

132 Informatika A - Microsoft Word 2007
Bibliografie Zaznamenávání použitých pramenů v rámci textu je především u vědeckých prací podmínkou bez níž práce nebude přijata. Word 2007 obsahuje velmi užitečný nástroj pro správu veškerých pramenů a to nejenom v jednom dokumentu. Nástroj pro správu bibliografie umožňuje vkládat do kteréhokoliv dokumentu jakoukoliv pramen, který je ve správci pramenů zadán.

133 Informatika A - Microsoft Word 2007
Bibliografie Veškeré nástroje pro správ bilbiografie jsou umístěny v panelu Odkazy.

134 Informatika A - Microsoft Word 2007
Bibliografie Pro přidání odkazu na určitý pramen je potřeba použít tlačítko Vložit citaci. Pokud jste již pramen zavedli je možné jej přímo vybrat z nabídky dostupných pramenů. Pokud jste pramen nezavedli, je potřeba zvolit tlačítko Přidat nový pramen.

135 Informatika A - Microsoft Word 2007
Bibliografie Pro vytvoření nového pramenu je potřeba správně zvolit Typ pramenu a následně vyplnit dostupné informace. Vytvořený pramen se poté objeví v nabídce dostupných pramenů k citaci.

136 Informatika A - Microsoft Word 2007
Bibliografie Správu všech dostupných pramenů provádíme pomocí dialogu, který je spuštěn tlačítkem Spravovat prameny z panelu Odkazy. Formát Bibliografie vybíráme pomocí seznamu Styl umístěného také na panelu Odkazy.

137 Informatika A - Microsoft Word 2007
Bibliografie V rámci správy pramenů určuje, které z pramenů jsou dostupné v daném dokumentu a to pomocí tlačítek Kopírovat, Odstranit, Upravit, Nový.

138 Informatika A - Microsoft Word 2007
10. Obrázky

139 Informatika A - Microsoft Word 2007
Práce s obrázky Znalost vkládání obrázků je nezbytnou součástí práce s textovým editorem. V zásadě máme možnost vkládat buď obrázky, které jsou součástí vlastní instalace MS Office (nebo je vytváříme nástroji z MS Office) nebo jsou k dispozici z jiného zdroje. K dispozici jsou automatické tvary, WordArt, organizační diagram, graf, nová kresba nebo obrázky ze souboru.

140 Informatika A - Microsoft Word 2007
Práce s obrázky Obrázky a další grafické objekty vkládáme pomocí tlačítek z panelu Vložení.

141 Informatika A - Microsoft Word 2007
Práce s obrázky Vlastnosti obrázku můžeme měnit pomocí kontextové nabídky nebo panelu Nástroje obrázku – Formát.

142 Informatika A - Microsoft Word 2007
Práce s obrázky Práce s obrázkem v textu se odvíjí hlavně od jeho nastavení pozice neboli obtékání dostupné přes tlačítko Obtékání textu – Další možnosti rozložení.

143 Informatika A - Microsoft Word 2007
Titulek obrázku Vkládání titulků je možné provádět automatizovaně s možností generování seznamů obrázků. Titulkování obrázků a dalších objektů bylo předmětem předchozí kapitoly.

144 Informatika A - Microsoft Word 2007
Úkol Do dokumentu vložte pár (min.7) obrázků a zkuste je otitulkovat. A vygenerovat seznam všech titulků použitých obrázků

145 Informatika A - Microsoft Word 2007
Závěr Právě jste absolvovali kurz z Informatiky A zaměřený na práci s Word Dále se budeme zabývat dalšími programy z kancelářského balíku Office 2007.


Stáhnout ppt "Informatika A Microsoft Word 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google