Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters Ing. David Horký Country Manager – Central & Eastern Europe

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters Ing. David Horký Country Manager – Central & Eastern Europe"— Transkript prezentace:

1 Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters Ing. David Horký Country Manager – Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com

2 Obsah Web of Science, EndNote Web – živá demostrace Hodnocení vědy a výzkumu za využití databází na platformě Web of Knowledge a InCites Připravovaný upgrade platformy Web of Knowledge ResearcherID Dotazy 2

3 Web of Science® : STANDARD pro hodnocení VaV “Multidisciplinární” pokrytí –Umožňuje analyzovat vědecký výzkum v kontextu “Dlouholeté” pokrytí –Umožňuje analyzovat historii a vývoj VaV Politika “Cover to Cover” –Umožňuje sledovat vývoj tématu bez ohledu na způsob, jakým je komunikován “Všichni autoři, všechny adresy” –Umožňuje provádět analýzy podle jména autora, instituce “Všechny citované reference” –Umožňuje vytvářet analýzy literatury, která není indexována KONZISTENCE umožňuje provádění spolehlivých rešerší a analýz

4 2004 Cited References 19741998 2000 1993 2003 Times Cited Related Records 2006 2004 1999 2002 1994 2000 2007 Citační linkování

5 References Cite While You Write ™

6 WEB OF SCIENCE POLITIKA VÝBĚRU ČASOPISŮ Proč vybíráme časopisy?

7 JOURNAL CITATION REPORTS 40% časopisů: 80% publikací 92% citovaných článků 4% časopisů: 30% publikací 51% citovaných článků

8 WEB OF SCIENCE POLITIKA VÝBĚRU ČASOPISŮ Každoročně je hodnoceno cca 2000 časopisů –akceptováno 10-12% Editoři Thomson Reuters –Informační profesionálové –Knihovníci –Odborníci na publikace ve svém vědním oboru Web of Science Analyzované časopisy Kvalita časopisů

9 WEB OF SCIENCE POLITIKA VÝBĚRU ČASOPISŮ Publikační standardy –Peer review, ISSN Obsah –Přidaná hodnota v daném oboru Rozmanitost –Mezinárodní, regionální vliv autorů, redaktorů, poradců Citační analýza –Předcházející vědecké práce redaktorů a autorů Proces výběru časopisů Thomson Reuters: –http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/jou rnal_selection_process/http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/jou rnal_selection_process/

10 Regional Journal Content Expansion 2007-2009 RegionA&HAB&ESCMEC&TLSPC&ESS&BSTotal AP 135510545474189395 EU 150881618150116200846 LA 29553313141542201 MA 1323321015731131 NA 8113210328 Total 2132223441511271793651601 Regiony: AP : Asia Pacific EU : European Union LA : Latin America MA : Middle East/Africa NA : North America Obory (Subject Areas): A&H : Arts &Humanities AB&ES : AgBio & Environmental Sci CM : Clinical Medicine EC&T : Engineering Computing & Technology LS : Life Science PC&ES : PhysChem & Earth Science S&BS : Social & Behavioral Science 10

11 RŮST POKRYTÍ REGIONÁLNÍCH A ČESKÝCH ČASOPISŮ Web of Science 20052010NárůstProcentní změna Celkový počet indexovaných časopisů 8,83411,4232,589+ 29% Regionální časopisy 1,7163,6051,889+ 110% České časopisy 305626+ 87% 11

12 NÁRŮST POKRYTÍ ČESKÝCH ČASOPISŮ VE WEB OF SCIENCE 12 Web of Science 20052010NárůstProcentní změna Science Citation Index – Expanded 233613+ 57% Social Sciences Citation Index 411*7+ 175% Arts & Humanities Citation Index 312**9+ 300% *1 titul pokryt zároveň v SCIE a SSCI **2 tituly pokryty zároveň v SSCI a A&HCI

13 RegionPočet časopisů z regionu ve WoS Evropa5,573 49% Severní amerika4,251 38% Asie a pacifická oblast965 9% Latinská amerika272 2% Střední východ/Afrika200 1% JazykPočet časopisů ve WoS Angličtina9114 81% Jiný2147 19% CELKOVÉ POKRYTÍ WEB OF SCIENCE

14 HODNOCENÍ ZEMÍ

15 ČESKÝ VÝZKUM 15 V 70. - 90. letech bylo článků českých autorů kolem 4000. Nyní je to přes 10000 ročně.

16 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE - ČESKÉ ČLÁNKY 16 V letech 1970 až 1999 mělo 14% českých článků alespoň jednoho zahraničního spoluautora

17 17 V letech 2000 – 2010 toto čislo vzrostlo na 63% MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE - ČESKÉ ČLÁNKY

18 PUBLIKAČNÍ PRODUKTIVITA VE STŘEDNÍ EVROPĚ 18 Thomson Reuters InCites

19 PUBLIKAČNÍ VLIV VE STŘEDNÍ EVROPĚ 19 Thomson Reuters InCites

20 HODNOCENÍ INSTITUCÍ (1) EXTERNÍ SROVNÁVÁNÍ

21 HODNOCENÍ INSTITUCÍ Source: Thomson Reuters North America University Science Indicators Počet citací k článkům autorů ze Severní ameriky

22 SROVNÁVÁNÍ INSTITUCÍ NA GLOBÁLNÍ ŠKÁLE 22 Thomson Reuters InCites

23 23 Thomson Reuters InCites SROVNÁVÁNÍ INSTITUCÍ NA GLOBÁLNÍ ŠKÁLE

24 POROVNÁVÁNÍ VLIVU V BIOLOGII 24 Cambridge Oxford Stirling Thomson Reuters InCites

25 POROVNÁVÁNÍ INSTITUCÍ V JEDNOTLIVÝCH OBORECH 25 Thomson Reuters InCites

26 POROVNÁVÁNÍ INSTITUCÍ V JEDNOTLIVÝCH OBORECH 26 Thomson Reuters InCites

27 HODNOCENÍ INSTITUCÍ (2) INTERNÍ ANALÝZA

28 JAKÝ JE PUBLIKAČNÍ VĚDECKÝ VÝSTUP NAŠÍ INSTITUCE? 28 Thomson Reuters InCites

29 JAK SI ČLÁNEK VEDE V POROVNÁNÍ SE SVÝM ČASOPISEM/OBOREM? 29 Články z časopisu Nature z tohoto roku byly citovány 135,52 krát Články z oboru Biochemistry and Molecular Biology z tohoto roku byly citovány 23,98 krát Tento vysoce citovaný článek je v 0,006 tém percentilu svého oboru Thomson Reuters InCites

30 KDE JSOU NAŠE CENTERS OF EXCELLENCE? 30 Physical Chemistry Computer Science 41% pod průměrem 220% nad průměrem Thomson Reuters InCites

31 S KÝM NAŠI VÝZKUMNÍCI SPOLUPRACUJÍ? 31 Thomson Reuters InCites

32 KTERÉ ZE SPOLUPRACÍ MAJÍ NEJVĚTŠÍ HODNOTU? 32 Thomson Reuters InCites

33 INCITES SEZNAM CITUJÍCÍCH ČLÁNKŮ Thomson Reuters InCites

34 CITUJÍCÍ ČLÁNKY V OBORU FYZIKA 34 Thomson Reuters InCites

35 HODNOCENÍ JEDNOTLIVCŮ

36 FRANTIŠEK VYSKOČIL PUBLIKACE VE WEB OF SCIENCE 36 247 publikací

37 FRANTIŠEK VYSKOČIL GLOBÁLNÍ VLIV Citace: 2 375 Citace na článek: 9,73 H-Index = 30 Citace podle zemí Citace podle časopisů

38 KDO JSOU NAŠI NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ AUTOŘI? 38 Thomson Reuters InCites

39 KTEŘÍ NAŠI AUTOŘI MAJÍ NEJVĚTŠÍ ‘INFLUENCE’? 39 Thomson Reuters InCites

40 KTEŘÍ NAŠI AUTOŘI MAJÍ NEJVĚTŠÍ ‘IMPACT’? 40 Thomson Reuters InCites

41 ČLÁNKY KTERÝCH AUTORŮ SI STOJÍ NEJLÉPE VE SVÝCH OBORECH? 41 Thomson Reuters InCites

42 JAK LZE SROVNÁVAT VÝZKUMNÍKY? 42 Autor A: 60 článkůAuthor B: 117 článků Thomson Reuters InCites

43 HODNOCENÍ ČASOPISŮ

44 EFEKTIVITA JOURNAL IMPACT FACTOR 2008 Impact Factor 20082007 2006 Zdrojový článek – publikován v roce 2008 Citovaná reference – publikovány v roce 2006 nebo 2007 Citace Předcháze- jící roky 2005 2009

45 COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS Citace v roce 2008 K článkům publikovaným 2007 = 78 K článkům publikovaným 2006 = 100 Celkem = 178 Počet článků Publikovaných 2007 = 118 Publikovaných 2006 = 109 Celkem = 227 178 227 = 0,784

46 JOURNAL IMPACT FACTOR ČESKÉ ČASOPISY 46

47 CITAČNÍ CHOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH OBORECH SE LIŠÍ

48 JOURNAL 5-YEAR IMPACT FACTOR ČESKÉ ČASOPISY 48

49 JAK INSTITUCE VYBÍRAJÍ ČASOPISY DO SVÝCH KNIHOVEN? Žádost vedení univerzity Balíčky vydavatelů Omezení rozpočtem Doporučení knihovny 49

50 V KTERÝCH ČASOPISECH NAŠI AUTOŘI PUBLIKUJÍ? 50 Thomson Reuters InCites

51 JAK JE GLOBÁLNÍ KOMUNITA OVLIVNĚNA NAŠÍM VÝZKUMEM? 51 Thomson Reuters InCites

52 DATA

53 Web of Science –Conference Proceedings Citation Index –Century of Social Sciences ISI Web of Knowledge - The Citation Universe –Web of Knowledge 5 upgrade –Biosis Citation Index –Chinese Science Citation Database Research Analytics 53

54 DATA Web of Science –Conference Proceedings Citation Index –Century of Social Sciences ISI Web of Knowledge - The Citation Universe –Web of Knowledge 5 upgrade –Biosis Citation Index –Chinese Science Citation Database Research Analytics 54

55 CPCI – NA WEB OF SCIENCE 55

56 Dvě edice: - Science & Technology - Social Sciences & Humanities Přibližně 5,5 millionu záznamů Týdenní aktualizaze Přes 385,000 záznamů ročně Celkově pokryto více než 120,000 konferencí Každoročně pokrýváno cca 12,000 konferencí Pokrytí od roku 1990, citované reference od roku 1999 WEB OF SCIENCE CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX

57

58 DATA Web of Science –Conference Proceedings Citation Index –Century of Social Sciences ISI Web of Knowledge - The Citation Universe –Web of Knowledge 5 upgrade –Biosis Citation Index –Chinese Science Citation Database Research Analytics 58

59 WEB OF SCIENCE ČASOVÉ POKRYTÍ CITAČNÍCH INDEXŮ Science Citation Index SSCI Century of Science 1900 1956 A&HCI 1975 1945 Century of Social Sciences 1900 CPCI 1990 56 let pokrytí přidáno ve společenských vědách

60 Práce C. Warren Thornthwaita Thornthwaite napsal 28 vysoce vlivných časopisů, které byly po celou dobu své existence konzistentně citovány

61 DATA Web of Science –Conference Proceedings Citation Index –Century of Social Sciences ISI Web of Knowledge - The Citation Universe –Web of Knowledge 5 upgrade –Biosis Citation Index –Chinese Science Citation Database Research Analytics 61

62 ISI WEB OF KNOWLEDGE 5 webofknowledge.com 62

63 ISI WEB OF KNOWLEDGE 5 CITATION UNIVERSE 63

64 ELIMINACE ‘STOPWORDS’ 64

65 LEMMATIZATION 65 run, runs, ran and running are forms of the same lexeme, with run as the lemma.

66 ZRUŠENÍ OMEZENÍ ZOBRAZENÍ POČTU VÝSLEDKŮ A MAXIMÁLNÍHO POČTU ZÁZNAMŮ VE FUNKCI ‘ANALYZE RESULTS’ 66

67 Now with left-hand truncation, searches can be even more accurately defined LEFT-HAND TRUNCATION 67

68 ABSTRACT PREVIEW 68

69 ABSTRACT PREVIEW 69

70 70 CITAČNÍ HODNOTY Z JEDNOTLIVÝCH CITAČNÍCH DATABÁZÍ NA WOK

71 HLEDÁNÍ ‘CITED REFERENCE SEARCH’ PRO VŠECHNY CITAČNÍ INDEXY 71 Další možnosti pro hledání Cited Reference Search

72 ZRUŠENÍ LIMITU ZOBRAZENÝCH CITACÍ 72

73 THE DATA Web of Science –Conference Proceedings Citation Index –Century of Social Sciences ISI Web of Knowledge - The Citation Universe –Web of Knowledge 5 upgrade –Biosis Citation Index –Chinese Science Citation Database Research Analytics 73

74 BIOSIS CITATION INDEX 74

75 ABSTRAKT VČETNĚ CITACÍ A JEJICH ROZLOŽENÍ 75

76 BIOSIS CITATION INDEX CITED REFERENCE SEARCH 76 Cited reference searching helps users to find ‘missing citations’

77 DATA Web of Science –Conference Proceedings Citation Index –Century of Social Sciences ISI Web of Knowledge - The Citation Universe –Web of Knowledge 5 upgrade –Biosis Citation Index –Chinese Science Citation Database Research Analytics 77

78 RŮST ČÍNSKÉHO VÝZKUMU 78

79 CHINESE SCIENCE CITATION DATABASE Přes 2 miliony záznamů Přes 13 milionů citovaných referencí Hlavní obory –Matematika, fyzika, chemie, geo-vědy, biologie, zemědělství, inženýring (IT, mechanika atd.), medicína a management Dvoujazyčné –Od roku 2002 má 80% záznamů plnou bibliografickou informaci v angličtině a většina má abstrakt v angličtině Možnost hledání v angličtině nebo čínštině

80 80

81 CSCD ROZLOŽENÍ CITACÍ 81 Bibliografická informace v angličtině a činštině

82 THE DATA Web of Science –Conference Proceedings Citation Index –Century of Social Sciences ISI Web of Knowledge - The Citation Universe –Web of Knowledge 5 upgrade –Biosis Citation Index –Chinese Science Citation Database Research Analytics 82

83 JMÉNA AUTORŮ 83

84 JMÉNA AUTORŮ 84

85 RESEARCHERID KOMUNITA VÝZKUMNÍKŮ Přesná identifikace Organizování a správa údajů Zvýšení vizibility Měření vykonnosti Spolupráce Bezpečnost Science, March 2009

86 PROFIL V RESEARCHER ID Možnost správný seznam publikací díky identifikaci autorů Personalizované metriky na základě dat z Web of Science

87 RESEARCHER ID ANALÝZA SPOLUPRACÍ Hledání možností spolupráce po celém světě – podle autora, instituce, země

88 RESEARCHER ID VIZUALIZACE CITUJÍCÍCH ČLÁNKŮ

89 RESEARCHER ID ELEKTRONICKÉ CV ResearcherID Profile: http://www.researcherid.com/rid/A- 9180-2008

90 Top Five CountriesTop Five Institutions Top Ten Institutions University College London The University of Queensland Monash University Harvard University University of Michigan University of Pennsylvania ETH Zurich University of Cambridge Stanford University McGill University RESEARCHER ID NEJVÍCE PARTICIPUJÍCÍ ENTITY

91 RESEARCHERID UPLOAD SERVICE Institutions can upload content on behalf of their researchers –Upload researcher names  Obtain a ResearcherID account –Upload individual publication portfolios  Articles are matched to Web of Science records and ResearcherID portfolios are generated

92 RESEARCHERID DOWNLOAD SERVICE Download data about the individuals at your institution – Names and name variants, current and past affiliations Download ResearcherID publication portfolios –Bibliographic details of each item in the portfolio –For articles that were successfully matched to Web of Science records there will be a Times Cited count and UT tag. Can be used by the customers for their own internal systems

93 Děkuji za pozornost! science.thomsonreuters.com/training researchanalytics.thomsonreuters.com/incites Ing. David Horký Country Manager – Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com


Stáhnout ppt "Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters Ing. David Horký Country Manager – Central & Eastern Europe"

Podobné prezentace


Reklamy Google