Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY 2. část ODVĚTVOVÉ. 1. „správná výrobní (hygienická), distribuční, laboratorní…) praxe, Eurepgap (G-good, a-agricultural, p.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY 2. část ODVĚTVOVÉ. 1. „správná výrobní (hygienická), distribuční, laboratorní…) praxe, Eurepgap (G-good, a-agricultural, p."— Transkript prezentace:

1 SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY 2. část ODVĚTVOVÉ

2 1. „správná výrobní (hygienická), distribuční, laboratorní…) praxe, Eurepgap (G-good, a-agricultural, p –practice) 2. HACCP BRC, IFS,Global Food Safety Initiative ISO 22000 (od 1.9.2005) 3. ISO 14001:2004 4. OHSAS 18001 5. EMAS 6. SA 8000 7. VDA 6.1, QS9000… ISO/TS 16949 ČOS 051622 / AQAP 2110 CFCS 1004:2005 IBM Supplier Quality Management System II (SQMS II ……

3 „SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE“ - předchůdce systémů managementu kvality – holistický přístup – záznamy, dokumentace, dohledatelnost (traceability – komplexnost informací o každém kroku v celém procesu) 1938 Good Manufacturing Practice: Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (U.S. Food and Drug Administration) http://www.cfsan.fda.gov/http://www.cfsan.fda.gov/ http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cgmps.html „cGMP“ – „current“ http://www.cfsan.fda.gov/~dms/gmp-toc.html http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cgmps.htmlhttp://www.cfsan.fda.gov/~dms/gmp-toc.html (obsah GMP pro potravinářskou výrobu) http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-gmp.html Cosmetic Good Manufacturing Practice Guidelineshttp://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-gmp.html 1945 U.N.FAO http://www.fao.org/http://www.fao.org/ http://www.fao.org/google_result_en.htm?cx=018170620143701104933%3Aqq82jsfba7w&q=%22good+manufacturing+prac tice%22&x=0&y=0&cof=FORID%3A9#1048 http://www.fao.org/google_result_en.htm?cx=018170620143701104933%3Aqq82jsfba7w&q=%22good+manufacturing+prac tice%22&x=0&y=0&cof=FORID%3A9#1048 http://www.fao.org/google_result_en.htm?cx=018170620143701104933%3Aqq82jsfba7w&q=%22good+agricultural+practice %22&x=0&y=0&cof=FORID%3A9#1014 GAP (Good agricultural practice) – 11 praktik (půda, voda, zpracování úrody, potrava a voda pro zvířata, zdraví zvířat… http://www.fao.org/google_result_en.htm?cx=018170620143701104933%3Aqq82jsfba7w&q=%22good+agricultural+practice %22&x=0&y=0&cof=FORID%3A9#1014 http://www.fao.org/prods/GAP/activities/global_en.htm spec. Web o GAP v rámci FAO http://www.fao.org/prods/GAP/activities/global_en.htm 1948 U.N.WHO http://www.who.int/about/en/http://www.who.int/about/en/ http://search.who.int/search?ie=utf8&site=default_collection&client=WHO&proxystylesheet=WHO&output=xml_no_dtd&oe=u tf8&q=good+manufacturing+practice&Search=Search http://search.who.int/search?ie=utf8&site=default_collection&client=WHO&proxystylesheet=WHO&output=xml_no_dtd&oe=u tf8&q=good+manufacturing+practice&Search=Search http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/production/en/ - seznam dokumentů pro léky http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/production/en/ http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?sn=y&hledany=vyhl%E1%9Aka+o+v%FDrob%EC+a+distribuci+l%E9%E8iv&zdroj=sb04411&cd=76&typ=r SVaDP – pro léčiva Vyhláška č. 411/2004 Sb. http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?sn=y&hledany=vyhl%E1%9Aka+o+v%FDrob%EC+a+distribuci+l%E9%E8iv&zdroj=sb04411&cd=76&typ=r http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=1637&typ=2&ch=75&ids=1637&val=1637 - Příručky správné výrobní a hygienické praxe Min. zem. ČR http://www.mze.cz/attachments/Prirucka_11-02_lahudky.doc

4 EUREPGAP – soukromá iniciativa (britské MOO řetězce Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP) - 1997 http://www.eurepgap.org/Languages/English/about.html http://www.eurepgap.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GR_FP_V2- 1Oct04_update_25Sept06.pdf http://www.eurepgap.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GR_FP_V2- 1Oct04_update_25Sept06.pdf - Základní dokument (pokyny) pro ovoce a zeleninu platný do ledna 2007 Oblasti - Ovoce, zelenina, květiny, zelená káva, „farmaření“, akvakultury V ČR září 2006 – Předměřcká, a.s.- první certifikace SISPO – Systém integrované produkce ovoce (pěstování, ochrana, výživa, sklizeň a skladování) GMP a ČR http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?sn=y&hledany=vyhl%E1%9Aka+o+ v%FDrob%EC+a+distribuci+l%E9%E8iv&zdroj=sb04411&cd=76&typ=r SVaDP – pro léčiva Vyhláška č. 411/2004 Sb. http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?sn=y&hledany=vyhl%E1%9Aka+o+ v%FDrob%EC+a+distribuci+l%E9%E8iv&zdroj=sb04411&cd=76&typ=r http://www.sukl.cz/cs08pokynform/cs08vyrpok.htm Informace o GMP pro léky a léčiva http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=1637&typ=2&ch=75&ids=163 7&val=1637 http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=1637&typ=2&ch=75&ids=163 7&val=1637 - Příručky správné výrobní a hygienické praxe Min. zem. ČR http://www.mze.cz/attachments/Prirucka_11-02_lahudky.doc

5 GMP (SVP) a ČR http://www.sukl.cz/cs08pokynform/cs08vyrpok.htm Informace o GMP pro léky a léčiva Vyhláška č. 255/2003 Sb. (n. 6/2007), kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů SVaDP – pro léčiva – výroba a distribuce - Vyhláška č. 411/2004 Sb., kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autovakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří, ve znění pozdějších předpisů http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?sn=y&hledany=vyhl%E1%9Aka+o+v%FDrob%EC+a+dist ribuci+l%E9%E8iv&zdroj=sb04411&cd=76&typ=r http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?sn=y&hledany=vyhl%E1%9Aka+o+v%FDrob%EC+a+dist ribuci+l%E9%E8iv&zdroj=sb04411&cd=76&typ=r http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=1637&typ=2&ch=75&ids=1637&val=1637 - Příručky správné výrobní a hygienické praxe Min. zem. ČR http://www.mze.cz/attachments/Prirucka_11-02_lahudky.doc Od 1.8.2008 platné Nařízení Komise ES 2023/2006 o SVP pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_384/l_38420061229cs00750078.pdf

6 http://www.alsglobal.cz/navrh.jsp?idSec=3-3

7 HACCP- HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS „Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body“ konec 50.let 20. stol. FAO + WHO: „Codex Alimentarius“ (1963) – celosvětový přístup k zajištění nezávadnosti potravin (V ČR M. zemědělství ČR) http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp Obsah: postupy a procesy pro nezávadnost potravin – normy komodit a potravin, nároky a požadavky procesů, hodnocení rizik, limity pesticidů a reziduí vet. Léčiv v potravinách, kontaminanty, aditiva, postupy při odebírání vzorků, analýzách, inspekcích, certifikaci potravin – v celém řetězci 60.léta 20. stol Pillsbury pro NASA – výrobky – zajištění kontroly nezávadnosti ještě v předvýrobních a výrobních procesech ( inspirace HAZOPS hazard and operatability analysis – 50. léta – chem. zprac. průmysl) http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/hret-toc.html - Návod pro HACCP v prodejnách potravin EU – 1993 – č. 43 Directive on Hygiene of Foodstuffs Od 1.1.2006 č. 852/2004 - umožňuje některým podnikům nezavedení HACCP – výjimky – například pouze pro lokální – místní prodej apod.

8 HACCP- HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS správná výrobní praxe správná hygienická praxe znalost příčin a podmínek, jejichž důsledkem je závadný pokrm Správná Výrobní Praxe: zabývá se všeobecnou kontrolou a výrobními postupy a zahrnuje: identifikaci a sledovatelnost surovin technologické postupy nakládání s odpady výcvik zaměstnanců údržba strojního zařízení stanovení odpovědností a pravomocí Správná Hygienická Praxe: zabývá se hygienickou kontrolou a výrobními postupy jako: hygiena a sanitace osobní hygiena pitná voda vyloučení křížové kontaminace opatření k minimalizaci cizích předmětů v pokrmech deratizace a dezinsekce zdravotní stav pracovníků

9 LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE HACCP Nařízení EU 852/2004nařízení Evropského parlamentu a Rady (viz též Nařízení EU 178/2002) Nařízení EU 852/2004 SANCO 1955/2005 a SANCO 3069/2004návod pro implementaci postupů založených na principech HACCP a usnadnění HACCP v malých potravinářských podnicích SANCO 1955/2005SANCO 3069/2004 Zákon 110/1997 Sb.o potravinách a tabákových výrobcích a prováděcí komoditní vyhlášky (§ 3, odst. 1, písm. g) (úplné znění zákona o potravinách - 456/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky v platném znění) Zákon 110/1997 Sb. Vyhláška 602/2006 Sb.o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (§ 38) Vyhláška 602/2006 Sb. Vyhláška 347/2002 Sb.o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin Vyhláška 347/2002 Sb. Vyhláška 210/2004 Sb.o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu Vyhláška 210/2004 Sb. Vyhláška 147/1998 Sb.o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby Vyhláška 147/1998 Sb. Vyhláška 196/2002 Sb.týkající se ověřovacích postupů Vyhláška 196/2002 Sb. Zákon 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví (§ 24 odst. c) Zákon 258/2000 Sb. Zákon 274/2003 Sb.kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví (čl. II, bod 12) Zákon 274/2003 Sb. Zákon 634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele Zákon 634/1992 Sb. Zákon 166/1999 Sb., 286/2003 Sb. a 48/2006 Sb.veterinární zákony Zákon 166/1999 Sb.286/2003 Sb.48/2006 Sb. Zákon 505/1990 Sb.o metrologii TERMÍNY POVINNÉHO ZAVEDENÍ HACCP Pro výrobce potravinod 1. ledna 2000 Zákon 505/1990 Sb. Pro provozovatele stravovacích služebod 1. května 2004 Pro všechny provozovatele potravinářských podniků, kteří uvádějí potraviny do oběhuod 1. května 2005 http://www.haccp-consulting.cz/ukazky.html

10 Kritický bod - postup nebo operace výrobního procesu, ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potraviny a v nichž se uplatňuje ovládání různých druhů nebezpečí, ohrožujících nezávadnost potraviny s cílem zamezit, vyloučit, popřípadě zmenšit toto nebezpečí. Kritická mez – znaky a jejich hodnoty, které tvoří hranici mezi přípustným a nepřípustným stavem v kritickém bodě. Plán systému kritických bodů – dokument připravený v souladu se zásadami systému kritických bodů a stanovující způsob ovládání výše uvedených nebezpečí, Systém kritických bodů – systém, kterým se identifikují, hodnotí a ovládají významná nebezpečí v kritických bodech. Nebezpečí – biologický, chemický nebo fyzikální činitel v potravině, který může porušit její zdravotní nezávadnost. Analýza nebezpečí – proces shromažďování a hodnocení informací o různých druzích nebezpečí pro zdravotní nezávadnost potravin a o podmínkách, umožňujících jejich přítomnost v potravině, které jsou nutné pro rozhodnutí o jejich významu pro nezávadnost potraviny a o jejich zařazení do plánu systému kritických bodů. Ovládací opatření – jakákoliv činnost, kterou je možno použít k prevenci nebo k vyloučení nebezpečí ohrožujícího zdravotní nezávadnost potraviny nebo k jeho zmenšení na přípustnou úroveň. Sledování – pozorování a měření stanovených znaků určeným postupem pro posouzení, zda kritický bod je ve zvládnutém stavu. Zvládnutý stav – stav, při němž jsou v kritických bodech dodrženy stanovené postupy a hodnoty sledovaných znaků jsou v přípustném stavu. Ověřovací postupy – posouzení, zda plán systému kritických bodů účinně ovládá významná nebezpečí a zda se tento plán dodržuje. Správná výrobní a hygienická praxe Vnitřní audit – systematické a nezávislé hodnocení úrovně systému kritických bodů a jeho souladu s plánem

11 BRC British Retail Consortium Technical Standard and Protocol http://www.brc.org.uk/standards/index.htm „BRC Global Standard“http://www.brc.org.uk/standards/index.htm Obsah normy BRC: 1. systém HACCP 2. systém řízení jakosti 3. norma pro prostory, zařízení a infrastrukturu 4. zvládnutí výrobku 5. zvládnutí procesu 6. personál IFS International Food Standard http://www.food-care.info/ http://www.food-care.info/ http://www.food-care.info/index.php?SID=d8698e1b3fc89a71ea686f40eab6046c&page=home&content=faq Aktuální verze 4 vychází z ISO 9001:2000: 1. systém řízení jakosti 2. zodpovědnosti na řídicí úrovni 3. řízení zdrojů 4. výrobní proces 5. měření, analýzy, zdokonalování Carrefour, Rewe, Edeka, Globus, Metro, Auchan…

12 Global Food Safety Initiative http://www.ciesnet.com/2-wwedo/2.2- programmes/2.2.foodsafety.gfsi.asp http://www.ciesnet.com/2-wwedo/2.2- programmes/2.2.foodsafety.gfsi.asp http://www.ciesnet.com/ Comité International d’Entreprises à Succursales (CIES – International Committee of Food Retail Chains (1953), GFSI – 2000, 1974 EAN pro retail - více než 200 (2006) 369 (2007) MOO řetězců a spolupracujících podniků z 50 (51) zemí světa - Obsahuje HACCP, IFS, BRC, EUREPGAP… Carrefour, Royal Ahold, Wal-Mart, Danone…..  ISO 22000 (1.9.2005) – rodina: 22004 Food Safey Management System – Návod na aplikaci 22003 FSMS – Požadavky pro auditorské a certifikační orgány 22005 – FSMS – Vysledovatelnost v potravinovém řetězci  ČSN EN ISO 22000 Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci- květen 2006  http://www.cni.cz/NP/NotesPortalCNI.nsf/key/produkty_a_sluzby~publikace~iso _22000_food_safety_management_systems___an_easy_to_use_checklist_for_ small_business___are_you_ready_?Open http://www.cni.cz/NP/NotesPortalCNI.nsf/key/produkty_a_sluzby~publikace~iso _22000_food_safety_management_systems___an_easy_to_use_checklist_for_ small_business___are_you_ready_?Open

13 ISO 14001:2004 – systém environmentálního managementu Základními prvky normy jsou: Environmentální politika Plánování Zavedení a provoz Kontrola a nápravná opatření Přezkoumání vedením organizace http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/iso14000.htm - model rodiny norem řady 14001 EMAS – The Eco-Management and Audit Scheme „ systém řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí“ - Systém řízení podniku a auditu z hlediska ochrany ŽP - Nařízení EP a Rady 761/2001 - Usnesení vlády ČR č. 651/2002 (+ Národní program zavedení + Pravidla k zavedení) http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPPRF7UZ42W http://www.cenia.cz/EMAS http://www.ma21.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHOCKPG

14 OHSAS 18001 Systém řízení ochrany zdraví a bezpečnosti práce (Occupational Health and Safety Assessement Series) dle BS 8800 (v souladu s ISO 9001:2000 a 14001:2004) 18000 = 18001 a 18002 http://www.guard7.cz/OHSAS_18001.htm Politika ochrany zdraví a bezpečnosti práce přiměřené podniku Identifikace rizik pro ochranu zdraví a bezpečnosti práce a právních požadavků Cíle, cílové hodnoty a programy zajišťující neustálé zlepšování Řídící činnosti pro řízení rizik ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Monitoring výkonnosti systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Neustálé přezkoumávání, hodnoceních a zdokonalování systému

15 SA 8000 systém řízení sociální odpovědnosti http://www.sa- intl.org/index.cfm?fuseaction=document.showDocumentByID&nodeID=1&DocumentID=136 http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=473&stopRedirect=1 základ: konvence Mezinárodní organizace práce (ILO), světová všeobecná deklarace lidských práv a konvence UN o právech dětí - kromě jiného rozvíjí požadavky normy ISO 9001, konkrétně v oblasti pracovního prostředí, infrastruktury, realizace produktu, dále normy ISO 14001 a zejména OHSAS 18001 oblasti: dětská práce, nucená práce, ochrana zdraví a bezpečnost při práci (BOZP), právo na sdružovaní, diskriminace, pracovní doba, pracovní kázeň, odměňování a systémové požadavky na management Karlovarský porcelán, Geosan Group, Westvaco Svitavy http://www.sa- intl.org/index.cfm?fuseaction=document.showDocumentByID&nodeID=1&DocumentID=136 http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=473&stopRedirect=1 Social accountibility – SA International

16 VDA 6.1, QS9000… ISO/TS 16949:2002 (od 15.12.2006 pro „Velkou trojku“) automobilový průmysl – nepovinná náhrada za dosavadní QS 9000 - spojuje QS 9000 + fr. EAQF a ital. AVSQ + něm. VDA 6.1 „technická specifikace“ - Zvláštní požadavky používání ISO 9001:2000 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu http://www.bsi- emea.com/Automotive/ISOTS16949/index.xalter http://www.bsi- emea.com/Automotive/ISOTS16949/index.xalter http://www.iaob.org/showPage.php dokumenty: Návod IATF k normě ISO/TS 16949:2002 (International Automotive Task Force) - obsahuje doporučené praktiky, příklady, aplikace a vysvětlení, které v případě použití napomáhají plnit požadavky normy ISO/TS 16949. Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle ISO/TS 16949:2002: požadavky na certifikační orgán pro certifikační činnost podle ISO/TS 16949; proces auditování při certifikaci podle ISO/TS 16949; požadavky na tým auditorů podle ISO/TS 16949; další požadavky, pokyny a přílohy potřebné pro proces auditování podle ISO/TS 16949 Přínosy certifikace systému managementu jakosti podle ISO/TS 16949 možnost dodávek produktů a poskytovaných služeb v rámci automobilového průmyslu; poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti; jednotný přístup k systému managementu jakosti – vyloučení několikanásobných certifikačních auditů (ISO 9001, VDA 6.1, QS 9000); uznání certifikace podle ISO/TS 16949 zahraničními zákazníky;

17 VDA 6.1 - německý Systém managementu kvality pro automobilový průmysl http://vdaqmc.de/ http://vdaqmc.de/ (Verband der Automobilindustrie e.V - Sdružení automobilového průmyslu) ISO 9001 +: Rozpoznání rizika produktu - rizika produktu naplňující jeho vlastní funkci a jejich dopad na celkovou sestavu. Spokojenost zaměstnanců - vnímaní zaměstnanců společnosti, včetně jejich potřeb a očekávání, které budou splněny díky pozitivnímu přístupu společnosti. Struktura cenové nabídky Historie kvality - systém popisuje historii kvality dodavatelem dodávaného produktu a nabízí přehled o situaci během jednotlivých období.


Stáhnout ppt "SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY 2. část ODVĚTVOVÉ. 1. „správná výrobní (hygienická), distribuční, laboratorní…) praxe, Eurepgap (G-good, a-agricultural, p."

Podobné prezentace


Reklamy Google