Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP"— Transkript prezentace:

1 Aktuální výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu
Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita Národní referenční centrum O. Májek a kol. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Masarykova univerzita, ISBN 1

2 Populační data o epidemiologii kolorektálního karcinomu
Národní program screeningu kolorektálního karcinomu

3 Vývoj incidence a mortality kolorektálního karcinomu
Organizovaný screening +11,0% Incidence Mortalita Počet na osob -5,7 % Rok Odhad trendu se vztahuje ke srovnání období a Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR

4 Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR
Vývoj incidence a mortality kolorektálního karcinomu standardizovaná míra Organizovaný screening -4,9 % Incidence Mortalita Počet na osob (ASR-E) -20,9 % Rok Odhad trendu se vztahuje ke srovnání období a Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR

5 Vývoj zastoupení stadií kolorektálního karcinomu
Podíl onemocnění Rok Stadium IV * nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem Stadium III Neznámé Stadium II neuvedeno Stadium I neurčeno z obj. důvodů* Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR

6 Mezinárodní srovnání zátěže populace kolorektálním karcinomem v Evropě
INCIDENCE MORTALITA ASR (W) ASR (W) Slovensko Maďarsko Česká republika Nizozemsko Norsko Dánsko Itálie Belgie Irsko Německo Slovinsko Lucembursko Chorvatsko Portugalsko Velká Británie Španělsko Bulharsko Francie (metropolitní) Švédsko Srbsko Island Rakousko Malta Švýcarsko Estonsko Moldavská republika Litva Polsko Makedonie Finsko Ruská federace Bělorusko Ukrajina Lotyšsko Rumunsko Černá Hora Kypr Bosna a Herzegovina Řecko Albánie Maďarsko Slovensko Česká republika Chorvatsko Slovinsko Srbsko Dánsko Moldavská republika Ruská federace Norsko Bulharsko Bělorusko Portugalsko Polsko Ukrajina Nizozemsko Litva Malta Španělsko Irsko Lotyšsko Makedonie Rumunsko Německo Estonsko Itálie Belgie Velká Británie Švédsko Francie (metropolitní) Rakousko Černá Hora Lucembursko Bosna a Herzegovina Švýcarsko Finsko Řecko Island Albánie Kypr evropské země okolní země Česká republika 3. místo v Evropě evropské země okolní země Česká republika 3. místo v Evropě Česká republika patří mezi nejzatíženější pouplace v Evropě i ve světě. V nemocnosti i úmrtnosti jí shodně patří třetí příčka. ASR (W): incidence na osob věkově standardizovaná na světový věkový standard Zdroj dat: GLOBOCAN 2008

7 Časové trendy objemu výkonů v datech plátců zdravotní péče (Národní referenční centrum)
Národní program screeningu kolorektálního karcinomu

8 Přehled exportovaných dat za rok 2011 a srovnání s předchozími roky
Počet výkonů Zdravotní výkon Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 2011 vs. 2009 Screeningový test na okultní krvácení do stolice +26 % Celkem kolonoskopická vyšetření +9 % Screeningová kolonoskopie 3 389 10 409 13 800 +307 % Primární screeningová kolonoskopie 981 3 965 4 323 +341 % Diagnostická kolonoskopie (vč. neúplných) +2 % Endoskopické polypektomie 36 021 42 914 43 300 +20 % Endoskopická mukózní resekce 2 396 Rektoskopie 43 721 Další výkony stanovení okultního krvácení 84 786 92 249 72 390 -15 % Celkem Zdroj dat: Národní referenční centrum

9 Screening kolorektálního karcinomu: sledované výkony v časovém trendu
Počet osob s provedeným výkonem v jednotlivých letech 43 300 Rok Počet aplikovaných vyšetření TOKS byl v letech 2010 a 2011 přibližně stejný. Pro období export neobsahuje přechodně existující kódy 01120, – v grafu byly uvedené roky interpolovány. K analýze a kvantifikaci současného pokrytí postačují data z období Zdroj dat: Národní referenční centrum

10 Vývoj objemu TOKS dle pohlaví a věku
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Muži procentuální změna 2011 vs. 2009 Ženy procentuální změna 2011 vs. 2009 Věk Věk 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Celkem 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Celkem pokles (o více než 2¨%) stagnace (+/- 2 %) nárůst (2-20 %) výrazný nárůst (o více než 20 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

11 Vývoj objemu TOKS v okresech
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Procentuální změna 2011 vs. 2009 pokles (o více než 2 %) stagnace (+/- 2 %) nárůst (2-20 %) výrazný nárůst (o více než 20 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

12 Vývoj objemu TOKS v okresech
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Procentuální změna 2011 vs. 2009 Okres Mělník Kutná Hora Sokolov Ústí nad Labem Frýdek-Místek Bruntál Svitavy Břeclav Hradec Králové Praha-západ Nový Jičín Vyškov Jičín Chrudim Plzeň-jih Litoměřice Písek Tachov Česká Lípa Mladá Boleslav Semily (...) Zdroj dat: Národní referenční centrum

13 Vývoj objemu kolonoskopií dle pohlaví a věku
Kolonoskopie: diagnostické (15403, 15404) a screeningové (15101, 15105) Muži procentuální změna 2011 vs. 2009 Ženy procentuální změna 2011 vs. 2009 Věk Věk < 50 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Celkem < 50 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Celkem pokles (o více než 2 %) stagnace (+/- 2 %) nárůst (2-20 %) výrazný nárůst (o více než 20 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

14 Vývoj objemu kolonoskopií v okresech
Kolonoskopie: diagnostické (15403, 15404) a screeningové (15101, 15105) Procentuální změna 2011 vs. 2009 pokles (o více než 2 %) stagnace (+/- 2 %) nárůst (2-20 %) výrazný nárůst (o více než 20 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

15 Vývoj objemu kolonoskopií v okresech
Kolonoskopie: diagnostické (15403, 15404)‚ a screeningové (15101, 15105) procentuální změna 2011 vs. 2009 Olomouc Uherské Hradiště Prostějov Praha-západ Mělník Frýdek-Místek Rakovník Benešov Beroun Ostrava-město Rychnov nad Kněžnou Opava Kutná Hora Jičín Litoměřice Cheb Kolín Svitavy Liberec Teplice Klatovy Hodonín Písek Louny Břeclav Tachov Žďár nad Sázavou Český Krumlov Plzeň-sever Most Okres (...) Zdroj dat: Národní referenční centrum

16 Pokrytí screeningovým programem Definice a výsledky
Národní program screeningu kolorektálního karcinomu

17 Definice pokrytí screeningovým programem
Klíčový časný indikátor úspěšnosti náběru (jediný aplikovatelný v nepopulačním screeningu): Počet osob vyšetřených během screeningového intervalu Pokrytí populace screeningovým vyšetřením = Počet osob v cílové populaci* * odhadováno jako velikost populace na konci sledovaného období Zdroj: European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening and Diagnosis

18 Demonstrace výpočtu pokrytí TOKS Situace na konci roku 2011
Věková skupina Počet provedených TOKS Screeningový interval Osob vyšetřených během intervalu Osob v cílové populaci Pokrytí Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 50-54 73 187 92 603 90 323 1 rok 13,9 % 55-59 85 579 2 roky 28,6 % 60-64 86 824 30,1 % 65-69 67 345 83 898 89 996 29,2 % 70-74 42 427 55 076 58 050 28,1 % 75-79 31 419 37 188 37 343 74 531 24,3 % 80-84 17 329 20 651 22 376 43 027 18,3 % 85+ 7 721 9 378 10 529 19 907 12,3 % Celkem 24,8 % Zdroj dat: Národní referenční centrum

19 TOKS: pokrytí cílové populace screeningu dle věkových skupin
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření) Pokrytí ve skupině jednoletý interval dvouletý interval Věk pojištěnce Celkové pokrytí české populace ( ): 24,8 % Pokrytí je v mladších věkových skupinách vyšší u žen, v nejmladší věkové skupině je pokrytí nižší v důsledku nového zavedení jednoletého screeningového intervalu. Zdroj dat: Národní referenční centrum

20 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Pokrytí cílové populace screeningu v letech TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Celkové pokrytí cílové populace (Muži a ženy od 50 let) * * * Rok Údaj stanoví podíl osob v cílové populaci ( osob v roce 2011), které podstoupily test na okultní krvácení do stolice během doporučeného intervalu. * Od roku 2009 je pro věkovou skupinu let uvažován jednoletý screeningový interval. Pro období export neobsahuje přechodně existující kódy 01120, – hodnoty byly interpolovány. Zdroj dat: Národní referenční centrum

21 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Pokrytí cílové populace screeningu v letech dle pohlaví TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Celkové pokrytí cílové populace (Muži a ženy od 50 let) * * * Rok Rozdíl v pokrytí mezi muži a ženami se postupně zvyšuje. V roce 2011 činilo pokrytí u mužů 22,4 % a pokrytí u žen 26,8 %. * Od roku 2009 je pro věkovou skupinu let uvažován jednoletý screeningový interval. Zdroj dat: Národní referenční centrum

22 PSK celkem během intervalu* Zdroj dat: Národní referenční centrum
Demonstrace výpočtu pokrytí celkem (TOKS+PSK) Situace na konci roku 2010 Věková skupina Osob vyšetřených během intervalu TOKS Počet provedených PSK PSK celkem během intervalu* Vyšetřených PSK+TOKS Osob v cílové populaci Pokrytí Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 50-54 90 323 63 238 219 13,9 % 55-59 311 1 274 1 383 2 968 29,0 % 60-64 294 1 188 1 223 2 705 30,5 % 65-69 160 717 773 1 650 29,5 % 70-74 71 303 402 776 28,3 % 75-79 74 531 43 126 184 353 74 884 24,4 % 80-84 43 027 3 36 53 92 43 119 18,4 % 85+ 19 907 1 5 10 16 19 923 12,3 % Celkem 946 3 887 4 247 8 560 25,0 % * Pro PSK je definován 10letý screeningový interval, cílovou populací jsou osoby od 55 let. Zjednodušujícím předpokladem umožňující společný výpočet je, že populace vyšetřených PSK a TOKS se nepřekrývají. Zdroj dat: Národní referenční centrum

23 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Pokrytí cílové populace screeningu v letech TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Primární screeningová kolonoskopie, , od 55 let Celkové pokrytí cílové populace * * * Rok Údaj stanoví podíl osob v cílové populaci ( osob v roce 2011), které podstoupily test na okultní krvácení do stolice nebo primární screeningovou kolonoskopii během doporučeného intervalu. * Od roku 2009 je pro věkovou skupinu let uvažován jednoletý screeningový interval. Pro období export neobsahuje přechodně existující kódy 01120, – hodnoty byly interpolovány. Zdroj dat: Národní referenční centrum

24 Test na okultní krvácení do stolice Regionální pokrytí a pozitivita
Národní program screeningu kolorektálního karcinomu

25 TOKS: regionální pokrytí cílové populace
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření) Muži a ženy od 50 let Pokrytí populace dosahované pokrytí v daném kraji rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje Celkové pokrytí ( ): 24,8 % (rozsah mezi kraji ČR: 18,0-32,3 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

26 TOKS: pokrytí cílové populace v okresech
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření) Muži a ženy od 50 let Pokrytí v procentech hlavní příčina je asi v nepoučené populaci… Celkové pokrytí ( ): 24,8 % (rozsah mezi okresy ČR: 15,9-37,2 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

27 Časový vývoj pokrytí 2010-2011 vs. 2008-2009
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Muži a ženy od 50 let Rozdíl (procentní body) hlavní příčina je asi v nepoučené populaci… Pokrytí narostlo od roku 2009 o 6,3 procentních bodů (v jednotlivých okresech o 1,8-10,6 procentních bodů) Zdroj dat: Národní referenční centrum

28 TOKS: pozitivita dle věkových skupin
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) (2011, N = vyšetření) Pozitivita Věk pojištěnce Celková pozitivita (2011): 6,7 % Pozitivita TOKS je ve všech věkových skupinách o něco vyšší u mužů, do 70 let roste s věkem. Zdroj dat: Národní referenční centrum

29 Vykazovaná pozitivita TOKS regionálně
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) (2011, N = vyšetření) Muži a ženy od 50 let Pozitivita vykazovaná pozitivita v daném kraji rozsah podílu pozitivity TOKS v okresech daného kraje do značné míry lze věřit, ale analýza po ZZ je potřebná – tj ptát se po tom, jestli lidé s toks+ chodí a lidé s toks- nechodí Celková pozitivita (2011): 6,7 % (rozsah mezi kraji ČR: 4,9-8,6 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

30 Pozitivita TOKS v okresech
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) (2011, N = vyšetření) Muži a ženy od 50 let Pozitivita TOKS v procentech Celková pozitivita (2011): 6,7 % (rozsah mezi okresy ČR: 3,8-13,9 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

31 Časový vývoj pozitivity 2011 vs. 2009
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Muži a ženy od 50 let Rozdíl (procentní body) hlavní příčina je asi v nepoučené populaci… Pozitivita narostla od roku 2009 o 1,7 procentních bodů (v jednotlivých okresech o -2,2–5,2 procentních bodů). Zdroj dat: Národní referenční centrum

32 Vývoj pozitivity TOKS v čase
TOKS: negativní (15120), pozitivní (15121) Muži a ženy od 50 let Pozitivita TOKS ČR 6,7 % Rozsah v krajích 4,9-8,6 % Rok Pozitivita TOKS od roku 2007 mírně roste napříč regiony. Tato hodnota se vzdaluje původně publikovaným údajům (Pražský projekt, Frič a kol., 1999: 3,9 % pozitivních TOKS). Zdroj dat: Národní referenční centrum

33 Test na okultní krvácení do stolice Hodnocení dle odbornosti
Národní program screeningu kolorektálního karcinomu

34 Vývoj zastoupení odborností u provedených TOKS – celá populace
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Muži a ženy od 50 let Rok 2009 N = vyšetření vč. 565 (0,1%) jiná/neznámá odbornost Rok 2010 N = vyšetření vč. 349 (0,1%) jiná/neznámá odbornost Rok 2011 N = vyšetření vč. 258 (0,1%) jiná/neznámá odbornost Ženy tvoří 57,5 % vyšetřených osob Ženy tvoří 59,0 % vyšetřených osob Ženy tvoří 59,2 % vyšetřených osob Praktický lékař (odbornost 001) Gynekolog (odbornost 603) Zdroj dat: Národní referenční centrum

35 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Vývoj zastoupení odborností u provedených TOKS - ženy TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Ženy od 50 let Rok 2009 N = vyšetření vč. 324 (0,1%) jiná/neznámá odbornost Rok 2010 N = vyšetření vč. 186 (0,1%) jiná/neznámá odbornost Rok 2011 N = vyšetření vč. 151 (0,1%) jiná/neznámá odbornost Praktický lékař (odbornost 001) Gynekolog (odbornost 603) Zdroj dat: Národní referenční centrum

36 Vývoj podílu gynekologů na provedených TOKS u žen dle okresu
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Rozdíl (procentní body) 2011 vs. 2009 pokles (o více než 2 %) stagnace (+/- 2 %) nárůst (2-20 %) výrazný nárůst (o více než 20 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

37 Vývoj podílu gynekologů na provedených TOKS u žen dle okresu
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Rozdíl (procentní body) 2011 vs. 2009 Svitavy Bruntál Nový Jičín Kutná Hora Frýdek-Místek Tachov Šumperk Rakovník Cheb Ústí nad Orlicí Vyškov Semily Trutnov Plzeň-město Zlín Plzeň-jih Jindřichův Hradec Plzeň-sever Třebíč Břeclav Chrudim Louny Teplice Rychnov nad Kněžnou Příbram Žďár nad Sázavou Jablonec nad Nisou Prostějov Okres (...) Zdroj dat: Národní referenční centrum

38 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Pokrytí populace žen dle věku příspěvek jednotlivých odborností TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření) Pokrytí populace žen Praktický lékař Gynekolog jednoletý interval dvouletý interval Věk Celkové pokrytí populace žen ( ): 26,8 % Pokrytí vyšetřením u praktického lékaře: 23,3 %; pokrytí vyšetřením u gynekologa: 3,4 % (<0,1 % připadá na jiné odbornosti). Pokrytí je ukazatel počítaný v souladu s European Guidelines s ohledem na screeningový interval pro příslušnou věkovou skupinu. Zdroj dat: Národní referenční centrum

39 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Pokrytí populace žen v regionech příspěvek jednotlivých odborností TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření) Ženy od 50 let Pokrytí populace žen Praktický lékař Gynekolog Kraj Celkové pokrytí populace žen ( ): 26,8 % U krajů s vyšším pokrytím populace screeningem gynekologové k pokrytí přispívají výrazněji Pokrytí je ukazatel počítaný v souladu s European Guidelines s ohledem na screeningový interval pro příslušnou věkovou skupinu. Zdroj dat: Národní referenční centrum

40 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Podíl odborností na provedených vyšetřeních u žen dle věku TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření) Praktický lékař Gynekolog Podíl vyšetřených žen Věk Gynekologové se podíleli 12,8 % (období ). U nejmladších žen (50-54 let) gynekologové zajišťují přibližně čtvrtinu vyšetření (23,9 %). Tato veličina nepředstavuje pokrytí populace, ale podíl vyšetření provedených jednotlivými odbornostmi. Zdroj dat: Národní referenční centrum

41 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Podíl odborností na provedených vyšetřeních u žen dle regionů TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) ( , N = vyšetření) Praktický lékař Gynekolog Podíl vyšetřených žen Kraj Gynekologové se podíleli 12,8 % (období ). V Pardubickém kraji gynekologové provedli 20,9 % vyšetření, v Ústeckém kraji 5,4 %. Tato veličina nepředstavuje pokrytí populace, ale podíl vyšetření provedených jednotlivými odbornostmi. Zdroj dat: Národní referenční centrum

42 Vývoj pozitivity TOKS u žen v čase dle odborností
TOKS: negativní (15120), pozitivní (15121) Muži a ženy od 50 let Pozitivita TOKS Rozsah v krajích ČR Gynekolog Praktický lékař Rok Pozitivita je u gynekologů vyšší (8,6 % v roce 2011) než u praktických lékařů (5,6 % v roce 2011). Pozitivita u praktických lékařů roste. U gynekologů je přítomna velká variabilita mezi regiony. Zdroj dat: Národní referenční centrum

43 Vývoj pozitivity TOKS u praktických lékařů u žen dle okresu
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Rozdíl 2011 vs (procentní body) Zdroj dat: Národní referenční centrum

44 Vývoj pozitivity TOKS u praktických lékařů u žen dle okresu
TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) Rozdíl (procentní body) 2011 vs. 2009 Česká Lípa Jindřichův Hradec Jablonec nad Nisou Rychnov nad Kněžnou Praha-západ Ústí nad Labem Jeseník Karviná Náchod Prachatice Šumperk Znojmo Beroun Břeclav Most Brno-město Český Krumlov Tábor Pelhřimov Plzeň-jih Cheb Louny Žďár nad Sázavou Karlovy Vary Okres (...) Zdroj dat: Národní referenční centrum

45 Výsledky preventivních kolonoskopií Screeningové (TOKS+) a primární screeningové kolonoskopie v datech Registru screeningu kolorektálního karcinomu Národní program screeningu kolorektálního karcinomu

46 Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU
Základní výsledky preventivních kolonoskopií Rok Počet vyšetření Adenomové polypy Podíl Karcinomy 2006 5 334 1 578 29,6 % 335 6,3 % 2007 5 679 1 635 28,8 % 337 5,9 % 2008 7 457 2 367 31,7 % 446 6,0 % 2009 13 074 4 123 31,5 % 623 4,8 % 2010 22 727 7 311 32,2 % 872 3,8 % 2011 24 702 8 294 33,6 % 775 3,1 % 2012 25 592 8 926 34,9 % 805 2013* 3 311 1 137 34,3 % 84 2,5 % Celkem 35 371 32,8 % 4 277 4,0 % * Předběžné výsledky – duben 2013 Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU 46

47 Základní výsledky preventivních kolonoskopií dle indikace
Rok Počet vyšetření Adenomové polypy Podíl Karcinomy TOKS+ kolonoskopie 2006 5 334 1 578 29,6 % 335 6,3 % 2007 5 679 1 635 28,8 % 337 5,9 % 2008 7 457 2 367 31,7 % 446 6,0 % 2009 11 712 3 778 32,3 % 599 5,1 % 2010 18 327 6 235 34,0 % 829 4,5 % 2011 20 131 7 134 35,4 % 733 3,6 % 2012 21 112 7 788 36,9 % 770 2013* 2 697 982 36,4 % 82 3,0 % Celkem 92 449 31 497 34,1 % 4 131 Screeningová kolonoskopie 1 362 345 25,3 % 24 1,8 % 4 400 1 076 24,5 % 43 1,0 % 4 571 1 160 25,4 % 42 0,9 % 4 480 1 138 35 0,8 % 614 155 25,2 % 2 0,3 % 15 427 3 874 25,1 % 146 CELKEM 35 371 32,8 % 4 277 4,0 % * Předběžné výsledky – duben 2013 Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU 47

48 Nálezy preventivních kolonoskopií
TOKS+ kolonoskopie Screeningová kolonoskopie 34,0% 4,5% 15,0% 1,3% 0,6% 2,7% 30,5% 28,1% 25,1% 1,0% 18,0% 1,4% 0,4% 2,0% 25,2% 40,1% Roky n = Roky n = Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU

49 Detekce adenomových polypů
TOKS+ kolonoskopie Screeningová kolonoskopie Celkový podíl: 34,0 % 48,1 % pacientů s adenomy mělo pokročilý adenomový polyp. Celkový podíl: 25,1 % 29,4 % pacientů s adenomy mělo pokročilý adenomový polyp. Roky n = Roky n = Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU 49

50 Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU
Lokalizace detekovaných adenomů Roky , zaznamenaných nálezů u pacientů Lokalizace neuvedena u 0,2 % záznamů Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU 50

51 Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU
Další charakteristiky detekovaných adenomových polypů Roky , zaznamenaných nálezů u pacientů Velikost Histologie Dysplazie Neuvedeno u 0,4 % nálezů Neuvedeno u 1,1 % nálezů Neuvedeno u 2,1 % nálezů 36,5 % nálezů představují pokročilé adenomy (+10 mm, vilózní komponenta nebo těžká dysplazie) Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU 51

52 Detekované kolorektální karcinomy
TOKS+ kolonoskopie Screeningová kolonoskopie Celkový podíl: 4,5 % 19,7% nádorů bylo diagnostikováno s postižením uzlin nebo vzdálenými metastázami. Celkový podíl: 1,0 % 18,1% nádorů bylo diagnostikováno s postižením uzlin nebo vzdálenými metastázami. Roky n = Roky n = Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU 52

53 Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU
Lokalizace detekovaných karcinomů Roky , zaznamenaných nálezů u pacientů Lokalizace neuvedena u 3,6% záznamů Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU 53

54 Podíl úplných kolonoskopií
TOKS+ kolonoskopie Screeningová kolonoskopie V literatuře (Panteris V, Haringsma E, Kuipers EJ, Colonoscopy perforation rate, mechanism and outcome: from diagnostic to therapeutic colonoscopy, Endoscopy 2009; 41: ) se uvádí, že perforace je v případě všech kolonoskopií 0,07%, u terapeutických 0,1%. Je to tedy vcelku ve shodě. Celkový podíl: 94,7 % Celkový podíl: 97,7 % Roky n = Roky n = Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU 54

55 Čekací doba na TOKS+ kolonoskopické vyšetření
Rok Počet TOKS+ kolonoskopií Průměrná čekací doba (měsíce) Podíl do 2 měsíců 2006 5 334 0,8 97 % 2007 5 679 0,9 96 % 2008 7 457 2009 11 712 95 % 2010 18 327 1,1 93 % 2011 20 131 1,2 2012 21 112 Poznámka: Je ukládáno pouze orientační datum (měsíc a rok) provedení TOKS. Čekací doba je tedy hodnocena v celých měsících: 0 (kolonoskopie ve stejném měsící), 1 (kolonoskopie v následujícím měsíci), atd. Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU 55

56 Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU
Nežádoucí příhody kolonoskopických vyšetření CELKEM Perforace: 92 (0,09 % kolonoskopií) DIAGNOSTICKÉ, n = Perforace: 31 (0,03 % kolonoskopií) POLYPEKTOMIE, n = Perforace: 61 (0,13 % polypektomií) Krvácení: 361 (0,76 % polypektomií) V literatuře (Panteris V, Haringsma E, Kuipers EJ, Colonoscopy perforation rate, mechanism and outcome: from diagnostic to therapeutic colonoscopy, Endoscopy 2009; 41: ) se uvádí, že perforace je v případě všech kolonoskopií 0,07%, u terapeutických 0,1%. Je to tedy vcelku ve shodě. Srovnání s literaturou (Panteris V., Endoscopy, 2009): Perforace: kolonoskopie 0,07 %, polypektomie 0,1 % Zdroj dat: Registr screeningu kolorektálního karcinomu, IBA MU 56

57 Screeningová kolonoskopie prováděna po TOKS+ (validace údajů NRC)
Národní program screeningu kolorektálního karcinomu

58 Screeningová kolonoskopie: Míra využití v cílové populaci, srovnání s pokrytím TOKS
Screeningová kolonoskopie (15101), (2011, N = vyšetření) Screeningových kolonoskopií na osob muži ženy muži ženy Pokrytí TOKS Věk pojištěnce Míra využití v cílové populaci (2011): 35,5 screeningových kolonoskopií na osob V některých věkových skupinách TOKS převažuje u žen, zatímco screeningová kolonoskopie u mužů. To je pravděpodobně důsledek vyšší pozitivity TOKS u mužů (dáno vyšší prevalencí neoplazií). Zdroj dat: Národní referenční centrum

59 Screeningová kolonoskopie: Míra využití v regionech
Screeningová kolonoskopie (15101) (2011, N = vyšetření) Muži a ženy od 50 let dosahovaná míra v daném kraji rozsah hodnot míry v okresech daného kraje Screeningových kolonoskopií na osob Kraj Míra využití v cílové populaci (2011): 35,5 screeningových kolonoskopií na osob (rozsah mezi kraji ČR: 23,4-51,6) Zdroj dat: Národní referenční centrum

60 Screeningová kolonoskopie: Míra využití v okresech
Screeningová kolonoskopie (15101) (2011, N = vyšetření) Muži a ženy od 50 let Počet na osob Míra využití v cílové populaci (2011): 35,5 screeningových kolonoskopií na osob (rozsah mezi okresy ČR: 1,9-94,0) Zdroj dat: Národní referenční centrum

61 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Srovnání počtů indikací ke screeningové kolonoskopii a hlášených screeningových kolonoskopií v okresech NRC: TOKS pozitivní: (2011, N = ) NRC: Screeningová kolonoskopie: (2011, N = ) Počet osob se screeningovou kolonoskopií Přímka odpovídá doporučené compliance 90 % Počet osob TOKS pozitivních Poměr indikovaných a vykázaných screeningových kolonoskopií se mezi okresy výrazně liší a prokazuje tak rozdíly ve vykazování péče. (graf pro přehlednost neobsahuje hlavní město Praha [3737 ind./1607 vyk.]) Zdroj dat: Národní referenční centrum

62 Zdroj dat: Národní referenční centrum, Registr screeningu CRC, IBA MU
Srovnání početnosti po krajích: TOKS+ a screeningové kolonoskopie, rok 2011 NRC: TOKS pozitivní: (2011, N = ) Registr screeningu CRC, IBA MU (2011, N = ) NRC: Screeningová kolonoskopie: (2011, N = ) Počet vyšetřených Muži a ženy od 50 let Počet TOKS+ je stále vyšší než počet screeningových kolonoskopií – registr pravděpodobně prozatím nezahrnuje veškerá pracoviště provádějící kolonoskopie po TOKS+. Mnoho kolonoskopií po TOKS+ bylo pravděpodobně provedeno bez odpovídajícího hlášení zdravotní pojišťovně (nahlášeny jako indikované ?). Zdroj dat: Národní referenční centrum, Registr screeningu CRC, IBA MU

63 Celkové srovnání početnosti: Preventivní kolonoskopie, rok 2011
Muži a ženy od 50 let Plátci zdravotní péče (NRC) Registr screeningu CRC (IBA MU) Poměr IBA MU vs. NRC Preventivní kolonoskopie celkem 17 889 24 433* 1,37 Screeningová kolonoskopie 13 642 19 930 1,46 Primární screeningová kolonoskopie 4 247 4 503 1,06 * původní oficiální výsledky pro rok 2011 – duben 2012 Zdroj dat: Národní referenční centrum, Registr screeningu CRC, IBA MU

64 Primární screeningová kolonoskopie
(validace údajů NRC) Národní program screeningu kolorektálního karcinomu

65 Primární screeningová kolonoskopie: Míra využití v cílové populaci
Primární screeningová kolonoskopie (15105), (2011, N = 4247 vyšetření) Primární screeningové kolonoskopie na osob muži ženy muži ženy Pokrytí TOKS Věk pojištěnce Míra využití v cílové populaci (2011): 11,1 primárních screeningových kolonoskopií na osob Toto vyšetření je v nižší míře využíváno i u osob mladších 55 let, míra využití je vztažena na celou populaci starší 50 let. Zdroj dat: Národní referenční centrum

66 Primární screeningová kolonoskopie: Míra využití v regionech
Primární screeningová kolonoskopie (15105) (2011, N = 4247 vyšetření) Muži a ženy od 50 let dosahovaná míra v daném kraji rozsah hodnot míra v okresech daného kraje Primární screeningové kolonoskopie na osob Kraj Míra využití v cílové populaci (2011): 11,1 screeningových kolonoskopií na osob (rozsah mezi kraji ČR: 2,1-27,9) Zdroj dat: Národní referenční centrum

67 Primární screeningová kolonoskopie: Míra využití v okresech
Primární screeningová kolonoskopie (15105) (2011, N = 4247 vyšetření) Muži a ženy od 50 let Počet na osob Míra využití v cílové populaci (2011): 11,1 primárních screeningových kolonoskopií na osob (rozsah mezi okresy ČR: 0,5-45,6) – DOSTUPNOST JE VELMI RŮZNORODÁ Zdroj dat: Národní referenční centrum

68 Zdroj dat: Národní referenční centrum, Registr screeningu CRC, IBA MU
Srovnání početnosti primární screeningové kolonoskopie: zdroj dat NRC a IBA NRC: Primární screeningová kolonoskopie: (2011, N = 4247) Registr screeningu CRC, IBA MU (2011, N = 4503) Počet vyšetřených Muži a ženy od 50 let Některé primární screeningové kolonoskopie byly pravděpodobně provedeny bez odpovídajícího hlášení zdravotní pojišťovně, jiné bez odpovídajícího hlášení do registru screeningových kolonoskopií. Poměr počtů v registru a správně hlášených pojišťovně je 1,06. Pro většinu krajů hlášení odpovídají dobře. Zdroj dat: Národní referenční centrum, Registr screeningu CRC, IBA MU

69 Celkové srovnání početnosti: Preventivní kolonoskopie, rok 2011
Muži a ženy od 50 let Plátci zdravotní péče (NRC) Registr screeningu CRC (IBA MU) Poměr IBA MU vs. NRC Preventivní kolonoskopie celkem 17 889 24 433* 1,37 Screeningová kolonoskopie 13 642 19 930 1,46 Primární screeningová kolonoskopie 4 247 4 503 1,06 * původní oficiální výsledky pro rok 2011 – duben 2012 Zdroj dat: Národní referenční centrum, Registr screeningu CRC, IBA MU

70 Diagnostická kolonoskopie
Národní program screeningu kolorektálního karcinomu

71 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Diagnostická kolonoskopie: Podíl vyšetřených v regionech Kolonoskopie: neúplná, sigm. (15403), úplná (15404) (NRC: 2011, N = vyšetření) Muži a ženy od 50 let Podíl vyšetřených pozorované pokrytí v daném kraji rozsah hodnot pokrytí v okresech daného kraje Kraj Celkový podíl vyšetřených (2011): 3,9 % (rozsah mezi kraji ČR: 3,2-4,5 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

72 Zdroj dat: Národní referenční centrum
Diagnostická kolonoskopie: Podíl vyšetřených v okresech Kolonoskopie: neúplná, sigm. (15403), úplná (15404) (NRC: 2011, N = vyšetření) Muži a ženy od 50 let Pokrytí v procentech Celkové pokrytí (2011): 3,9 % (rozsah v okresech ČR: 2,3-5,8 %) Zdroj dat: Národní referenční centrum

73 Závěry Národní program screeningu kolorektálního karcinomu

74 Klíčové závěry analýzy
V ČR probíhá od roku 2000 Národní program screeningu kolorektálního karcinomu (CRC). Program je od počátku organizovaný, v roce 2006 byl založen Registr screeningu CRC, v roce 2009 byl vydán věstník MZ ČR a vznikla síť Center pro screeningovou kolonoskopii. Nedílnou součástí programu je jeho informační podpora, která umožňuje průběžné hodnocení celého screeningového procesu a jeho dopadu na cílovou populaci. Celkové pokrytí TOKS (signální kód screeningu CRC) se zvyšuje, aktuálně dosahuje 24,8 %. Tato hodnota nicméně vykazuje značnou variabilitu v krajích i okresech ČR a stále tedy existují oblasti s pokrytím nižším než 20 %. Pokrytí se v poslední době výrazněji zvyšuje u žen, především v mladších věkových skupinách. Až na lokální výjimky lze považovat vykazování údajů o pozitivitě TOKS za důvěryhodné a využitelné pro monitoring screeningu. V posledních letech jsme svědky zvyšování pozitivity TOKS, což může částečně odrážet metodický vývoj a částečně též rostoucí pokrytí v populačních skupinách s vyšší prevalencí neoplázií. V roce 2011 bylo již 13,3 % vyšetření TOKS u žen provedeno gynekology. Aktuální pokrytí populace žen screeningem kolorektálního karcinomu (TOKS, ) je 26,8 %, gynekologové přispívají 3,4 procentními body. Gynekologové tedy provedli 12,8 % předmětných vyšetření, v nejmladší věkové skupině téměř čtvrtinu předmětných vyšetření. Pozitivita u praktických lékařů se meziročně zvýšila, pozitivita u gynekologů zůstává stejná. V Registru screeningu CRC bylo zaznamenáno více než 100 tisíc preventivních kolonoskopických vyšetření, přes 35 tisíc pacientů bylo diagnostikováno s adenomovými polypy a přes 4 tisíce s CRC, většinou v časných stadiích.


Stáhnout ppt "Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP"

Podobné prezentace


Reklamy Google