Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neurotické poruchy F 4x.x dle MKN 10 Seminář pro V. ročník LF MU MUDr.T.Kašpárek Psychiatrická klinika LF MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neurotické poruchy F 4x.x dle MKN 10 Seminář pro V. ročník LF MU MUDr.T.Kašpárek Psychiatrická klinika LF MU."— Transkript prezentace:

1 Neurotické poruchy F 4x.x dle MKN 10 Seminář pro V. ročník LF MU MUDr.T.Kašpárek Psychiatrická klinika LF MU

2 Úvod I. NeurózyNeurózy –etiologická klasifikace: psychózy-neurózy-reakce-organické poruchy-psychopatiepsychózy-neurózy-reakce-organické poruchy-psychopatie neuróza = souvislost s intrapsychickými konfliktyneuróza = souvislost s intrapsychickými konflikty –fenomenologická klasifikace typické shluky příznaků určující pro diagnózutypické shluky příznaků určující pro diagnózu vyhýbání se úvahám o etiologii – neexistence všeobecně platných teoriívyhýbání se úvahám o etiologii – neexistence všeobecně platných teorií NEURÓZA = ANACHRONISMUS

3 Úvod II: „Neurózy“ Úzkostné poruchyÚzkostné poruchy Disociativní/konverzní poruchyDisociativní/konverzní poruchy Somatoformní poruchySomatoformní poruchy Jiné neurotické poruchyJiné neurotické poruchy

4 Úzkost a její kontext úzkost jako adaptivní mechanismus – příprava organismu v nebezpečných situacích + vyhýbání se jimúzkost jako adaptivní mechanismus – příprava organismu v nebezpečných situacích + vyhýbání se jim ÚTĚK nebo BOJ úzkost v nepřiměřených situacích či nepřiměřené intenzity a četnostiúzkost v nepřiměřených situacích či nepřiměřené intenzity a četnostiNEMOC

5 Teorie etiologie patologické úzkosti Traumata v dětství (kritická vývojová fáze)Traumata v dětství (kritická vývojová fáze) –ztráta blízké osoby (separační trauma) –fyzické a psychické zneužívání, zanedbávání –nedostatek bezpečného rodinného zázemí Přetrvávající změna regulace stresové reakcePřetrvávající změna regulace stresové reakce –zvýšení aktivity HPA osy nadměrná sekrece CRF, souvislost se změnami glukokortikoidních receptorů v hippokampu?nadměrná sekrece CRF, souvislost se změnami glukokortikoidních receptorů v hippokampu? –ovlivnění neurogeneze a plasticity –změny aktivity neurotransmiterů

6 Příznaky úzkosti SomatickéSomatické –vegetativní hyperaktivita palpitace, zrychlený pulz, pocení, třes, sucho v ústechpalpitace, zrychlený pulz, pocení, třes, sucho v ústech –příznaky v obl. hrudníku a břicha obtížné dýchání, pocit zalykání se, nedostatku vzduchu, nepříjemné pocity/bolesti hrudníku, nauzea, dyspepsieobtížné dýchání, pocit zalykání se, nedostatku vzduchu, nepříjemné pocity/bolesti hrudníku, nauzea, dyspepsie –celkové příznaky návaly horka, chladu, znecitlivění, mravenčení, závratě, točení hlavy, mdlobynávaly horka, chladu, znecitlivění, mravenčení, závratě, točení hlavy, mdloby PsychickéPsychické –neklid –strach ze smrti, ztráty kontroly, „zešílení“ –depersonalizace, derealizace

7 Úzkostné poruchy – MKN 10 Fobické úzkostné poruchyFobické úzkostné poruchy –Sociální fobie a agorafobie Jiné úzkostné poruchyJiné úzkostné poruchy –Panická porucha, Generalizovaná úzkostná porucha, Úzkostně depresivní porucha Obsedantně kompulzivní poruchaObsedantně kompulzivní porucha Reakce na stres a poruchy přizpůsobeníReakce na stres a poruchy přizpůsobení

8 Fobické úzkostné poruchy I. Společné rysySpolečné rysy –fobie = úzkost vázaná na specifickou situaci, která běžně u lidí úzkost nebudí, je uvědomovaná jako nepřiměřená reakce –anticipační úzkost –vyhýbavé chování

9 Fobické úzkostné poruchy II. AgorafobieAgorafobie –veřejná prostranství, dav, cestování, opuštění domova i uzavřené prostory –„nedostupnost pomoci“ Sociální fobieSociální fobie –sociální situace – obava z negativního hodnocení –kromě spol. příznaků: červenání se, tremorčervenání se, tremor strach ze zvracenístrach ze zvracení potřeba močení/defekace nebo strach z pomočení/pokálení ve společenské situacipotřeba močení/defekace nebo strach z pomočení/pokálení ve společenské situaci

10 Jiné úzkostné poruchy I.: Panická porucha opakovaný výskyt epizod panické úzkostiopakovaný výskyt epizod panické úzkosti –náhlý začátek s rychlým dosažením maxima, ohraničené trvání (max. hodina) –úzkost se svými somatickými (považovány za vedoucí) a psychickými projevy –zvláště strach ze ztráty sebekontroly, ze smrti, ze „zešílení“ –není přítomna ohrožující situace

11 Jiné úzkostné poruchy II.: Generalizovaná úzkostná porucha trvalá úzkost a obavy z obecných situacítrvalá úzkost a obavy z obecných situací zvýšené svalové napětí, neschopnost uvolnit sezvýšené svalové napětí, neschopnost uvolnit se zvýšená úleková reaktivita, hypoprosexie, iritabilita, hyposomnie s obtížným usínánímzvýšená úleková reaktivita, hypoprosexie, iritabilita, hyposomnie s obtížným usínáním trvá 6 měsícůtrvá 6 měsíců

12 Jiné úzkostné poruchy III.: Smíš. úzkostně depresivní porucha subsyndromální deprese a úzkostsubsyndromální deprese a úzkost –ani jeden syndrom není vyjádřen v takové míře, aby bylo možné diagnostikovat depresivní či jinou úzkostnou poruchu „depresivní neuróza“ starých klasifikací„depresivní neuróza“ starých klasifikací –odrážela etiologii: intrapsychické konflikty vs. endogenní „depresivní psychóza“

13 Obsedantně kompulzivní porucha Obsese: opakované stereotypní vtírající se nežádoucí a rušivé psychické obsahy. Vnímány jako nesmyslné, avšak vlastní psych. prožitky, vyvolávají úzkost.Obsese: opakované stereotypní vtírající se nežádoucí a rušivé psychické obsahy. Vnímány jako nesmyslné, avšak vlastní psych. prožitky, vyvolávají úzkost. Kompulze: opakované stereotypní jednání či duševní činnost, má zabránit úzkosti z obsahu obsesí.Kompulze: opakované stereotypní jednání či duševní činnost, má zabránit úzkosti z obsahu obsesí.

14 Reakce na stres I. Akutní reakce na stresAkutní reakce na stres –stresová situace = vyjímečně závažná traumatická, katastrofická událost –okamžitý rozvoj příznaků inic. stádium: „ustrnutí“, snižená schopnost chápat podněty a reagovat na něinic. stádium: „ustrnutí“, snižená schopnost chápat podněty a reagovat na ně navazuje další omezení aktivity (až disociativní stupor) nebo aktivita (často neúčelná, agitace, útěková reakce)navazuje další omezení aktivity (až disociativní stupor) nebo aktivita (často neúčelná, agitace, útěková reakce) emoční projevy: zloba, zoufalství, strach, panická úzkostemoční projevy: zloba, zoufalství, strach, panická úzkost –včasná pomoc zabraňuje pozdním následkům – Posttraumatická stresová porucha, Posttraumatická porucha osobnosti

15 Reakce na stres II. Postraumatická stresová poruchaPostraumatická stresová porucha –vznik do 6 měsíců od traumatické události –znovuprožívání události –úzkost při situacích připomínajících (i symbolicky) stresovou událost + vyhýbání se jim (i myšlenkám, vzpomínkám; amnézie) –pocit „necitlivosti“, odcizení, anhedonie, emoční oploštění –sebeobviňování (vina za průběh událostí), sebedevalvace –přecitlivělost – obtížné usínání, iritabilita, hypoprosexie, zvýšená ostražitost, zvýrazněná úleková reakce

16 Disociativní/konverzní poruchy I. ztráta jednotícího stavu vědomí, ztráta normální integrace mezi vzpomínkami, vědomím identity, bezprostředními pocity a ovládáním tělaztráta jednotícího stavu vědomí, ztráta normální integrace mezi vzpomínkami, vědomím identity, bezprostředními pocity a ovládáním těla „disociace“: experimentální hypnóza – odštěpení části obsahu vědomí se samostatnými projevy.„disociace“: experimentální hypnóza – odštěpení části obsahu vědomí se samostatnými projevy. „konverze“: psychoanalýza – převod „nepovolených“ emocí na tělesné projevy na základě symbolických vztahů„konverze“: psychoanalýza – převod „nepovolených“ emocí na tělesné projevy na základě symbolických vztahů „sekundární zisky“„sekundární zisky“ „psychogenní původ“: úzká časová souvislost s emočně významnou událostí, traumaty, neřešitelnými nebo nesnesitelnými problémy, narušenými vztahy; popírání jejich existence„psychogenní původ“: úzká časová souvislost s emočně významnou událostí, traumaty, neřešitelnými nebo nesnesitelnými problémy, narušenými vztahy; popírání jejich existence

17 Disociativní/konverzní poruchy II. Disociativní amnézieDisociativní amnézie Disociativní fugaDisociativní fuga Disociativní stuporDisociativní stupor Trans a stavy posedlostiTrans a stavy posedlosti Disociativní křečeDisociativní křeče Disociativní senzorické poruchy, poruchy motorikyDisociativní senzorické poruchy, poruchy motoriky –„rukavicová anestezie“, slepota nerespektující zorná pole...

18 Somatoformní poruchy I. koncept „somatizace úzkosti“koncept „somatizace úzkosti“ opakované stížnosti na tělesné příznaky, které nemájí korelát v tělesném onemocnění, i přes ujištění o negativních nálezechopakované stížnosti na tělesné příznaky, které nemájí korelát v tělesném onemocnění, i přes ujištění o negativních nálezech návaznost na stresové události či problémynávaznost na stresové události či problémy sekundární ziskysekundární zisky

19 Somatoformní poruchy II. Hypochondrická poruchaHypochondrická porucha –6 měsíců obava z přítomnosti závažného onemocnění na základě nerealistické interpretace běžných tělesných projevů, či přesvědčení o tělesné deformitě/zohyzdění; vyžadují jejich léčbu Somatizační poruchaSomatizační porucha –2 roky stížnost na som. příznaky, naléhání na jejich diagnostiku –příznaky proměnlivé, rozmanité –bolesti, GIT příznaky – dyspepsie - sexuální symptomy - ztráta libida, sex. dysfunkce, nepravidelnost rytmu a míry menstruace – neurologické příznaky – slabost, potíže s polykáním, „knedlík v krku“ Další: Somatoformní vegetativní dysfunkce (příznaky vegetativní dysbalance), Přetrvávající bolestivá somatoformní porucha (6 měs. algie často nerespektující inervaci)Další: Somatoformní vegetativní dysfunkce (příznaky vegetativní dysbalance), Přetrvávající bolestivá somatoformní porucha (6 měs. algie často nerespektující inervaci)

20 Jiné neurotické poruchy Neurastenie („dráždivá slabost“)Neurastenie („dráždivá slabost“) –typ 1: zvýšená duševní únavnost –typ 2: zvýšená fyzická únavnost Syndrom depresonalizace a derealizaceSyndrom depresonalizace a derealizace –depersonalizace – pocit odtržení od prožívání sebe sama –derealizace – pocit odtržení od okolního dění

21 Terapie I. Psychoterapie – KBT, dynamická psychoterapie...Psychoterapie – KBT, dynamická psychoterapie... Farmakoterapie – 1. volbou SSRIFarmakoterapie – 1. volbou SSRI –Antidepresiva SSRI, SNRISSRI, SNRI –Anxiolytika benzodiazepinybenzodiazepiny nebenzodiazepinová anxiolytikanebenzodiazepinová anxiolytika –propandioly: guaifenezin – spíše na příznaky „tenze“ – relaxuje, menší vliv na psych. komponenty úzkosti –azapirony: buspiron (5HT1AR) – účinnost BZD bez jejich NÚ; délka nástupu účinku –Antihistaminika: hydroxizin –Antikonvulziva gabapentin, lamotrigin, topiramatgabapentin, lamotrigin, topiramat –Betablokátory som. projevy úzkosti, lépe jednorázové použitísom. projevy úzkosti, lépe jednorázové použití

22 Terapie II.: Benzodiazepinová anxiolytika pozitivní je rychlý nástup účinkupozitivní je rychlý nástup účinku negativní jsou behaviorální/kognitivní toxicita, paradoxní excitace, rebound fenomén, závislost + odvykací syndrom, potenciace s alkoholemnegativní jsou behaviorální/kognitivní toxicita, paradoxní excitace, rebound fenomén, závislost + odvykací syndrom, potenciace s alkoholem u úzkostných poruch je zvýšené riziko závislostí – nepodávat BZD dlouhodobě!!!u úzkostných poruch je zvýšené riziko závislostí – nepodávat BZD dlouhodobě!!! Receptorové mechanismy:Receptorové mechanismy: –omega1-GABA-R: sedace, anterográdní amnézie, antikonvulzivní účinek –omega2-GABA-R: anxiolytický účinek –částeční agonisté GABA-R: mimo vazebné místo BZD, přímo ovlivňují Cl kanál: tofizopam nemá sedativní účinek, zlepšuje kognit. funkce x mírný-střední anxiolytický účineknemá sedativní účinek, zlepšuje kognit. funkce x mírný-střední anxiolytický účinek

23 Literatura Höschl C., Libiger J, Švestka J.: Psychiatrie, Tigis s.r.o.,Praha,2002,895 s.Höschl C., Libiger J, Švestka J.: Psychiatrie, Tigis s.r.o.,Praha,2002,895 s.


Stáhnout ppt "Neurotické poruchy F 4x.x dle MKN 10 Seminář pro V. ročník LF MU MUDr.T.Kašpárek Psychiatrická klinika LF MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google