Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSOBNOST SPORTOVCE PhDr. Eva Tomešová, Ph.D.. Osobnost: individuální jednota duševních vlastností a procesů jedince relativně stálá projevuje se v interakci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSOBNOST SPORTOVCE PhDr. Eva Tomešová, Ph.D.. Osobnost: individuální jednota duševních vlastností a procesů jedince relativně stálá projevuje se v interakci."— Transkript prezentace:

1 OSOBNOST SPORTOVCE PhDr. Eva Tomešová, Ph.D.

2 Osobnost: individuální jednota duševních vlastností a procesů jedince relativně stálá projevuje se v interakci s okolím neustále se vyvíjí na základě interakcí vrozeného a naučeného

3 Psychologie osobnosti – přínos různých směrů psychoanalýza – nevědomí – závažnost zážitků v ranném dětství – trenér jako identifikační zdroj – obranné mechanismy ega behaviorismus – učíme se jednat tak, abychom z výsledku našeho jednání měli co největší prospěch – učíme se jednat iracionálně, špatně, způsobem, kterým se poškozujeme…

4 Psychologie osobnosti – přínos různých směrů fenomenologie a humanismus – osobnost je tvořivá – směřuje k růstu a seberealizaci – to, jak člověk vnímá sám sebe, jeho SEBEPOJETÍ, ovlivňuje jeho psychickou pohodu i jednání – MOTIVUJÍ NÁS NAŠE POTŘEBY (Maslow)

5 Psychologie osobnosti – přínos různých směrů kognitivní teorie osobnosti – člověk přemýšlí a vytváří si o světě ucelené názorové soustavy, které je těžké změnit – člověk interpretuje svůj svět podle svých předchozích zkušeností teorie typů a rysů osobnosti – osobnost lze poznat a popsat

6 Struktura osobnosti: sociální role motivační či morálně- volní vlastnosti schopnosti vlohy povahové vlastnosti temperament

7 Osobnost sportovce? „ osobnost sportovce“ = nepřípustné zjednodušení! Každý člověk je jedinečnou osobností. Vrcholoví sportovci nejsou stejní, každý z nich je jedinečnou kombinací různých předností a nedostatků! „Sportovní=motorický či fyziologický“ talent nestačí. „paradox nadání a houževnatosti“

8 Osobnostní rozdíly sportovců a nesportovců – výsledky výzkumů u nás zvýšená dominance tendence být dobře hodnocen okolím, dosahovat výkonů, houževnatost v řešení problémů, tendence být efektivní vyšší sociabilita způsob sociální komunikace emoční stálost charakter a motivace senzomotorické schopnosti ! sociální role sportovce !

9 Detekce talentů a psychologie??? význam motivace „falešně pozitivní případy“ „sportogramy“ nestačí kompenzační fenomén v různých věk. kategoriích predikují výkonnost odlišné faktory - podpora již identifikovaných talentů??? - preference posudků kvalifikovaných trenérů???

10 Psychologické charakteristiky odlišující výborné od průměrných Kanadští olympionici (Orlick and Partington, 1998) – mentální příprava signifikantně předpověděla umístění na OH (ne fyzická či technická) – zaměření na psychologické DOVEDNOSTI – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ: ZÁVAZEK A SEBEDŮVĚRA + PLÁNOVÁNÍ CÍLŮ

11 Poznávání osobnosti sportovce základ dlouhodobého úspěšného tréninkového vedení Jak? Sledujeme jeho chování… INTUITIVNÍ DIAGNOSTIKA

12 čeho jste si na něm všimli na první pohled? jak na vás působí, jaký z něj máte pocit? proč se takhle naštvaně tváří? je to dobrý brankář? proč myslíte? co vám na něm tak trochu vadí?

13 Chyby při hodnocení druhých: chyby standardní chyby situační chyba mírnosti a shovívavosti uplatnění kontrastu hodnocení projekce první dojem a haló efekt submisivita posuzovací stereotypy

14 Diagnostika osobnosti pozorování rozhovor rating… osobnostní dotazník projektivní techniky

15 Současná diagnostika osobnosti rysové teorie: – Allport, Cattel… (faktorová analýza) – Hans Eysenck: 3 dimenze, biologický základ rozdílů – Big Five bez teorie vývoje osobnosti příliš závislé na matematických závěrech přeceňují konzistenci lidského chování mohou vést k usuzování v kruhu

16 Projektivní techniky nejsou to psychometrické testy použití v klinické praxi, speciální trénink studují osobnost a její přizpůsobení užívají symbolické, obrázkové, verbální a expresivní stimuly odkrývají skryté, latentní, nevědomé aspekty osobnosti

17 Koncept „projekce“ nevědomé připisování vlastních pudů, potřeb, vnímání, postojů a stylu druhým dáváním významu relativně víceznačným nebo nestrukturovaným podnětům odhalujeme vlastní přání, rysy, obavy, zkušenosti

18 Projektivní techniky: skryté testy bez vědomí o psychologické interpretaci odpovědi by neměly být cenzurovány dominantní psychologické charakteristiky jsou „skryty“ v odpovědích

19 Rohrschachův test

20 Kresba lidské postavy

21 TAT – Tématický apercepční test (Murray, 1943)

22 Rozenzweigův obrázkový frustrační test To je fajn čas na to ztratit klíče…

23 př. Eysenckův osobnostní dotazník 2 dimenze – extraverze – introverze – labilita - stabilita

24

25

26 Cholerik v tréninku stačí malá tréninková zátěž stačí krátká regenerační fáze, po ní krátký superkompenzační efekt vhodný pro vícefázový nepříliš intenzivní trénink, nesnáší monotonii hned jak začnou trénovat, stěžují si na únavu, není třeba na to brát příliš ohledy stačí krátké rozcvičení

27 Sangvinik v tréninku je třeba pořádná tréninková zátěž stačí krátká regenerační fáze, po ní krátký superkompenzační efekt nejsnáze trénovatelný typ, dobře snáší trénink potřebuje pořádné rozcvičení

28 Flegmatik v tréninku je třeba pořádná tréninková zátěž je třeba dlouhá regenerační fáze, po ní delší superkompenzační efekt těžkopádní, vícefázový trénink nevede ke zvýšení výkonnosti, dobře snášejí tréninkovou monotonii nestěžují si, hodně snesou – hrozí přetrénování potřebuje pořádné rozcvičení

29 Melancholik v tréninku stačí malá tréninková zátěž je třeba dlouhá regenerační fáze, po ní dlouhý superkompenzační efekt citliví, elegantní sportovci, nepotřebují mnoho trénovat hned jak začnou trénovat, stěžují si na únavu, pozor na přetížení stačí krátké rozcvičení, ale ráno probudit!

30 Závěr: individualizace tréninku rozvoj celé osobnosti sportovce rozvoj volních a morálních vlastností osobní příklad v tréninku mládeže!

31 Současná diagnostika osobnosti Humanistické teorie: – škály sebepojetí MMPI (empirická báze, norma x psychiatričtí pacienti)

32 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! eva.tomesova@etriatlon.czeva.tomesova@etriatlon.cz tomesova@ftvs.cuni.cz


Stáhnout ppt "OSOBNOST SPORTOVCE PhDr. Eva Tomešová, Ph.D.. Osobnost: individuální jednota duševních vlastností a procesů jedince relativně stálá projevuje se v interakci."

Podobné prezentace


Reklamy Google