Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tým ve sportu. Co to je skupina interakce interakce vzájemná závislost vzájemná závislost společný cíl na jehož dosažení je třeba spolupracovat společný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tým ve sportu. Co to je skupina interakce interakce vzájemná závislost vzájemná závislost společný cíl na jehož dosažení je třeba spolupracovat společný."— Transkript prezentace:

1 Tým ve sportu

2 Co to je skupina interakce interakce vzájemná závislost vzájemná závislost společný cíl na jehož dosažení je třeba spolupracovat společný cíl na jehož dosažení je třeba spolupracovat interpersonální vztahy interpersonální vztahy komunikace komunikace skupinová identita (my – oni) skupinová identita (my – oni) struktura (role a normy) struktura (role a normy)

3 Jak se skupina stává týmem 5 vývojových fází (Tuckman, 1965): formování (závislost a orientace) formování (závislost a orientace) bouření (konflikt a emocionalita) bouření (konflikt a emocionalita) normování (soudržnost a výměna) normování (soudržnost a výměna) optimální výkon (rolové chování, řešení problémů, skupinová práce) optimální výkon (rolové chování, řešení problémů, skupinová práce) (ukončení) (ukončení)

4 Struktura skupiny skupinové role = určené chováním vyžadovaným nebo očekávaným od člověka zaujímajícího určitou pozici ve skupině skupinové role = určené chováním vyžadovaným nebo očekávaným od člověka zaujímajícího určitou pozici ve skupině – formální – neformální jasnost a akceptace rolí

5 Struktura skupiny skupinové normy = požadovaný způsob chování, výkonnostní úroveň, závazné pro všechny členy skupiny skupinové normy = požadovaný způsob chování, výkonnostní úroveň, závazné pro všechny členy skupiny –skupinový tlak –deviace = sankce „norma produktivity“

6

7 Skupinový tlak a konformita Solomon Asch (1965): Solomon Asch (1965): –jedna třetina podlehla vlivu skupinové normy (i když byla skupina jen o třech lidech!)

8 Týmové klima jak členové týmu vnímají vztahy uvnitř týmu jak členové týmu vnímají vztahy uvnitř týmu co ovlivňuje týmové klima: co ovlivňuje týmové klima: – sociální opora – blízkost – pocit výjimečnosti a odlišnosti – spravedlnost – podobnost členů

9 Individuální a týmový výkon ve sportu sociální facilitace = vliv přítomnosti jiných osob na chování jednotlivce sociální facilitace = vliv přítomnosti jiných osob na chování jednotlivce 1. jednoduchý a dobře zvládnutý výkon – zlepšení 2. složité a nenaučené úlohy – zhoršení výkonu

10 Individuální a týmový výkon ve sportu Skupina složená z těch nejlepších nemusí být vždy vítězným týmem... Skupina složená z těch nejlepších nemusí být vždy vítězným týmem... Steinerův model: A = P - Z Steinerův model: A = P - Z aktuální produktivita = potencionální produktivita - ztráty způsobené skupinovými procesy aktuální produktivita = potencionální produktivita - ztráty způsobené skupinovými procesy motivační ztráty – sociální zahálení (Ringelmanův efekt) motivační ztráty – sociální zahálení (Ringelmanův efekt) koordinační ztráty koordinační ztráty

11 Prevence sociálního zahálení zdůrazněte důležitost jedince pro výkon týmu zdůrazněte důležitost jedince pro výkon týmu hodnoťte výkony každého jednotlivce a zveřejňujte je hodnoťte výkony každého jednotlivce a zveřejňujte je –v zápase, závodě –v tréninku komunikujte, ptejte se jak se jednotlivci cítí platnými členy týmu komunikujte, ptejte se jak se jednotlivci cítí platnými členy týmu

12 Může mít sociální zahálení pozitivní efekt? těžké úlohy - ??? těžké úlohy - ???

13 Týmový duch… skupinová koheze Definice (Festinger et. all, 1950): Definice (Festinger et. all, 1950): „všechny síly působící na členy skupiny aby zůstali jejími členy“ multidimenzionální konstrukt multidimenzionální konstrukt dynamický proces dynamický proces

14 INTEGRACE TÝMU ÚKOLOVÁ TÝMOVÁ KOHEZE ATRAKTIVITA TÝMU PRO JEDINCE SOCIÁLNÍ ÚKOLOVÁ Carronův model skupinové koheze (Carron, A.V., Widmeyer, M.N., Brawley, L.R., 1985)

15 Měření skupinové koheze dotazníky dotazníky – sociální a úkolová koheze SOCIOGRAM SOCIOGRAM –v jakém vztahu jsou konkrétní jedinci –kliky –sociální izolace některých členů skupiny

16

17

18 S čím skupinová koheze souvisí: týmová satisfakce (spokojenost jedince s týmem) týmová satisfakce (spokojenost jedince s týmem) konformita konformita stabilita stabilita spokojenost s týmovými cíli spokojenost s týmovými cíli adherence ke cvičení adherence ke cvičení

19 Jak budovat týmovou kohezi otevřená a kvalitní komunikace otevřená a kvalitní komunikace jasnost a akceptace rolí jasnost a akceptace rolí plánování týmových cílů plánování týmových cílů budování týmové identity budování týmové identity zamezení formace klik zamezení formace klik omezení neustálé výměny hráčů omezení neustálé výměny hráčů týmová setkání zaměřená na řešení problémů týmová setkání zaměřená na řešení problémů osobní zájem o členy týmu osobní zájem o členy týmu

20 Jasná definice a porozumění rolím ve skupině očekávání a představa role očekávání a představa role akceptace role akceptace role chování chování efektivita rolí efektivita rolí

21 Vedení skupiny existují nějaké charakteristiky ideálního vůdce – trenéra? (rysový přístup) existují nějaké charakteristiky ideálního vůdce – trenéra? (rysový přístup) jsou vrozené nebo se jim lze naučit? (behaviorální přístup) jsou vrozené nebo se jim lze naučit? (behaviorální přístup)

22 Charakteristiky dobrého trenéra? efektivní komunikace efektivní komunikace týmové klima zaměřené na nácvik dovedností spíše než na výkon týmové klima zaměřené na nácvik dovedností spíše než na výkon dávání instrukcí a demonstrace dovedností dávání instrukcí a demonstrace dovedností reaktivní a spontánní chování reaktivní a spontánní chování

23 Interakční přístup k vůdcovství 1. Rysy vůdce: nezbytné ale nejsou dostačující k úspěchu inteligence inteligence rozhodnost rozhodnost empatie empatie vnitřní motivovanost vnitřní motivovanost flexibilita flexibilita ambice ambice sebedůvěra sebedůvěra optimismus optimismus

24 Interakční přístup k vůdcovství 2. Efektivita vůdce závisí na situaci 3. Styl vedení není vrozený, lze ho měnit podle požadavků situace - vedení zaměřené na vztahy - vedení zaměřené na úkol

25 Styl vedení DONUCOVACÍ styl interakce požaduje okamžitou poslušnost typické „Dělej co ti říkám!“ kompetence výkonová motivace, iniciativa, sebekontrola celkový vliv na týmové klima negativní kdy je vhodný krizové situace, náhlé změny, problémový sportovec, trenér, rodič

26 Styl vedení AUTORITATIVNÍ styl interakce mobilizuje tým k naplnění vize typické „Pojďte se mnou!“ kompetence sebedůvěra, empatie, katalyzátor změn celkový vliv na týmové klima většinou pozitivní kdy je vhodný když změny v týmu vyžadují novou vizi nebo nové jasné směrování

27 Styl vedení AFILIATIVNÍ styl interakce vytváří harmonii a buduje emoční vazby typické „Lidé na prvním místě!“ kompetence empatie, budování vztahů, komunikace celkový vliv na týmové klima pozitivní kdy je vhodný léčení rozporů a roztržek, motivace hráčů v těžkých dobách

28 Styl vedení DEMOKRATICKÝ styl interakce pracuje na shodě všech zúčastněných typické „Co si myslíš?“ kompetence spolupráce, vedení týmu, komunikace celkový vliv na týmové klima positivní kdy je vhodný potřeba dohody, promyšlení nových nápadů, vhodný „na úvod“

29 Styl vedení TAHOUNSKÝ styl interakce nastavuje vysoké standardy výkonu typické „Dělej to jako já, okamžitě!“ kompetence svědomitost, výkonová motivace, iniciativa celkový vliv na týmové klima negativní kdy je vhodný potřeba rychlého výsledku od vysoce motivovaných členů týmu

30 Styl vedení KOUČINK styl interakce pracuje na vývoji potenciálu sportovců typické „Zkus tohle!“ kompetence vývoj jiných, empatie, sebepoznání celkový vliv na týmové klima pozitivní kdy je vhodný pomoc sportovcům a trenérům zlepšovat výkonnost a pracovat na dovednostech

31 Typy pro efektivní vedení týmu učte se znát individuální styl učení každého sportovce učte se znát individuální styl učení každého sportovce poskytujte nepodmíněnou podporu poskytujte nepodmíněnou podporu dejte pozor na nechtěné stavění členů týmu proti tobě dejte pozor na nechtěné stavění členů týmu proti tobě podporujte kooperaci i soutěžení podporujte kooperaci i soutěžení pracujte na ujasnění rolí pracujte na ujasnění rolí buďte visionářem buďte visionářem naučte se komunikovat s „hyperaktivními“ rodiči naučte se komunikovat s „hyperaktivními“ rodiči uvědomujte si vyspělost a potřeby sportovců uvědomujte si vyspělost a potřeby sportovců učte sportovce respektovat druhé učte sportovce respektovat druhé učte je chovat se přátelsky, nemusí se stát přáteli učte je chovat se přátelsky, nemusí se stát přáteli uvědomte si, že muži a ženy jsou odlišní, všichni ale mohou podat špičkový výkon uvědomte si, že muži a ženy jsou odlišní, všichni ale mohou podat špičkový výkon učte rozdílu mezi agresivitou a asertivitou učte rozdílu mezi agresivitou a asertivitou dávejte pozor na přetrénování dávejte pozor na přetrénování vyhněte se protěžování vyhněte se protěžování přijměte a naučte se vyrovnávat s napětím v týmu přijměte a naučte se vyrovnávat s napětím v týmu učte sportovce odpovědnosti, přesto vždycky zdůrazňujte spíše to, co udělali dobře, než špatně učte sportovce odpovědnosti, přesto vždycky zdůrazňujte spíše to, co udělali dobře, než špatně

32 Teambuilding - MAPS 1. mise (mission) 2. identifikace silných stránek, zdrojů a nedostatků (assessment) 3. plán (plan) 4. systematické hodnocení postupu mise (systematic evaluation)

33 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Tým ve sportu. Co to je skupina interakce interakce vzájemná závislost vzájemná závislost společný cíl na jehož dosažení je třeba spolupracovat společný."

Podobné prezentace


Reklamy Google