Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K. Barták Ústav tělovýchovného lékařství LF a FN, Hradec Králové

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K. Barták Ústav tělovýchovného lékařství LF a FN, Hradec Králové"— Transkript prezentace:

1 K. Barták Ústav tělovýchovného lékařství LF a FN, Hradec Králové
Doping a kontrola K. Barták Ústav tělovýchovného lékařství LF a FN, Hradec Králové

2 Základní etický – zdravotní a právní problém dopingu.
Má dospělý sportovec právo používat doping, i když je dopování neetické (zvýhodňuje jen někoho), je zdravotně nebezpečné (dospělý si ale může své zdraví ničit třeba kouřením, alkoholem atd.) a hlavně antidopingová kontrola má svá laboratorní a právní úskalí? Bezbřezí „liberálové“ (i z řad lékařů) říkají, že ano, já tvrdím, že ne! Nebezpečí je příliš veliké a nevyváží „pozitiva“.

3 Podrobné informace o dopingu
Antidopingový výbor: Tam naleznete: Strukturu organizace Seznam zakázaných léků Osvětové materiály Dokumenty (Evropská antidopingová úmluva, Česká charta proti dopingu, Směrnice pro kontrolu a postih ve sportu Statistiku Zprávy, aktuality

4 Za doping je ve sportu považováno, a proto zakázáno
I. Zakázané skupiny: stimulantia, narkotika, anabolika, diuretika, peptidové hormony a jejich mimetika a analoga. II. Dopingové metody: krevní doping, umělé přenašeče kyslíku nebo plasmaexpandéry, farmakologické, chemická a fyzikální manipulace moči. III. Skupiny zakázané za určitých okolností: alkohol, kanabinoidy, lokální anestetika, glukokortikosteroidy, beta-blokátory.

5 Nejčastěji jsou zneužívány
Stimulancia: ephedrin, amphetamin, (pro oddálení pocitu únavy). Všechny druhy sportu. Anabolika: nandrolon, testosteron, (pro růst svalové hmoty a rychlejší regeneraci – větší anabolizmus). Silové a rychlostní sporty. Erytropoetin (EPO): pro zvýšení počtu ERY, a tedy přenosu kyslíku krví. Vytrvalostní sporty

6 Nebezpečí požívání stimulancií
Vymizení pocitu přirozené únavy, při sportu v extrémních podmínkách může dojít ke „schvácení“ a smrti (vrcholný výkon při extrémní zimě, horku, nebo při dehydrataci) Při chronickém užívání dochází k nevratným změnám hlavně v ledvinách a v játrech.

7 Spotřeba kyslíku maximální zatížení
92

8 Spotřeba kyslíku vytrvalostní zatížení
93

9 Tepová frekvence maximální zatížení
94

10 Tepová frekvence vytrvalostní zatížení
95

11 Celkově vykonaná práce při vytrvalostním zatížení
Kpm x 103 97

12 vytrvalostní zatížení
Kyslíkový dluh ml O2 vytrvalostní zatížení maximální zatížení 98

13 Nebezpečí užívání anabolik
Androgenní účinky: děti, ženy, muži Proteoanabolické účinky, ruptury hypertrofovaných svalů Psychofarmakologické působení, extravagance Hepatotoxicita (cholestatický ikterus) Aterogenita Porucha metabolizmu glycidů Karcinogenita (hepatomy, seminomy) Poškození spermiogenéze Ruptury šlach

14 ERYTROPOETIN – účinky, nebezpečí zneužívání a možná detekce podání EPO u sportovců.

15 Vytrvalostní výkon sportovce závisí hlavně na:
Schopnosti jeho mitochondrií vytvořit co nejvíce zdrojů energie (ATP) za aerobních podmínek metabolizmu. Laboratorním ukazatelem této schopnosti je hodnota maximální spotřeby kyslíku za minutu. Spotřeba kyslíku je závislá mimo jiné také na transportní kapacitě krve pro kyslík. 1 g hemoglobinu (Hb) přenáší z plic do tkání (při 100 % saturaci) až 1,34 ml kyslíku. Více Hb = větší transportní kapacita krve pro kyslík.

16 Povolené metody pro zvyšování hladiny Hb u sportovců
Dlouhodobý pobyt a trénink v nadmořských výškách 2-3,5 km a návrat bezprostředně před soutěžním vrcholem. Intermitentním pobytem (spánkem, nebo tréninkem) po dobu 8 –18 h denně v hypoxických (hypobarických) podmínkách.

17 Zakázané metody zvyšování hladiny Hb u sportovců
Autotransfúze – podání konzervy vlastní krve, která byla odebrána asi 3 neděle předem (tzv. krevní doping). Podání umělých přenašečů kyslíku. Podání EPO – dnes asi nejčastější a nejnebezpečnější způsob.

18 Erytropoetin - terminologie
Epoetinum – latinsky, Epoetin – anglicky, německy, Epoetine – francouzsky, EPO – mezinárodně vžitý název hlavně ve sportu, budu dále pro krátkost užívat. Rekombinantní humánní EPO: vyrobený vpravením genu pro lidský EPO do savčích buněk.

19 EPO – základní charakteristika
Je glykoprotein, složený ze 165 aminokyselin a 4 oligosacharidových řetězců, jejichž obměnou vznikne alfa, beta a gama EPO, účinky jsou prakticky shodné. Hladina v krvi: 5-30 IU/ml, poločas jen asi 5 h. Tvorba: 85% v endotelových buňkách kapilár ledvinné kůry a 15% obdobně v játrech. Podnětem k vyloučení je: hypoxie ledvin a jater. Účinek: asi za 2-3 dny - zvýšení počtu ERY. Závislost mezi hladinou EPO a počtem ERY je aritmeticko-logaritmická.

20 EPO - historie 1953 – užití v léčbě anemií, hlavně u pacientů dialyzovaných a po cytostatické léčbě, 1983 – vyroben lidský rekombinantní EPO (r-HuEPO), 1988 je r-HuEPO komerčně běžně dostupný, 1989 jej lékařská komise Mezinárodního olympijského výboru zařadila mezi látky zakázané – pod písmeno E -, což jsou „peptidové hormony, jejich mimetika a analoga“.

21 Nebezpečí podání EPO sportovcům
Už za podmínek tělesného klidu dojde po podání EPO ke zvýšení počtu ERY (Htc, Hb), zvětší se viskozita krve, pozorujeme větší tendenci k trombózám. Stav se prohlubuje při maximálním sportovním výkonu v důsledku dalšího zahuštění krve pocením a přesunem části intravazální tekutiny hlavně pracujících svalů.

22 Nebezpečí, vyplývající z větší viskozity krve
Při vzrůstu Htc o 10 % vzroste dynamická viskozita krve o 33 % !!! Stoupne-li dynamická viskozita krve o 33 %, potom pro zachování konstantního průtoku krve cévami s průměrem nad 0,5 mm, musí lineárně (také o 33 %) stoupnout ejekční tlak v arteriích. V tomto případě se zvýší mechanická srdeční práce asi o 30 %. Poznámka: Při diferenciální diagnóze hypertenze musíme myslet také na Robertsonův syndrom (tumor juxtaglomerulární tkáně ledvin s nadprodukcí EPO).

23 Nebezpečí, vyplývající z větší viskozity krve - pokračování
Dalším důsledkem zvýšení viskozity je také zvýšená tendence ERY k agregaci. V okamžiku, kdy průměr agregovaných krvinek je stejný, nebo větší než průměr kapiláry, dochází k vážným poruchám mikrocirkulace, což je zvlášť nebezpečné u životně důležitých orgánů – hlavně srdce Předpokládá se, že tento fakt mohl být v nedávné minulosti příčinou nevysvětlených náhlých úmrtí mladých, jinak zcela zdravých orientačních běžců. Dalším vážným nebezpečím je obecná tendence ke tvorbě trombóz.

24 Dopingová kontrola EPO
Uvedená zdravotní rizika vedla k zákazu podávání EPO sportovcům. Kontrola podání EPO jako dopingu se ubírá dvěma směry: nepřímé určení „následků“ podání v krvi, přímá detekce r-HuEPO v moči.

25 Nepřímé určení „následků“ podání EPO v krvi
Sledování neinvazivních márkrů „alterované erytropoézy“: Htc, Hb, reticulocyty, hladina ferritinu a receptory transferrinu.

26 Praxe nepřímého určení „následků“ podání EPO v krvi
UCI (cyklisté): stanovuje Htc (limit do 50 %) Když má sportovec hodnoty vyšší, je mu sport zakázán „ze zdravotních důvodů“, ale nemůže být potrestán pro doping. Když je výsledek kontrolního vyšetření nejdříve za 14 dnů v laboratoři v Lausanne v normě, může opět bez omezení sportovat. FIS (lyžaři běžci): stanovuje Hb: limit muži do 185 g/l, ženy do 165 g/l. Zákaz sportu je podobný, jako u cyklistů.

27 Praxe „zakrývání“nepřímého určení podání EPO v krvi
Nepřímé určení podání EPO vychází z projevů zahuštění krve. Pokusy o „zakrývání“ podání se proto snaží krev „rozředit“. Možnosti: A) hodně pít – jen omezený význam, B) i.v. podání – plasmaexpandérů - roztoků s vyšším osmotickým nebo onkotickým tlakem. Jde jednoznačně o „dopingovou metodu“, zakázanou pod bodem II. odst. 3 (farmakologické, chemické a fyzikální manipulace). Tak byli potrestáni někteří lyžaři běžci na posledním MS.

28 Přímá detekce r-HuEPO v moči
Základem průkazu EPO v dopingové kontrole je diferenciace mezi přírodním a rekombinantním EPO na základě různé glykosylace peptidového řetězce, resp. různého náboje na těchto glykosylech. Problém: krátký poločas EPO (hodiny).

29 Francouzská přímá metoda určující r-HuEPO z moči
Metoda je založena na isoelektrické foku -saci, double blotting a chemiluminiscenční detekci. Jde o velmi pracnou a drahou metodu. V současnosti se pracuje na její validaci, na přípravě referenčních hodnot a hledá se nějaká vhodná screeningová metoda.

30 Přímá i nepřímé metodiky byly testovány na OH v Sydney
Bylo provedeno 307 testů v atletice, veslování, cyklistice, plavání, kanoistice, tritlonu a moderním pětiboji. Krevní vzorky (nepřímé testy) zpracovávala australská laboratoř a močové vzorky (přímé určení r-HuEPO) zpracovávala Národní dopingová laboratoř v Paříži. Výsledky zatím nebyly publikovány.

31 Současný právní stav využití přímého určení r-HuEPO v dopingové kontrole.
Výsledky nebyly publikovány, a proto zatím nemohou být využity v dopingové kontrole k průkazu exogenního podání r-HuEPO a při pozitivním nálezu nemohou vést k potrestání sportovce.


Stáhnout ppt "K. Barták Ústav tělovýchovného lékařství LF a FN, Hradec Králové"

Podobné prezentace


Reklamy Google