Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ „Táto, jak na to?“ Projekt na podporu aktivního otcovství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ „Táto, jak na to?“ Projekt na podporu aktivního otcovství."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ „Táto, jak na to?“ Projekt na podporu aktivního otcovství

2 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ PROGRAM TISKOVÉ KONFERENCE Lukáš Müller, MPSV – představení projektu Martin Jára, LOM – pojetí a cíle kampaně a web Hana Friedleanderová, MEDIARESEARCH - výzkum

3 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ Představení projektu „Táto, jak na to?“ Projekt na podporu aktivního otcovství Lukáš Müller, MPSV

4 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ INFORMACE O PROJEKTU ESF / OP LZZ (Evropské strukturální fondy / Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života 7 628 000 Kč – 85 % ESF, 15 % ČR

5 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ CÍLE PROJEKTU Zvýšit podíl mužů na péči o děti a domácnost Zajistit rovné právo partnerů na péči o děti i profesní seberealizaci Zviditelnit hodnotu otcovství Aktivizovat a motivovat muže Zvýšit společenskou podporu otcům Posílit rodičovské kompetence a informovanost otců

6 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ CO CHCEME ZMĚNIT PODPOROU OTCŮ? Společenské změny a fungování rodiny – konec 19. st. - odloučení mužů coby živitelů rodin – 60. léta - nástup žen do zaměstnání, stereotyp otce živitele přetrval nárůst podílu státu na péči o děti, „2 zaměstnání“ matek – 90. léta – ústup státu z oblasti služeb péče o děti + potřeba uspět na trhu práce znevýhodnění žen na trhu práce, pay gap, vytržení mužů z rodinného života

7 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ PODPORA AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ - BENEFITY Otcové (muži) – nová role - zdroj sebevědomí, rozvoj nových schopností – pevnější vztah k dětem i partnerce, stabilnější rodinné prostředí Matky (ženy) – sejmutí primární odpovědnosti za péči o děti a domácnost – zvýšení šancí pro seberealizaci a uplatnění v pracovním životě – zlepšení postavení na trhu práce Děti – možnost trávit více času s oběma rodiči, předávání pozitivních vzorů – účast obou rodičů na péči je důležitá pro rozvoj osobnosti, pozitivní vliv má na školní výsledky i sociální začlenění dětí

8 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ PODPORA AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ - BENEFITY Rodina – stabilní prostředí – lepší podmínky pro sladění práce a rodinného života Stát a společnost – sejmutí části odpovědnosti za péči o dítě při návratu matky na trh práce – plynulý návrat matky na trh práce znamená nižší zátěž pro sociální systém Zaměstnavatelé – zaměstnanec, který dokáže sladit práci s rodinným životem je výkonnější a loajálnější – nižší ztráty lidského potenciálu a menší fluktuace zaměstnanců

9 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ AKTIVITY PROJEKTU I I. FÁZE Sociologický výzkum „Podoby otcovství v ČR“ – Rok 2010 – Analýza dat ze vzorku 1 147 otců nezletilých dětí a 363 potenciálních otců – Výzkum mapuje: současné postoje českých otců k otcovství, míru jejich zapojení do každodenní péče o nezletilé děti, podmínky, které jsou otcům vytvářeny ze strany zaměstnavatelů.

10 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ AKTIVITY PROJEKTU II II. FÁZE Webový portál www.tatojaknato.czwww.tatojaknato.cz Martin Jára (Liga otevřených mužů) Informační mediální kampaň Cílem je dostat téma do povědomí české veřejnosti Cílená na otce, zaměstnavatele, NNO, média a odbornou veřejnost – Newslettery, letáky, články, rozhovory, veřejná diskuse… – Příběhy ze života → vztah otec / dítě

11 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ AKTIVITY PROJEKTU III II. FÁZE Publikace pro veřejnost Rady, tipy, rozhovory Podzimní odborná konference v Hradci Králové 6.-7.10.2011 Téma aktivní otcovství Přednášky, workshopy Účast zahraničních odborníků – Norsko (Reform) – Velká Británie (Fatherhood Institute)

12 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI - VELKÁ BRITÁNIE Podpora vychází z občanských iniciativ Vláda spolupracuje s organizacemi disponujícími know-how Krátká RD – 26 týdnů, volba otec/matka – 90 % matka Zaměření na dítě Fatherhood Institute – národní think-tank Výzkum v oblasti otcovství Poradenství zaměstnavatelům, institucím veřejné správy, školám i NNO poskytujícím služby pro rodinu

13 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI - NORSKO Podpora aktivního zapojení otců do péče o děti a domácnost přímo součástí politiky rovnosti pohlaví Dělení RD na 3 části – pro matky, otce, volitelná Otcovská dovolená – 14 dní po porodu Právní nárok pro každé dítě na místo v zařízení služeb péče o děti po skončení RD (1 rok věku dítěte) Maximální důraz na zajištění rovných příležitostí

14 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI - NORSKO Ressurssenter for men Poradenství, spolupráce s vládními institucemi, právní poradenství, speciální služby (anger management, linka pomoci klientům prostituce, rodičovské skupiny…) University of Oslo Centre for Gender research – měnící se podoba otcovství University Hospital of Oslo Prostředí umožňující účast otců při porodu Ministry of Children, Equality and Social Inclusion Úzká spjatost témat rodiny a rovnosti příležitostí Department of Family Affairs and Equality

15 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ DĚKUJI ZA POZORNOST Lukáš Müller projektový manažer

16 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ Pojetí a cíle kampaně Představení webu Martin Jára, LOM

17 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ POJETÍ A CÍLE KAMPANĚ Pozitivní pohled: identifikace problémů ano, ale orientace na řešení (příklady „otcovská“ nebo střídavá výchova) Aby muži více pečovali o své děti a jejich životní prostor Aby zaměstnavatelé respektovali potřeby otců Aby se o aktivním otcovství psalo a diskutovalo v médiích Aby vznikla síť neziskových organizací podporujících otce Aby aktivní otcovství mělo místo v české rodinné politice

18 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ MEDIÁLNÍ PODPORA ? Změnit diskurs otcovství: český otec není nutně workoholik či alkoholik, neplatič výživného či domácí násilník… ale třeba i muž, který byl u porodu, o děti má zájem, slaďuje (jak umí) profesní a rodinný život… Zaplnit informační vakuum: koncept aktivního otcovství jako evropský trend (2/3 zaměstnavatelů jej zná, ale ne z českých médií)… informace o jeho formách včetně inspirace ze zahraničí Podpora webových stránek: logo webu + články a rozhovory

19 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

20 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

21 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

22 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

23 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

24 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ Aktivní otcovství: pojem neznámý?

25 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ LIGA OTEVŘENÝCH MUŽŮ LOM je odborným garantem projektu. LOM vznikl v roce 2006 a je neziskovou organizací pro muže, kteří o sobě přemýšlejí. LOM se zaměřuje na kvalitu života mužů v ČR a nabízí možnosti, jak ji zvyšovat.

26 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ PROGRAMY LOMU Táto, máš na to! Rodičovské kompetence mužů Muži, do škol! Více mužů do institucionálního vzdělávání Muži mužům Solidarita spíš než rivalita Mužské zdraví Prevence úrazů a nemocí... www.ilom.cz

27 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ OTCOVSTVÍ JAKO ZDROJ KVALITY ŽIVOTA Kvalita života má parametry - vnější (dostupnost, lékařské péče, uplatnění na trhu práce, ovzduší…) - vnitřní (životní spokojenost, realizace potřeb…) Otcovství zvyšuje kvalitu života muže: - rozvíjí osobnost muže → dospělost - dává smysl života - podporuje úctu k matce i vlastní sebeúctu - ustavuje pevnou vazbu s dítětem + rozšiřuje možnosti profesní seberealizace matky Podmínka kvality života = aktivní postoj

28 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ AKTIVITA OTCŮ Kdy je otec v přímém kontaktu s dítětem aktivní? Když ho to baví! Sport, dovolená aj. + Výjimečné situace: 1)Narození dítěte (až 44 % otců ve věku 25-34 let) 2)Rozvod 3)„Problematické dítě“ (drogy aj.) Rutinní činnosti rodičovské péče jdou spíše stranou.

29 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ DEFINICE AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ Pravidelná péče o děti + domácí práce s tím spojené Kvantitativní kriterium: aspoň 30% podíl na péči o děti

30 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ PŘEKÁŽKY AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ Subjektivní - nízká informovanost mužů - matka-strážkyně (maternal gatekeeping) - předsudky (otců i matek) Objektivní - ekonomické bariéry (pay gap, deficit zkrácených úvazků) - genderové stereotypy (společnost, zaměstnavatelé) - omezená nabídka péče o děti - nízká spolupráce institucí a rodiny

31 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ JAK PROJEKT PŘEKÁŽKY ELIMINUJE? Informační servis Příklady dobré praxe Inspirace ze zahraničí Široká koalice otců, zaměstnavatelů, NNO, odborné veřejnosti, médií

32 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ DÍKY ZA POZORNOST vůči otcům Martin Jára, Liga otevřených mužů, www.ilom.czwww.ilom.cz

33 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ Podoby otcovství v ČR Hana Friedleanderová, MEDIARESEARCH, a.s.

34 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ VÝZKUM PODOBY OTCOVSTVÍ V ČR – UNIKÁTNÍ DATA A: Otcovství jako životní projekt: Každodenní péče o nezletilé děti Role otců v domácnosti Postoje a priority ve vztahu ke každodenní péči o své děti B: Potřeby mužů při slaďování pracovního a rodinného života: Priority otců Specifické potřeby při slaďování pracovního a rodinného života C: Postoje zaměstnavatelů: Podmínky pro podporu aktivního otcovství HR strategie do budoucna Připravenost na větší zapojení otců

35 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ „Není jednoduché balamutit těhotnou manželku a starat se o malého spratka, ale já to všechno zvládám a ještě mi každý den zbývá osm hodin na televizi.“ JSOU ČEŠTÍ OTCOVÉ STEJNÍ JAKO HOMER???

36 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ „ DĚTI JSOU TÍM NEJKRÁSNĚJŠÍM, CO MĚ V ŽIVOTĚ POTKALO“ TVRDÍ 93 % ČESKÝCH OTCŮ „Snažím se být táta, který se mu celkem věnuje, snažím se rozumět, hrát si a povídat si, a nějak ho dobře zaopatřit.“ „Tak já se snažím těm dětem hodně rozumět, sledovat, co dělají. V rámci toho, že s nimi nemůžu být celý den, protože ta práce zabírá hodně času, myslím si, že jsem s těmi dětmi hodně. Snažím se pro ty děti něco vymyslet, aby to byla zábava skutečně pro ně.„ JSME ROZDÍLNÍALE SNAŽÍME SE

37 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ MODERNÍ NEBO TRADIČNÍ POJETÍ OTCOVSTVÍ? Období přechodu od tradičního k modernímu pojetí otcovství Moje partnerka má stejné právo na seberealizaci jako já (89 %) Každodenní péči o děti by si měli rodiče spravedlivě rozdělit (84 %) ZÁROVEŇ ALE !!!!!! Jsem spíš pro tradiční dělbu práce – žena se stará o děti a domácnost a muž vydělává (81 %) V nemoci se o dítě nejlépe dovede postarat matka (90 %) Matky by se měly věnovat praktickému zajištění péče o děti a tátové hraní (69 %)

38 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ Aktivní otcové >30% zapojení Mladší generace, VŠ homogenní páry liberální Praha… Průměrně aktivní otcové 20-30% Mladší generace SŠ homogenní páry Neaktivní otcové < 20% zapojení Starší generace Nižší vzdělání tradiční Co otcové dělají především – zajišťují a plánují Co otcové dělají částečně – zábavu ve volném čase… Co otcové nechtějí dělat? Každodenní „nezábavné“ činnosti (příprava jídla, mytí, návštěva lékaře…)

39 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ MÍRA ZAPOJENÍ DO BĚŽNÝCH AKTIVIT NEPŘESAHUJE VE VĚTŠINĚ ČINNOSTÍ 40 %.... 39 Zajišťování – volný čas Aktivity každodenní péče

40 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ MÍRA ZAPOJENÍ DO PÉČE O MALÉ DĚTI JE JEŠTĚ NIŽŠÍ… Moderátorka: Takže byste se zvládl postarat o úplně malé miminko? Otec 30, SŠ, žen, 2d-8,1: Stoprocentně. Teď už jo. Teď už vím, že bych to zvládl v pohodě. Předtím, když je do toho člověk jakoby vhozený, tak je takový vyjukaný. Ale dá se to zvládnout, není to nic těžkého.

41 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ OTCOVÉ X ZAMĚSTNAVATELÉ - TROCHA ALIBISMU Z OBOU STRAN… Zaměstnavatelé: Otcové na nás netlačí a nezajímají se – co bychom z toho měli??? Otcové: Firmy nám benefity nenabízejí…nevíme o nich 75 % otců – daří se mi skloubit práci a rodinu – skutečnost je však často komplikovanější. I otcové se cítí diskriminováni: Ze strany zaměstnavatelů – přístup a benefity předpokládají u žen – matek (64 %) Ze strany státu – určení opatrovnictví (66 % označilo podmínky za nerovné) Těžko, je to neustálá komunikace, neustálé hledání nejlepších řešení nebo řešení, která jakžtakž budou fungovat, je to obrovské vytížení, je to prostě extrémní zátěž pro ty rodiče…

42 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ JSME NA PŮLI CESTY… PODPORA JE NA MÍSTĚ Aktivita otců se dá ovlivnit Účast otců u porodu Vyšší zaměstnanost žen – rovné podmínky na pracovním trhu Tlak na zaměstnavatele Ovlivnit se dají i názory – jednám tak jak vidím ve svém okolí Informační kampaň

43 PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ Děkuji za pozornost Pro MPSV ČR zpracovala MEDIARESEARCH, a.s. hana.friedleanderova@mediaresearch.cz


Stáhnout ppt "PROJEKT NA PODPORU AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ „Táto, jak na to?“ Projekt na podporu aktivního otcovství."

Podobné prezentace


Reklamy Google