Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geografie obyvatelstva - geodemografie  Geografie obyvatelstva se zabývá studiem prostorových aspektů obyvatelstva. Wilburn Zelinski  Geografie obyvatelstva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geografie obyvatelstva - geodemografie  Geografie obyvatelstva se zabývá studiem prostorových aspektů obyvatelstva. Wilburn Zelinski  Geografie obyvatelstva."— Transkript prezentace:

1 Geografie obyvatelstva - geodemografie  Geografie obyvatelstva se zabývá studiem prostorových aspektů obyvatelstva. Wilburn Zelinski  Geografie obyvatelstva se zabývá charakteristikou demografických faktů v prostorovém kontextu, vyjasněním jejich příčin a možných důsledků J. Beaujeu – Garnier  Geografie obyvatelstva je dílčí ekonomickogeografická disciplína, která analyzuje a interpretuje měnící se v čase a prostoru jevy a procesy vázané na obyvatelstvo na zemském povrchu. L. Kosinski

2

3  Obsah  Čas  Území  Způsob šetření Práce s informacemi - daty

4 Základní sídelní jednotka - sídelní lokalita - urbanistický obvod Obec Katastrální území Část obce

5 Počty územních jednotek Česka RokPočet obcí Počet katastrů 13 tis. 193011 768Počet ZSJ21 tis. 195011 459 - z toho uban. obv. 6,9 tis. 19618 726 cca sídel 14,5 tis 19707 515 Počet částí obce 15 tis. 19804 778 19904 158 Počet ZSJ/obec 2,4 19915 768PO/obec1684 20106 250

6 Vyšší administrativní jednotky Obce s pověřeným obecním úřadem Obce s rozšířenou působností (ORP) Okresy (NUTS 4, LAU 1) Kraje (NUTS 3) Regiony soudržnosti (NUTS 2)

7 Počty územních jednotek Česka územní/statistická jednotkapočet jednotek zkratkanázev NUTS 0stát1 NUTS 1území1 NUTS 2region8 NUTS 3kraj14 NUTS 4 (LAU 1)okres77 NUTS 5 (LAU 2)obec6 250 ORPobce s rozšířenou působností206 PÚpověřené úřady394 KÚkatastrální území13 027 UTJúzemně technické jednotkycca +120 ČOčást obce15 060 ZSJzákladní sídelní jednotka21 906 UOurbanistický obvod6 869 (01) SOstatistický (sčítací) obvodcca 55 000

8 Kategorie obyvatel Počet osob (v tis.) 200620102020 Pracovní den mimo sezónu (listopad-březen) Bydlící „trvale“ 1184-11881201-12361189-1375 Přítomné „noční“ 1328-13971355-14721361-1677 Přítomné „denní“ 1532-16491569-17401590-1998 Víkendový den mimo sezónu (listopad-březen) Bydlící „trvale“ 1184-11881201-12361189-1375 Přítomné „noční“ 1090-11881118-12621123-1457 Přítomné „denní“ 1151-12831181-13661206-1596 Pracovní den v sezóně (duben-říjen) Bydlící „trvale“ 1184-11881201-12361189-1375 Přítomné „noční“ 1166-12901180-13661168-1565 Přítomné „denní“ 1320-14941340-15831358-1844 Víkendový den v sezóně (duben-říjen) Bydlící „trvale“ 1184-11881201-12361189-1375 Přítomné „noční“ 894-1061916-1144895-1309 Přítomné „denní“ 950-1162970-1250972-1450 Faktické obyvatelstvo Prahy

9 Okamžiková šetření  Sčítání obyvatelstva Průběžná registrace  Pohyb obyvatelstva  Registr obyvatelstva ISEO, ROB (2012) Ostatní – výběrová šetření

10 www stránky www.czso.cz www.un.org/popin www.prb.org www.nidi.nl http://www.demografie.info bi.cuni.cz www.isu.cz

11 Literatura JONES, H. R. (1996): A Population Geography. Harper, London.Harper WEEKS, J. R. (2004): Population: An Introduction to Concepts and Issues. CA: Wadsworth, Belmont, 704 s.Belmont BAILEY, A. (2005): Making Population Geography. Hodder Education, London.Hodder WOODS, R. (1986): Theoretical Population Geography. Longman, London, New York. ML Á DEK, J. (1992): Z á klady geografie obyvatelstva. SPN, Bratislava, 230 s. PAVL Í K, Z. a kol. (1986): Z á klady demografie. Academia, Praha. Demografie (nejen) pro demografy. (2009). Kolektiv autorů. Slon. 243 str.Slon BURCIN B., FIALOV Á L., RYCHTAŘ Í KOV Á J. a kol. (2010): Demografick á situace Česk é republiky - proměny a kontexty 1993-2008. Slon. 238 str.Slon

12 Časopisy Demografie, ČSU Demography, PAA European Journal of Population, EAPS International Migration Review Population, INED Population and Development Review, Pop. Council Population Studies, UK Population, Space, and Place

13 Klasifikace metod skupina metod příklady konkrétních metod 1. metody hodnotící velikostní diferenciacimíry středu, míry variability 2. metody analýzy územních prvků (hodnocení sítí, linií a rozmístění bodů) Wagnerův hraniční index, morfometrické metody, analýza kvadrátů, míra entropie, index nejbližšího souseda, index proximity 3. metody prostorového a neprostorového uspořádání charakteristiky ukazatele územní koncentrace, metody centrografie, index specializace 4. metody strukturální analýzy územní jednotky index diversifikace, metody hodnocení rekreačního využití krajiny 5. metody hodnotící statistické závislosti mezi charakteristikami metody regrese a korelace 6. metody analýzy strukturální podobnosti územních jednotek koeficient geografické asociace 7. metody analýzy prostorových interakcígravitační model, Reillyho model, geografický potenciál 8. metody analýzy vývoje a difúzních změnklouzavý průměr, časový medián APLIKACE V REGIONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ GEOGRAFII http://aplikacergsg.sci.muni.cz

14 Hustota zalidnění průměr  obecná počet obyvatel / km 2  specifická obyv / zemědělská půda EA v zeměď / orná půda obyv. / zastavěná plocha

15 Hustota zalidnění úživnost území  lovci 0,02 obyv/km 2  pastevci 2,7 obyv/km 2  zemědělci do 40 obyv/km 2 dynamická hustota zalidnění

16

17 Hustota zalidnění a i = rozloha i-té části n i = počet obyv i-té části d i = hustota zalidnění i-té části

18 d a =10 d p =15 d a =10 d p =10 d a =10 d p =100

19 Geografický (populační) medián Geografický střed (obyvatelstva) Geografický (populační) potenciál Lorenzova křivka

20 Geografický medián (obyvatelstva)

21

22 Geografický střed (obyvatelstva)

23 Geografický (populační) potenciál GP j = P j +  ij i d P GP j = populační potenciál v místě j P i = populační velikost místa i P j = populační velikost místa j d ij = vzdálenost mezi jednotkamii a j

24

25 Lorenzova křivka

26  H – jednoduchá charakteristika míry koncentrace obyvatelstva  nabývá hodnot 50 – 99,99  je to podíl plochy, na níž je 50% méně koncentrované části obyvatel Index heterogenity

27 Giniho koeficient koncentrace  míra rozdělení, která není založena na průměrech, ale na středních diferencích  nabývá hodnot 0 – 1  grafickým vyjádřením je Lorencův oblouk (Giniho koef. je dvojnásobkem plochy)

28 Míry segregace Lokalizační kvocient

29 Index disimilarity (různosti) Index segregace Index diferenciace ZŠ + VŠ VŠ + zbytek populace VŠ + celá populace

30 Směrodatná odchylka Rozptyl Variační koeficient Charakteristiky variability

31 Ekumena cca 40% Anekumena cca 20% Subekumena cca 40% Vzdálenost od moře do 50 km 12% pevniny 30% obyvatel do 200 km 50% obyvatel Nadmořská výška do 200 m n.m. 28% pevniny 60% obyvatel Podnebí mírný pás 17% plochy 50% obyvatel

32 Vybrané státy – hustota zalidnění

33

34

35 Rozložení okresů České republiky podle výše přirozeného přírůstku a migračního salda 1961-65 1995-97 Webbův graf


Stáhnout ppt "Geografie obyvatelstva - geodemografie  Geografie obyvatelstva se zabývá studiem prostorových aspektů obyvatelstva. Wilburn Zelinski  Geografie obyvatelstva."

Podobné prezentace


Reklamy Google