Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patologie demence Patologie CNS - II Jaroslava Dušková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patologie demence Patologie CNS - II Jaroslava Dušková"— Transkript prezentace:

1 Patologie demence Patologie CNS - II Jaroslava Dušková
Ústav patologie 1. LF UK, Praha

2 Demence - zblbělost Def.:
pokles intelektových schopností individua pod jím předtím dosaženou úroveň

3 Demence Klinické projevy: poruchy paměti (mnestické)
poznávacích funkcí (gnostické) adaptačního chování (praktické)

4 Demence Začátek zpravidla plíživý Vývoj stacionární progredientní
reversibilní stacionární progredientní

5 Demence - příčiny (1) MALNUTRICE TERAPIE VASKULÁRNÍ INTOXIKACE EXPANZE
INFEKCE METABOLICKÉ PORUCHY PROGRESIVNÍ DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ MALNUTRICE VASKULÁRNÍ EXPANZE AFEKTIVNÍ PORUCHY

6 Demence - příčiny (2) TERAPIE polypragmasie
INTOXIKACE Mn, Cu, Pb, CO, CS2, Hg….. INFEKCE virové, bakteriální protozoární, mykotické (HIV, PME, Whippleova n., Lues, toxoplasmosa, kryptokokosa, priony)

7 Prionózy - morfologické projevy
zánik neuronů spongióza glióza ATROFIE

8 Demence - příčiny (3) METABOLICKÉ PORUCHY MALNUTRICE
chron. selhání jater, ledvin, thesaurismosy, hepatolentikulární degenerace MALNUTRICE avitaminosa B1 Wernickeova-Korsakoffova encefalopatie s demencí

9 Střádavé choroby enzymovému defektu s následným střádáním substrátu (&
vrozené poruchy metabolismu (často abnormalita jediného genu) vedoucí k enzymovému defektu s následným střádáním substrátu (& nedostatkem produktu) ve tkáních nebo orgánech

10 Choroby se střádáním lipidů -1.
Disease E- def Accum. Lipid Tissues Involved Tay-Sachs Hexos aminidase A GM2 ganglioside Brain, retina Gaucher - Glucosidase Gluco cerebrosid Liver, spleen, bone marrow, brain Niemann-Pick Sphingo myelinase myelin Brain, liver spleen

11 Choroby se střádáním lipidů - 2.
Disease E- def Accum. Lipid Tissues Involved Metachromatic Leuco dystrophy Arylsulfat ase A Sulfatid Brain, kidney, liver, peripheral nerves Fabry´s -galactosid ase Ceramid trihexosid Skin, kidney Krabbe´s Galactosyl ceramidase Galactol cerebroside Brain

12 Mukopolysacharidózy Disease, inheritance course E- def Accum. Mucopoly
saccharide Tissues Involved Hurler AR, severe -l-iduronidase Heparan sulfate, dermatan sulfate Skin, cornea, bone heart, Brain, liver spleen Hunter X, rec. moderate l-iduronosulfate sulfatase Skin, bone, heart, ear, retina Sanfilippo Many types Heparan sulfate Brain, skin

13 Demence - příčiny (4) VASKULÁRNÍ EXPANZE AFEKTIVNÍ PORUCHY
hypertensní encefalopatie, MID EXPANZE subdurální hematom, hygrom, neoplasie, hydrocefalus AFEKTIVNÍ PORUCHY deprese

14 Demence - příčiny (5) PROGRESIVNÍ DEGENERAT. ONEM.
demence jediným příznakem: m. Alzheimer m. Pick demence s neurolog. projevy: m. Parkinson, m. Huntington, ALS, PP

15 M. Alzheimeri - incidence
 65 let % populace  80 let %

16 M. Alzheimeri Extracelulární změny -amyloidové plaky
dystrofické dendrity axony aktivovaná mikroglie reaktivní astrocyty difusní plaky - A42 zralé plaky - A42 a A40

17 M. Alzheimeri Intracelulární změny neurofibrilární deposita
hyperfosforylovaného proteinu (pair helical filaments) příměs glykosaminoglykanů (heparin)

18 M. Alzheimer - genetické faktory

19 M. Alzheimeri - diagnóza
věkově korigovaná kvantita neuritických plak NIA / Khachaturyan CERAD / Mirra et al. NIA / Reagan consortium to establish a registry for A. dis. Nat inst Aging

20 Demence - příčiny (5) PROGRESIVNÍ DEGENERAT. ONEM.
demence jediným příznakem: m. Alzheimer m. Pick demence s neurolog. projevy: m. Parkinson, m. Huntington, ALS, PP

21 Arnold Pick 1851-1924 Přednosta pražské Psychiatrické kliniky
Prager medizinische Wochenschrift – popis dementního pacienta s atrofií a deg. změnami Pick ova choroba

22 Demence - příčiny (5) PROGRESIVNÍ DEGENERAT. ONEM.
demence jediným příznakem: m. Alzheimer m. Pick demence s neurolog. projevy: m. Parkinson, m. Huntington, ALS, PP

23 Paralysis agitans – m. Parkinsoni (1817)
Klin. projevy začátek 40–60 let premonitorní stadium dysestesie diskrétní třes hypertonicko–hypokinetický syndrom klidový třes flexní rigidita ztráta souhybů a automatických pohybů prognosa: quoad vitam dobrá quoad sanationem  (L-DOPA, transpl., nikotin)

24 Paralysis agitans Morfologie atrofie subst. nigra (+ pallidum)
volný pigment v neuropilu

25 Parkinsonova nemoc - etiologie
genetické faktory: PARK1 – α-synuclein- autos. dom., Lewy bodies PARK2 – Parkin, autos. rec. juv.-nejsou LB PARK3 – pozdní nástup ….. PARK 11 … the manif. of PD is largely attributable to reduced dopaminergic input into the striatum due to degeneration of neurons in the SN

26 Příčiny parkinsonismu
běžné Parkinsonova nemoc méně běžné polékový mnohotné systémové atrofie progresivní supranukleární obrna vaskulární vzácné Alzheimerova nem., Huntingtonova ch., Wilsonova nem., toxiny, dementia pugilistica, hydrocephalus, nitrolební expazivní procesy…. at autopsy 20% of PD patients are parkinsonism with an alternative cause

27 Chorea chronica progressiva Huntington
autosomálně dominantní (!) 4. chromosom zač. 25 – 45 let (juvenilní forma před 20. rokem věku) trvání 15 let

28 Chorea chronica progressiva Huntington
Klinika vůlí nezvladatelné kroutivé pohyby schizofrenní a depresivní rysy smrt interkurentní infekcí

29 Chorea chronica progressiva Huntington
Morfologie makro : atrofie striata (ncl. caudatus + putamen) mikro: zánik malých GABA neuronů (tvoří norm. 80% populace)

30 Neurodegenerativní choroby
genetická abnormalita modifikovaný protein patologické struktury ztráta neuronů

31 Neurodegenerativní choroby
I. Polyglutaminové nemoci (mnohotné Cytosin– Adenin–Guanin CAG komplexy) m. Huntington II. – patie,  –synukleinopatie m. Alzheimeri, m. Parkinsoni (Lewyho těl.)

32 Sclerosis cerebrospinalis multiplex disseminata RS
Def.: chronické autoimunní onemocnění s odbouráváním myelinu

33 Roztroušená skleróza – klasif.
klasický (Charcotův) typ akutní (Marburgský) typ neuromyelitis optica (Dévic) concentrická skleróza (Baló) excludes dysmyelination (=abnorm. myelin)

34 Sclerosis cerebrospinalis multiplex disseminata RS
Klinické projevy Poruchy Průběh visu čití (sensorické) motoriky kont. progresivní pilovitý

35 Sclerosis cerebrospinalis multiplex disseminata RS
Morfologické projevy: myelinické plaky akutní chronické

36 Sclerosis cerebrospinalis multiplex disseminata RS
Patogeneze: genet. predispozice viry

37 RS – vliv virů (morbilli, herpes,…)
Patogeneze: interakce makroorganismu a viru kontrolovaná produkce Ig (jen 10-20% produkovaných virů virulentních) mutace viru & imunosuprese (věk, gravidita, stres, jiná souč. choroba)

38 RS – vliv virů (2) Patogeneze: infekce endotelií – mikroangiitis
porucha hematoencefalické bariery v séru i v likvoru CD4, CD8 (obraz zrcadlový AIDS)


Stáhnout ppt "Patologie demence Patologie CNS - II Jaroslava Dušková"

Podobné prezentace


Reklamy Google