Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seismologie na MFF ve světle evropských projektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seismologie na MFF ve světle evropských projektů"— Transkript prezentace:

1 Seismologie na MFF ve světle evropských projektů
J. Zahradník katedra geofyziky

2 Vývoj seismologie na UK
Prof. V. Láska ( ) St. ústav geofyzikální 1920, seismická stanice na Karlově 1924 Prof. A. Zátopek ( ) první profesor geofyziky na UK 1952 Prof. K. Pěč ( ) zakladatel matematické geodynamiky Prof. V. Červený (1932) jeden z otců a průkopník paprskové teorie

3 Sumatra M tis. obětí

4

5 Projekty: 1995-1998: Assessing Coal Reserves; GR-COAL, NATO
koordinátor G-A. Tselentis, Patras, Greece. : Integrated Strong Motion Modelling EUROSEISTEST Data; EC Inco-Copernicus, koordinátor P.-Y. Bard, Grenoble, France. : Earthquakes in Western Greece; NATO

6 Projekty (po r. 2000): : Practical, Real-time Estimation of Aftershocks EC 5. rámc. program, PRESAP koordinátor J. McCloskey, Ulster, United Kingdom. : Prague Centre of Mathematical Geophysics, Meteorology, and their Applications EC 5. rámc. program MAGMA koordinátor J. Zahradník : Earthquakes, Tsunamis and Landslides EC 6. rámc. program, 3HAZ-CORINTH koordinátor P. Bernard, Paris, France.

7 Projekty (pokrač.): : Practical, Real-time Estimation of Aftershocks EC 5FWP PRESAP koordinátor J. McCloskey, Univ. of Ulster, United Kingdom. : Earthquakes, Tsunamis and Landslides EC 6FWP 3HAZ-CORINTH koordinátor P. Bernard, IPGP, France. : Prague Centre of Mathematical Geophysics, Meteorology, and their Applications EC 6FWP MAGMA koordinátor J. Zahradník

8 Tsunami Pacific Center: výpočetní model

9 Plášťové vlny (periody > 100 sec)
+ + +

10 Vlastní kmity Země (periody až desítky minut)

11 Přerušovaný zlomový proces
1 2 2 1 3 Jev 2 a 3 „spuštěn“ jevem 1?

12 Některé současné trendy
od zlomu k pohybům půdy (přímá úloha) od pohybů půdy ke zlomu (obrácená úloha) vícenásobná zemětřesení vzájemné ovlivňování zlomů statickou změnou napětí přírodní laboratoře a širší geodynamické souvislosti

13 Atény M 5.9 ( J) 140 obětí ? m/s2

14 Atény M 5.9 ( J) 140 obětí

15 Atény M 5.9 ( J) 140 obětí

16 Některé současné trendy
od zlomu k pohybům půdy (přímá úloha) od pohybů půdy ke zlomu (obrácená úloha) vícenásobná zemětřesení vzájemné ovlivňování zlomů statickou změnou napětí přírodní laboratoře a širší geodynamické souvislosti

17 t - tenzor napětí, u - vektor posunutí
r - hustota, c - tenzor elast. parametrů G - Greenův tenzor S - zlomová plocha, n - její normála [u] - nespojitost posunutí na zlomu

18 přímá úloha zlom c(x) - „prostředí“- 3D prostorová funkce, nespojitá
pohyb na povrchu Země u = ? zlom šíření trhliny přímá úloha c(x) - „prostředí“- 3D prostorová funkce, nespojitá S, n - „zdroj“ - většinou rovinná zlomová plocha [u(x,t)] - „trhlina“, většinou smyková, [u]  S m - momentový tenzor

19 zlom Tselentis, G.-A., Zahradník, J. (2000),
The Athens earthquake of September 7, 1999, Bull. Seism. Soc. Am., 90, zlom zlom (na povrchu) a zlomová plocha 4 km hloubka „mapování “ zlomu pomocí lokalizace dotřesů (dočasná síť 30 stanic) (O. Smrž, J. Janský) 10 km

20 Plicka V., and Zahradník, J. (2002),
The use of eGf method for dissimilar focal mechanisms: The Athens 1999 earthquake, Tectonophysics 359,

21 model šíření trhliny a vln vysvětluje místa ničivých účinků
ale maximální vypočtené zrychlení je malé Zahradník, J., Tselentis, G.-A. (2002) (nová metoda stochastické extrapolace do ~ 10 Hz)

22 Měření existují jen mimo postiženou oblast a model tam vyhovuje
X=accelerographs 3 ITSAK, 12 NOA site anomalies Empirical relation (N. Theodulidis, 1991)

23 měření v Aténách mimo postiženou oblast model částečně ověřují (syntetické a reálné záznamy)

24 ... a ještě jedna stanice

25 V čem je model nedokonalý v nejvíce postižené oblasti?
chybí 3D povrchové nehomogenity,patrně způsobující lokální zesílení Lekkas et al., 2000

26 Vliv lokálních vlnových procesů patří k prioritám seismologie
3D 1D na MFF 1985-dosud

27 Z našich dřívějších výzkumů lokálních vlivů (1985-dosud)
2D konečné diference údolí Tibery Řím, (spolupráce: A.Caserta)

28 O ekvivalenci nespojitých parametrů, objemových silách a podmínce spojitosti napětí
Zahradník, J., Priolo, E. (1995), Heterogeneous formulations of elastodynamic equations and finite-difference schemes, Geophys. J. Int. 120,

29 Nová metoda kombinuje pro Atény vliv konečného zdroje a místní 3D (rezonanční) vlivy:  v nejvíce postižené oblasti až 0.6 g Opršal, I., Zahradník, J. (2002), J. Geophys. Res. 107, Art. No

30 Nová 3D metoda kombinuje pro Atény vliv konečného zdroje, šíření vln a místní (rezonanční) vlivy:
? Opršal, I., Zahradník, J. (2002), J. Geophys. Res. 107, Art. No

31 Výklad ničivých účinků: v nejvíce postižené oblasti dosáhlo horiz
Výklad ničivých účinků: v nejvíce postižené oblasti dosáhlo horiz. zrychlení 0.6 g jednalo se o vliv směrovosti zdroje kombinovaný s místními podmínkami

32 basilej^1356 rytina

33 Basilej M~6.5 možný “scénář” opakování zemětřesení r. 1356
3D metoda konečných diferencí (I. Opršal)

34 Některé současné trendy
od zlomu k pohybům půdy (přímá úloha) od pohybů půdy ke zlomu (obrácená úloha) vícenásobná zemětřesení vzájemné ovlivňování zlomů statickou změnou napětí přírodní laboratoře a širší geodynamické souvislosti

35 Zemětřesení u ostrova Skyros 26. 7. 2001 M 6.4
řecká síť (periody do 20 s) a stanice MFF (periody do 100 s)

36 GPS měření horizontálních pohybů

37 GPS měření horizontálních pohybů
zlom má však jiný směr

38 Byl aktivován zlom, kolmý na obvyklé tektonické směry
Můžeme poskytnout podrobnější model zdroje ? obrácená úloha

39 Obrácená úloha bodového zdroje
vlastní vektory Mpq  horiz. smyk na téměř svislé zlomové ploše ale jak se trhlina šířila ?

40 Pro syntézu Greenových funkcí potřebujeme dobrý model zemské kůry
Izmit M 7.5 Aug SER

41 Model lze zjistit inverzí disperzních povrchových vln

42 nový model je silně odlišný pro T<20 sec
Novotný, O., Zahradník, J., Tselentis, G-A. (2001), Bull. Seism. Soc. Am. 91, nový model je silně odlišný pro T<20 sec OLD NEW NEW OLD

43 bodový zdroj vysvětluje data, ale vyžaduje různou (zdánlivou) dobu trvání ohniska pro různé stanice
analogie Dopplerova jevu

44 měření pohybu na povrchu Země zlom šíření trhliny ? obrácená úloha

45 konečný zdroj umožňuje rozhodnout o směru šíření trhliny
svazky křivek ódpovídají nejistotě rychlosti trhliny (2 až 3 km/s; optim. 2.2 km/s)

46 konečný zdroj umožňuje určit směr a rychlost šíření trhliny
!! Zahradník, J. (2002), Studia Geoph. et Geod. 46,  datům lépe vyhovuje šíření trhliny ze SZ na JV

47 model pak vysvětlí i větší ničivé účinky JV od epicentra

48 model vysvětluje i větší účinky směrem na JV od epicentra

49 Jsme schopni předvídat aktivaci okolních zlomů ?
EC projekt PRESAP Mc Closkey, Ulster: ano a simulaci silných pohybů pro ně můžeme provést předem V. Karakostas: Coulomb stress ....

50 Některé současné trendy
od zlomu k pohybům půdy (přímá úloha) od pohybů půdy ke zlomu (obrácená úloha) vícenásobná zemětřesení vzájemné ovlivňování zlomů statickou změnou napětí přírodní laboratoře a širší geodynamické souvislosti

51 Lefkada M 6.0 14. 8. 2003 nová metoda analýzy vícenásobného
zdroje pomocí regionálních sseismogramů

52 Od seismogramů k momentovým tenzorům dílčích zdrojů
1 momentový tenzor: minimalizace L2 normy rozdílu mezi pozorovanými a syntetickými seismogramy (lin. přeurčená úloha pro 5 parametrů, nejmenší čtverce) optimální poloha 1 zdroje: maximalizace korelace (nelin. úloha pro 2 parametry, síťové hledání)

53 rozklad na bázové tenzory
elementární seismogramy

54 momentový tenzor: minimalizace L2 normy rozdílu
rozklad na bázové tenzory elementární seismogramy momentový tenzor: minimalizace L2 normy rozdílu mezi pozorovanými a syntetickými seismogramy (lin. přeurčená úloha pro 5 parametrů, nejmenší čtverce)

55 postupně se hledá několik zdrojů
optimální poloha a čas zdroje: minimalizace chyby = maximalizace korelace (nelin. úloha pro 2 parametry, síťové hledání) čas postupně se hledá několik zdrojů poloha nejednoznačnost, stabilizační podmínky, ...

56 Iterativní dekonvoluce vícenásobného bodového zdroje
data model Iterativní dekonvoluce vícenásobného bodového zdroje pro periody sekund

57 test stability výsledného řešení
mom1=mom2=0.5e18 Nm mom3=mom4=0.2e18 Nm

58 výsledek: dva hlavní jevy („dvojče“) km a 14 sec od sebe =spuštění sousedního zlomu rychlou napěťovou změnou! Zahradník, J. et al. (2005). Bull. Seism. Soc. Am., 95,

59 model vysvětluje dva oddělené shluky dotřesů

60 tenzorový součet jevů 1 a 2 není čistý smyk
vícenásobnost = jeden z možných výkladů nesmykových složek zemětřesení

61 Některé současné trendy
od zlomu k pohybům půdy (přímá úloha) od pohybů půdy ke zlomu (obrácená úloha) vícenásobná zemětřesení vzájemné ovlivňování zlomů statickou změnou napětí přírodní laboratoře a širší geodynamické souvislosti

62 Jsme schopni předvídat aktivaci okolních zlomů ?
EC projekt PRESAP Mc Closkey, Ulster: ano a simulaci silných pohybů pro ně můžeme provést předem V. Karakostas: Coulomb stress ....

63 Jsme schopni předvídat aktivaci okolních zlomů ?
EC projekt PRESAP Mc Closkey, Ulster: ano protože dotřesy jsou převážně v oblasti kladného „Coulombova napětí“ V. Karakostas: Coulomb stress ....

64 hlavní zlom: [u(x,t)]  kdekoli: u(x,t)  tenzor napětí t
 na sousedním zlomu: Tn , Tt T Tn Tt sousední zlom je ovlivněn změnou napětí na hlavním zlomu známe [u]

65 projekce tečného napětí Tt do předpokl. směru skluzu: Tts
Coulombovo kriterium: Tts Tts > či < 0 T Tn Tt sousední zlom  možnost posoudit náchylnost sousedních zlomů k aktivaci, ale jen za předpokladu dobré znalosti [u] hlavního zlomu Tts předpokl. směr skluzu

66 Co to znamená pro dvojité zemětřesení na Lefkadě?
existuje 20 km „zatížený“ segment zlomu a simulaci silných pohybů pro něj můžeme provést předem Lefkada Kefallonie S. Nalbant (nepublikováno)

67 Některé současné trendy
od zlomu k pohybům půdy (přímá úloha) od pohybů půdy ke zlomu (obrácená úloha) vícenásobná zemětřesení vzájemné ovlivňování zlomů statickou změnou napětí přírodní laboratoře a širší geodynamické souvislosti

68 rozvírání, ~ 1 cm/rok ! 3HAZ-CORINTH (2004-2006),
koord. P. Bernard, Paříž Zemětřesení, tsunami a sesuvy v Korintském zálivu rozvírání, ~ 1 cm/rok !

69 Nový evropský projekt spojí výzkum zemětřesení a průvodních jevů, např
Nový evropský projekt spojí výzkum zemětřesení a průvodních jevů, např. pomalých deformací MFF se účastní dvěma ze svých 4 stanic (a vývojem interpretačních metod)

70 Neobvyklé signály při blízkých slabých zemětřeseních
? vzdálenost 10km, M 3

71 přístroje na abnormální vstup, t.j. náhlý náklon
Zahradník, J., Plešinger, A. Long-period pulses in broad band records of near earthquakes. Bull. Seism. Soc. Am., v tisku. Normální odezva 100-sec přístroje na abnormální vstup, t.j. náhlý náklon (zde 0.6 mikroradiánů) původ náklonu zatím neznámý (teor. model dává řádově méně) ACCELEROGRAPH

72 Další zajímavost: Po náhlém náklonu pozorujeme 5 min. pomalý “návrat”.
Realita nebo šum ?

73 Výhled do budoucna ?

74 Nadějné směry dalšího vývoje:
dynamika rychlého porušení a dlouhodobá evoluce zlomů (teorie, data, modelování) souvislosti zemětřesení a pomalejších geodynamických procesů jednotná matematická geofyzika na MFF a její stálé místo v evropských projektech výzkumu i výuky

75

76 Život zlomu napětí roste a vzniká asperita
„starý“ „mladý“ F. Gallovič

77 Zlom jako fraktál, dimenze D=2
J. Burjánek

78 Mocninné zákony N ~ R-D log N ~ -D log R ~ -D/3 log Mo ~ -D/2 M
Mo ~ R3 (neboť Mo ~ [u]S ~ [u]R2 a [u]~R) M ~ 2/3 log Mo log N = a - b M (1 rok, svět, a=8, b=1, D=2)

79 Dlouhodobá příprava z. ? Historická z. M8 a větší zde mají „mezeru“
současné katalogy (po r. 1970) kladou do mezery jen jedno M7

80 Jeden z příznaků: „zrychlená“ seismicita
nekonst. D konst. D POZOR: Tento obrázek se netýká Sumatry !

81 Asperity model Entire fault: Average slip: D Moment: Mo=m D L2
Stress drop: DsMo/L3 Spectr. acc: A  s L Asperity: Slip 2D Moment: Mo/2 Stress drop: 4Ds Spectr. acc: 2A Asperity model

82 Kompozitní model zdroje
U(f) ~ f -2 pro f, U(f) ~ f 0 pro f0 Mo ~ R3 označme N=R/r, sečtěme N2 malých jevů U/u = N pro f, U/u =N3 pro f0 f nekoherence, součet N2 jevů dá zesílení N f0 koherence, součet N2 jevů dá zesílení N2 (ale potřebujeme N3)

83

84 Tzv. obrácená úloha „od vln zpět ke zlomu“
u ... elast. posunutí (seis. vlna) S ... zlomová plocha [u] ... nespojitost posunutí (trhlina) na S G ... Greenův tenzor Tzv. obrácená úloha „od vln zpět ke zlomu“

85 Zahradník, J., Plešinger, A.
Long-period pulses in broad band records of near earthquakes. Bull. Seism. Soc. Am., v tisku. input input output output 100-SEC VELOCIGRAPH ACCELEROGRAPH

86 Normální odezva 100-sec přístroje na abnormální vstup, t. j
Normální odezva 100-sec přístroje na abnormální vstup, t.j. skok zrychlení, čili náhlý náklon v tomto případě jde o náklon 0.6 mikroradiánů původ náklonu zatím neznámý

87 Nový evropský projekt spojí výzkum zemětřesení i průvodních jevů, např
Nový evropský projekt spojí výzkum zemětřesení i průvodních jevů, např. pomalých deformací 3HAZ-CORINTH ( ), coordinated by P. Bernard, France. Earthquakes, Tsunamis and Landslides in the Corinth Rift, Greece

88 Nový evropský projekt spojí výzkum zemětřesení i průvodních jevů, např
Nový evropský projekt spojí výzkum zemětřesení i průvodních jevů, např. pomalých deformací 3HAZ-CORINTH ( ), koord. P. Bernard Zemětřesení, tsunami a sesuvy v Korintském zálivu

89 Současný stav: 8 seismografů MFF UK na 4 stanicích
2 samostatné (SERG, MAMO) 2 satelitní (LOUT, PYLO) přístroje pro slabé i silné pohyby

90 T Tn Tt aktivovaný zlom Tts hlavní zlom [u] předpokl. směr skluzu

91 S P t

92 “zdroj” = zlomová plocha S

93

94

95

96

97 source = fault plane S

98 t - tenzor napětí, u - vektor posunutí
r - hustota, c - tenzor elast. parametrů S - zlomová plocha, n - její normála [u] - nespojitost posunutí na zlomu, m - momentový tenzor, G - Greenův tenzor

99 LR P LQ S LQ rychlost kmitů 1 mm/s, perioda 60 sec... posunutí ~ 1 cm !!

100 Delší záznam a periody 50-100 sec
plášťové vlny 4 hodiny

101 SER station, CMG-3T, note the undisturbed Z-component
low pass f < 1 Hz: data model response

102 Unfiltered time histories
velocity displacement data model both NS, EW explained by an accel. step m/s2

103 Vartholomio (near Zakynthos) Dec. 2, 2002 ETH-SED: Mw=5. 7 DC%=55
Vartholomio (near Zakynthos) Dec. 2, ETH-SED: Mw=5.7 DC%=55 ! (HRV: DC%=58, Mednet: DC%=44) Zakynthos

104 6 NOA stations, f=0.05 to 0.1 Hz blue: data black: synthetics
for crustal model of Haslinger et al. (1999) weights proportional to 1/A were applied

105 Going into large details: Optimum correlation is not compatible with 100% DC
trial source position trial time shift

106 Fixing the opt. source position and increasing frequency (f < 0
Fixing the opt. source position and increasing frequency (f < 0.3 Hz): 3 subevents 2-sec time delay between sub 1 and 2; sub 3 is unstable

107 Subevents 1 and 2: similar strike and dip, but different rake
Consider sub 1 and 2 as 100% DC (but unequal !), and sum up their moment tensors: Result: sub 1+ 2 provides DC% 77 to 93%, analogous to the previous single-source study. Multiplicity seems to explain the non-DC mechanism.

108 Landers M 7.4 and Big Bear M 6.5

109

110 Sergoula station f < 10 Hz

111 LF coherence and HF incoherence
*125 *1

112 Example: Colfiorito Mw 6.0

113 Deterministic up to 5 Hz versus “extrapolated” above 2.6 Hz
GTAD = Gualdo Tadino

114 ... another station CTOR = Cerreto Torre

115 CMG 5-T (Guralp) strong-motion accelerograph

116 Cooperation: E. Sokos, Patras University

117

118 [u(x,t)] the fault rupture, or slip

119 Asperity 5x5 km, equal-size subsources
Entire fault 12.0 x 7.5 km, fractal subsources Asperity 5x5 km, equal-size subsources (Jan Burjánek) a single realization


Stáhnout ppt "Seismologie na MFF ve světle evropských projektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google