Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011"— Transkript prezentace:

1 Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011 http://kurz-projekty.ff.cuni.czhttp://kurz-projekty.ff.cuni.cz (oddíl 9) Projektová žádost

2 Program semináře Doporučený postup přípravy žádosti Základní principy sestavování žádosti Poznámky k obvyklým bodům žádosti Cvičná žádost o grant Otázky na úvod Jaké žádosti o grant jste již podávali a kam? Kam byste chtěli žádost v nejbližší době podat? Projektová žádost2

3 Doporučený postup přípravy žádosti Ujasněte si svůj záměr –Co chci dělat? –Co k tomu potřebuji? –S budu spolupracovat? –Kolik času budu potřebovat? –Jaká jsou možná rizika? Prostudujte přehled finančních zdrojů Vyhledejte vhodný zdroj Spolupracujte s grantovým referátem UK FF Služba zasílání přehledů grantových zdrojů emailem Projektová žádost3

4 Poraďte se se školitelem a kolegy Záměr nejdříve konzultujte se školitelem nebo s dalšími pracovníky ústavu / katedry Poraďte se zkušenými kolegy Nebojte se získat zpětnou vazbu z různých stran! Ujasněte si, zda je nutné a vhodné podávat žádost o samostatný projekt nebo je možné zapojit se do již běžících vědeckých projektů Projektová žádost4

5 Přečtěte si informace poskytovatele Prohlédněte si projekty podpořené v minulých letech na webových stránkách poskytovatele –Jaké typy projektů jsou obvykle podporovány –Jaká jsou úspěšná témata –Jaké typy institucí a týmů jsou obvykle podporovány Udělejte si obrázek, na co přibližně má smysl žádat finanční prostředky a v jaké výši –Jaká je obvyklá výše projektové podpory (minimum, maximum…) Informujte se na grantovém referátu nebo u zkušených kolegů o tom, zda poskytovatel nechystá změnu zásad pro udělování podpory Projektová žádost5

6 Zúčastněte se informačního setkání Hromadná informační setkání –Pořádané poskytovatelem –Pořádané externími firmami (TC AV ČR, ICN apod.) –Pořádané grantovým referátem FF UK Individuální konzultace –Poskytovatele –Externí firmy –Grantový referát FF UK Výhoda účasti na informačním setkání – oproti individuálním konzultacím má tu výhodu, že kolegové určitě položí dotaz, který vás nenapadl a přitom je důležitý Porada s úspěšnými žadateli, hodnotiteli… Projektová žádost6

7 O podávaném projektu včas informujte FF Projekt podávaný za fakultu musí bezpodmínečně schválit vedení fakulty – nestačí souhlas školitele, vedoucího ústavu nebo katedry Souhlas grantového referátu –Vedoucí základní součástí –Grantový referát – celková kontrola + koordinace kontroly v rámci děkanátu –Ekonomické oddělení – rozpočet (mimo osobních nákladů) –Osobní oddělení – osobní náklady –Tajemník fakulty – investice, předfinancování, kofinancování… Souhlas vedení fakulty Souhlas rektorátu UK Souhlas poskytovatelů zdrojů použitých na kofinancování Projektová žádost7

8 Finální přípravu a podání žádostí vždy konzultujte s grantovým referátem FF Ozvěte se s dostatečným předstihem Přečtěte si instrukce grantového referátu FF UK – ušetří vám to nemilá překvapení způsobená opomenutím náležitostí nebo neznalostí konkrétních ekonomických pravidel při sestavování rozpočtu S čím vám grantový referát může pomoci –Kontrola splnění podmínek poskytovatele –Pomoc s koncipováním žádosti –Všestranné připomínkování konceptu žádosti –Rada ohledně parametrů projektové žádosti –Zkušenosti a pomoc a administrativním nastavením Projektová žádost8

9 Přístupy ke grantům Projektová žádost9 ŽÁDOST –+ ZÁMĚRZÁMĚR + smolař ideál –  vychytrálek

10 Název projektu 1.Zpracování a výzkum pozůstalosti Josefa Záruby - Pfeffermanna 2.Κοινη 3.Postavení politických vězňů na Barmě 4.Entscheidungsproblem v rámci Gödelova The Incompletness Theorem + překl. teorému z franc. 5.Descartův spis „Vášně duše“: překlad, komentář a úvodní studie 6.Vyřešení nedostatků v evidenci středověkých rukopisů ze sbírky posledního syna hraběnky Gertrudy von Tschilschke, které byly ztraceny při nostrifikaci majetku zahraničních občanů po první světové válce na základě nostrifikačních aktů mladé Československé republiky, cestou vyhledání rukopisů v zahraničních knihovnách Projektová žádost10

11 Název projektu Srozumitelný Výstižný Přiměřeně dlouhý Bez zkratek Bez symbolů Bez cizích fontů Pokud možno v češtině Projektová žádost11

12 Anotace / Abstrakt Anotace je zkrácený obsah návrhu projektu s odstavci: 1.vymezení problému 2.cíl práce 3.metoda řešení Grantová přihláška je výlučným komunikačním kanálem mezi žadatelem a hodnotitelem – důležitá formální úroveň zpracování. Cílem projektu „Vliv formy zpracování grantové přihlášky na přidělení prostředků“ je formulovat zásady zpracování přihlášek, aby byla zvýšena úspěšnost u grantových agentur. Do výzkumu budou zařazeny všechny grantové přihlášky podané UK FF v období 1995 – 2005. Přihlášky budou okomentovány deseti hodnotiteli významných grantových agentur. Data od hodnotitelů budou statisticky zpracována a interpretována. Výstupem projektu bude manuál pro žadatele, v němž budou shrnuty zásady pro vypracování žádosti. Projektová žádost12

13 Cíl projektu Čeho dosáhnete? Oč bude obohacena věda? Základní výzkum –Vyřešení konkrétního vědeckého problému –Prohloubení již studovaného tématu –Pochopení nových souvislostí –Potvrzení nové teorie… Aplikovaný výzkum –Patent –Poloprovoz –Metodika –Výstava… Projektová žádost13

14 Kontrolovatelné výstupy Co budete mít na konci projektu „v ruce“? Výstupy vs. výsledky Výstupy –Dokumentace z terénního výzkumu –Vystoupení na konferenci –X hodin výuky –Kniha –Článek –Webová aplikace –Nakoupené knihy a technika… Uplatnitelné výsledky Obvyklé zpoždění s publikací výstupů Projektová žádost14

15 Projektová žádost15 Harmonogram realizace projektu

16 Informace o řešiteli a spolupracovnících Přehled dosavadní vědecké, pedagogické a studijní práce Profesní životopis Bibliografie Přehled dalších projektů nebo výzkumných záměrů, na kterých řešitel participuje s uvedením konkrétního zpracovávaného tématu Zásady psaní CV –Náležitosti požadované poskytovatelem –Strukturovaný –Aktuální –Informace za posledních pět / deset let Doložení kvalifikace Informace o instituci (výroční zpráva…) Projektová žádost16

17 Rozpočet Komentář k rozpočtu Realistický Zdůvodněný V souladu se zadávacími podmínkami Realizovatelný – musí respektovat účetní pravidla Přehledný a v požadovaném členění Možné rozpory mezi podmínkami poskytovatele a pravidly FF UK Nesvazovat si dopředu příliš ruce Plánovat přiměřeně možnostem činit následně změny Přiložit nabídky, pokud třeba Výběrová řízení v rámci projektu Projektová žádost17

18 Modelový projekt Název projektu Řešitel + spolupracovníci Anotace projektu Stručný popis projektu + zdůvodnění Cíle projektu Kontrolovatelné výstupy projektu Postup řešení projektu Rozpočet + zdůvodnění Projektová žádost18

19 STAVEBNÍ VÝVOJ STŘEDOÍRÁNSKÉHO MĚSTA YAZD Historie Yazdu sahá do 3. st. n. l. Stavělo se pouze z nepálených cihel. Město nebylo nikdy zničeno, proto se dochovalo jádro starého města. Yazd proslul věžemi. Kromě minaretů se zde tyčí stovky badgirů (větrných věží) – čtyřhranných či šestihranných, shora krytých komíny, které dokáží zachytit slabý vítr a svést ho dolů do domu, který tak ochlazuje. V Yazdu přežívá největší komunita Íránců, kteří vyznávají zoroastriánství. Symbolem dobra a světla je oheň, který se úzkostlivě udržuje v chrámech, aby neuhasnul. Ve zdejším chrámu Ateshkadeh hoří nepřetržitě prý od roku 470. Zoroastriánství se snaží zabránit znečištění hlavních živlů: ohně, země a vody. Proto mrtvé nepohřbívají do země ani nespalují, ale vystavují na tzv. věžích ticha mrchožroutům, kteří je "očistí". Holé kosti je pak možné pohřbít. Dvě věže ticha se nacházejí na předměstí. Od 60. let se už nepoužívají. Projektová žádost19

20 Shrnutí zásad Ujasněte si záměr Přečtěte si zadávací podmínky Dodržujte formulář Komunikujte s “Janičkou z grantovýho“ Dělejte věci včas Raďte se Nechte si poradit Projektová žádost20

21 Projektová žádost21 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google