Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011"— Transkript prezentace:

1 Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011 http://kurz-projekty.ff.cuni.czhttp://kurz-projekty.ff.cuni.cz (oddíl 10) Realizace projektu FRVŠ

2 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 20112 Program Důležité termíny Pravidla FRVŠ Fakultní postupy Administrativa a projektové účetnictví Klíčoví lidé na děkanátu Příklady: http://kurz-projekty.ff.cuni.cz - bod 10http://kurz-projekty.ff.cuni.cz

3 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 20113 Důležité termíny Výsledky výběrového řízení … únor 2012 Středisko & podpisový vzor … březen 2012 Zahájení čerpání … hned jak přijdou peníze na FF UK Dočerpání prostředků … ideálně do 31.10.11 Poslední žádost o změny … 30.11.2011

4 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 20114 Dočerpání prostředků … nejpozději 31.11.12 bude upřesněno v létě opatřením děkana FF UK Závěrečná zpráva … cca 10.1.13 bude upřesněno na podzim podle FRVŠ Obhajoba před komisí … nejspíš únor 12 bude upřesněno na podzim podle FRVŠ

5 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 20115 Pravidla FRVŠ Celý text … http://www.frvs.cz/docf/Vyhl2011.pdfhttp://www.frvs.cz/docf/Vyhl2011.pdf Pravidla pro závěrečné oponentury FRVŠ zveřejní na podzim 2012 - budu informovat emailem FRVŠ velmi úzkostlivě dbá na dodržování pravidel Prostředky nejsou na vědu a výzkum Výstupy nesmí mít charakter VaV

6 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 20116 Nevyčerpané prostředky nelze převést do dalšího roku Udržitelnost výstupů nutno zajistit min. do 31.12.14 Udržitelnost jste specifikovali v projektové žádosti Např. webové stránky musí fungovat až do 31.12.14 Dedikace ve výstupech – není závazná podoba, např. může znít: „Multimediální DVD vzniklo v rámci projektu financovaného pod číslem 72/2011 Fondem rozvoje vysokých škol.“ Veškerá dokumentace k projektu: http://frvs.vsb.czhttp://frvs.vsb.cz Zapomenuté přihlašovací údaje sdělí Filip Malý

7 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 20117  Nepodstatné změny v kompetenci řešitele záměna typů zařízení změna titulů nakupovaných knih  Podstatné změny v kompetenci UK nebo FRVŠ všechny ostatní změny jsou potenciálně podstatné poraďte se dopředu a včas s Filipem Malým  Podání žádosti o změnu email o uvažované změně: filip.maly@ff.cuni.czfilip.maly@ff.cuni.cz žádost o změnu jen přes webovou aplikaci http://frvs.vsb.czhttp://frvs.vsb.cz

8 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 20118  Změny vyhrazené FRVŠ změna řešitele nebo spoluřešitele změna použití investic – změna počtu nebo druhu přesuny do položky „zahraniční cestovné“ přesuny do položky „služby“  Vyžadují více času na schválení … cca 2-4 týdny  Ostatní změny schvaluje prorektor UK … cca 1 týden  Poslední termín pro podání žádosti o změnu … 30.11.11

9 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 20119 Fakultní postupy Předpokládám určité zkušenosti ptejte sekretářky, zkušeného kolegy nebo mě Podpisový vzor - řešitel, spoluřešitel, sekretářka - předat na EO http://www.ff.cuni.cz/FF-244-version1-podpisovy_vzor.rtf Náležitosti účetních dokladů Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta podrobně: http://www2.ff.cuni.cz/FF-480.htmlhttp://www2.ff.cuni.cz/FF-480.html

10 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201110 Odměny za řešení projektu Pouze interním zaměstnancům jmenovitě uvedeným v žádosti (řešitel/spoluřešitel) Formulář předejte pí Markvartové na osobní odd. http://www2.ff.cuni.cz/FF-372-version1-odmenaiz.doc Do formuláře se píše hrubá mzda Z položky „ostatní“ se dále automaticky odečtou tzv. zákonné odvody ve výši 36% hrubé mzdy Max. 10% z položky „ostatní“

11 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201111 Stipendia Pouze studentům UK FF uvedeným v žádosti Formulář – vyplnit a předat na grantový referát http://www.ff.cuni.cz/FF-1509.html Hlavička žádosti obsahuje data o studentovi Žádost podepisuje řešitel projektu.

12 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201112 Ostatní osobní náklady Pouze ne-zaměstnancům UK FF Dohoda o provedení práce, DPP – max. 150 hodin ročně/osoba Dohoda o pracovní činnosti,DPČ Uzavření smlouvy konzultujte předem se sl. Stiborovou na osobním oddělení (tel. 221.619.349, lucie.stiborova@ff.cuni.cz)lucie.stiborova@ff.cuni.cz Pokud budete zaměstnávat externisty z jiných fakult UK, informujte se před uzavřením smlouvy na osobním oddělení FF UK, zda je to možné Častá chyba: Na konci roku se z této položky vyplácí odměna interním zaměstnancům – to se nesmí !!!

13 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201113 Služby Mezi služby někdy patří i elektronické produkty - pozor na nechtěné přesuny z „ostatní“ do „služby“ Nehmotný majetek max. 60.000 Kč vč. DPH / kus … jinak investice, což možno jen v okruhu A Zakázáno: kopírování, překlady, korektury, poštovné, telekomunikace, opravy, ediční náklady… Služby + ostatní osobní náklady max. 1/3 celkového rozpočtu

14 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201114 Zahraniční cestovné Cestovné jen zaměstnanci FF UK Cestovní příkaz, hlášení o nástupu zahraniční cesty Studenti nejsou většinou zaměstnanci cestovní stipendium z položky „stipendia“ (pokud plánováno) poraďte se dopředu s Filipem Malým Ohledně praktického postupu se raďte se sekretářkou na svém ústavu/katedře

15 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201115 Ostatní Domácí cestovné postup obdobný zahraničnímu cestovnému Zákonné odvody k „odměnám za řešení projektu“ a „DPČ“ aktuálně ve výši 36% - možná se bude během roku měnit Hmotný majetek do 40.000 Kč/kus kromě okruhu A není možno pořizovat investice, tj. dražší celky

16 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201116 Materiál … neinvestice (do 40 tis. Kč vč. DPH) Výpočetní technika můžete nakupovat sami, pravidla pro nákup http://www.ff.cuni.cz/FF-1508-version1-porizovani_majetku.pdf Audio-video nákup ideálně konzultovat s p. Stiborem, tel. 221.619.309 Kancelářské potřeby … max. cca 5.000 Kč Co se nesmí kupovat nábytek, neplánované věci – nutno žádat o změnu

17 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201117 Pravidla pro nákup literatury a informačních zdrojů 1) spolupracujte s knihovnou 2) neopomíjejte elektronické knihy 3) časopisy a elektronické databáze - nakupuje KMC 4) majetko-právní evidence, katalogizace - provádí KMC 5) náležitosti účetních dokladů 6) předání účetních dokladů na EKO - provádí KMC 7) grantová výpůjčka - oborová knihovna Podrobně na webu KFF: http://www.ff.cuni.cz/FF-8456.htmlhttp://www.ff.cuni.cz/FF-8456.html

18 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201118 Úskalí při nákupu knih - nákup v ČR na paragon – neplatit kartou - nákup v ČR na fakturu – hradit z fakultního účtu - dovoz knih ze zahraničí – EU bez DPH, dodanění – non-EU, proclení - úskalí nákupu přes internet – Amazon apod. Čeští dovozci dražší, zdlouhavější, ale bez starostí… http://bohemia.starman.net/cz/home.aspx http://www.megabooks.cz/ a mnozí další…

19 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201119 Spoluúčast VŠ -Jen v některých projektech -Není možno „in-kind“ vklad -Včas nechat zaúčtovat na EO

20 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201120 Investiční projekty okruhu A V r. 2011 - dr. Souček, dr. Sluková, mgr. Baťa Přesně dodržet schválený rozpočet, počet kusů atd. Možno změnit jen značku zařízení při zachování výkonu O jakoukoliv změnu třeba požádat FRVŠ Investice -Jednotlivý kus hmotného majetku nad 40.000 Kč vč. DPH -Posuzuje se tzv. funkční celek -Jednotlivý kus nehmotného majetku nad 60.000 Kč vč. DPH -Před realizací konkrétního nákupu se vždy poraďte -Poradit se, jestli budeme konat zadávací řízení na zakázku

21 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201121 Řízení a účetnictví Vyčerpejte všechny prostředky Prostředky vyčerpejte co nejdříve, je to logické vzhledem k projektu. V posledním čtvrtletí jsou vždy problémy se stresem na straně řešitelů i děkanátu. Veďte si záznamy o čerpání a průběžně - cca 1x za 3 měsíce je porovnejte s fakultním účetnictvím. Od pana Markvarta z EO si vyžádejte emailem zaslání tzv. sjetiny (sborník položkový), tj. přehledu čerpání svého projektu.

22 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201122 Nejpoužívanější formuláře Formulář pro pokladní vyúčtování http://www.ff.cuni.cz/FF-244-version1-form_vyuct_drobne.xls Průvodní list faktury http://www.ff.cuni.cz/FF-244-version1-form_pruvodka_faktura.xls Stránka s formuláři ekonomického oddělení http://www.ff.cuni.cz/FF-244.html Stránka s formuláři osobního oddělení http://ff.cuni.cz/FF-372.html

23 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201123 Klíčoví lidé Čerpání nemzdových prostředků ludek.markvart@ff.cuni.czludek.markvart@ff.cuni.cz, linka 208 Čerpání mzdových prostředků - interní zaměstnanci hana.markvartova@ff.cuni.czhana.markvartova@ff.cuni.cz, linka 314 Čerpání mzdových prostředků – externisté (DPP, DPČ) lucie.stiborova@ff.cuni.czlucie.stiborova@ff.cuni.cz, linka 349 Grantový referát – porady s pravidly, změny, řešení problémů… petr.hajek@ff.cuni.czpetr.hajek@ff.cuni.cz, linka 321

24 Seminář 25.2.2011Realizace projektu FRVŠ 201124 Hodně zdaru!


Stáhnout ppt "Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google