Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dětský autismus jako model sociální poruchy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dětský autismus jako model sociální poruchy"— Transkript prezentace:

1 Dětský autismus jako model sociální poruchy
Doc.MUDr.Michal Hrdlička, CSc. Univerzita Karlova, 2.lékařská fakulta Dětská psychiatrická klinika

2 Příklady poruch se sociálním narušením v psychiatrii
Deficit sociability dětský autismus schizofrenie deprese sociální fobie schizoidní por. os. sociální úzkostná porucha v dětství Hypersociabilita mánie histriónská porucha osobnosti desinhibovaná příchylnost v dětství

3 Dětský autismus – modelová porucha
deficit sociálních vztahů je primárním příznakem (nikoli sekundárním) a je přítomen od počátku poruchy porucha s nejčasnějším začátkem z uvedených poruch etiologie je prokazatelně biologická vhodný model pro neurobiologické studie

4 Historie - začátky 1908: Heller - infantilní demence
1943: Kanner „Autistic disturbances of affective contact“ - ateoretická, deskriptivní práce o 11 pacientech, zmínka o odtažitých, intelektuálně zaměřených rodičích 1944: Asperger „Die autistischen Psychopathen im Kindesalter” - popis 4 pacientů, navrhuje genetickou etiologii 1966: Rett - Rettův syndrom

5 Historie - omyly 1947: Benderová - kontinuita psychotických stavů u malých dětí se schizofrenií dospělých konotace termínu autismus (Bleuler, 1911 –příznak schizofrenie) 1952, DSM-I, 1968, DSM-II: dětský autismus řazen k schizofrenním poruchám s časným začátkem léta: dětský autismus je důsledkem chybné, citově chladné výchovy

6 Historie - náprava omylů
1970 Rutter, 1971 Kolvin, 1977 Rutter a Hersov: odlišení autismu od schizofrenie 1980 DSM-III: skupina pervazivních vývojových poruch - “narušení vývoje mnohočetných základních psychologických funkcí” 1993 MKN - 10: pervazivní vývojové poruchy

7 Biologické zakotvení autismu
zvýšený výskyt epilepsie – střední hodnota výskytu 17% (rozmezí 5 – 26%) oproti 0,5% v běžné populaci genetické studie elektroencefalografické studie moderní zobrazovací studie mozku (MRI)

8 Dědičná komponenta psychiatrických poruch
Dětský autismus >90% Schizofrenie 80% Bipolární porucha Alkoholismus 60% Depresivní porucha 40% Panická porucha Generalizovaná úzkostná porucha 30% Owen et al.,2000; Sedláček et al.,2002

9 EEG abnormity u dětského autismu
Hrdlička et al., Studia Psychol. 2004;46:

10 Vztah EEG abnormalit a epilepsie k některým jevům u autismu
EEG abnormality Epilepsie Autistická regrese ns chi2 =9.007; df=1; p=0.003 Abnormální PMV v 1.roce Chi2 = 8.588; df=2; p=0.014 Mentální retardace r= 0.397; p=0.001 Hrdlička et al., Eur. Child Adolesc. Psychiatry 2004;13:

11 Strukturální zobrazovací metody
k dispozici přes 40 studií s MRI mozku nalezen celkově větší objem mozku, komor a mozečku, naopak menší corpus callosum a mozkový kmen nekonstantně nalezána hypoplazie cerebell. lobulů VI-VII, zmenšení hipokampu a změny amygdaly Sokol a Edwards-Brown, J. Neuroimaging 2004;14:8-15

12 Abnormální zpracování zrakových stimulů – první studie fMRI
během expozici lidským tvářím (nikoli však neživým objektům), autisté vykázali významně vyšší aktivaci v pravém gyrus temporalis inferior než zdravé kontroly a menší aktivaci v pravém gyrus fusiformis autističtí pacienti vyhodnocovali tváře způsobem, který je u zdravých kontrol typický pouze pro zpracování informací o neživých předmětech Schultz et al., Arch. Gen. Psychiatry 2000;57:

13 Replikace výsledků Studie podporující nálezy abnormálního zpracování zrakových podnětů v gyrus fusiformis: Critchley et al., Brain 2000;123: Pierce et al., Brain 2001;124: Hubl et al., Neurology 2003;61: Hall et al., Am. J. Psychiatry 2003;160: Wang et al., J. Am. Acad Child Adolesc. Psychiatry 2004;43: Piggot et al., J. Am. Acad Child Adolesc. Psychiatry 2004;43: Další 3 studie dosud nepublikovány: Curby et al.,2003; Davidson a Dalton,2003; Aylward et al.,2004. Studie nepodporující tyto nálezy: Hadjikhani et al., NeuroImage 2004;22:

14 Rozšíření výsledků fMRI
významně snížená aktivace gyrus fusiformis, gyrus occipitalis inf., sulcus temporalis sup. a amygdaly oproti kontrolám anatomicky významné změny pouze u amygdaly, její objem významně redukován oproti kontrolám Pierce et al., Brain 2001;124:

15 Diagnóza Dětský autismus: dle MKN-10
Musí být splněny všechny tři okruhy příznaků, alespoň u některých narušení patrné před 36.měsícem života: Kvalitativní narušení sociální interakce Narušená komunikace a hra Omezené, stereotypní chování a zájmy

16 Časný začátek a autistická regrese
38% rodičů podle francouzských a až 55% podle našich dat vnímají patologii už v prvním roce autistická regrese v 25-39% případů, v naší studii 26% Baghdadli et al., Eur. Child Adolesc. Psychiatry 2003:12: Hrdlička et al., Eur. Child Adolesc. Psychiatry 2004;13:

17 Abnormality v sociálních vztazích
nedobrovolné samotářství („extrémní osamělost“) – metaforicky lze popsat jako sociální slepotu nedostatek sociálně emoční vzájemnosti (nevytvářejí příchylnost k matce, strach z cizích lidí, je narušený soc.kontext, reakce na emoce) chybí spontánní snaha o kontakt, navazování vztahů a zábavu s jinými lidmi malá schopnost neverbální komunikace (pohled z očí do očí, výraz tváře, gesta)

18 Abnormality v řeči, komunikaci a hře
opožděný nebo chybějící (až v 50%) rozvoj použitelné mluvené řeči řeč bývá podivná, monotónní, stereotypní echolálie špatné používání zájmen (místo „já“- on) narušená větná stavba neschopnost reagovat na konverzaci

19 Abnormality v řeči, komunikaci a hře
neschopnost hrát dětské hry založené na fantazii nebo kooperaci hračky užívány neobvykle, se stereotypním soustředěním na detail (kolečka u auta)

20 Omezené, stereotypní chování a zájmy
lpění na dodržování nefunkčních rituálů odpor k sebemenším změnám okolního prostředí (obrana proti nesrozumitelnému světu ?) nepřiměřené reakce na běžné zvuky (vysavač), pachy či chuť potravy sebezraňující chování či sebepoškozování hyperaktivita

21 Omezené, stereotypní chování a zájmy
motorické manýrismy: stereotypní pohyby rukou, prstů nebo těla zájem o neživé, mechanické předměty a zájmy (dopravní systémy, kanalizace)

22 Mentální retardace je komplikující souběžnou poruchou
přítomna u 75 – 80% postižených autismem 30% mírná a středně těžká MR 45% těžká a hluboká MR v našem souboru v 80%


Stáhnout ppt "Dětský autismus jako model sociální poruchy"

Podobné prezentace


Reklamy Google