Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dr. Vít Samek VMS CONSULTING, s.r.o. 19. března 2008 CESES Praha Jak ovlivní penzijní reforma ekonomickou konkurenceschopnost a sociální soudržnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dr. Vít Samek VMS CONSULTING, s.r.o. 19. března 2008 CESES Praha Jak ovlivní penzijní reforma ekonomickou konkurenceschopnost a sociální soudržnost."— Transkript prezentace:

1 Dr. Vít Samek VMS CONSULTING, s.r.o. 19. března 2008 CESES Praha Jak ovlivní penzijní reforma ekonomickou konkurenceschopnost a sociální soudržnost

2 Důchodové systémy dnes Důchodové systémy dnes Státní penze Povinné soukromé fondy nebo účty Dobrovolné soukromé fondy nebo účty Individuální soukromé penzijní plány Zaměstna- necké penzijní fondy Státní penze 1. pilíř 1. pilíř bis, 2. pilíř 3. pilíř World Bank terminologie EU terminologie

3 EU: modernizace penzijních systémů je nutná zvýšení zaměstna(tel)nosti, omezování předdůchodů, zvyšování flexibility v důchodu, posilování pobídek k práci. …(Cz) omezování pobídek k odchodu do důchodu jde ale přitom především o přiměřené a udržitelné důchody!

4 Naděje dožití v 60 letech

5 Česká časovaná demografická bomba také bliká…

6 Mezinárodní zkušenosti Řešením je funkční vícepilířový systém výhodnost kombinace způsobů financování a správy penzí (veřejné průběžné a soukromé fondové) výhodnost kombinace způsobů financování a správy penzí (veřejné průběžné a soukromé fondové) rozložení rizik (demografické, investiční a politické) rozložení rizik (demografické, investiční a politické) Není oběd zdarma, vždy je něco za něco („magický trojúhelník“ – důchodový věk, sazba pojistného, výše dávky) různá míra solidarity a ekvivalence (DB a DC) různá míra solidarity a ekvivalence (DB a DC) Role zaměstnavatelů a jejich příspěvků je nezastupitelná Role zaměstnavatelů a jejich příspěvků je nezastupitelná Opt-out bez velkých rezerv prohloubí krizi Opt-out bez velkých rezerv prohloubí krizi

7 Stieglitz + Ország: „Deset mýtů penzijních reforem ve světě“ 1.Individuální příspěvkově definované penzijní plány zvyšují národní úspory, 2.Výnosová míra je vyšší u individuálních účtů, 3.Klesající výnosová míra průběžně financovaných systémů odráží základní problémy těchto systémů, 4.Investice veřejných fondů do akcií nemají makroekonomické efekty, 5.Trh práce funguje lépe při existenci příspěvkově definovaných penzijních plánů,

8 Stieglitz + Ország: „Deset mýtů penzijních reforem ve světě“ 6.Dávkově definované penzijní plány podněcují k dřívějšímu odchodu do důchodu, 7.Konkurence mezi různými soukromými příspěvkově definovanými penzijními plány zajistí nízké administrativní náklady, 8.Neefektivní vlády jsou důvodem pro zavedení individuálních penzijních plánů, 9.Tlak na politiky hradit deficit důchodového systému ze státních prostředků je vyšší u veřejných dávkově definovaných penzijních plánů, 10.Investování veřejně spravovaných fondů je vždy nehospodárné.

9 Bezděkova komise: Současný systém je nutné reformovat

10 Vývoj základního důchodového systému* * předpoklad valorizace zachovávající stabilní celkový náhradový poměr (tj. 100 % růstu cen a 2/3 růstu reálných mezd)

11 Důchodový věk 65 let pro všechny je to spravedlivé? V ČR činil podle úmrtnostních tabulek za rok 2006 rozdíl ve střední délce života žen a mužů ve věku 60 let 3,9 roku a ve věku 65 let 3,2 roku (ČSÚ, 2007) (ženy žijí déle). Podle závěrů některých zahraničních studií střední délka života roste se zvyšujícími se příjmy (bohatí lidé žijí déle) Z odhadů za rok 2001 (Zeman, 2003) vyplývá, že s rostoucím nejvyšším ukončeným vzděláním se střední délka života prodlužuje - výrazněji u mužů (vzdělanější lidé žijí déle)

12 Pokles náhradového poměru s rostoucím výdělkem Pokles náhradového poměru s rostoucím výdělkem Příklad důchodu přiznaného z PAYG v roce 2005 při 40 letech pojištění

13 Vládní návrh reformy I. pilíře První etapa: parametrické změny v I. pilíři  zavedení stropu na pojistné (čtyřnásobek, později trojnásobek vyměřovacího základu) v rámci reformy veřejných rozpočtů  postupné zvýšení věku pro odchod do starobního důchodu na 65 let  redukce rozsahu náhradních dob (není placeno pojistné) a jsou hodnoceny pro nárok na důchod a jeho výši (doba studia od 18 věku po dobu 6 let po účinnosti novely zákona)  omezení zápočtu náhradních dob pojištění pro nárok na starobní důchod na 80 %  prodloužení doby pojištění z 25 let postupně na 35 let včetně náhradních dob,  zpřísnění podmínek pro vznik nároku na invalidní důchod, zavedení 3 stupňů.  pobírání 50 % důchodu spolu s příjmem ze zaměstnání s bonifikací 1,5 % za 180 dnů Druhá etapa: zavedení plateb státu za náhradní doby, snížení sazby pojistného na důchodové pojištění, fond důchodové reformy Třetí etapa: zavedení systému „opt-out“

14 Celkové výdaje a saldo po reformě I. pilíře

15 Saldo důchodového systému v % HDP Valorizace vyplácených důchodů provedené v letech 2006 a 2007 snížily očekávání na výdajové straně důchodového systému oproti výstupům provedeným Výkonným týmem v roce 2005. Došlo ke snížení předpokládaných přebytků a zkrácení období předpokládaných přebytků o 5 let.

16 Celkový náhradový poměr „S“ v % Předpokládá se pouze vliv zvyšování důchodového věku, úprava koeficientu krácení předčasných důchodů a změna plných invalidních důchodů na starobní důchody při dosažení věku 65 let

17 Náhradový poměr u „IČ“ resp. „I“ I. a II. stupně v % U částečných invalidních důchodů, které se postupně změní na invalidní důchody pro I. nebo II. stupeň invalidity, dojde k poklesu náhradového poměru, který je zapříčiněn nižší výší invalidních důchodů nově přiznávaných pro invaliditu I. stupně. Přechodné období k novému systému invalidních důchodů pro I. a II. stupeň invalidity, by mělo trvat zhruba 20 let, tj. za rok 2030 a v cílovém stavu by relativní pokles úrovně těchto vyplácených důchodů ve vztahu k průměrné mzdě měl být zhruba 18 %.

18 Důvody proti „opt – outu“ v ČR Průběžný systém (PAYG) vyhovuje většině Průběžný systém (PAYG) vyhovuje většině Restrikce PAYG či jeho privatizace (opt-out) nevedou k vyšším důchodům pro všechny - jde jen o další transfer „bohatým“ a dar „správcům“ Stárnutí ohrožuje všechny důchodové systémy Změna způsobu financování penzí v zásadě nezmění velikost nákladů na důchody, ale pouze změní rozložení nákladů na důchody ve společnosti, Přechodem z vyspělého PAYG na soukromé spoření tranzitivní zaplatí generace své důchody dvakrát

19 Důvody proti „opt – outu“ v ČR „Dluh“ PAYG nevyřeší a na náklady transformace ČR nemá - privatizační zdroje již nejsou (ČEZ?) „Dluh“ PAYG nevyřeší a na náklady transformace ČR nemá - privatizační zdroje již nejsou (ČEZ?) Všechna rizika neznáme (nízké penze a nutnost „státního doplatku“ nejnižších, vliv krize globalizované světové ekonomiky aj.) Všechna rizika neznáme (nízké penze a nutnost „státního doplatku“ nejnižších, vliv krize globalizované světové ekonomiky aj.) Dluh transformace vylučuje přijetí Eura Dluh transformace vylučuje přijetí Eura Vyšší růst mezd než kapitálové výnosy ještě dlouho potrvá Vyšší růst mezd než kapitálové výnosy ještě dlouho potrvá Penzijní připojištění nízkými výnosy varuje Penzijní připojištění nízkými výnosy varuje

20 Malý „opt-out“ jsme již před lety zažili Rok Nevýběr pojistného Kumulace pohledávek (pojistné+penále+pokuty) Saldo Sazba pojistného v % Průměrná míra nezaměstnanosti v % Stará metodikaNová metodika 19932,8333,1456,18427,23,0 19943,4957,04913,83927,23,3 19956,11213,7628,39727,23,0 19968,31221,9854,20326,03,1 199710,08332,564-2,96026,04,3 19987,12739,854-9,88926,06,0 19999,22249,127-16,03326,08,5 20006,48955,850-16,40926,09,0 20013,88160,638-15,60326,08,5 20020,90961,749-18,26426,09,2 20031,73163,754-15,46426,09,9 2004- 1,78261,9778.95528,010,29,2 20050,32962,1806,45728,09,0 2006- 2,99659,7216,99328,08,1

21 Realita Slovenského opt-out Celkový bilanční rozdíl (v mil. Sk) 200520062007200820092010 Nemocenské pojištění8 8675 6986 4925 0419 94114 954 Starobní pojištění-30 016-22 048-22 694-18 359-54 584-98 843 Invalidní pojištění1 2581 4041 128-343-747-1 597 Úrazové pojištění5 7563 4203 4092 7975 2217 712 Garanční pojištění3 1671 490549381183-60 Pojištění v nezaměstnanosti 5 5655 9206 5685 62011 13916 960 Rezervní fond solidarity 16 91918 52519 28819 07220 25221 202 Správní fond3162430000 Celkem11 83214 65214 74014 209-8 595-39 672

22 Deficit při částečném opt - out

23 Vývoj deficitu při vyvázání

24 Stárnutí je problémem i pro soukromé důchody (DB i DC): Příklad kolik stojí„soukromá“ doživotní penze v měsíční výši 10 000 Kč (v mil. Kč) Stárnutí je problémem i pro soukromé důchody (DB i DC): Příklad kolik stojí „soukromá“ doživotní penze v měsíční výši 10 000 Kč (v mil. Kč) Věk v roce Pojišťovna 60636567 200520202040200520202040200520202040200520202040 A Muž2,32,42,52,12,22,32,02,12,21,81,92,0 Žena2,62,7 2,32,4 2,3 2,42,12,22,3 B Muž2,02,12,21,81,92,01,61,71,81,51,61,7 Žena2,3 2,42,1 2,21,92,02,11,81,92,0 C Muž1,71,81,91,51,61,71,41,51,61,31,4 Žena2,0 2,11,81,9 1,7 1,81,51,61,7

25 Co opt-out nevyřeší DAVID MAREK, PATRIA FINANCE Ekonomie 1/2008 ve stati „KONVERZE KE KOMBINOVANÉMU SYSTÉMU S OHLEDEM NA LIMITY FISKÁLNÍ POLITIKY řeší, jak ve stati „KONVERZE KE KOMBINOVANÉMU SYSTÉMU S OHLEDEM NA LIMITY FISKÁLNÍ POLITIKY řeší, jak  realizovat opt - out  udržet dlouhodobou stabilitu PAYG  zajistit dostatečné zdroje pro generace starých závěr: náhradový poměr 40 %, pojistné 28%, vyrovnané saldo PAYG a 3 % HDP schodek veřejných financí vyžadují závěr: náhradový poměr 40 %, pojistné 28%, vyrovnané saldo PAYG a 3 % HDP schodek veřejných financí vyžadují  odvádět do FF navíc nejméně 10 % pojistného a  zvyšovat postupně důchodový věk ze 65 let na více než 70 let po roce 2035

26 Co opt-out nevyřeší Jan Kubíček, Česká národní banka, Ekonomie 1/2008 PROČ PŘECHOD PRŮBĚŽNÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU NA FONDOVÝ NIJAK NESOUVISÍ S DEMOGRAFICKÝM VÝVOJEM? PROČ PŘECHOD PRŮBĚŽNÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU NA FONDOVÝ NIJAK NESOUVISÍ S DEMOGRAFICKÝM VÝVOJEM? samotná změna financování penzijního systému nemůže problematiku penzí ve stárnoucí populaci nijak ovlivnit, nemůže nic uspořit samotná změna financování penzijního systému nemůže problematiku penzí ve stárnoucí populaci nijak ovlivnit, nemůže nic uspořit

27 Co opt-out nevyřeší Jan Kubíček, Česká národní banka, Ekonomie 1/2008 PROČ PŘECHOD PRŮBĚŽNÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU NA FONDOVÝ NIJAK NESOUVISÍ S DEMOGRAFICKÝM VÝVOJEM? PROČ PŘECHOD PRŮBĚŽNÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU NA FONDOVÝ NIJAK NESOUVISÍ S DEMOGRAFICKÝM VÝVOJEM? v konvergujících ekonomikách, které se stanou členy měnové unie, existuje důvod, proč reálné výnosy z penzijních úspor mohou být dlouho relativně nízké v konvergujících ekonomikách, které se stanou členy měnové unie, existuje důvod, proč reálné výnosy z penzijních úspor mohou být dlouho relativně nízké

28 Co opt-out nevyřeší Jan Kubíček, Česká národní banka, Ekonomie 1/2008 Jan Kubíček, Česká národní banka, Ekonomie 1/2008 PROČ PŘECHOD PRŮBĚŽNÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU NA FONDOVÝ NIJAK NESOUVISÍ S DEMOGRAFICKÝM VÝVOJEM? PROČ PŘECHOD PRŮBĚŽNÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU NA FONDOVÝ NIJAK NESOUVISÍ S DEMOGRAFICKÝM VÝVOJEM? dodatečný veřejný dluh vzniklý v důsledku přechodu na fondový systém je tak velký, že i když z něho budou hrazeny pouze úroky (a nikdy dluh sám) bude nutné zvýšit daně o tolik, že to zcela vymaže úsporu pracovníků, kterou jim přinese nižší příspěvková sazba do fondového systému. dodatečný veřejný dluh vzniklý v důsledku přechodu na fondový systém je tak velký, že i když z něho budou hrazeny pouze úroky (a nikdy dluh sám) bude nutné zvýšit daně o tolik, že to zcela vymaže úsporu pracovníků, kterou jim přinese nižší příspěvková sazba do fondového systému.

29 Co opt-out nevyřeší Jan Kubíček, Česká národní banka, Ekonomie 1/2008 PROČ PŘECHOD PRŮBĚŽNÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU NA FONDOVÝ NIJAK NESOUVISÍ S DEMOGRAFICKÝM VÝVOJEM? PROČ PŘECHOD PRŮBĚŽNÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU NA FONDOVÝ NIJAK NESOUVISÍ S DEMOGRAFICKÝM VÝVOJEM? Jestliže ale privatizace systému nevede ke snížení rovnovážné příspěvkové míry (vysoké např.díky demografické situaci), pak argumentace demografickým vývojem ve prospěch privatizace systému je mylná. Jestliže ale privatizace systému nevede ke snížení rovnovážné příspěvkové míry (vysoké např.díky demografické situaci), pak argumentace demografickým vývojem ve prospěch privatizace systému je mylná. Jde o věci, které spolu nesouvisí a jedná se vlastně o speciální případ chyby „záměna části za celek" (pars pro toto), protože příspěvková míra do penzijních fondů je pouze neúplnou částí nákladů, které musí být v souvislosti s penzijním systémem hrazeny. Jde o věci, které spolu nesouvisí a jedná se vlastně o speciální případ chyby „záměna části za celek" (pars pro toto), protože příspěvková míra do penzijních fondů je pouze neúplnou částí nákladů, které musí být v souvislosti s penzijním systémem hrazeny.

30 Zavádění povinného spoření v nových členských státech EU

31 Mezinárodní zkušenosti Provozní náklady penzijních systémů Veřejnoprávní (státní) systém je nejlevnější - cca 2 až 3 % ročních příspěvků Veřejnoprávní (státní) systém je nejlevnější - cca 2 až 3 % ročních příspěvků Odvětvové penzijní fondy - cca 8 % ročních příspěvků při nesoutěžní formě Odvětvové penzijní fondy - cca 8 % ročních příspěvků při nesoutěžní formě Individuální penzijní systémy v soutěžní formě - cca 15 a více % ročních příspěvků jsou drahé Individuální penzijní systémy v soutěžní formě - cca 15 a více % ročních příspěvků jsou drahé  Dealerské sítě a jejich náklady, přestupy  Náklady soutěžní formy správce systému  Náklady na anuity a jejich zajištění

32 Základní informace – soukromé důchody? Penzijní připojištění se státním příspěvkem PF, FF, DC, státní příspěvek + daně, depozitář, dozor ČNB (dohled nad finančním trhem) S + I + V + jednorázové vyrovnání + odbytné Počet PF 9 Počet účastníků 3,5 mil. Průměrný příspěvek / st.přísp.460 / 100 Kč Aktiva PF (předb. údaj za rok 2005) 4,2 % HDP Průměrné reálné zhodnocení 1 % Objem spravovaných aktiv 150 mld Kč

33 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Založeno zákonem z r.1994 (Zák.č.42/1994Sb) : Produkt penzijního připojištění byl od počátku nastaven jako kombinace bankovního a pojistného produktu Bankovní: ve fázi spoření se z pohledu účastníky jedná o spořící účet s ročně připisovaným variabilním úrokem. Při předčasném zrušení smlouvy není sankce ve formě stržení nesplacených počátečních nákladů. Pojistný: produkt zahrnuje důchodovou opci doživotně vyplácené anuity.

34 PPSP – Jak funguje PF? Aktiva Výnosy z aktiv = úrokové výnosy a realizace zisku Hrubý zisk - Mí nus Náklady : Provize obchodním kanálům, Správní náklady, Assets´ management Depo zitář,.... Nett o Profi t Zhodnoc ení pro účastník y Rozdělení zisku- 85% min. pro účastníky Náklady na získání nových klientů (provize) tvoří více než 50 % všech nákladů

35 Penzijní připojištění - daně Příspěvek - daňově uznatelný náklad: do 3 % vyměřovacího základu zaměstnance Zaměstnavatel: Příspěvek si odečte ze základu daně z příjmu PO. Zaměstnanec: Na rozdíl od mzdy dostane celou částku, osvobozeno od daně z příjmu FO. Odvody na SZP: Zaměstnavatel i zaměstnanec je z příspěvku neplatí. Příspěvek: 3 - 5 % vyměřovacího základu zaměstnance Zaměstnavatel: Platí daň z příjmu PO. Zaměstnanec: Osvobozeno od daně z příjmu FO. Odvody na SZP: Zaměstnavatel i zaměstnanec je z příspěvku neplatí. Státní podpora motivace pro zaměstnance Státní příspěvek 50 až 150 Kč měsíčně: při vlastním příspěvku 100 Kč až 500 Kč měsíčně. Daňové úlevy na vlastní příspěvky 500 až 1 500 Kč měsíčně: možnost snížit si daňový základ o zaplacené příspěvky přesahující 500 Kč měsíčně, max. lze odečíst 12 000 Kč ročně.

36 Schéma státního příspěvku Příspěvek účastníka v Kč Státní příspěvek v Kč 100 - 19950+40% z částky nad 100 CZK 200 - 29990+30% z částky nad 200 CZK 300 - 399120+20% z částky nad 300 CZK 400 - 499140+10% z částky nad 400 CZK 500 a více. 150 CZK

37 Pokles relativní úrovně příspěvku

38 Vývoj počtu penzijních fondů Pramen: APF ČR

39 Celková aktiva v PF a podíl na HDP CAGR 01-06=20,5% Pramen: APF ČR

40 Počet účastníků (4.Q.94 – 4.Q.06) CAGR 01-06=7,8% Pramen: APF ČR

41 Věková struktura účastníků 2006 41,3 % všech účastníků je do 44 let Pramen: MF ČR

42 Počet účastníků dle doby trvání PPSP Pramen: MF ČR 40 % všech účastníků je v systému již více než 5 let; 20 % dokonce již více než 7,5 roku … a já 14 let.

43 Podíl klientů s příspěvkem zaměstnavatele, 2006, v % PRŮMĚR 23,3% Pramen: APF ČR

44 Průměrný příspěvek zaměstnavatele konec 2006, v CZK PRŮMĚR 502,- Pramen: APF ČR

45 Podíly na trhu Pramen: APF ČR

46 Rizika penzijního připojištění  Neznámé místo penzijního připojištění v reformovaném důchodovém systému v ČR  Neoddělení majetku fondu a správce  Garance ročního kladného výnosu = nutnost realizovat zisk z investic pro roční připsání výnosu  Vysoká hodnota důchodové opce  Růst nákladů na získávání nových účastníků = vysoké náklady příštích období

47 Rizika penzijního připojištění  Migrace účastníků mezi penzijními fondy  Nízké příspěvky účastníků a nedostatečné zapojení zaměstnavatelů  Věková struktura účastníků penzijního připojištění  Nízká kapitálová přiměřenost penzijních fondů  Neexistence investičních profilů  Křížové financování a neprůhlednost nákladů  Nesoulad mezi durací pasiv a aktiv

48 Rizika penzijního připojištění Penzijního připojištění je v ČR založeno pojistnou smlouvou (nikoliv smlouvou „investiční“). Každý účastník penzijního připojištění má ve své smlouvě tzv. důchodovou opci.  Důchodová opce – právo účastníka požadovat na konci dohodnuté doby pojistné plnění ve formě doživotního důchodu. Součástí opce bývá i závazek PF použít ve smlouvě dohodnutý výpočet a parametry.  Vzhledem k prodlužující se střední délce života, antiselekci a heterogenitě portfolia patří pojistné riziko spojené s výplatou doživotních důchodů k nejvýznamnějším v životním pojištění

49 Zhodnocení

50 Penzijní připojištění ukazuje možnosti

51 Vývoj penzijního připojištění

52

53 Závěry ČR se neobejde bez masového pilíře spoření na stáří podporovaného státem, vhodného pro naprostou většinu produktivní populace Lze využít již existující tržní infrastrukturu v oblasti penzijních fondů a životních pojišťoven  Penzijní fondy budou provádět sběr příspěvků, jejich správu a investování  Životní pojišťovny budou řešit rizika výplaty doživotních starobních penzí Nutná daňová podpora Příspěvky ve vazbě na mzdu Nutné příspěvky zaměstnavatele (odložená mzda)

54 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dr. Vít Samek VMS CONSULTING, s.r.o. 19. března 2008 CESES Praha Jak ovlivní penzijní reforma ekonomickou konkurenceschopnost a sociální soudržnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google