Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzický trénink jako pedagogický proces

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzický trénink jako pedagogický proces"— Transkript prezentace:

1 Fyzický trénink jako pedagogický proces
K. Barták Ústav tělovýchovného lékařství LF a FN, Hradec Králové

2 Faktory, rozhodující o sportovním výkonu
1. Maximální výdej energie: a) aerobní cestou b) anaerobní cestou 2. Neuromuskulární funkce: a) tělesný rozvoj b) síla c) technika 3. Psychologické faktory: a) motivace b) taktika

3 Základní pravidla tréninku
1) Pravidelnost 2) Postupnost 3) Přiměřenost (individualizace) 4) Pestrost (všestrannost) (Stejně jako každý jiný pedagogický proces).

4 Rozdělení sportovní sezóny
Období Přípravné Závodní (hlavní) Přechodné Dnes se v některých vrcholových sportech období stírají, ale odpočinek je nutný!

5 Schematické znázornění vztahu mezi množstvím tréninku (X) a přírůstkem výkonnosti (Y). Vztah není lineární, zkušenost trenéra, individualizace, možnost přetrénování, ne „malý dvůr a velký bič“. 93

6 Postupné parabolické zvyšování množství tréninku během 5 roků u lyžařů běžců vrcholné úrovně.
105

7 Základní pohybové vlastnosti (obratnost, rychlost, síla a vytrvalost) a schematické umístění některých sportů podle převažující charakteristiky. Jednostranné, všestranné a doplňkové sporty. Vrcholový sport (stírání), mládež, přechodné období. 167

8 Trénink síly V čisté formě u vzpěračů, jinak „posilování“.
Přemisťování břemen (vlastního nebo cizího těla), posilovací zařízení. ! Mládež. Anabolika. Anaerobní, odplavení katabolitů jen v relaxaci. Izometrické a izotonické posilování. Zvyšování počtem pokusů nebo zátěží. Trvání 1-3h, přemístí tun! Posilování obvykle na konci tréninku nebo dne. Význam strečinku.

9 Závislost přírůstku svalové síly (Y) na počtu tréninkových podnětů týdně. Největší přírůstek svalové síly (o 100%) pozorujeme v tomto případě při 10 tréninkových jednotkách týdně, při menším počtu je růst síly menší a při větším síla už dále nestoupá - únava. 113

10 I na udržení individuální úrovně svalové síly je třeba přiměřených tréninkových podnětů. Pokus: netrénovaní jedinci se podrobili dvanáctitýdennímu každodennímu izometrickému tréninku síly. Jejich síla vzrostla v průměru o 100%. Soubor byl poté rozdělen do tří skupin. První skupina přestala posilovat, druhá jednou za 6 týdnů a třetí jednou za 2 týdny. Výsledky. Čím je tréninkem dosažená síla větší – tím náročnější je také její udržení. 130

11 Trénink rychlosti Trénovat lze jen maximální intenzitou.
Anaerobní hrazení. Množství energie v anaerobních zdrojích. Význam svalových vláken (IIa, IIb), koordinace, síly. Vrozenost. Anabolika. Trénink po řádném rozcvičení (!úrazy), na začátku tréninkové jednotky, krátký, po úplném zotavení – bez známek únavy (v tréninkové jednotce nebo další den).

12 Trénink vytrvalosti O schopnosti konat vytrvalostní práci rozhoduje oběhový systém (Q). Ve sportu prakticky využitelným ukazatelem je maximální spotřeba kyslíku/min/kg. Energetický ekvivalent kyslíku: 1 litr kyslíku = asi 5 kcal (20 kJ) Zneužívání anabolik (rychlejší regenerace) a Erytropoetinu (větší kapacita přenosu kyslíku krví).

13 Druhy tréninku vytrvalosti
1) Tempový: v setrvalém stavu, okolo anaerobního prahu, prodlužování doby, po níž udrží rychlost, které chce dosáhnout po celou délku trati. 2) Střídavou intenzitou: vlnovitý průběh zatížení, nejfyziologičtější, vhodně kombinuje aktivitu a odpočinek, lehká individualizace: a) intervalový: vhodný pro začátečníky b) maximálními dávkami: pro vrcholové závodníky. Shodné výsledky je možné dosáhnout rozdílnými tréninkovými postupy!

14 Schematické znázornění tréninku tempového a střídavou intenzitou.
Výkonnost, které chceme dosáhnout Úroveň tempového tréninku Intervaly zatížení 120% a uklidňování 40% individuální výkonnosti Čas tréninku Schematické znázornění tréninku tempového a střídavou intenzitou. 104

15 Zatížením jedince v oblasti anaerobního prahu (ANP) trénujeme jeho maximální spotřebu kyslíku – tedy vytrvalost Šetří se hlavně pohybový aparát. 209

16 Obrázek dokumentující fakt, že rozdílná forma tréninku může vést k obdobným výsledkům. Výsledky měření u jednovaječných dvojčat. 133

17 Význam tréninku vytrvalosti ve vysokohorském prostředí
Význam tréninku vytrvalosti ve vysokohorském prostředí. Pobyt a trénink ve Sv. Mořici je asi 3,5 krát účinnější než v nížině. Pobyt (spaní) v hypoxických (hypobarických) stanech. Erytropoetin. 129

18 82 Zlepšení reakce (snížení tepů) na zátěž po 4,5 měsíčním tréninku kardiaků. Pokles srdeční práce (indexu RPP), „tréninkový efekt“ na anginózní práh.

19 Trénink obratnosti Energie hrazena anaerobně.
Dynamický stereotyp – komplex vzájemně řazených podmíněných a nepodmíněných reflexů. Mládež: výuka správných DS, chyby se špatně odstraňují, nehovořit ale předvést, často měnit zadání, jinak ztráta pozornosti, využití pomůcek (bezpečnost). Akcelerovaní jedinci. Vyhození neperspektivních. Názor doc. Léwita na vrcholový sport, zvláště potom na gymnastiku.


Stáhnout ppt "Fyzický trénink jako pedagogický proces"

Podobné prezentace


Reklamy Google