Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kritika konceptu udržitelného rozvoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kritika konceptu udržitelného rozvoje"— Transkript prezentace:

1 Kritika konceptu udržitelného rozvoje
Koncepty nerůstu

2 Růst či nerůst? Existují alternativy k růstu?
Přechod na nulový růst navrhovali již Meadowsovi v Limitech růstu, na konference ve Stockholmu 1972 se hovořilo o ekorůstu… Dnes představují stoupenci koncepce nerůstu alternativní hnutí vycházející z environmentalismu a antikonzumenrismu Na individuální rovině vychází z konceptu dobrovolné skromnosti Na celospolečenské rovině hledá alternativy k aktuálnímu společenskému uspořádání

3 Problémy ekonomického růstu? Co růst neřeší?

4 Jaké jsou problémy ekonomického růstu?
Nezaměstnanost Pohánění ke spotřebě – konzumní společnost Zátěž pro životní prostředí, přírodní zdroje,krajinu… Finanční systém založený na dluhu, kdy banky půjčují, resp. by měly půjčovat, stále více peněz a lidé (vlády, firmy) jsou pod stále větším tlakem, aby někde našli úroky na splacení úvěrů… Prohlubující se nerovnosti mezi státy/jednotlivci… Je ekonomický růst zdrojem spokojenosti lidí?

5 Alternativy? Východiska?
Postdevelopment: lepší kvalita života, méně práce, méně spotřeby Kulturní revoluce – změna hodnot – restrukturalizace společnosti - menší autonomní společnosti –snížení dopadu na ŽP– lokalizace výroby a spotřeby Snížení délky pracovní doby o 20%

6 Alternativy,východiska?
Lokalizace: potravinářská, ekonomická,finanční: méně dopravy, průhledné výrobní řetězce, snížená závislost na toku kapitálu a nadnárodních firmách, pobídky k udržitelné výrobě a spotřebě, integrace místních občanů, posílení solidarity Jedná se o rekonstrukci či znovunalezení nových kultur (v rozvojovém i rozvinutém světě)

7 Příklady Lets systémy (místní směnný obchod: služba za službu)
Místní měna (jen v Německu několik desítek, nejznámější chiemgauer) Všeobecný základní příjem jako základní občanské právo - reakce na úbytek práce, nabízí prostor a svobodu pro seberealizaci…(zastáncem je např. C.Offe)

8 Příklady Hnutí slow city (města do 60 000 obyvatel)
Slow food (hnutí proti uniformizaci potravin) Když chceš zpomalit, zatímco se všechno kolem tebe zrychluje, jsi jeden z nás (5 000 členů)

9 Nadace pro novou ekonomiku (NEF)
Nezávislá britský think tank: Studie: The Great Transition (2009) Reakce na The Great Transformation, K. Polanyi, 1940) – popisuje dopady průmyslové revoluce na sociální život a mezilidské vztahy

10 NEF – „business as usual“ selhává, navrhují potřebné změny
Proměna hodnot Měřit „pokrok“ jinak než mírou růstu HDP Ceny musí odrážet skutečné sociální a environmentální náklady a přínosy Subsidiarita – posilování místního rozhodování Ekologická daňová reforma Progresivní zdanění příjmu

11 Prosperity without Growth?
Studie Komise OSN pro udržitelný rozvoj, 2009 Zabývá se přechodem k udržitelné ekonomice, předpokladem je absolutní decoupling Dilema růstu: „růst může být neudržitelný a nerůst nestabilní“

12 Trust pro ekonomiku a společnost http://www.thinktank.cz
Přímé zahraniční investice - zmapování následků přímých zahraničních investic, jakožto klíčového prvku ekonomické globalizace, pro ekonomiku a společnost. ▶ Policy Interventions – nové pohledy např. na otázky důchodové reformy v ČR. ▶ Lokální etické a demokratické ekonomiky - hledání a podpora reálných ekonomických alternativ s důrazem na místní produkci pro místní spotřebu, družstevnictví ▶ Energie –informování a šíření osvěty o otázkách spojených s udržitelnou výrobou a spotřebou energie, s nadcházejícím vrcholem v těžbě ropy a s tím souvisejícími socioekonomickými změnami.

13 Alternativy k HDP Ekonomická krize nahlodala víru v efektivní, racionální trhy, HDP není dobrým měřítkem pokroku (Joseph Stiglitz, nositel Nobelovy ceny za ekonomii) Proces hledání alternativních indikátorů iniciovaný EK „Beoynd GDP“ : možnosti doplnění HDP o další ukazatele, nebo vytvoření zcela nových indikátorů pro měření „kvality života“ Index šťastné planety - HPI = očekávaná délka života x životní spokojenost/ekologická stopa

14 HPI podle subregionu, 2008 Střední Amerika, Mexiko, Karibik J. Amerika
JV Asie Severní Afrika Čína Jižní Asie Západní Evropa

15 Literatura Sedmá generace 1/2011
Serge Latouche:Malé pojednání poklidném nerůstu, nakladatelství Za tratí, 2012 The Great Transition: Naďa Johanisová: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem, 2008 Edice APEL: Indikátory blahobytu, 2010


Stáhnout ppt "Kritika konceptu udržitelného rozvoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google